Het jaar '21 werd voornamelijk gedomineerd door twee cijfers. De 19 in COVID en de 2 in CO. Waar wij - en miljoenen andere mensen - aan het begin van het jaar hadden gehoopt dat we samen de pandemie zouden kunnen overwinnen en de CO-uitstoot sneller zouden kunnen verminderen, werd ons anders geleerd. Nieuwe virusvarianten en oude argumenten tegen sneller werkende CO-reductiemaatregelen brachten ons weer met beide voeten op de grond. Maar dat weerhield ons er niet van om zelf initiatieven te lanceren en eigen maatregelen te nemen. De resultaten - ondanks alle ongunstige omstandigheden - geven ons reden tot vreugde. Voor Riege – en de meeste van onze klanten – was het jaar 2021 in veel opzichten positief. De cijfers spreken voor zich.

COVID-19 – de 4e golf intern gebroken

De pandemie heeft opnieuw aanzienlijk meer slachtoffers geëist. We moeten nog steeds attent met elkaar omgaan, zelfs meer attent dan voorheen, verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en anderen. Dit omvat strikte interne naleving en zelfs overmatige naleving van de voorgeschreven maatregelen ter bescherming tegen infectie met het voortdurend muterende Corona-virus. Thuiskantoor en dus zo min mogelijk on-site aanwezigheid maken hier vanaf het begin deel van uit. Door het welzijn van de gemeenschap boven het welzijn van het individu te stellen, zijn wij en ons personeel voor het ergste behoed, namelijk de gevolgen voor de gezondheid van de vierde golf van de pandemie.

1,5 meter en 10 cocktails

Uiteraard stond het bewaren van de vereiste afstand binnen het pand voorop. Maar dat weerhield ons er niet van om dichterbij te komen op menselijk niveau. Of het nu in de Riege Family of in de Scope Community was, we gebruikten elke vorm van digitale communicatie om met elkaar in contact te blijven en nog meer om de contacten te verdiepen.

Als bijzonder succesvol voorbeeld noemen we de Virtual Cocktail Group, die op vrijdagavond online samenkomt voor een informeel samenzijn en daarmee ruimschoots voldoet aan de fysieke afstandsregel. De deelnemers uit alle sectoren van de logistiek waren toen ook de inspiratiebron voor een verzameling van 10 nieuwe cocktailcreaties, die namen dragen met affiniteit met de industrie en zijn gepubliceerd onder de veelzeggende titel „Cocktail Consol”.

26 3 Riege Blog work4riege

1 jaar Human Responsiblities

De prestaties van ons HR-team verdienen speciale vermelding, daarom hebben we het de klinkende tweede naam Human Responsibilities gegeven. Alles wat HR dit jaar bovendien heeft geïnitieerd en uitgevoerd, is meer dan sportief geweest en verdient de onderscheiding „voor het welzijn van het team”. In plaats van de populaire Riege-zomerfeesten en kerstvieringen kwamen er teamdagen, waardoor medewerkers in kleine groepjes bij elkaar konden komen – met inachtneming van alle regels en voorschriften – en de teamspirit verder werd versterkt.

Het thuiskantoorconcept, dat in 2020 is geïmplementeerd en waarbij 0% aanwezigheid ter plaatse vereist is, heeft zijn waarde bewezen. Online communicatie werkt prima, ook het voeren van sollicitatiegesprekken. Vrijwel alle sollicitatiegesprekken hebben 100% online plaatsgevonden en hebben geleid tot succesvolle nieuwe wervingen. Het 100% home office concept is enthousiast geaccepteerd en ook de online onboarding van nieuwe teamleden is erg goed gelukt. Daarom denken we nu al na over het kantoorconcept van de toekomst: minder vast opgestelde, flexibelere werkplekken met minder ruimtebehoefte en energieverbruik. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek.

Om de strategische ontwikkeling van ons bedrijf te waarborgen, hebben we de Agile Health Check ingevoerd. Medewerkers kunnen constructieve suggesties doen die zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. We hebben ook de jaarlijkse International Meeting in ons hoofdkantoor in Duitsland vervangen door vier virtuele Quarterly International Meetings. Zo hebben we de internationale samenwerking en de interne uitwisseling van gedachten en ideeën ook in tijden van pandemie een podium gegeven. Dit concept krijgt in 2022 een vervolg. Maar we kunnen niet wachten om in de toekomst weer samen te komen, niet alleen op menselijk vlak, maar ook als mens.

Riege Summit Expo End of Year
  1.  
  2.  

17 netwerken – 8 werkgroepen – 6 evenementen

Het verbinden van mensen in de wereld van logistiek staat bij ons centraal. Daarom participeren we – lokaal en nu steeds meer virtueel – in een groot aantal initiatieven en verenigingen met als doel hen te ondersteunen bij het opbouwen van netwerken. Riege is actief vertegenwoordigd in 17 netwerken en in 8, voornamelijk IATA-werkgroepen. Bijzonder noemenswaardig in 2021 is onze bijdrage aan het pushen van het ONE Record-initiatief, waar we met tal van mondelinge bijdragen ruimschoots een impuls hebben gegeven aan de verdere ontwikkeling. Zo is Riege de spreekbuis geworden voor digitalisering in de logistiek. Toespraken van Riege werden gewaardeerd op de ACCF en de DVZ, evenals onze deelname aan de ONE Record Hackathon-jury.

Hoewel congressen en evenementen in 2021 zeer beperkt waren, waren we vier keer direct ter plaatse. Met een opzwepende toespraak op de Air Cargo Conference in Frankfurt. Met onze „One System. One Record”-belofte bij TransLogistica in Warschau, bij SCN Security in Barcelona en bij Logistics World in Mexico City, waar we bijzonder succesvol waren met contacten met 71 potentiële nieuwe klanten. Twee keer deelnemen aan de virtuele GLN-conferenties wierp ook zijn vruchten af. 20 nieuwe gebruikers in 2021, 30 meer in 2022 en steeds meer expediteurs die willen overstappen van Wherever naar Scope spreken voor zich.

Van 100 naar 107 in één stap

De grootste gemeenschap waartoe we behoren en waaraan we ons sinds de oprichting van het bedrijf hebben verbonden, is de grote gemeenschap van de internationale logistieke sector. Hoewel de wereldwijde goederenstroom ondanks Corona in beweging blijft, worden ook onze klanten geraakt door de algemene marktsituatie. Ze kunnen nog wel geld verdienen, maar moeten per zending meer tijd investeren.

De arbeidsmarkt wordt schoongeveegd en zonder de kans om nieuw personeel aan te nemen, moet dit extra werk met bestaand personeel worden gedaan. Dit is een belemmering voor groei. Daarom zijn we met Scope continu bezig om processen steeds meer te automatiseren en zo workflows te versnellen. Scope is snel, maar we doen er altijd alles aan om het nog sneller te laten verlopen, waarbij we extra werk voor de gebruikers zo veel mogelijk vermijden.

Een actueel voorbeeld is Scope Connect, dat we met alle macht blijven ontwikkelen. Scope Connect wordt voor onze klanten weer een mijlpaal in het sneller en efficiënter communiceren met importeurs en verladers. De integratie van selfservice-opties stelt verladers in staat om de informatie op te halen die ze nodig hebben zonder interactie met de operators van de expediteur. Hierdoor kan het personeel van de expediteur zich concentreren op zaken die echt waarde toevoegen, zoals klantenbinding, klantenwerving en versnelde orderverwerking.

Andere functionaliteiten en diensten die we dit jaar beschikbaar hebben gesteld aan onze klanten zijn het Scope Top Feature Panel en de Scope Status Page. Zo kwamen we virtueel nog dichterbij. Daarnaast hebben we Scope aangesloten op de nieuwe interface van de Europese Commissie voor de RA/KC webservice (Regulated Agents and Known Consignors). Nu worden de gegevens rechtstreeks uit de database opgehaald, wat extra technische stabiliteit en beveiliging biedt om te kunnen handelen volgens de vereisten van de autoriteiten.

Wetende dat supply chains - vooral in en buiten Amerikaanse havens - onder zware druk kunnen komen te staan, zullen we het komende jaar specifiek de functies voor het volgen van containers uitbreiden.

Riege Events Hackathon

ONE Record aka 1R

Praten over ONE Record is één ding. Het bevorderen van ONE Record is het andere. Door onze deelname aan de ONE Record werkgroep hebben we veel veldwerk gedaan, maar vooral ook zelf het initiatief genomen. De converter die we ontwikkelden voor het standaardiseren van data in luchtvracht heeft zich in de praktijk al bewezen. Alle procesdeelnemers kunnen hun gegevens via de converter uitwisselen met hun eigen systemen, die elk geschikt zijn voor een specifieke niche in de supply chain.

De converter, die is gebaseerd op de nieuwste ontologie 1.1, draagt ​​XFWB-gegevens over in 1R-gegevensstructuur. Het open source-model stelt alle deelnemers in staat om vrij te gebruiken, aan te passen en meer. Zo wordt de basis gelegd voor de technische 1R-infrastructuur. Om het geheel een passend aantrekkelijk gezicht te geven, ontwikkelen we tegelijkertijd een aantrekkelijke gebruikersinterface en geven we het kind ook een eigen naam. We zullen meer zien in 2022. Dus heel snel.

 

CO₂-reductie in logistiek – binnenkort haalbaar met Scope

Veel van onze klanten stellen duurzaamheidsdoelen op en willen hun CO-voetafdruk verkleinen. Duurzaamheid begint bij het voorkomen van onnodige transportroutes en het bepalen van optimale routes. Expediteurs die hun CO-uitstoot willen verminderen, hebben daarom behoefte aan transparantie over hoeveel van het klimaatschadelijke gas op dit moment wordt uitgestoten. Dit is de enige manier om te kwantificeren hoe effectief projecten om de uitstoot te verminderen op middellange en lange termijn zijn.

Er zijn verschillende methoden om de huidige emissies te documenteren en potentiële besparingen te identificeren. Het is ons doel om passende tools in Scope te integreren, maar we beslissen niet alleen welke tools dit moeten zijn en uiteindelijk zullen zijn. Een verkenning van de CO-problematiek en de vertaling, dus implementatie of integratie van een CO-calculator in Scope, wijst ons de ideale route. De behoefte is er, de vraag nog meer.

02 Riege End of Year 2021 map

Eén bedrijf – 124 mensen – 6 landen

Corona heeft niet al onze klanten ongedeerd gelaten. Daardoor moesten we rekening houden met minder berichtoverdrachten en afgemelde gebruikers. En natuurlijk hadden de onduidelijke vooruitzichten als gevolg van de pandemie ook invloed op de investeringsbereidheid van sommige potentiële nieuwe klanten.

Desalniettemin hebben de toenemende acceptatie van Scope en de onvermoeibare inzet van onze verkopers en filiaalmanagers – zelfs op virtueel niveau – de tekortkomingen ruimschoots gecompenseerd. Scope is nu aanwezig in 50 landen wereldwijd en het aantal gebruikers is dit jaar gestegen van 6.600 naar 9.450. Omdat het onze stijl is om geen groei te genereren over de ruggen en ten koste van onze medewerkers, hebben we ons team in bijna alle landen versterkt en zijn we nu vertegenwoordigd door 124 mensen in 6 landen.

  • Duitsland: Er werden maar liefst 55 nieuwe klanten uit onze favoriete doelgroep van het MKB geworven, waaronder een klant uit de sector animal logistics, waardoor we onze leidende positie in dit segment verder konden uitbouwen. 14 nieuwe medewerkers, waaronder 3 stagiaires en een uitzendkracht, zorgen ervoor dat het team voldoende wordt versterkt en telt nu 96 medewerkers. Begin 2022 komen er nog 2 bij.
  • Nederland: Het nieuwe kantoor in Bodegraven, strategisch gelegen halverwege Schiphol en Rotterdam, biedt ruimte voor meer medewerkers. En dat is maar goed ook. 20 nieuwe klanten hebben gezorgd voor een groeispurt. In de Benelux bedient Riege nu meer dan 170 klanten met meer dan 2.000 gebruikers. Om de 6 medewerkers te versterken is er dit jaar één persoon bijgekomen en start er in januari 2022 nog een nieuwe collega.
  • Zwitserland: Inmiddels hebben 330 gebruikers gezorgd voor een omzetstijging van 40 % in 2021, waar niet in de laatste plaats de uitbreidingen en toenemende automatisering van Zwitserse douanetoepassingen hebben bijgedragen. Aan deze competentie hebben we ook te danken dat de Zwitserse douane ons heeft benoemd tot lid van de commissie voor het toekomstige douanesysteem PASSAR. Met een nieuwe aanstelling hebben we met deze ontwikkeling rekening gehouden en bedienen we nu met 6 personen de Zwitserse markt.
  • VS: Ondanks de ongunstige omstandigheden zoals de eindeloze files voor de Amerikaanse havens en oneindig hoge spottarieven, heeft het Amerikaanse team, dat nog steeds vrij klein is, 5 nieuwe klanten weten te winnen op de nieuwe locatie in Stevenson/Washington. Met de toevoeging van een nieuwe collega, zorgen nu 3 collega's voor klanten en nieuwe zaken in de VS.
  • Mexico: Tegen alle verwachtingen in was het tweede jaar van de pandemie een jaar van groei. Het team van nu 9 medewerkers wist in 2021 in totaal 15 nieuwe klanten binnen te halen. Ook de aanwezigheid op de Logistics World-beurs in Mexico-Stad heeft – zeker voor de toekomst – vruchten afgeworpen. Met 71 kandidaten voor de new customer business kunnen de voormalige 8 medewerkers, die momenteel met één persoon zijn versterkt, positief vooruitkijken naar 2022.
  • Hong Kong: Vanwege wereldwijde en lokale omstandigheden moesten de activiteiten van onze 3 medewerkers in Hong Kong worden beperkt tot de ondersteuning van bestaande klanten. Het is afwachten wat de toekomst zal brengen. Ons optimisme is standvastig.

Geen cijfers - geen grenzen

Het is een goede oude traditie in de familie Riege om goed te doen en er niet over te praten. Voor de firma Riege maken we echter graag een uitzondering. Zo heeft de open communicatie van de inzet van onze Nederlandse collega's in Haïti ertoe geleid dat ook klanten betrokken zijn geraakt. Zelfs jaren na de grote aardbeving is de situatie op de grond voor veel mensen ondraaglijk. Door het project Stichting Naar School in Haiti te steunen, hebben we samen met klanten en vrienden de ontberingen van in ieder geval van een aantal mensen kunnen verlichten.

Een dramatische gebeurtenis die de wereld in 2021 ontroerde, was de politieke verandering in Afghanistan en de gevolgen voor de mensen in het land, vooral voor meisjes en vrouwen. Een groep medewerkers lanceerde bijna van de ene op de andere dag een campagne en schonk een deel van het teambudget aan een organisatie in Afghanistan die zich inzet voor de belangen van getroffen vrouwen. Hoeveel of weinig er ook kan worden bereikt, het is beter dan niets. We herinneren ons: Riege richt zich op de – individuele – mens.

70 jaar en 131 boeken

De twee mooiste en meest indrukwekkende figuren zijn meer privé van aard. Op 26-03-2020 vierde de oprichter van het bedrijf Johannes Riege zijn 70e verjaardag in goede gezondheid en als een gelukkig gepensioneerde. Hij brengt graag tijd door met zijn vrouw Gabriele tijdens gezamenlijke vakantiereizen, zolang haar ononderbroken betrokkenheid bij het bedrijf het toelaat. Hij slaat af en toe een golfbal. En hij wijdt zich hartstochtelijk aan zijn favoriete onderwerp: literatuur. Als een man van de cijfers heeft hij natuurlijk zijn boekenconsumptie bijgehouden - van briljante fictie tot intrigerende non-fictie. In 2021 las hij tot nu toe 131 boeken. En het jaar is nog niet voorbij.

„2021 – een jaar van uitdagingen, maar ook van vooruitzichten. Ik heb alle reden om u te bedanken. Aan onze klanten en partners die ons hebben aangespoord om nog beter te worden. Aan onze nieuwe klanten, die hun vertrouwen in ons hebben gesteld met oog voor hun eigen toekomst. Aan onze medewerkers, wier inzet en verantwoordelijkheidsgevoel ons hebben geholpen om gespaard te blijven van de pandemie.”

– Tobias Riege, CEO Riege Software
Digitale Logistiek met een menselijk hart