Hello, looks like you’re from USA. Switch to your site.

Status Feeds

Douane serviceberichten

25 mei 2018

2018-05-25 10:39 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-05-25 10:39 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 10:39 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-05-25 10:14 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-05-25 10:40 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 10:39 Status: Available

Followup on message: 2018-05-25 10:14 hrs

The proces is available (again) since 2018-05-25 10:40 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

25 mei 2018

2018-05-29(001) Onderhoud aan proces(sen) met ID(s): SSN | 2018-05-29(001) Maintenance at process(es) with ID(s): SSN

Alle details met betrekking tot dit onderhoud vindt u bij SPOC SafeSeaNet proces(sen) onder de ID: 2018-05-29(001)

Zojuist geplaatst bericht:

2018-05-29(001) Onderhoud aan proces(sen) met ID(s): SSN

Op 2018-05-29 tussen 10:00 en 11:00 uur (CET) wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan systemen van de Overheid. Hierdoor zijn de volgende SPOC SafeSeaNet proces(sen) niet beschikbaar:

- Proces SafeSeaNet meldingen

U kunt berichten zoals gebruikelijk aanleveren, deze worden gedurende het onderhoud niet verwerkt maar gebufferd.
Na afloop van het onderhoud, worden de berichten alsnog verwerkt en volgen eventuele retourberichten.

U kunt gebruik maken van de noodprocedure.
Wij adviseren u de noodprocedure uitsluitend toe te passen als het logistieke proces naar uw oordeel aangiftebehandeling vereist.

Van de beschikbaarheid van de betreffende processen wordt u nader op de hoogte gebracht.


Door: Dhr. E. Graaf, van der

-- In English --

For all details concerning this maintenance see SPOC SafeSeaNet process(es) under the ID: 2018-05-29(001)

This posted message:

2018-05-29(001) Maintenance at process(es) with ID(s): SSN

On 2018-05-29 between 10:00 and 11:00 hrs (CET) necessary maintenance will be performed on the computer-systems of the Dutch Governement. This results in an unavailability of the following SPOC SafeSeaNet process(es):

- Process SafeSeaNet meldingen

You can submit messages as usual, they are not processed during the maintenance but buffered.
After the maintenance, the messages are still processed and any return messages will follow.

You are allowed to use the fall-back procedure.
However: it is our advice to use the mentioned procedure only if, to your opinion, the logistic process needs treatment of declarations.

You will be informed about the availability of the involved processes.


By: Dhr. E. Graaf, van der

25 mei 2018

2018-05-25 10:14 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar (30 min vertraagd) | 2018-05-25 10:14 Update: 1 Process now has status: Available (30 min delayed)

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 10:14 Status: Beschikbaar (30 min vertraagd)

Sinds 2018-05-25 10:14 uur is er een vertraging van 30 minuten in dit proces.


U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 10:14 Status: Available (30 min delayed)

This proces has a delay of 30 minutes since 2018-05-25 10:14.


You will be informed later.


By: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

25 mei 2018

2018-05-25 09:38 Update: 8 Processen hebben nu status: Beschikbaar | 2018-05-25 09:38 Update: 8 Processes now have status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 09:38 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-05-25 09:16 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-05-25 09:30 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Mevr. I. (Irma) Potjes

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 09:38 Status: Available

Followup on message: 2018-05-25 09:16 hrs

The proces is available (again) since 2018-05-25 09:30 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Mevr. I. (Irma) Potjes

25 mei 2018

2018-05-25 09:15 Update: 8 Processen hebben nu status: Beschikbaar (60 min vertraagd) | 2018-05-25 09:15 Update: 8 Processes now have status: Available (60 min delayed)

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 09:15 Status: Beschikbaar (60 min vertraagd)

Vervolg op bericht van 2018-05-25 08:57 uur

Sinds 2018-05-25 08:40 uur is er een vertraging van maximaal 60 minuten in dit proces.

Een deel van de berichten ondervindt geen vertraging, en een deel wel. Het is niet voorspelbaar welke berichten vertraagd zijn.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr. I. (Irma) Potjes

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 09:15 Status: Available (60 min delayed)

Followup on message: 2018-05-25 08:57 hrs

This proces has a delay of 60 minutes since 2018-05-25 08:40.

Some of the messages are delayed, and some are not. It is not predictable which messages are delayed.

You will be informed later.


By: Mevr. I. (Irma) Potjes

25 mei 2018

2018-05-25 08:55 Update: 7 Processen hebben nu status: Beschikbaarheid in onderzoek | 2018-05-25 08:55 Update: 7 Processes now have status: Availability under investigation

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 08:55 Status: Beschikbaarheid in onderzoek

Sinds 2018-05-25 08:55 wordt de beschikbaarheid van dit proces onderzocht.
Er zijn van externe gebruikers signalen over een mogelijke verstoring ontvangen.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr. I. (Irma) Potjes

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 08:55 Status: Availability under investigation

The availability of this process is under investigation since 2018-05-25 08:55.
External users have identified a possible disturbance.

You will be informed later.


By: Mevr. I. (Irma) Potjes

25 mei 2018

2018-05-25 08:35 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar (30 min vertraagd) | 2018-05-25 08:35 Update: 1 Process now has status: Available (30 min delayed)

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-25 08:35 Status: Beschikbaar (30 min vertraagd)

Sinds 2018-05-25 08:35 uur is er een vertraging van 30 minuten in dit proces.


U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr. I. (Irma) Potjes

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-25 08:35 Status: Available (30 min delayed)

This proces has a delay of 30 minutes since 2018-05-25 08:35.


You will be informed later.


By: Mevr. I. (Irma) Potjes

24 mei 2018

2018-05-24 09:59 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-05-24 09:59 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-24 09:59 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2018-05-24 09:38 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-05-24 09.59 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-24 09:59 Status: Available

Followup on message: 2018-05-24 09:38 hrs

The proces is available (again) since 2018-05-24 09.59 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

24 mei 2018

2018-05-24 09:38 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar (30 min vertraagd) | 2018-05-24 09:38 Update: 1 Process now has status: Available (30 min delayed)

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-24 09:38 Status: Beschikbaar (30 min vertraagd)

Sinds 2018-05-24 09:38 uur is er een vertraging van 30 minuten in dit proces.


U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-24 09:38 Status: Available (30 min delayed)

This proces has a delay of 30 minutes since 2018-05-24 09:38.


You will be informed later.


By: Mevr M. (Marjanne) Mossing Holsteyn

23 mei 2018

2018-05-23 15:36 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2018-05-23 15:36 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2018-05-23 15:36 Status: Beschikbaar

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2018-05-23 15:36 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Mevr. S. (Sabrina) Restuccia

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2018-05-23 15:36 Status: Available

The proces is available (again) since 2018-05-23 15:36 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Mevr. S. (Sabrina) Restuccia

Cargonaut mededelingen

25 mei 2018

Verstoring ECS

Momenteel is er een probleem met het ECS-berichten, er worden heel grillig geen Arrival at Exit berichten gegenereerd. Dit heeft als gevolg dat eCargo Receipt in veel gevallen niet de correcte status weergeeft. De afhandelaren zijn hiervan op de hoogte en het is aan te raden om eerst de loods te contacteren alvorens aan te […]

7 mei 2018

RTO of Redesign DGVS?

RTO of Redesign DGVS? De naamgeving van onze nieuwe dienst is nog onbekend. Het is in ieder geval de opvolger van het huidige DGVS. De huidige werknaam, RTO, gebruiken we voor nu. Er staat een prijsvraag uit, met een mooie prijs, voor een goede naam. Lees hier over de nieuwe dienst en misschien verzin jij […]

7 mei 2018

De compliance checker

De Compliance checker toetst of de Airway bills en Houseway bills voldoen aan Douane regels. Afhankelijk van de route, wordt een regel wel of niet toegepast. Op deze manier kan de Compliance checker douane regels voor de hele wereld toetsen. De Compliance checker voert een geautomatiseerde check uit op: • Shipment informatie (FWB, HWB, FWB-HWB) […]

4 mei 2018

Onderhoud.

Er is momenteel geen gepland onderhoud.

10 april 2018

Een nieuwe look voor een nieuwe frisse start!

Vanaf heden zal iedereen die met ons in aanraking komt een hernieuwde huisstijl te zien krijgenl Eentje waar wij trots op zijn en bij ons past. Eentje met een verhaal! Een frisse start in een bijpassend jasje Vandaag de dag doen wij meer dan alleen het beheer van de Schiphol Information Exchange. Dit heeft ervoor […]

10 april 2018

API Track&Trace al door eerste klanten in gebruik

Zoals je misschien al weet is inmiddels is de Track & Trace dienst al een tijdje operationeel. De dienst, welke onderdeel is van je bundel, biedt inzicht in de status van: • De verwachte en actuele aankomsttijden van een zending • Status van de zending bij de Afhandelaar • De douane status van import zendingen […]

10 april 2018

Wij hebben je nodig om XFWB samen in de praktijk te brengen. Help je mee?

De eerste stappen voor XFWB worden inmiddels gezet. Wij zorgen er voor dat Airwaybills die in XML-formaat worden ingestuurd worden verwerkt in al onze portals. Ook gaan wij ervoor zorgen dat als je een XFWB-bericht instuurt, deze vertaald wordt naar CIMP v16 en uitgestuurd. Mooie eerste ontwikkelingen! Samen in de praktijk brengen De komende tijd […]

9 april 2018

Een demo over eCargo receipt op 3 mei. Meld je aan!

Uit verschillende gesprekken met onze klanten is gebleken dat nog lang niet iedereen gebruik maakt van eCargo Receipt, of dat deze dienst nog onvoldoende wordt gebruikt en dus de voordelen hiervan onvoldoende worden benut. eCargo Receipt eCargo Receipt ondersteunt en verbetert het export aanleverproces. Het is een monitoringssysteem waarbij je vóór, tijdens en na het […]

1 april 2018

Wij zijn verhuisd!

  Met trots kunnen we melden dat we inmiddels verhuisd zijn en onze eerste werkdag in het nieuwe pand op 3 april gaan beleven. Wat is het mooi geworden! Een nieuw kantoor waarin samenwerking en een duurzame toekomst voor de luchtvracht centraal staat. Een kantoor waar we met elkaar Schiphol beter gaan maken. Eentje met een […]

back to top

© 2018 Riege Software International GmbH. All rights reserved.