Hello

Dashboard

Meer inzicht, minder stilstand.

De Scope dashboards verlenen managers werkelijk inzicht en solide informatie over de prestaties van hun bedrijf, waardoor toekomstige beslissingen bewust kunnen worden genomen. Interactieve zinvolle grafieken die inzicht geven in belangrijke financiële en operationele processen op 3 verschillende niveaus: branch, entiteit en organisatie.

Real time inzicht.

Live-gegevens rechtstreeks uit Scope bieden diepgaande en gedetailleerde inzichten in een fractie van een seconde. Grafieken tonen de werkelijke prestaties van het bedrijf op het moment dat ze zijn gemaakt.

Controleerbare prestaties.

Prestaties uit verleden en heden kunnen worden gecontroleerd, vergeleken en geanalyseerd. De optie om tijdssegmenten, gebeurtenissen of specifieke partners te selecteren biedt nauwkeurige informatie.

Betrouwbare beoordeling.

Afdelingen, productiviteit en inkomsten, kosten en winst kunnen geëvalueerd worden om ze te monitoren. Het identificeren van de sterke en zwakke punten bouwt een betrouwbare basis voor aanpassingen.

Actie mogelijk maken.

Volg voortgang en trends, en versterk de basis voor een vruchtbare groeistrategie.

Branch

Na login geeft het Branch Finance dashboard de omzet per kostenplaats, omzet van de topklanten, maandelijkse omzet en winstmarge weer. Door te klikken, te slepen of te verschuiven, kunnen specifieke gebieden, partners of periodes worden geselecteerd, vergroot of verkleind om details weer te geven op basis van de informatiebehoefte, om zo mogelijk sterke of zwakke punten te detecteren.

Dashboards Branch

Entiteit

Het Legal Entity dashboard toont late betalers, topleveranciers, openstaande posten van debiteuren en crediteuren en de operationele cashflow.

Dashboards Legal Entity

Organisatie

Op organisatieniveau worden de belangrijkste forwarding criteria getoond: zendingen, topagenten, topbestemmingen, 12 maandelijkse trend voor meest gebruikte carriers en top carriers per bestemming.

Dashboards Organization
Terugverdientijd: 0!

Terugverdientijd: 0!

Voor implementatie van Scope geen IT-investeringen nodig.

Lees meer

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

back to top

© 2019 Riege Software International GmbH. All rights reserved.