Hello

Single window en proviandering

De term “single window” of “maritime single window” heeft u wellicht al verschillende malen voorbij zien komen.

Single window en proviandering

De introductie van “single window” is het gevolg van nieuwe EU-wetgeving: Richtlijn 2010/65/EU. Hierin is vastgelegd dat partijen, betrokken bij het aankomen en vertrekken van schepen, gegevens aan elk mogelijke overheidsinstantie eenvoudig en eenmalig aan een “single window” kunnen aanbieden en dat het “single window” voor de verspreiding van de informatie naar de juiste instanties zorgt. Het gaat hier onder andere om gegevens van passagiers en bemanningsleden, gevaarlijke-goedereninformatie, Proviandering, ICS en ECS.

De EU-wetgeving betreft eigenlijk alleen de aankomst van schepen, maar de Nederlandse Douane heeft besloten om vooruitlopend op de toekomst ook de luchtvaart hierin te betrekken. Een van de belangrijkste motivaties hiervoor is dat op deze manier de Douane geen twee verschillende systemen voor ECS en ICS hoeft te ondersteunen. Hieronder zullen we per berichtstroom de impact van “single window” voor Scope toelichten.

ECS

Binnen Scope zijn er de volgende modules voor het berichtenverkeer ECS:

1. Melding Export Documenten Portbase (MED)

Voor deze dienst van Portbase zijn geen veranderingen van toepassing. De MED-berichten die Scope reeds aanmaakt en verstuurt naar Portbase blijven onveranderd en Portbase zal het berichtenverkeer tussen Portbase en de Douane volledig aanpassen naar de eisen van het “single window”.

2. ECSHUB Cargonaut

Voor ECSHUB-berichten van Cargonaut zijn geen veranderingen van toepassing op het bestaande uitgaande bericht, deze blijven ongewijzigd. Wel zullen de controle- en vrijgavemeldingen, die Cargonaut nu aan de expediteurs doorstuurt, in de vorm van het 328- en 338-bericht van formaat veranderen. Deze formaatverandering is in Scope 9.6 verwerkt zodat de controle- en vrijgavemeldingen in Scope verwerkt blijven worden in de functie “ECS Arrival at Exit”.

3. ECS Arrival at Exit

Voor het rechtstreeks aan de Douane melden van een “Arrival at Exit” (van toepassing voor wie in het bezit is van douanetoestemming voor remote scanning of voor wie een aanzuivering voor wegtransport wil verzorgen) dient het berichtenverkeer te worden omgezet naar “single window”. Het betreft hier een omzetting van het berichtformaat en het communicatiekanaal. Deze omzetting zullen we afstemmen met de Douane en klanten die hiervan gebruik maken. De aansluiting van Scope op het communicatiekanaal “single window” is reeds gerealiseerd. In de schermen van Scope zijn geen veranderingen van toepassing.

Nieuwe module Proviandering

Tot nu toe werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het meldingsformulier voor Proviandering per e-mail aan de Douane te sturen, waarna toestemming en aanzuivering van de genoemde documenten volgden. Echter, per 29 december 2017 wordt deze mogelijkheid compleet afgesloten en kan de melding alleen nog elektronisch via EDI en het “single window” gedaan worden. In Scope wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwe module voor ondersteuning van Proviandering. Hiermee wordt het dus mogelijk om leveringen van scheepsonderdelen en bevoorrading via “single window” te gaan doen.

Indien er interesse is voor Scope of voor de module Proviandering van Scope, horen we dat graag. Wilt u gebruik gaan of blijven maken van de mogelijkheden om scheepsonderdelen en bevoorrading direct aan schepen te leveren, dan dient u ook een registratie hiervoor bij de Nationale Helpdesk aan te vragen. Dit is mogelijk met het formulier op en het formulier kan als volgt worden ingevuld.

Single window en proviandering

Deze nieuwe module komt beschikbaar met Scope versie 9.6 die wij vanaf begin december 2017 uitrollen.

Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail aan henk.boorsma@riege.com, wij helpen u graag verder

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

back to top

© 2020 Riege Software International GmbH. All rights reserved.