Hello, looks like you’re from USA. Switch to your site.

Status Feeds

Douane serviceberichten

18 augustus 2017

herhaling bericht 17-08 :Oplossing voor storing in het berichtenverkeer van 16-08-2017 | Solution for the problems on 16-08-2017

Retourberichten voor aangiften die tijdens de verstoring van 16-08-2017 tussen 12.50 en 15.00 uur zijn gedaan zijn voor zover mogelijk alsnog door ons aangeboden. Het is mogelijk dat een aantal van deze berichten dubbel worden aangeboden, onze excuses hiervoor.
Helaas was het niet mogelijk om alle berichten opnieuw te verzenden. Als u voor aangiften die u binnen de storingstijdstippen heeft gedaan nog steeds geen retourbericht heeft gekregen raden wij u aan de aangifte nogmaals in te sturen.
Mocht u na het opnieuw aanbieden van de aangifte een foutmelding krijgen neem dan contact op met de NHD


Door: Dhr. H. (Henk) Meijer

-- In English --

Returns for declarations made between 12.50 and 15.00 during the disturbance of 16-08-2017 have been offered by us as far as possible. It is possible that some of these messages may be offered double, we apologize for this.
Unfortunately, it was not possible to resend all messages. If you have not received a return message for declarations that you have made within the time of interruption, we recommend that you return the declaration.
Should you receive an error after resubmitting, please contact the NHD.


By: Dhr. H. (Henk) Meijer

17 augustus 2017

2017-08-17 21:25 Update: 1 Proces heeft nu status: Beschikbaar | 2017-08-17 21:25 Update: 1 Process now has status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-17 21:25 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2017-08-17 20:00 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2017-08-17 21:26 uur.
Het onderhoud is afgerond. Berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-17 21:25 Status: Available

Followup on message: 2017-08-17 20:00 hrs

The proces is available (again) since 2017-08-17 21:26 hrs.
The maintenance is finished. Messages will be processed as usual again.


By: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

17 augustus 2017

2017-08-17 20:00 Update: 1 Proces heeft nu status: Niet beschikbaar | 2017-08-17 20:00 Update: 1 Process now has status: Not available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-17 20:00 Status: Niet beschikbaar

Op dit moment wordt er noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de systemen van de overheid. Naar verwachting duurt dit van 20.00uur tot 22.00 uur. Hierdoor zijn de volgende SPOC SafeSeaNet proces(sen) niet beschikbaar:

- Proces SafeSeaNet meldingen

U kunt berichten zoals gebruikelijk aanleveren, deze worden gedurende het onderhoud niet verwerkt maar gebufferd.
Na afloop van het onderhoud, worden de berichten alsnog verwerkt en volgen eventuele retourberichten.

Van de beschikbaarheid van de betreffende processen wordt u nader op de hoogte gebracht.


Door: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-17 20:00 Status: Not available

On 2017-08-17 between 20:00 and 022:00 hrs (CET) necessary maintenance will be performed on the computer-systems of the Dutch Governement. This results in an unavailability of the following SPOC SafeSeaNet process(es):

- Process SafeSeaNet meldingen

You can submit messages as usual, they are not processed during the maintenance but buffered.
After the maintenance, the messages are still processed and any return messages will follow.

You will be informed about the availability of the involved processes.


By: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

17 augustus 2017

2017-08-17 17:44 Update: 13 Processen hebben nu status: Beschikbaar | 2017-08-17 17:44 Update: 13 Processes now have status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-17 17:44 Status: Beschikbaar

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2017-08-17 17:44 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.


Door: Dhr. H. (Henk) Meijer

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-17 17:44 Status: Available

The proces is available (again) since 2017-08-17 17:44 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.


By: Dhr. H. (Henk) Meijer

17 augustus 2017

Oplossing voor storing in het berichtenverkeer van 16-08-2017 | Solution for the problems on 16-08-2017

Retourberichten voor aangiften die tijdens de verstoring van 16-08-2017 tussen 12.50 en 15.00 uur zijn gedaan zijn voor zover mogelijk alsnog door ons aangeboden. Het is mogelijk dat een aantal van deze berichten dubbel worden aangeboden, onze excuses hiervoor.
Helaas was het niet mogelijk om alle berichten opnieuw te verzenden. Als u voor aangiften die u binnen de storingstijdstippen heeft gedaan nog steeds geen retourbericht heeft gekregen raden wij u aan de aangifte nogmaals in te sturen.
Mocht u na het opnieuw aanbieden van de aangifte een foutmelding krijgen neem dan contact op met de NHD.


Door: Dhr. H. (Henk) Meijer

-- In English --

Returns for declarations made between 12.50 and 15.00 during the disturbance of 16-08-2017 have been offered by us as far as possible. It is possible that some of these messages may be offered double, we apologize for this.
Unfortunately, it was not possible to resend all messages. If you have not received a return message for declarations that you have made within the time of interruption, we recommend that you return the declaration.
Should you receive an error after resubmitting, please contact the NHD.


By: Dhr. H. (Henk) Meijer

17 augustus 2017

2017-08-17 16:16 Update: 1 Proces heeft nu status: Beperkt beschikbaar | 2017-08-17 16:16 Update: 1 Process now has status: Limited availability

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-17 16:16 Status: Beperkt beschikbaar

Sinds 2017-08-17 16:16 geldt voor dit proces een beperking in de beschikbaarheid.


U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Dhr. H. (Henk) Meijer

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-17 16:16 Status: Limited availability

A limitation in availability applies to this process since 2017-08-17 16:16.


You will be informed later.


By: Dhr. H. (Henk) Meijer

17 augustus 2017

2017-08-16 14:54 Update: 13 Processen hebben nu status: Beschikbaar | 2017-08-16 14:54 Update: 13 Processes now have status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-16 14:54 Status: Beschikbaar

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2017-08-16 14:54 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.
De oorzaak van de (ver)storing is nog steeds niet duidelijk. Een onbekend aantal berichten staat ergens vast en er wordt nog steeds naar een oplossing gezocht. Zodra er meer duidelijk is wordt u nog nader geïnformeerd.
Voor deze aangiftes verstuurd tussen 13.00 en 16.00 mag indien noodzakelijk de noodprocedure gebruikt worden


Door: Dhr. H. (Henk) Meijer

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-16 14:54 Status: Available

The proces is available (again) since 2017-08-16 14:54 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.
We can not give any indication of the duration of the failure/delay.
The situation is still unchanged. The emergency procedure can still be used.


By: Dhr. H. (Henk) Meijer

17 augustus 2017

2017-08-17 08:27 Update: 12 Processen hebben nu status: Beschikbaar | 2017-08-17 08:27 Update: 12 Processes now have status: Available

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-17 08:27 Status: Beschikbaar

Vervolg op bericht van 2017-08-16 17:34 uur

Het proces is (weer) beschikbaar sinds 2017-08-16 14:54 uur.
De verstoring/vertraging in dit proces is opgelost. De berichten worden weer normaal verwerkt.

Voor nieuwe aangiftes is de storing opgelost. U kunt uw (nieuwe) aangiftes op de 'normale' manier insturen.

De oorzaak van de (ver)storing is nog steeds niet duidelijk. Een tal berichten staat ergens vast en er wordt nog steeds naar een oplossing gezocht. De aangiftes die gisteren zijn ingestuurd tussen 13.00 uur en 16.00 uur en waarvan u gisteren gedurende de storing GEEN berichten van heeft ontvangen daarvoor mag u gebruik maken van de noodprocedure.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-17 08:27 Status: Available

Followup on message: 2017-08-16 17:34 hrs

The process is available (again) since 2017-08-16 14:54 hrs.
The disturbance/delay in this process has been solved. The messages will be processed as usual.

We don't know the cause of the disturbance. We are still looking for a solution. If you didn't get any response on your declaration from yesterday (wich were send in between 13.00u and 16.00u) then you can use the emergency procedure

You will be informed later.


By: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

16 augustus 2017

2017-08-16 17:29 Update: 12 Processen hebben nu status: Beperkt beschikbaar | 2017-08-16 17:29 Update: 12 Processes now have status: Limited availability

Dit bericht is gepubliceerd voor onderstaande processen:

Zie ook het complete Overzicht beschikbaarheid.

Geplaatst bericht:

2017-08-16 17:29 Status: Beperkt beschikbaar

Sinds 2017-08-16 17:29 geldt voor dit proces een beperking in de beschikbaarheid.
Als gevolg van een verstoring in ons systeem worden sommige berichten wel en andere berichten niet verwerkt. Het is niet voorspelbaar welke berichten niet worden verwerkt.

U wordt nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

-- In English --

This post has been published for following processes:

See also the complete Overview availability.

Posted message:

2017-08-16 17:29 Status: Limited availability

A limitation in availability applies to this process since 2017-08-16 17:29.
As result of a failure in our system some messages are processed and others are not. It is impossible to predict which messages will or will not be processed.

You will be informed later.


By: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

16 augustus 2017

UPDATE: Herstelactie voor verstoring 16-08-2017 | UPDATE: Recovery action for disturbance/failure 16-08-1990

De storing van vandaag (16-08-2017) is opgelost. De noodprocedure is niet meer van toepassing.

Alle berichten die gedurende de storing zijn ingestuurd staan nog in een buffer. Hoe lang het gaat duren voordat alle berichten zijn verwerkt is helaas niet duidelijk. We vragen u nog even geduld te hebben. Als alle berichten erdoor zijn zullen wij u daar over informeren.

U wordt dus nog nader geïnformeerd.


Door: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

-- In English --

The disturbance/failure with reference 16-08-2017 has been solved. The emergency procedure is no longer applicable.

All message that you've send in during the disturbance are delayed.
We don't now how long it's going to take to process all the messages.

You will be informed later, when all the messages are processed.
Thank you for your patience.


By: Mevr N. (Nanette) Eilers - Wijngaards

Cargonaut mededelingen

13 juni 2017

Met een agile aanpak zorgen we ervoor dat het geregeld wordt

Wie zorgen er achter de schermen voor dat u wordt voorzien van waardevolle informatie en verbeterde luchtvrachtprocessen? En wie zorgen er voor dat u de juiste informatie binnenkrijgt en kan versturen? Dat vertellen we u graag. Deze maand kunt u kennis maken met onze collega John Weijenbergh.

12 juni 2017

Verstoringen.

Er zijn momenteel geen verstoringen.

back to top

Copyright © 2017 Riege Software International GmbH. All rights reserved.