Hello

Known Consignor en Regulated Agent EU database integratie in Scope

Known Consignor en Regulated Agent EU database integratie in Scope

Riege Software International heeft in de laatste versie van haar freight forwarding software Scope een koppeling gelegd met de RA/KC database van de EU. Het was al mogelijk om de RA en KC gegevens bij te houden in Scope, nieuw is dus de online validatie.

Nieuwe erkende agenten of bekende afzenders kunnen tijdens het aanmaken in Scope direct worden opgezocht in de RA/KC database. Het RA of KC nummer en de einddatum van de registratie worden dan overgenomen in Scope.

Op een door de gebruiker in te stellen interval kunnen alle in Scope bekende RA’s en KC’s automatisch gevalideerd worden (bijvoorbeeld iedere werkdag om 02:00). Zijn er wijzigingen dan worden de gebruikers geïnformeerd.

Scope logt in met de door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) verstrekte login gegevens (specifiek per gebruiker of groep gebruikers). Zo is dus ook voor de KMAR zichtbaar hoe vaak een gebruiker de RA/KC database heeft geraadpleegd.

Geïntegreerde controle van in de Europese Gemeenschap gevestigde erkende agenten en bekende afzenders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

back to top

© 2020 Riege Software International GmbH. All rights reserved.