Gegevensbescherming Algemene introductie:

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Onze praktijk inzake gegevensbescherming volgt in het bijzonder de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, de Duitse federale wet op gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op gegevensbescherming bij digitale telecommunicatiediensten (TDDDG). Op deze plaats willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij willen er vooraf op wijzen dat deze privacyverklaring alleen betrekking heeft op onze websites en niet geldt voor websites van derden waarnaar wij door middel van links verwijzen.
RZ1_Riege_New_Website_2024_Content_Quadrate_US_Customs
 

Onderwerp van bescherming:

Het onderwerp van bescherming zijn persoonlijke gegevens. Het gaat daarbij om alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokkene' genoemd). Dit omvat in de eerste plaats informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit (bijv. gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).

Technische vereisten:

Om verbinding met onze website te kunnen maken, verzendt uw browser bepaalde gegevens naar de webserver van onze website. Dit is technische noodzakelijk, zodat de door u opgeroepen informatie door de website kan worden verstrekt. Om dit mogelijk te maken, worden uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw verzoek en het type besturingssysteem dat u gebruikt maximaal 7 dagen opgeslagen en gebruikt. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens gedurende een beperkte periode op te slaan om onze rechtmatige belangen te beschermen, om in geval van ongeoorloofde toegang of een poging ons opzettelijk schade toe te brengen de persoonlijke gegevens te kunnen herleiden (art. 6 lid 1f AVG). De gegevens worden door ons alleen voor dit doel en voor geen enkel ander doel bewaard of doorgegeven zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen en uw toestemming te vragen.

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om bijvoorbeeld te herkennen of u herhaaldelijk websites bezoekt vanaf hetzelfde apparaat of dezelfde browser. In het algemeen gebruiken wij cookies om de belangstelling voor onze website te analyseren en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. In principe kunt u onze website echter ook zonder cookies bezoeken.

Cookies kunnen meestal worden uitgeschakeld of verwijderd met behulp van tools die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De instellingen voor elke browser die u gebruikt, moeten afzonderlijk worden gedefinieerd en ingesteld. Daartoe bieden de verschillende browsers verschillende functies en opties.

Om onze website volledig en comfortabel te kunnen gebruiken, dient u die cookies te accepteren die het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken of het gebruik aangenamer maken. Voor welk doel de door ons gebruikte cookies worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard, kunt u zien in het volgende overzicht:

Cookie-lijst:

Name

Seite

Functie

Bewaartermijn

__hssc

www.riege.com

Deze cookies worden door Hubspot gebruikt om de identiteit en sessies van bezoekers te volgen.

30 minuten

__hssrc

Tot het einde van de sessie

__hstc

13 maanden

hubspotutk

Tot het einde van de sessie

_fbp

www.riege.com

Deze cookie wordt gebruikt om gepersonaliseerde reclame aan te bieden aan gebruikers die onze website via Facebook-advertenties hebben bezocht.

3 maanden

_ga

www.riege.com

Deze cookies worden door Google Analytics gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken.

2 jaar

_gat_UA-53582688-2

Tot het einde van de sessie

_gcl_au

90 dagen

_gid

1 dag

_dc_gtm_UA-53582688-2

www.riege.com

Bepaalde gegevens worden slechts maximaal één keer per minuut naar Google Analytics gestuurd. De cookie heeft een levensduur van één minuut. Zolang de cookie is ingesteld, wordt de overdracht van bepaalde gegevens gestopt.

1 minuut

_pk_id#

www.riege.com

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en de gelezen pagina's.

1 jaar

_pk_ses#

www.riege.com

Wordt gebruikt door het Piwik Analytics Platform om opgevraagde pagina's van de bezoeker tijdens de sessie te volgen.

Tot het einde van de sessie

_pk_uid

www.riege.com

Wordt door het Piwik Analytics Platform gebruikt om terugkerende bezoekers van de website te identificeren.

1 jaar

_uetsid

www.riege.com

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag op meerdere websites om relevantere advertenties te kunnen aanbieden - Hiermee kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.

1 dag

_uetvid

1 jaar

cookieConsent

www.riege.com

Deze functie wordt gebruikt om uw toestemming of weigering op te slaan in overeenstemming met ons AVG-beleid.

1 maand

countryRedirect

www.riege.com

Deze functie is bedoeld om u te helpen de website te bekijken in uw eigen taal en met de inhoud die voor u belangrijk is.

1 maand

CRAFT_CSRF_TOKEN

www.riege.com

Beschermt ons en u als gebruiker tegen cross-site request forgery-aanvallen

Tot het einde van de sessie

CraftSessionId

www.riege.com

Craft vertrouwt op PHP-sessies om sessies via webverzoeken in stand te houden. Dit gebeurt via de PHP-sessie-cookie. De cookie wordt standaard 'CraftSessionId' genoemd, maar via de configuratie-instelling phpSessionId kan de naam ervan worden gewijzigd.

Tot het einde van de sessie

__hs_cookie_cat_pref

www.riege.com

Wordt gebruikt om op te slaan welke cookie-categorieën de bezoeker heeft geaccepteerd.

Tot het einde van de sessie

__hs_initial_opt_in

www.riege.com

Wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner steeds wordt getoond wanneer de bezoeker in de strikte modus surft.

Tot het einde van de sessie

__hs_opt_out

www.riege.com

Wordt opgeslagen zodat de bezoeker niet telkens gevraagd wordt om cookies te selecteren nadat hij eenmaal zijn keuze heeft gemaakt.

Tot het einde van de sessie

__hs_do_not_track

www.riege.com

Wordt gebruikt om te voorkomen dat de tracking-coder bepaalde informatie naar HubSpot stuurt.

Tot het einde van de sessie

messagesUtk

www.riege.com

Dit is een HubSpot-cookie die wordt gebruikt om bezoekers te herkennen in de Message Tool.

Tot het einde van de sessie

GeoMateRedirectOverride

www.riege.com

Deze functie is bedoeld om u te helpen de website te bekijken in uw eigen taal en met de inhoud die voor u belangrijk is.

1 week

Mtm_consent_(removed)

www.riege.com

Wordt gemaakt om te onthouden dat de gebruiker toestemming heeft gegeven (of verwijderd).

30 jaar

 

Wanneer u onze website(s) voor de eerste keer bezoekt, ziet u een pop-upvenster met onze Cookie Consent Manager. Als u op de knop 'Instellingen' klikt, wordt u doorverwezen naar de cookie-instellingen. Hier kunt u het gebruik van cookies met de tuimelschakelaar activeren of deactiveren en zodoende instemmen met de verwerking van de daardoor verzamelde gegevens (art. 6 lid 1a AVG). Wij wijzen u erop dat u bepaalde functies van onze website mogelijk niet kunt gebruiken zoals bedoeld als u geen cookies accepteert. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst en uw instellingen wijzigen in onze Consent Manager door op "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina) te klikken.

Soorten cookies:

Om ervoor te zorgen dat u de meest voorkomende soorten cookies wat beter begrijpt, hebben wij ze hieronder toegelicht:

1. Session-cookies (sessie-cookies):

Met sessie-cookies kunnen gebruikers en de door hen aangebrachte wijzigingen op een website worden herkend. Ze stellen de website in staat uw verplaatsingen over afzonderlijke pagina's te volgen, zodat reeds ingevoerde/opgeslagen informatie niet opnieuw ingevoerd/opgeslagen hoeft te worden. Een voorbeeld hiervan zijn winkelwagentjes in webshops. De sessie-cookie bewaart de geselecteerde producten in het winkelwagentje zodat het de juiste artikelen bevat wanneer u bij de kassa betaalt. Sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of verliezen hun geldigheid zodra de sessie automatisch is verlopen.

2. Permanente of protocol-cookies:

Een permanente of protocol-cookie slaat gebruikersinformatie en -instellingen op de computer van de gebruiker op gedurende de periode die in de vervaldatum is aangegeven. Dit resulteert in snellere en handigere toegang omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw taalinstellingen of inloggegevens hoeft in te voeren. De cookie wordt aan het einde van de bewaartermijn automatisch verwijderd.

3. Cookies van derden:

Cookies van derden hebben over het algemeen geen invloed op het gebruik van de website aangezien deze niet afkomstig zijn van de exploitant van de website. Ze dienen bijvoorbeeld voor het verzamelen van informatie voor reclame, op de gebruiker toegespitste inhoud en webstatistieken en het doorgeven daarvan aan de desbetreffende derde aanbieder.

4. Tracking-cookies:

Tracking-cookies zijn speciale tekstbestanden waarmee gegevens over het gedrag van de internetgebruiker kunnen worden verzameld. Het doel is informatie verkrijgen over de voornaamste interesses van de gebruiker om bijvoorbeeld op de gebruiker toegespitste advertenties te kunnen lanceren. Tracking-cookies worden dus niet alleen geplaatst wanneer u zich aanmeldt, maar automatisch wanneer u de website bezoekt.

De bovenstaande voorbeelden van de meest voorkomende vormen van cookies zijn bedoeld om u een globaal overzicht te geven van deze vorm van gegevensverzameling. Deze opsomming heeft niet de pretentie om volledig te zijn. Als gevolg van technische IT-ontwikkelingen kan worden aangenomen dat zich in de loop van de tijd andere soorten cookies zullen ontwikkelen. Controleer onze privacyverklaring regelmatig op de meest recente wijzigingen voordat u onze website gebruikt.

Tracking-tools (derde-landen-exporten):

Onze website maakt gebruik van functies van verschillende webanalysediensten van andere derde partijen zoals Google. Hieronder wordt nader toegelicht welke diensten hierbij betrokken zijn en welke gegevens worden geanalyseerd.

Derde-landen-exporten (risico's):

Wij wijzen u erop dat uw gegevens bij analyse door dergelijke diensten (bijv. Google) ook kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals aan de VS. Het doorgeven van uw gegevens aan derde landen zoals de VS, waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat dat in overeenstemming is met de AVG, houdt bepaalde risico's in waarover wij u hier willen informeren. Op grond van nationale wetgeving zoals de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) kunnen binnenlandse autoriteiten (in de VS) zonder uw medeweten of toestemming toegang krijgen tot uw gegevens die in het bezit zijn van de aanbieder indien de autoriteit van mening is dat daar aanleiding toe is. Bovendien kan de uitoefening van uw rechten als betrokkene overeenkomstig art. 15 e.v. AVG mogelijk slechts in beperkte mate worden uitgevoerd.

Het is weliswaar mogelijk om met de hieronder vermelde dienstverleners contractuele standaard clausules (SCC) overeenkomstig artikel 46 lid 2c AVG overeen te komen, maar deze SCC's bieden om bovenstaande redenen doorgaans geen aanvullende garanties om de overdracht van gegevens naar onveilige derde landen conform de AVG uit te voeren.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van de analyse-tools op onze website, geeft u daarmee dus ook toestemming overeenkomstig art. 49 lid 1a AVG aangaande een mogelijke overdracht van uw gegevens naar een derde land.

Gebruik van Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna 'Google' genoemd. De Google Tag Manager kan verschillende website-tags van marketing-aanbieders via één interface beheren. De tool (Tag Manager, die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Er worden uitsluitend tags geactiveerd die op hun beurt in bepaalde gevallen gegevens verzamelen (zie beschrijvingen van Google Analytics en Google Ads). De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna 'Google' genoemd. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van ons online-aanbod (bijv. wanneer, waar en hoe vaak u onze website bezoekt, incl. IP-adres) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in Ierland of de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de risico's van dit proces vindt u in ons privacybeleid hierboven.

Om ervoor te zorgen dat uw IP-adres niet persoonlijk identificeerbaar is, wordt het onmiddellijk na de registratie ingekort (bijv. door de laatste 8 bits te verwijderen) en dus anoniem gemaakt.

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&fg=1

In dit verband hebben wij met Google een overeenkomst (Data Processing Terms) afgesloten die gelijk staat aan een opdrachtverwerking in de zin van artikel 28 AVG. Dit verdrag regelt de verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen Google en Riege, bijv. bij de handhaving van de rechten van de betrokkene (conform art. 15 e.v. AVG) of de informatieplichten (conform art. 13 AVG).

De rechtsgrondslag voor de verwerking met Google Analytics is uw toestemming conform art. 6 lid 1a AVG, die u op onze cookie-banner kunt geven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken (zie onder).

Als u uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics wilt intrekken, klikt u op "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina) om de overdracht van analysegegevens aan Google Analytics te stoppen. De bovenstaande link is ook als alternatief voor de reeds beschreven browser add-on mogelijk omdat deze een 'opt-out cookie' activeert die alleen geldig is voor deze browser en dit domein. Als u de cookies in deze browser verwijdert, gaat ook deze cookie verloren en moet u de link opnieuw aanklikken.

Gebruik van Google Ads Conversion en Remarketing

Wij maken gebruik van het online advertentieprogramma Google AdWords (Ads) van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna 'Google').

Conversion:

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor conversion-tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden meestal de unieke cookie-ID, het aantal ad-impressions per plaatsing (frequentie), de laatste impression (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer benaderd wil worden) als analyse-waarden opgeslagen.

Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd. De informatie die met de conversion-cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversion-statistieken voor ons op te stellen. Zo krijgen wij informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag.

Als gevolg van de gebruikte marketing-tools maakt uw browser automatisch direct verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door middel van deze tool verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Remarketing:

Wij maken gebruik van de remarketing-functie binnen de Google Ads-service. Met de remarketing-functie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google-Ads-netwerk (in Google Search of op YouTube, zgn. 'Google Ads' of op andere websites) advertenties op basis van hun interesses aanbieden. Daartoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers ook na het bezoek aan onze website gerichte reclame op andere websites te kunnen tonen. Voor dit doel slaat Google cookies op de apparaten van gebruikers op die bepaalde Google-diensten of websites in het Google display-netwerk bezoeken. Deze cookies worden gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. De cookies worden gebruikt om een webbrowser op een specifiek apparaat eenduidig te identificeren en niet om een persoon te identificeren.

De verwerking van persoonlijke gegevens via de voornoemde Google Ads-functies vindt plaats op basis van uw eerder gegeven toestemming op onze Consent Manager overeenkomstig art. 6 lid 1a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Klik daarvoor op "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina).

Gebruik van 'Facebook Pixel', van Facebook Custom Audiences

Op onze website maken wij gebruik van de zogenaamde 'Facebook Pixel' van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (hierna 'Facebook' genoemd).

Door het gebruik van Facebook Pixel kunnen wij zogenaamde 'Custom Audiences', gebruikersgedefinieerde doelgroepen vaststellen waaraan u in het kader van de pixel-tracking wordt toegewezen. De Facebook-advertenties die wij plaatsen, worden dan alleen getoond aan mensen die in de juiste doelgroep zijn ingedeeld. Zo krijgt u alleen reclame voor producten en diensten waarin u ook geïnteresseerd bent. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze reclame overeenkomt met de potentiële interesse van de gebruikers en niet als vervelend wordt ervaren. Tijdens de overdracht geeft Facebook Pixel ook persoonlijke gegevens rechtstreeks door aan Facebook. Welke gegevens dit precies zijn en voor welke andere doeleinden Facebook de gegevens verwerkt, kunt u lezen in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Het verwerken en doorsturen van de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers gebeurt op basis van art. 6 lid 1a AVG en in het kader van uw vrijwillig verleende toestemming via onze Consent Manager (cookie-banner). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Klik daarvoor op "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina).

Gebruik van de LinkedIn Insight-tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight-tag (via de Google Tagmanager) op onze website. Dit is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House 2, Wilton PI, Dublin 2, Ierland (hierna 'LinkedIn' genoemd).

De tag is een klein stukje code dat wij aan onze website hebben toegevoegd om conversions bij te houden, onze websitebezoekers te retargetten en om extra informatie te verkrijgen over de mensen die onze advertenties bekijken. Dit helpt ons onder meer om reclame buiten onze website doelgerichter te maken en zo de relevantie van onze advertenties te verbeteren.

Hierbij worden de referrer-URL, het IP-adres, de apparaat- en browsereigenschappen en de timestamp geregistreerd en als onderdeel van de analyse door LinkedIn verwerkt. De IP-adressen worden daarbij ingekort of gehasht en directe kenmerken van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. De overige gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist. LinkedIn zelf deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar evalueert alleen uw gegevens en stuurt ons statistische rapporten en berichten (waarin u niet meer door ons kunt worden geïdentificeerd).

De verwerking en overdracht van de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers is gebaseerd op art. 6 lid 1a AVG en berust op uw vrijwillig verleende toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment kosteloos intrekken via onze Consent Manager. Klik daarvoor op "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina).

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden ook aanpassen in hun accountinstellingen op https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door LinkedIn verwijzen wij u naar de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

Gebruik van Matomo Analytics

Onze website maakt gebruik van Matomo Analytics, een open source webanalysedienst. Matomo Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. De informatie die wordt gebruikt voor het meten van het bereik en de optimalisatie van de website, wordt opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar onze server.

De cookie slaat de volgende informatie op:

- browsertype/-versie,
- gebruikte besturingssysteem en apparaat,
- referrer-URL (de pagina die ervoor en erna is bezocht),
- het geanonimiseerde IP-adres,
- tijdstip en geodata van het serververzoek,
- verblijfsduur op de pagina

Uw IP-adres wordt bij dit proces zodanig geanonimiseerd dat u als gebruiker voor ons anoniem blijft.
De verwerking geschiedt overeenkomstig art. 6 lid 1a AVG op basis van uw verleende toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen via onze "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina). In dit geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst, wat betekent dat Matomo Analytics geen sessiegegevens verzamelt. Let op: als u uw cookies wist, is het gevolg dat ook de opt-out-cookie wordt gewist en u deze eventueel opnieuw moet activeren.

U kunt het gebruik van cookies al vooraf verhinderen door een dienovereenkomstig instelling in uw browsersoftware. In dat geval kan het echter zijn dat u eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

HubSpot:

Op onze website maken wij voor onze online-marketing activiteiten en voor andere doeleinden gebruik van de dienst HubSpot waarmee wij verschillende functies op onze website kunnen afdekken, bijv. Customer-Relationship-Management (CRM), nieuwsbrieven of contactformulieren. Wij zullen de precieze functies hieronder nader toelichten.

HubSpot is een dienst van de aanbieder HubSpot, Inc. uit de VS (hierna 'HubSpot'), met een Europese vestiging in Ierland (HubSpot Ireland Limited, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland). Wij hebben met HubSpot een contract conform artikel 28 van de AVG met zogenoemde standaard verdragsclausules overeenkomstig artikel 46 lid 2c AVG afgesloten om te garanderen dat potentiële datatransfers naar HubSpot-servers buiten de Europese Unie onderworpen zijn aan een beschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de Europese AVG. U kunt het verwerkingscontract met HubSpot hier bekijken https://legal.hubspot.com/dpa

Alle verdere informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door HubSpot en de aan HubSpot gelieerde bedrijven vindt u hier: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Nieuwsbrief:

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres nodig. Alle andere gegevens kunt u vrijwillig aangeven. U ontvangt een geautomatiseerde e-mail met een link waarmee u bevestigt dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief overeenkomstig art. 6 lid 1a AVG (double opt-in procedure). Uw IP-adres, de datum en het tijdstip van aanmelding worden opgeslagen. Deze gegevens worden alleen verzameld om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen en om onze rechtmatigheid daarvoor te documenteren. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief en uw toestemming voor de opslag van het e-mailadres te allen tijde voor de toekomst intrekken of u kunt zich via de afmeldlink (opt-out procedure) afmelden voor de nieuwsbrief.

Met betrekking tot onze nieuwsbrief houden wij ook een newsletter-tracking bij. De nieuwsbrieven die wij versturen bevatten zogenaamde tracking-pixels. Dit zijn miniatuur afbeeldingen die voor elke ontvanger afzonderlijk worden gegenereerd en in de e-mails worden opgenomen. De pixels verzenden technische informatie over de browser, uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opening en rapporteren wanneer u onze e-mail heeft geopend en op welke links u heeft geklikt.

Dit stelt ons in staat statistische analyses uit te voeren over het succes van onze nieuwsbrief-campagne. Ons doel met de hieruit verkregen en opgeslagen persoonlijke gegevens is optimalisatie van de verzending van de nieuwsbrief en aanpassing daarvan aan de interesses van de ontvangers. De tracking vindt plaats in het kader van ons rechtmatig belang zoals hierboven beschreven en conform art. 6 lid f AVG. Als u bezwaar wilt maken tegen de tracking, moet u zich afmelden van de nieuwsbrief. Het apart herroepen of bezwaar maken is niet mogelijk.

Contactformulier:

Op onze website staan verscheidene contactformulieren die u voor verschillende doeleinden kunt gebruiken. Enerzijds hebt u de mogelijkheid om ons een algemeen contactverzoek te sturen via een formulier op https://www.riege.com/nl/contact/. Anderzijds kunt u ook op andere plaatsen formulieren gebruiken, bijvoorbeeld om een demoversie van onze software aan te vragen of voor het aanvragen van een cursus. Afhankelijk van het soort aanvraag verwerken wij verschillende gegevens. Deze omvatten echter altijd uw persoonlijke contactgegevens die wij nodig hebben om op uw aanvraag te kunnen reageren. Om een veilige overdracht van uw gegevens te garanderen, maken wij tijdens de overdracht gebruik van een geavanceerde versleutelde verbinding met SSL-certificaat. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen wij u conform art. 6 lid 1a AVG om toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Enquêtes:

Wij willen graag regelmatige enquêtes houden, bijvoorbeeld om de tevredenheid van onze klanten over onze producten en diensten te evalueren. Deze enquêtes worden naar bestaande klanten uit onze HubSpot CRM en naar nieuwsbrief-abonnees gemaild. Naast het e-mailadres kunnen in dit verband ook andere persoonlijke contactgegevens worden verwerkt, mits deze vrijwillig door u zijn verstrekt. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw eerder gegeven toestemming overeenkomstig art. 6 lid a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Daarvoor kunt u zich afmelden van de nieuwsbrief of ons een e-mail sturen: datenschutz@riege.com.

Tracking:

Wij gebruiken HubSpot onder andere ook om het bereik te meten en het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren. Met dat doel is op onze website de HubSpot-trackingcode geïnstalleerd die gebruik maakt van cookies voor de tracking. Deze worden in uw browser gezet en er worden de volgende gegevens in opgeslagen:

- domein
- UserToken
- timestamp (voor het eerste, laatste en huidige bezoek)
- aantal bekeken pagina's
- bezoekers-ID (ondoorzichtige GUID)

Meer informatie over de bewaartermijnen van de verschillende cookies vindt u in onze cookie-lijst. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u eerst via onze Consent Manager om toestemming conform art. 6 lid 1a AVG gevraagd. Zonder uw toestemming worden er door HubSpot geen tracking-cookies geplaatst en wordt uw website-gedrag niet door HubSpot geanalyseerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Ga daarvoor opnieuw naar de "Cookie-instellingen" (onderaan deze webpagina).

Gebruik van embedded YouTube-video's:

Voor het embedden van video's gebruiken we YouTube om onze website voor u aantrekkelijk en informatief te maken.

Als u een pagina van ons bezoekt die is voorzien van een YouTube-plugin, wordt er normaal gesproken een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Wij gebruiken op onze site echter een ingebouwde 2-click-oplossing om dit te voorkomen. Al onze video's worden door de 2-click-oplossing zodanig in onze pagina's ingebed dat de overdracht van uw IP-adres naar de YouTube-server pas begint wanneer u actief op de video klikt. Als u dit niet doet, zullen er tijdens uw bezoek aan onze website geen gegevens naar YouTube worden verzonden.

De juridische basis voor onze gegevensverwerking na de activering van de video is de toestemming volgens art. 6 lid 1a AVG.

De exploitant van YouTube is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube plaatst cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar website. YouTube gebruikt deze informatie onder meer om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en op te sporen en om de gebruikerservaring te verbeteren. Er kan ook een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand komen. Wanneer u een YouTube-video start, kan dit ook verdere gegevensverwerking in gang zetten. Daar hebben wij geen invloed op.

Als u een YouTube-account heeft en bent ingelogd op hetzelfde moment dat u onze websites bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke YouTube-profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u uit te loggen op uw YouTube-account.

Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube zie hun privacybeleid op https://www.youtube.de/t/privacy

of op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Verdere algemene informatie:

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij toetsen de privacyverklaring regelmatig op conformiteit met de wettelijke bepalingen, jurisprudentie, verklaringen van toezichthoudende autoriteiten en op overeenstemming met opkomende trends en de ontwikkeling van de technische standaarden. In dit verband behouden wij ons het recht voor de privacyverklaring te wijzigen, deze aan te passen aan nieuwe wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en aan andere wijzigingen in de feitelijke of juridische situatie. Informeer u daarom altijd over de op dat moment geldende privacyverklaring voordat u gebruik maakt van ons webaanbod.

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? (art. 13 lid 1a, b AVG)

Riege Software International GmbH ('Riege') is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op onze website. U vindt de contactgegevens in het impressum:

https://www.riege.com/nl/opdruk

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op het volgende adres:

Riege Software International GmbH ('Riege')
Aan de functionaris voor gegevensbescherming
Otto-Hahn-Str. 4
40670 Meerbusch - DUITSLAND
E-mail: datenschutz@riege.com
Tel.: +49 2159 9148-0

Wie krijgt uw persoonlijke gegevens? (art. 13 lid 1e, f AVG)

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en geven ze niet door aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, de verstrekking berust op een wettelijke of contractuele verplichting of de doorgifte noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen of voor de uitvoering van een contract. In sommige gevallen geven wij verwerkers de opdracht tot verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor hosting of het beheer van het webshop-systeem). Dit wordt gedaan in overeenstemming met art. 28 AVG en op basis van een contract voor de verwerking van ordergegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard? (art. 13 lid 2a AVG)

De wetgever heeft een breed scala aan bewaarplichten en -termijnen vastgesteld.

In principe bewaren wij uw gegevens alleen zolang dat wettelijk verplicht is.

Nadat deze termijnen zijn verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming bewaren wij totdat u de toestemming intrekt of zolang de gegevens nodig zijn. Gegevens die wij op basis van een rechtmatig belang verwerken, slaan we op zolang het rechtmatige belang bestaat.

Commerciële of financiële gegevens van een afgesloten boekjaar worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften na nog eens tien jaar gewist, tenzij een langere bewaartermijn is voorgeschreven of om gegronde redenen is vereist. Gegevens worden gewist als ze niet onderhevig zijn aan concrete bewaartermijnen en als de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt niet langer van toepassing zijn.

Voor welke doeleinden en op welke juridische basis verwerken wij uw persoonlijke gegevens? (art. 13 lid 1c, d AVG)

Wij hebben de doeleinden en de juridische basis van de gegevensverwerking reeds uiteengezet. Daarnaast geldt in het algemeen het volgende: waar nodig verwerken wij uw gegevens om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1f AVG, bijvoorbeeld voor het indienen van juridische claims en ter verdediging bij juridische geschillen of voor het waarborgen van IT-operaties en veiligheid.

Indien wij een gerechtvaardigd belang hebben of uw schriftelijke toestemming hebben gekregen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, verwerken wij uw gegevens voor externe communicatie- en marketingdoeleinden op grond van artikel 6 lid 1a of f van de AVG. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Voor de vervulling van wettelijke verplichtingen kunnen of moeten wij, indien nodig, uw gegevens verwerken en aan derden doorgeven (overeenkomstig art. 6 lid 1c).

Wij gebruiken uw gegevens op geen enkele wijze voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wij maken ook gebruik van cookies om u een betere service te bieden bij het gebruik van onze website en om het gebruik van deze website voor u gemakkelijker te maken (art. 6 lid 1f AVG).

Wat zijn uw rechten en plichten? (art. 13 lid 2b, c, d, e AVG)

Elke betrokkene heeft de volgende rechten:

  • Volgens art. 15 AVG hebt u het recht op informatie. Dit betekent dat u van ons een bevestiging kunt eisen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.
  • Volgens art. 16 AVG hebt u het recht op rectificatie. Dit betekent dat u ons kunt vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.
  • Volgens art. 17 AVG hebt u het recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'). Dit betekent dat u kunt eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk wissen - tenzij wij uw gegevens niet kunnen wissen, bijvoorbeeld omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaarplichten.
  • Volgens art. 18 AVG hebt u het recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens praktisch niet meer mogen verwerken - afgezien van de opslag ervan.
  • Volgens art. 20 AVG hebt u het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Dit betekent dat u het recht heeft om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en door machines leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.
  • Volgens art. 7 lid 3 AVG hebt u het recht om uw toestemming voor de toekomst op elk moment in te trekken.
  • Volgens art. 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht bezwaar aan te tekenen. Aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming wordt dit nader toegelicht.

Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven voor contactgegevens).

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Commissaris voor gegevensbescherming
Noordrijn-Westfalen
Huisadres: Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf
Postadres: Postbus 200444, 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 38424 -0
E-mailadres: poststelle@ldi.nrw.de

 

Informatie over uw herroepingsrecht overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op basis van artikel 6 lid 1f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt; dit geldt ook voor een eventuele op deze bepaling gebaseerde profiling in de zin van artikel 4 nr. 4 van de AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking is bedoeld voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Richt uw bezwaar schriftelijk (per e-mail of per post) aan onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven voor contactgegevens).