Expeditie Afgewezen partij screening

UITVOERING VAN AFGEWEZEN PARTIJ CHECKS OP VERZOEK

Scope geeft jou rechtstreeks toegang tot sanctions list databases. Door te voldoen aan internationale wet- en regelgeving loop je niet alleen geen risico. Je straalt ook professionalisme en betrouwbaarheid uit naar je klanten en je partners. Hierdoor verhoog je de toegevoegde waarde van je diensten.

DIRECT TOEGANG TOT BETROUWBARE INFORMATIE

Het rechtstreeks checken van sanctions list in Scope geeft de nodige rust zonder aanvullende inspanning en workflow onderbreking. De duidelijke display voorkomt het per ongeluk over het hoofd zien van resultaten. Terugkerende incorrecte resultaten worden door Scope opgemerkt en kunnen overgeslagen worden. De centrale elektronische documentatie stelt jou in staat om benodigd bewijs op ieder moment te tonen.

BESCHERM JE REPUTATIE

Door het uitvoeren van noodzakelijke verificaties bescherm je jezelf tegen sanctie overtredingen met mogelijke gevolgen zoals bijvoorbeeld blacklisting. Vooral het behouden van de registratie bij de Douane en de Authorized Economic Operator (AEO) status zijn essentieel voor een veilige bedrijfsvoering.

KOST VS. VERLIES

Scope beperkt de screening van adressen tot huidige zendingen. Dit is altijd gebaseerd op de laatste geldige lijst. Op die manier weet je wie er op dat moment een “good guy” is en wie een “bad guy”. Onnodige checks en kosten worden uitgesloten.

HUIDIGE LIJSTEN IN SCOPE

In de volgende lijsten wordt een adres check in Scope uitgevoerd: - BENS - Belgian National Sanctions List - BOE - Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK - CFSP - Consolidated Financial Sanctions List - DPL - Denied Persons List - EL - Entity List - EUL - End User List, JP MITI - EURUDU - EU-Russia Embargo "Dual Use" - EURUKM, EU-Russia Embargo "Capital Market" - FINCEN - Money Laundering Concerns List - LADP - List of Administratively Debarred Parties - LSDP - List of Statutorily Debarred Parties - NLNST - Nationale sanctielijst terrorisme - NPS - List of Nonproliferation Sanctions - OFAC-CSL - Consolidated Sanctions List - SDN - Specially Designated Nationals List - UL - Unverified List.

Noch nicht genug?