Hello, looks like you’re from USA. Switch to your site.

CLIENT PD/VWA

Vooraanmeldingen Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kunnen via Scope afgehandeld worden via het CLIENT systeem van de nVWA. Nog voordat de zending daadwerkelijk in Nederland arriveert, zijn alle noodzakelijke gegevens op deze manier bij de controlerende instanties bekend. Op basis daarvan wordt de aanmelder op de hoogte gesteld van de procedure die voor die bepaalde zending geldt. De importeur weet dus al vóór aankomst van de zending of, waar en hoe, wordt gecontroleerd en kan zijn logistieke planning hierop afstemmen.

Documentcontrole

De elektronische vooraanmelding regelt ook een deel van de documentcontrole. Het fytosanitair certificaat wordt gecontroleerd tijdens inspectie. Toestemming voor verlegging van een zending wordt gegeven op basis van de gegevens over het fytosanitair certificaat die in CLIENT zijn ingevoerd. Dit wordt de vereenvoudigde documentcontrole genoemd. Bij zendingen die vrijvallen van inspectie (reduced checks) dient het originele fytosanitair certificaat binnen twee werkdagen bij het keuringsdienstkantoor te worden ingeleverd.

Vooraanmeldingen kunnen worden omgezet in een AGS invoer aangifte of NCTS aangifte. Eerder ingevoerde gegevens worden overgenomen naar de definitieve aangifte.

Highlights

Berichten

Seeing is believing.

Discover why leading forwarders favor Scope over others.

Request a demo

back to top

© 2018 Riege Software International GmbH. All rights reserved.