Expeditie E-factuur

ELEKTRONISCHE FACTUUR UITWISSELING MET EXTERNE SYSTEMEN

Facturen moeten geen tijd of geld kosten. In Scope kunnen branches elkaar elektronisch factureren. De uitgaande factuur van de ene branche wordt automatisch gegenereerd als een inkomende factuur bij de andere branche. Als regel echter zal je facturen uitwisselen met externe systemen. Scope maakt het mogelijk om factuurdata in UBL e-Invoice formaat te sturen of te importeren en spaart daarmee tijd.

UBL E-INVOICE IN SCOPE VOLDOET AAN EU STANDAARD 16931

Scope ondersteunt het UBL e-invoice formaat voor inkomende en uitgaande elektronische facturen volgens de eisen van de EU standaard 16931. Met SI-UBL bedient Scope ook de Nederlandse variant van dezelfde standaard. Dit betekent dat jouw facturen voldoen aan de voorgeschreven standaarden.

AUTOMATISERING VAN INKOMENDE FACTUREN

Het importeren van inkomende facturen – met name in UBL formaat – kan geautomatiseerd worden via een interface. Scope herkent de facturerende partij op basis van zijn belastingnummer en adres en wijst kostenposten en zendingen toe wanneer deze opgeslagen zijn. Wanneer alle data ingevoerd is, creëert Scope automatisch, indien gewenst, een inkomende factuur en sluit deze ook automatisch indien accruals beschikbaar zijn voor de posten van de inkomende facturen.

AUTOMATISCH FACTUREN VERSTUREN VIA E-MAIL RECHTSTREEKS UIT SCOPE

Je kan automatisch elektronische facturen in UBL E-Invoice formaat per e-mail versturen. Wanneer je automatisch factuurverzending in Scope hebt ingesteld, zal Scope vervolgens automatisch alle betreffende facturen elektronisch versturen.

CONFIGURATIE DOOR GEBRUIKERS BESPAART SET-UP KOSTEN

Omdat jij binnen Scope zelf de configuratie doet, zijn er geen additionele kosten voor set-up. Het volledige proces, van factuurcreatie tot factuurverzending, blijft onder jouw beheer. Omdat elektronisch verzonden facturen automatisch gescand worden in het factuursysteem van de ontvanger, kunnen de factuurverwerking en betalingen versneld worden.

Niet de feature die je zocht?