Anna Riege, afgestudeerd in ecotrofologie, is sinds 2019 hoofd personeelszaken en cultuur bij Riege Software in Meerbusch. Ze is ook medeoprichter van het agile organisatie- en cultuurteam binnen het bedrijf, dat zich richt op de planning en uitvoering van interne evenementen, het implementeren van bedrijfswaarden en het promoten van een echte bedrijfscultuur in het dagelijkse werk.

Anna, waarom heb je besloten om je te focussen op organisatie & cultuur in jouw professionele carrière?

“Na mijn afstuderen aan de universiteit heb ik een paar jaar in mijn opgeleide beroep gewerkt en al heel snel werd ik gepromoveerd tot de functie van teamleider op de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Slechts weinig mensen weten dat ecotrofologie onder meer ook bedrijfsmanagement en sociologische factoren, zoals personeelsmanagement, omvat.”

Waarom heb je ervoor gekozen om bij het familiebedrijf te gaan werken?

“De beslissing maakte deel uit van het herstructureringsproces van het bedrijf nadat mijn vader met pensioen was gegaan. Het bedrijf groeide en rekruteren was een soort van uitdaging geworden voor Riege Software. Naarmate de eisen voor nieuwe medewerkers specifieker werden, werd het nog belangrijker om een ​​aparte afdeling voor personeelszaken te creëren. Bovendien moesten er opleidingsmogelijkheden binnen het bedrijf worden gecreëerd en stond de hiërarchische bedrijfsstructuur op het punt plaats te maken voor een modernere, open versie.”

01_Riege_Interview_Anna_text_3_1

Anna met haar broers Christian, Tobias en Benjamin Riege

01_Riege_Interview_Anna_text_2

Teamwork zorgt ervoor dat de droom uitkomt

Dit lijkt op een breed scala van taken binnen jouw functie. Welke invloed heeft dit op de dagelijkse gang van zaken?

“Uiteraard verzorg ik in de dagelijkse gang van zaken vooral klassieke HR en dus ook bedrijfsmanagement zaken, maar ik ben ook actief lid van het team organisatie & cultuur. Bij Riege zien we organisatie niet alleen als onderdeel van de bedrijfsstructuur, maar vooral als het mede-ontwerpen en ontwikkelen van randvoorwaarden die het team en de individuele medewerker dienen. Een actieve bedrijfscultuur is hier de essentiële term.”

Hoeveel impact heeft dit op het rekruteringsproces?

“We zijn constant op zoek naar mensen die willen bijdragen aan de realisatie van onze bedrijfsdoelstellingen. Daarom verwelkomen we spontane sollicitaties net zo goed als sollicitaties op specifieke vacatures. Wij beschouwen individuele ervaring uit verschillende branches, waaraan onze medewerkers vaak bijdragen, als een verrijking in het creatieproces van ons product. "Digitale logistiek met een menselijk hart" - dat is ons credo, toen en nu. Een prettige werkomgeving en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes.”

Waarom was het voor de toekomst van het bedrijf belangrijk om de teamstructuur binnen Riege Software te veranderen in agile teams?

“Voorheen waren er alleen functioneel gestructureerde teams in het bedrijf. Moderne softwareontwikkeling floreert echter door het combineren van homogene teams met gecombineerde vaardigheden uit verschillende velden en afdelingen. Agile teams zorgen voor een sneller proces met minder wrijvingsverlies bij de voortdurende ontwikkeling van ons product.”

01_Riege_Interview_Anna_text_5

Geen berg is te hoog

01_Riege_Interview_Anna_text_1

Agil met het team - Anna bij Mobility Fit

01_Riege_Interview_Anna_text_6

Nieuwe energie opdoen

Dit is ook de reden waarom het Mobility Fit programma is ontwikkeld. Kan je het idee erachter uitleggen?

“Omdat ik zelf erg atletisch ben, was het voor mij belangrijk om onze medewerkers te motiveren om regelmatig te sporten en een groepsactiviteit te creëren die alle afdelingen omvat. We komen één of twee keer per week 10-15 minuten bij elkaar en doen samen rek- of ontspanningsoefeningen. Vanwege de huidige situatie zijn we overgestapt op het hosten hiervan via livestream. Omdat de meeste van onze medewerkers tegenwoordig vanuit huis werken, is dit een leuke afleiding voor hen, waardoor de teamgeest levend blijft.”

Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers elkaar eerlijke feedback geven?

“In elk modern bedrijf is interactie met en tussen medewerkers van groot belang. Dit omvat de regelmatige feedback op de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers, maar ook de manier waarop ze met elkaar omgaan, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Enige tijd geleden hebben we open Kaizen-bijeenkomsten geïntroduceerd. De term Kaizen komt uit de Japanse taal en is afgeleid van Kai = verandering, transformatie en Zen = ten goede. De nadruk in deze bijeenkomsten ligt op een gezamenlijke, team overstijgende evaluatie van de afgelopen boekjaren. We kijken naar de recente ontwikkelingen en besluiten gezamenlijk of deze als goed of vermoedelijk slecht kunnen worden aangemerkt. Vervolgens ontwikkelen we processen om activiteiten, workflows of procedures te verbeteren. Alle medewerkers binnen ons bedrijf worden uitgenodigd om aan dit proces deel te nemen.”

Jij bent de vijfde persoon in het bedrijf die de naam Riege draagt. Vind je dit een verplichting, een uitdaging of een risico?

“Er is nooit een verplichting geweest namens de familie en het risico is zeker niet groter dan bij welk ander bedrijf dan ook. Ik zie echter wel een uitdaging in mijn rol. Onze ouders hebben iets geweldigs gemaakt van Riege Software en zijn er erg succesvol mee geworden. Om dit in de tweede generatie vol te houden en aan de verwachtingen van onze klanten en medewerkers te voldoen, ligt een grote uitdaging waar ik klaar voor ben.”

Digitale Logistiek met een menselijk hart