RZ1_Riege_Web24_Header_Industries

Douanesoftware RTO/PDE/PGTS

Met de RTO (PGTS) module van Scope worden goederen opgeslagen in een “Ruimte Tijdelijke Opslag” of Publiekelijk Douane Entrepot (voorheen het C-SUM/Douane-entrepot type C). Denk hierbij aan: (communautaire) goederen die geplaatst zijn onder een douaneregeling of waar aan de douanebestemming wederuitvoer is gegeven.

ACN en Cargonaut hebben in 2019 een paar wijzigingen in Cargonaut DGVS systeem doorgevoerd. DGVS is uitgebreid met de vooraanmelding en gaat sindsdien verder onder de naam Paperless Goods Tracking System (PGTS).Voor bedrijven met een "Ruimte Tijdelijke Opslag" RTO, die aangesloten zijn op het PGTS systeem, verzorgt Scope ook de bijbehorende PGTS berichten via Cargonaut. Op 1 mei 2016 is het Douane Wetboek van de Unie (DWU/UCC) in werking getreden. De Vrije Zone - Type II is daarmee vervallen en de functie van het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) is gewijzigd. Alle DGVS deelnemers hebben per 1 mei 2016 een andere vergunning gekregen: het particulier douane-entrepot (PDE). Daarnaast hebben zij een vergunning Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) gekregen. In de PGTS (Documentloos Goederen Volg Systeem) module van Scope is een analyse toegevoegd waarmee de voorraad in Scope wordt vergeleken met de voorraad in het PGTS portal van Cargonaut. Hiermee worden de controles die een gebruiker moet doen om de beruchte mismatches op te sporen en op te lossen sterk vereenvoudigd.

RZ1_Riege_New_Website_2024_Content_Quadrate_German_Customs
Vooraanmelding Halen PGTS
Vooraanmelding Brengen PGTS
Inslag / inschrijf PGTS
Uitslag / uitschrijf PGTS
Integratie met DMS/AGS invoer
Integratie met NCTS transit
Integratie met zendingen in Scope
Correcties middels PGTS berichten
Reporting direct naar Excel
RTO - Ruimte Tijdelijke Opslag
PDE - Particulier Douane Entreport