Hello, looks like you’re from USA. Switch to your site.

Status Feeds

Douane serviceberichten

17 augustus 2018

2018-08-17 07:41 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-08-17 07:41 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-17 07:41 Status: Beschikbaar

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-08-17 07:41 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.

De noodprocedure is niet meer van toepassing.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-17 07:41 Status: Available

The proces is available (again) since 2018-08-17 07:41 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.

The emergency procedure is no longer applicable.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 16:35 Update: 1 Proces heeft nu status: Beperkt beschikbaar | 2018-08-16 16:35 Update: 1 Process now has status: Limited availability

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 16:35 Status: Beperkt beschikbaar

Sinds 2018-08-16 14:50 geldt voor dit proces een beperking in de beschikbaarheid.

De scan op de container terminal Euromax (EMX) is tijdelijk niet beschikbaar. De vervangende scan is de HICO scan gelegen te Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam.

U kunt gebruik maken van de noodprocedure die geplaatst is op www.douane.nl


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 16:35 Status: Limited availability

A limitation in availability applies to this process since 2018-08-16 14:50.

Scanning on container terminal Euromax (EMX) is temporary unavailable. The replacing scan is HICO scan, Bosporusstraat 5, Maasvlakte Rotterdam.

You can use the emergency procedure published on www.douane.nl


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 16:28 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-08-16 16:28 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 16:28 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-08-14 14:56 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-08-14 14:56 uur.
De scan op de container terminal RWG is weer operationeel.

U kunt geen gebruik meer maken van de noodprocedure.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 16:28 Status: Available

Followup on message: 2018-08-14 14:56 hrs

The proces is available (again) since 2018-08-14 14:56 hrs.
Container scanning on terminal RWG is available again.

You can not use the emergency procedure anymore.


By: Support NHD

16 augustus 2018

Manier van ontvangen OGA wijzigt per 1-11-18 | New way of receiving OGA 1-11-18

Vanaf 1 november 2018 wijzigt het verzenden en ontvangen van het Overzicht Gedane Aangiften (OGA). Op dit moment ontvangt u de OGA maandelijks via de mail. Vanaf 1 november 2018 ontvangt u de OGA elektronisch.
Heeft u vragen over het elektronisch ontvangen van de OGA, neem dan contact met u softwareleverancier op.

In de maanden november en december ontvangt u naast het elektronische overzicht ook nog een overzicht via de mail. Ziet u inhoudelijke verschillen tussen het op de nieuwe wijze verzonden overzicht en die u via de mail ontvangt, dan verzoeken wij u dit te melden aan de Nationale Helpdesk Douane, telefoon (088) 1566655.


Door: Support NHD

-- In English --

Starting November 1, 2018, the way of sending and receiving of the Overzicht Gedane Aangiften (OGA) will change. At this moment you will receive the OGA monthly through e-mail. From 1 November 2018 you will receive the OGA electronically.
If you have questions about receiving the OGA electronically, please contact your softwareprovider.

In the months of November and December you will also receive an overview via e-mail in addition to the electronic overview. If you see substantive differences between the overview sent in the new way and the once you received by e-mail, please report this to the National Customs Helpdesk, telephone (088) 1566655.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 15:40 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-08-16 15:40 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 15:40 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-08-16 07:55 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-08-16 15:30 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.

De verstoring bij het CDIU is opgelost, Het systeem is weer beschikbaar.

De noodprocedure is niet meer van toepassing.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 15:40 Status: Available

Followup on message: 2018-08-16 07:55 hrs

The proces is available (again) since 2018-08-16 15:30 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.

The disruption at the CDIU has been resolved, The system is available again.

The emergency procedure is no longer applicable.


By: Support NHD

16 augustus 2018

EMCS stand van zaken na het onderhoud | EMCS state of affairs after maintenance

Vandaag was er de voorgenomen nazorg release van 18 juli 2018, waarbij een onbeschikbaarheid was voorzien van 8:00 tot 9:00 uur. In deze release zouden een aantal bugs worden opgelost die het proces frustreerden.

Helaas hebben we moeten besluiten een roll-back (oude softwareversie terugzetten) uit te voeren. Dit houdt in dat de problemen met de verwerking van de berichten IE815 (nationaal), het doorsturen van de IE801 vanuit een andere lidstaat naar een Nederlandse vergunninghouder en het verwerken van een bestemmingswijziging IE813 aanwezig blijven.
Bovenstaande problemen betreffen echter niet alle berichten.


Door: Support NHD

-- In English --

Today there was the intended aftercare release of July 18, 2018, where an unavailability was provided from 8:00 to 9:00. In this release a number of bugs would be solved that frustrated the process.

Unfortunately, we have had to decide to perform a roll-back (restore old software version). This means that the problems with the processing of messages IE815 (national), the forwarding of the IE801 from another Member State to a Dutch license holder and the processing of a change of destination IE813 remain present.
The above problems, however, do not cover all messages.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 14:35 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-08-16 14:35 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 14:35 Status: Beschikbaar

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-08-16 14:35 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 14:35 Status: Available

The proces is available (again) since 2018-08-16 14:35 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 11:50 Update: 1 Proces heeft nu status: Niet beschikbaar | 2018-08-16 11:50 Update: 1 Process now has status: Not available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 11:50 Status: Niet beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-08-16 09:14 uur

Sinds 2018-08-16 08:00 doet zich een storing/vertraging voor in dit proces.
Er is geen berichtenverkeer mogelijk.

Dit wordt veroorzaakt door gepland onderhoud.
Het onderhoud loopt uit. Hoe laat het systeem beschikbaar zal zijn, is op dit moment niet bekend.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 11:50 Status: Not available

Followup on message: 2018-08-16 09:14 hrs

Since 2018-08-16 08:00 a failure/delay has occurred in this process.
It is not possible to send or receive messages.

This is due to scheduled maintenance.
The maintenance takes longer then expected. We don't have an indication when the system will be up and running again.

You will be informed later.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 09:12 Update: 1 Proces heeft nu status: Niet beschikbaar | 2018-08-16 09:12 Update: 1 Process now has status: Not available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 09:12 Status: Niet beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-08-16 08:02 uur

Sinds 2018-08-16 08:00 doet zich een storing/vertraging voor in dit proces.
Er is geen berichtenverkeer mogelijk.

Dit wordt veroorzaakt door gepland onderhoud.
Het onderhoud loopt uit. Hoe laat het systeem beschikbaar zal zijn, is op dit moment niet bekend.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 09:12 Status: Not available

Followup on message: 2018-08-16 08:02 hrs

Since 2018-08-16 08:00 a failure/delay has occurred in this process.
It is not possible to send or receive messages.

This is due to scheduled maintenance.
The maintenance takes longer then expected. We don't have an indication when the system will be up and running again.

You will be informed later.


By: Support NHD

16 augustus 2018

2018-08-16 08:00 Update: 1 Proces heeft nu status: Niet beschikbaar | 2018-08-16 08:00 Update: 1 Process now has status: Not available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-08-16 08:00 Status: Niet beschikbaar

Sinds 2018-08-16 08:00 doet zich een storing/vertraging voor in dit proces.
Er is geen berichtenverkeer mogelijk.

Dit wordt veroorzaakt door gepland onderhoud.
De verwachting is dat dit tot 09:00 uur duurt.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Support NHD

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-08-16 08:00 Status: Not available

Since 2018-08-16 08:00 a failure/delay has occurred in this process.
It is not possible to send or receive messages.

This is due to scheduled maintenance.
It is expected that this will last until 09:00.

You will be informed later.


By: Support NHD

Cargonaut mededelingen

14 augustus 2018

14-8-2018 14:45 uur: AGS systeem Belastingdienst beperkt beschikbaar

Op dit moment kunnen als gevolg van een verstoring, geen berichten gerelateerd aan vergunningen voor in- en uitvoer van ‘strategische goederen en diensten’ (CDIU), verwerkt worden. De situatie is hiervoor nog ongewijzigd. De noodprocedure kan nog steeds gebruikt worden.

8 augustus 2018

Vacature Product Owner

Introductie Als regisseur van informatiestromen voor goederen van en naar Schiphol, ontzorgt Cargonaut logistieke ketenpartijen en de douane met volledige en betrouwbare informatie over luchtvracht. Cargonaut beheert het ‘Cargo Community Information Platform’, waarmee partners in het logistieke proces onderling informatie uitwisselen en delen. Hierbij werken luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, expediteurs en logistiek dienstverleners, de douane en andere […]

7 mei 2018

RTO of Redesign DGVS?

RTO of Redesign DGVS? De naamgeving van onze nieuwe dienst is nog onbekend. Het is in ieder geval de opvolger van het huidige DGVS. De huidige werknaam, RTO, gebruiken we voor nu. Er staat een prijsvraag uit, met een mooie prijs, voor een goede naam. Lees hier over de nieuwe dienst en misschien verzin jij […]

7 mei 2018

De compliance checker

De Compliance checker toetst of de Airway bills en Houseway bills voldoen aan Douane regels. Afhankelijk van de route, wordt een regel wel of niet toegepast. Op deze manier kan de Compliance checker douane regels voor de hele wereld toetsen. De Compliance checker voert een geautomatiseerde check uit op: • Shipment informatie (FWB, HWB, FWB-HWB) […]

4 mei 2018

Onderhoud.

Er is momenteel geen gepland onderhoud.

10 april 2018

Een nieuwe look voor een nieuwe frisse start!

Vanaf heden zal iedereen die met ons in aanraking komt een hernieuwde huisstijl te zien krijgenl Eentje waar wij trots op zijn en bij ons past. Eentje met een verhaal! Een frisse start in een bijpassend jasje Vandaag de dag doen wij meer dan alleen het beheer van de Schiphol Information Exchange. Dit heeft ervoor […]

10 april 2018

API Track&Trace al door eerste klanten in gebruik

Zoals je misschien al weet is inmiddels is de Track & Trace dienst al een tijdje operationeel. De dienst, welke onderdeel is van je bundel, biedt inzicht in de status van: • De verwachte en actuele aankomsttijden van een zending • Status van de zending bij de Afhandelaar • De douane status van import zendingen […]

10 april 2018

Wij hebben je nodig om XFWB samen in de praktijk te brengen. Help je mee?

De eerste stappen voor XFWB worden inmiddels gezet. Wij zorgen er voor dat Airwaybills die in XML-formaat worden ingestuurd worden verwerkt in al onze portals. Ook gaan wij ervoor zorgen dat als je een XFWB-bericht instuurt, deze vertaald wordt naar CIMP v16 en uitgestuurd. Mooie eerste ontwikkelingen! Samen in de praktijk brengen De komende tijd […]

9 april 2018

Een demo over eCargo receipt op 3 mei. Meld je aan!

Uit verschillende gesprekken met onze klanten is gebleken dat nog lang niet iedereen gebruik maakt van eCargo Receipt, of dat deze dienst nog onvoldoende wordt gebruikt en dus de voordelen hiervan onvoldoende worden benut. eCargo Receipt eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het is een monitoringssysteem waarbij je vóór, tijdens en na het […]

1 april 2018

Wij zijn verhuisd!

  Met trots kunnen we melden dat we inmiddels verhuisd zijn en onze eerste werkdag in het nieuwe pand op 3 april gaan beleven. Wat is het mooi geworden! Een nieuw kantoor waarin samenwerking en een duurzame toekomst voor de luchtvracht centraal staat. Een kantoor waar we met elkaar Schiphol beter gaan maken. Eentje met een […]

back to top

© 2018 Riege Software International GmbH. All rights reserved.