RZ1_Riege_Web24_Header_Industries

Douanesoftware CLIENT PD/VWA

Vooraanmeldingen Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kunnen via douane software Scope afgehandeld worden via het CLIENT systeem van de nVWA. Nog voordat de zending daadwerkelijk in Nederland arriveert, zijn alle noodzakelijke gegevens op deze manier bij de controlerende instanties bekend.

DocumentcontroleDe elektronische vooraanmelding regelt ook een deel van de documentcontrole. Het fytosanitair certificaat wordt gecontroleerd tijdens inspectie. Toestemming voor verlegging van een zending wordt gegeven op basis van de gegevens over het fytosanitair certificaat die in CLIENT zijn ingevoerd. Dit wordt de vereenvoudigde documentcontrole genoemd. Bij zendingen die vrijvallen van inspectie (reduced checks) dient het originele fytosanitair certificaat binnen twee werkdagen bij het keuringsdienstkantoor te worden ingeleverd.Vooraanmeldingen kunnen worden omgezet in een DMS/AGS invoer aangifte of NCTS aangifte. Eerder ingevoerde gegevens worden overgenomen naar de definitieve aangifte.

RZ1_Riege_New_Website_2024_Content_Quadrate-_Customs_Mexico
Aangifte Plantenkundige Dienst
Aangifte nVWA
Gekoppeld aan DMS/AGS invoer
Gekoppeld aan NCTS Transit
Aangiften direct via de Douane of indirect via Cargonaut
Noodprocedure CLIENT
Template builder
Krachtige en snelle zoekfunctie
Creëer, e-mail en beheer documenten op de aangiften
Digitaal archief