RZ1_Riege_Web24_Header_FFSoftware

FREIGHT FORWARDING SOFTWARE Luchtvracht Software

Luchtvracht moet snel, veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom heb jij luchtvracht software nodig die jou in staat stelt zendingen snel te verwerken, veiligheid te garanderen en duurzaamheid te meten. De luchtvracht software in Scope versnelt alle processen van orderverwerking. Van offerte tot boeking en van zending creatie tot facturatie, inclusief het creëren en e-mailen van de e-AWB rechtstreeks vanuit Scope. Intelligente integraties stellen jou in staat te communiceren met airlines, klanten en toeleveranciers zonder te switchen tussen systemen. En de geïntegreerde CO2 calculator bepaalt de uitstootwaarde van elke individuele zending.

Maak een afspraak voor een persoonlijke presentatie

EXPORT & IMPORT HIGHLIGHTS Luchtvracht

In de Luchtvracht Export en Import modules kan je alle stappen verwerken die vereist zijn voor de inklaring en afwikkeling van luchtvrachtzendingen. Van offerte tot afhandeling. Intuïtieve data entry, duidelijke presentatie en intelligente zoekfuncties zorgen voor een snelle orderafhandeling, inclusief de toewijzing van transportorders en de aanmaak van alle benodigde documenten. En omdat transparantie op nummer 1 staat: Airline berichtgeving in Scope garandeert volledige zichtbaarheid.

Scope Logo_Wort_Bild

AUTOMATISCHE VOLTOOIING

House AWB’s, labels en overige documenten zoals dossierbladen en manifesten worden automatisch geprint. De e-AWB en direct statements worden automatisch verzonden. En dat alles met één muisklik. Je hoeft dus niet meer handmatig verschillende acties meerdere keren uit te voeren.

COMPLIANCE CHECK

Vanuit alle applicaties is een automatische of handmatige adrescontrole mogelijk om compliance met bestaande regelgeving te controleren. Het constant updaten van de meest belangrijke sanctielijsten van de UN, de EU en de VS garandeert de hoogste data betrouwbaarheid. Je zit dus altijd aan de veilige kant.

CONNECT

Connect is de aanvullende webapplicatie die jou, je klanten en agenten in staat stelt zendingen te volgen en de actuele status op elk moment te checken. Alle betrokken partijen ontvangen betrouwbare informatie over hun verantwoordelijkheden, kunnen voldoen aan de milestones en kunnen acties toevoegen. Klanten zijn in staat zendingen te boeken die meteen beschikbaar zijn in Scope.

E-BESTANDEN

Documenten worden elektronisch gegenereerd in Scope en opgeslagen in het e-dossier als PDF’s. Ze kunnen elektronisch uitgewisseld worden met business partners en desgewenst geprint worden. Wanneer je een document meerdere keren aanmaakt, blijven vorige versies behouden zodat aanpassingen altijd terug te vinden zijn. Met de document upload functie kan je extern gegenereerde documenten in elk format opslaan.

PRE-ALERTS

Na afronding van een zending wordt de data van de zending als een pre-alert naar de betrokken import agent gestuurd. Bij scope-tot-scope communicatie is de data automatisch beschikbaar voor de import. Met gebruikers van andere systemen kan de data via EDI met een interface uitgewisseld worden.

SHIPMENT MONITOR

De shipment monitor geeft jou inzicht in de huidige status van alle zendingen in Scope. Je hoeft dus niet iedere zending apart op te roepen. De meest recente actie wordt getoond evenals de volgende milestone met tijdstippen. De geautomatiseerde alarmfunctie geeft uitzonderingen en acties met deadlines aan. Indien actie vereist is, kan je rechtstreeks vanuit de shipmpent monitor naar de zending gaan om aanpassingen door te voeren.

Vragen? Neem contact met ons op!

Onze experts kennen jouw industrie en spreken jouw taal. Leer hoe Scope jouw luchtvracht processen kan optimaliseren en bij duurzame groei kan ondersteunen.

FEATURES DIE OPVALLEN Luchtvracht

Wat freight forwarding software voor luchtvracht ook moet kunnen: calculeren, plannen, informeren. In Scope heb je alle noodzakelijke functies voor een soepele afhandeling, tracking en evaluatie van luchtvrachtzendingen.

RZ1_Riege_New_Website_2024_Content_Quadrate_Air_Freight
AIRLINE BERICHTGEVING

De uitwisseling van berichten tussen Scope en airlines loopt via het Cargo Community System (CCS) van Riege, dat communiceert met de platforms voor berichtenuitwisseling. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een airline op de verschillende platforms wordt het beste communicatiekanaal automatisch geselecteerd.

ATLAS IMPORT/NCTS

Snelle, wettelijke compliant registratie, wanneer alleen fixed data wordt overgebracht. Zwevende gegevens worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Hierdoor wordt de invoer van incorrecte data vermeden, zoals de waarde en het gewicht van goederen. Elke procedure heeft zijn eigen templates. Oude data hoeft niet te worden verwijderd, naar vergelijkende procedures hoeft niet lang gezocht te worden. Dit is ook van toepassing op zelden voorkomende, speciale handling procedures.

ATLAS EXIT
Met Scope kan het wegvervoer van het eigen branche kantoor naar de terminal van een airline, naar een ander branche kantoor of naar de export gateway ingepland en gedocumenteerd worden; ook de laadlijsten kunnen geprint worden. Voor het verwerken van AES operations, zelfs door externe service providers die geen toegang hebben tot de terminal of gateway, kan de truck manifest data elektronisch
GEAUTOMATISEERDE TARIFERING EN CALCULATIE

Tarifering wordt ondersteund door de optioneel opvraagbare IATA tarieven en e-rates van airlines. Aanvullende kosten kunnen automatisch afgerekend worden door te linken met de klantvoorwaarden.

AWB EDITOR EN LABELLING

De AWB editor in Scope maakt individuele aanpassing van de AWB mogelijk. Op de AWB kunnen heel eenvoudig aanvullende teksten, zoals letters of credit, worden toegevoegd. Wanneer de zending compleet is, zijn de prints ook beschikbaar voor de gebruiker als PDF bestanden in het documentendeel van de zending.

BOEKINGEN

Nog voor het aanmaken van een zending kan een boeking worden gemaakt met daarin alle bekende data. Na het plaatsen van een order en het toevoegen van ontbrekende informatie, kan deze boeking eenvoudig omgezet worden in een house, directe, co-load-out, co-load-in of back-to-back zending.


 

CONSOL PROFIT ANALYSE

In Scope is een template te maken voor de automatische berekening van profit share en branche billing (house billing). Door het maken van een “Default” template, kan je de aanmaak van agent-specifieke templates automatiseren en deze vervolgens gebruiken als default. Deze template kan je ook gebruiken voor agenten waar je geen aparte template voor hebt opgeslagen.

E-AWB

 Wanneer een zending compleet is kan je in Scope automatisch de e-AWB genereren. Zonder externe systemen en bijbehorende workflow onderbrekingen en kosten. Scope detecteert wanneer een airline of een transportroute ‘e’ is en handelt daarnaar. Een aangesloten airline stuurt automatische updates van de status van jouw zending.

E-FACTUUR

Branches kunnen elkaar via Scope factureren. De uitgaande factuur van de ene branche wordt automatisch aangemaakt als een inkomende factuur bij de andere branche. Bij het opstellen van de uitgaande factuur kan meteen de corresponderende zending van de andere branche geselecteerd worden.

EMAIL

De e-mail functie is geïntegreerd in het Scope elektronische dossier. Dit stelt jou in staat om business partners te voorzien van de benodigde documenten en informatie rechtstreeks van de zending. Dit bespaart tijd, kosten en bovenal energie en papier. 

VLUCHTSCHEMA

Wanneer een buitenlandse branche ook Scope gebruikt en een pre-alert met de corresponderende data stuurt, kan een nieuwe import file gemaakt worden aan de import kant van de export pre-alert. Zonder opnieuw data te hoeven invoeren met mogelijke kans op fouten.

PRE-ALERT CONVERSIE

Wanneer een buitenlandse branche ook Scope gebruikt en een pre-alert met de corresponderende data stuurt, kan een nieuwe import file gemaakt worden aan de import kant van de export pre-alert. Zonder opnieuw data te hoeven invoeren met mogelijke kans op fouten.

KWALITEITSRAPPORTAGE

Scope kan een rapportage maken en printen voor een enkele zending of voor een bepaald tijdvak via de statistieken. Met de kwaliteitsrapportage kan je de on-time aanlevering bij een airline aantonen, maar ook het voldoen aan de contractueel afgesproken deadlines van aanlevering bij een klant.

ZENDING INVOER

Master data opslag in Scope vereenvoudigt de aanmaak van zendingen en waarschijnlijkheids-checks minimaliseren foute invoer. Voor terugkerende zending data verminderen templates de inspanning die nodig is om een zending aan te maken. Deze functionaliteit is beschikbaar voor House, Direct, Back-to-Back en Coload-out zendingen. Pick-up en delivery documenten worden automatisch gemaakt en kunnen direct via e-mail verzonden worden.

TRANSPORTORDER

Afhankelijk van type zending creëert Scope automatisch een passende transportorder voor pick-up en delivery. Deze order kan handmatig afgemaakt en geprint worden. Indien een corresponderende EDI verbinding bestaat, dan wordt de transportorder rechtstreeks elektronisch naar de vervoerder gestuurd.

ULD BESCHIKBAARHEID

ULD’s kunnen in de master data worden ingevoerd. Tijdens consolidatie worden de ULD’s opgehaald en voorzien van de benodigde informatie. De colli van de betreffende zending worden verdeeld over één of meerdere ULD’s. Ten slotte kan het ULD manifest geprint worden.

TEMPLATES

Terugkerende opdrachten kunnen als zending templates worden gemaakt. Op die manier kan je een volgende zending met slechts één klik aanmaken. De template functie maakt het ook mogelijk om in de AWB vaste teksten op te slaan zoals aanvullende afspraken en instructies. Zendingen kunnen los van elkaar of in bundels gekopieerd worden.

placeholder
  • „Scope is absoluut de juiste keuze voor de huidige, zeer veeleisende markt, zowel wat klanten als leveranciers betreft.“

    Hubert Jasinski
    Business Owner and Board Member
    OMEGAir_Cargo