Nederland News https://www.riege.com/nl/news/ Het Riege news. nl Tue, 27 Sep 2022 18:05:27 +0200 Tue, 27 Sep 2022 18:05:27 +0200 Bereken de CO2-uitstoot van goederenvervoer in de forwarding software https://www.riege.com/nl/news/bereken-de-co2-uitstoot-van-goederenvervoer-in-de-forwarding-software/ Thu, 15 Sep 2022 08:53:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/bereken-de-co2-uitstoot-van-goederenvervoer-in-de-forwarding-software/ Praten over duurzaamheid in de logistiek is één ding. Eraan werken is iets anders. Scope is vanaf het begin geprogrammeerd op duurzaamheid. De elektronische luchtvrachtbrief (e-AWB) stelt gebruikers al jaren in staat om papier, printers, inkt en energie te besparen. Hetzelfde geldt voor de elektronische verzending van documenten zoals offertes en facturen. Elke pagina die niet wordt afgedrukt, bespaart ongeveer 200 ml water, 2 g CO2 en 2 g hout.

Nu maakt Scope het ook mogelijk om de CO2-uitstoot direct in de zending te berekenen. Dit stelt expediteurs in staat om de CO2-voetafdruk van hun bedrijf voor alle modaliteiten te meten, verbeteren of compenseren. Naast het belangrijke pluspunt voor het milieu, is het ook een beslissend voordeel bij het verkrijgen van opdrachten van bestaande en nieuwe klanten. Daarom hebben we de CO2-calculator van de gerenommeerde Zwitserse provider CarbonCare in Scope geïntegreerd. Dat het gebruik van de rekenmachine en het kunnen zoeken en aanbieden van alternatieven loont, blijkt uit de algemene globale prijsontwikkeling van transportkosten.

Prijs + Snelheid + CO2-belasting

Door de hoge concurrentiedruk en dalende marges heeft de – idealiter laagste – prijs in combinatie met de snelst mogelijke levering altijd de hoogste prioriteit gehad. Inmiddels heeft de snelle voortgang van de klimaatverandering geleid tot de eerste tekenen van een heroverweging in de logistieke sector en haar klanten. Toch stonden prijs en tijd nog lang centraal om het eigen economische bestaan ​​niet in gevaar te brengen.

De CO2-heffing heeft het traditionele rekenmodel in perspectief geplaatst. Duitsland heeft de in het klimaatbeschermingsprogramma geplande regelgeving al ingevoerd voor een CO2-prijs op benzine, diesel, stookolie en gas in januari 2021. Eerdere vrijstellingen voor fossiele brandstoffen zijn niet meer van toepassing. Dit geldt ook voor die voor kerosine. Als onderdeel van het 'Fit for 55'-pakket heeft de Europese Commissie een energiebelastingrichtlijn gepresenteerd die vanaf 2024 van kracht wordt. Er wordt dan ongeveer 4 cent per liter kerosine geheven, 8 cent vanaf 2025 en 40 cent vanaf 2033.

Klimaat vs. kosten in luchtvracht

Aangezien de kosten voor brandstof ongeveer een derde van de exploitatiekosten van een luchtvaartmaatschappij uitmaken, zal de klassieke goedkope vlucht ook niet meer bestaan ​​in de luchtvracht. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat volgens IATA bijna 50 procent van alle zendingen wereldwijd als buikvracht* met passagiersvliegtuigen wordt gevlogen, waarbij de prijsstructuur nog strakker zal worden. Rekenmodellen die helpen om de CO2-uitstoot te verminderen of in ieder geval te compenseren, worden daarmee aantrekkelijker – los van de ecologische noodzaak.

Klimaat en kosten mogen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat de CO2-uitstoot van het luchtvervoer in 2019 slechts 2,4 procent bedroeg en luchtvracht slechts 19 procent daarvan**, is geen argument meer. Alle industrieën wereldwijd wijzen erop dat ze slechts een paar procentpunten bijdragen. Wat telt is de som van de lasten. Er is een acute behoefte aan actie. En er wordt actie ondernomen. Expediteurs willen veranderen, hun klanten eisen het.

*International Air Transport Association (IATA): World Air Transport Statistics 2015

** DVZ, uitgave van 14 december 2021

De CO2-calculator van CarbonCare in Scope

We hebben bewust gekozen voor de CO2-calculator van CarbonCare. CarbonCare is een gerenommeerd Zwitsers bedrijf en staat daarom ook voor de bekende Zwitserse kwaliteit. De rekenmachine is gecertificeerd volgens EU-norm EN16258, getest door het Zwitserse federale ministerie van Milieu en erkend door de myclimate foundation als medium voor het compenseren van CO2-uitstoot.

Scope integreert de gevalideerde CO2-emissiecalculator van CarbonCare voor alle transportmiddelen in de wereldwijde toeleveringsketen. De betreffende impactberekening is een belangrijke indicator voor de uitvoering van maatregelen voor klimaatneutraal vervoer. De waarden worden bepaald voor alle vervoersmiddelen wereldwijd, ongeacht waar de reis naartoe gaat – van de eerste tot de laatste kilometer. Naadloze integratie met Scope betekent dat berekeningen kunnen worden uitgevoerd zonder workflows te onderbreken of systemen te veranderen.

Vermindering of compensatie

De waarden zijn bepaald om informatie te geven over de effectieve milieu-impact van de CO2-uitstoot per zending. Voor luchtvrachtzendingen biedt het in Scope geïntegreerde vluchtschema de mogelijkheid om te zoeken naar alternatieve, minder vervuilende routes of voor luchtvaartmaatschappijen met emissiearme vloten. Voor compenserende maatregelen biedt CarbonCare CO2-compensatieprojecten aan, die worden geattesteerd door een emissiecertificaat.

Omdat er in de zeevracht nog weinig ruimte is voor route- of carrier-optimalisatie en alternatieve voortstuwingsconcepten voor vrachtschepen nog in de ontwikkelingsfase zijn, is de compensatie van de CO2-uitstoot hierbij van bijzonder belang. CarbonCare biedt in samenwerking met stichting myclimate CO2-compensatieprojecten aan. De CO2-compensatieprojecten van myclimate voldoen aan strenge normen zoals Gold Standard en Plan Vivo.

Overzicht van de CO2 waardes in Scope

De in Scope geïntegreerde rekenmachine voldoet aan alle eisen van verantwoordelijke logistieke bedrijven en hun klanten. 

Upgradelicenties en aanvullende services kunnen direct worden gekocht door een contract met CarbonCare te ondertekenen. Deze omvatten de extra Analytics-tool voor gedetailleerde evaluaties en de mogelijkheid om de vastgestelde waarden beschikbaar te stellen aan klanten door ze naar hun systemen te uploaden. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om emissies van koelketens en vrachtafhandeling in terminals en magazijnen te berekenen. Meer informatie is beschikbaar op carboncare.org/products-and-licenses.

]]>
CO2-voetafdruk in logistiek - redenen en acties voor duurzamere scheepvaart https://www.riege.com/nl/news/co2-voetafdruk-in-logistiek-redenen-en-acties-voor-duurzamere-scheepvaart/ Wed, 24 Aug 2022 10:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/co2-voetafdruk-in-logistiek-redenen-en-acties-voor-duurzamere-scheepvaart/ Duurzaamheid is al geruime tijd een hot topic in de logistieke sector. Torenhoge grondstofprijzen, een CO₂-belasting, toenemende eisen van klanten aan toeleveringsketens en de verwachtingen van jonge professionals zijn enkele van de actuele onderwerpen. Veel transport- en logistieke bedrijven hebben lang geleden duurzaamheidsdoelen geformuleerd als reactie op de toenemende druk van alle kanten.

We praten over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de logistiek en tonen mogelijke paden naar groener transport.

De logistieke sector als bijdrager aan en hinder van de klimaatcrisis

Logistiek is één van de grootste bijdragers aan de uitstoot van broeikasgassen. In Duitsland ligt het aandeel van de industrie in de CO₂-uitstoot rond de 20%. Een nieuwe benadering van duurzaamheid is dus essentieel in deze sector.

Daarnaast wordt vooral de transportsector getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de Deutsche Verkehrs Zeitung (DVZ) hebben de overstromingen in het Ahrdal de spoorlijn aangetast en grote gevolgen voor de wegen met zich meegebracht. Schade en sluitingen veroorzaakten lange omwegen die maanden duurden.

Ook de binnenvaart is niet onaangetast door de gevolgen van klimaatverandering. Steffen Bauer, CEO van HGK Shipping, vertelt DVZ: "Een voorbeeld is de toenemende en langdurige perioden van laagwater op de Rijn en andere Europese rivieren." (Vertaald door de editor)

De discussie over duurzaamheid in de logistiek is niet langer een theoretische en abstracte oefening. Toch zijn het niet alleen de extreme weersverschijnselen die de noodzaak van milieubescherming in de logistiek bewijzen.

Klanten en medewerkers eisen betrouwbare duurzaamheidsstrategieën

Wereldwijde bedrijven zoals de BMW Groep lopen voorop. In de toekomst zal de CO₂-uitstoot van leveranciers bepalend zijn voor de gunning van opdrachten. Deze strategie resulteert in economische prikkels voor alle deelnemers in de toeleveringsketen. Dat dwingt hen om vandaag hun CO₂-balans goed in de gaten te houden en waar mogelijk de uitstoot te verminderen.

Naast klanten hechten ook medewerkers veel waarde aan duurzaamheid. Vooral jonge talenten zijn milieubewust bij het werven. Ze staan ​​erom bekend dat ze aandacht besteden aan de vraag of werkgevers een betrouwbare inzet voor duurzaamheid tonen bij het zoeken naar een baan. Volgens een onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid dat wordt genoemd in een artikel van Business Leadership Today, gaf 51% van de werknemers aan dat ze "niet zouden werken voor een bedrijf dat geen sterk beleid heeft op het gebied van sociale of ecologische duurzaamheidskwesties."

Verrassend genoeg zoeken millennials (ook bekend als "Generatie Y"), die naar verwachting ongeveer 75% van de beroepsbevolking zullen uitmaken in 2025, werk bij maatschappelijk verantwoorde bedrijven.

Stappen om de CO₂-uitstoot in de logistiek te verminderen

Toch is de realisatie soms moeilijk. Mede omdat het veranderen van de mentaliteit ten aanzien van klimaatbescherming altijd investeringen met zich meebrengt. Als we het hebben over CO₂-limieten en zonnepanelen op het dak, rijzen er een paar vragen: Hoe betaalbaar is duurzame logistiek? En wie zal de kosten dragen?

Om de transportsector te verduurzamen, zijn er een aantal aanpassingen nodig. Zowel door de politiek als door de logistieke bedrijven zelf.

Regelgevende inspanningen op het gebied van klimaatbescherming: CO₂-limieten in de logistiek

Als het gaat om het verminderen van emissies in de logistiek, zijn de motoren die in transportvoertuigen worden gebruikt, meestal het eerste dat in je opkomt. Maar emissiearme motoren zijn slechts een deel van de vergelijking. Een vrachtwagen met een zeer zuinige motor die lange omwegen maakt met stop-and-go-verkeer maakt weinig verschil. Andere factoren zoals opslag, verpakking en lege ritten spelen ook een grote rol in de CO₂-voetafdruk van de logistiek.

Toch is de invoering van drempels een belangrijke stap. Het zorgt ervoor dat fabrikanten worden gepusht naar meer duurzame innovaties. Zo gelden er al enkele jaren CO₂-limieten voor zware bedrijfsvoertuigen en sommige vliegtuigtypes. In de scheepvaart gelden deze drempels voor het zwavelgehalte van de gebruikte brandstof.

CO₂-limiet voor zware bedrijfsvoertuigen

Het Duitse federale ministerie van Verkeer verwacht dat het aantal kilometers van vrachtwagens op de Duitse wegen de komende jaren zal toenemen. Al hebben politici al aangekondigd meer te willen investeren in het spoorvervoer.

In 2019 zijn in de EU voor het eerst CO₂-limieten voor vrachtwagens en bussen aangenomen. Fabrikanten van zware bedrijfsvoertuigen moeten de CO₂-uitstoot van nieuwe voertuigen tot 2025 met 15% verminderen in vergelijking met de waarden van een benchmarkvloot in 2019/20. In 2030 wordt de CO₂-emissiegrens verlaagd naar 30%.

Transport- en logistieke bedrijven hebben geen last van deze drempelwaarden, aangezien ze niet van toepassing zijn op het bestaande wagenpark. En de verantwoordelijkheid om aan die limieten te voldoen, ligt alleen bij de fabrikanten. Maar: de limieten dwingen fabrikanten om zware voertuigen efficiënter te bouwen. Dus als u vrachtwagens of bussen wilt vervangen of aan uw wagenpark wilt toevoegen, is het de moeite waard om de einddatum van 2025 in gedachten te houden.

Emissielimieten voor de luchtvaart

Voor het eerst in de geschiedenis heeft ICAO een CO₂-registratielimiet voor vliegtuigen ontwikkeld. Omdat de limieten betrekking hebben op het hele vliegtuig en niet alleen op de motor, worden aerodynamica en lichtgewicht ontwerp aangemoedigd. Toch gelden de emissielimieten tot nu toe alleen voor nieuwe typen commerciële vliegtuigen en spelen ze nog geen grote rol in de lopende logistiek.

Toch is ook hier een trend waarneembaar: vanaf 2028 zullen limieten voor nieuwe vliegtuigtypes gevolgen hebben voor limieten voor oudere vliegtuigtypes. Ook een uitbreiding naar vrachtvliegtuigen is denkbaar.

Emissielimieten voor schepen

Voor de scheepvaart gelden vanaf 2020 nieuwe grenswaarden, niet voor de CO₂-uitstoot, maar voor het zwavelgehalte van de gebruikte brandstof. Het maximale niveau ligt op 0,5% en niet langer op 3,5% zoals voorheen in 2020.

Wat transportbedrijven kunnen doen: Directe en indirecte CO₂-uitstoot berekenen volgens DIN EN 16258

Om redelijke duurzaamheidsdoelen te definiëren, moet u eerst weten waar u moet beginnen. De hoeveelheid en de bron van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van uw bedrijf berekenen. Een gemeenschappelijke standaard voor het berekenen van broeikasgassen van logistieke diensten ontbrak eerder. Dit leidde ertoe dat bedrijven op zoek gingen naar hun eigen min of meer bruikbare methoden om hun CO₂-uitstoot te berekenen.

Sinds 2013 is dit rekenproces gereguleerd door DIN EN 16258. Dit is de Europese norm voor het bepalen van de CO₂- en BKG-emissies tijdens transport. Het houdt rekening met drie dimensies:

 • Well-to-Tank: Bevat indirecte emissies van brandstofverbruik van alle energiebronnen (ook upstream chain genoemd).
 • Tank-to-Wheel: Bevat directe emissies van het voertuig zelf.
 • Well-to-Wheel: Som van directe en indirecte emissies van well-to-tank en tank-to-wheel in de gehele toeleveringsketen.

De European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services (CLECAT) heeft een gedetailleerde gids gepubliceerd voor de berekening van de uitstoot van broeikasgassen in de expeditie en logistiek volgens DIN EN 16258, die u door methode- en rekenvoorbeelden leidt. Deze berekeningen kunnen vervolgens worden gecertificeerd door een externe auditor en gerapporteerd aan uw klanten en partners.

Groene logistiek geeft concrete ideeën voor duurzame logistieke processen

De term Groene Logistiek omvat verschillende stappen om bedrijven te helpen hun BKG-emissies te verminderen. Bij Groene Logistiek gaat het echter niet alleen om broeikasgassen. Ook wordt rekening gehouden met milieufactoren zoals verpakkingsafval, water-, lucht- en bodemverontreiniging. Tot nu toe is er geen uniforme definitie van het begrip. De Kamer van Industrie en Koophandel van Stuttgart beschrijft Groene Logistiek in een studie als volgt:

“Het idee [achter Groene Logistiek], namelijk de systematische registratie en vermindering van het verbruik van hulpbronnen en de uitstoot van klimaatgassen en luchtverontreinigende stoffen in de logistieke sector, is [...] meer dan alleen een voorbijgaande mode. "Groene logistiek" staat eerder voor een duurzaam concept voor het gelijktijdig beheren van verschillende grote uitdagingen die momenteel de logistieke sector kenmerken." (vertaald door de editor)

In het praktijkgedeelte van de studie wordt onderscheid gemaakt tussen interne en bedrijfsoverschrijdende activiteiten. Veel acties zijn gericht op innovatie: van software voor zuinig rijden tot technologie voor energierecuperatie tot robotica in magazijnen.

Bron: IHK-studie "Green Logistics" (2021).

Dus als u op zoek bent naar aanbevelingen om uw bedrijf duurzamer te maken, biedt Groene Logistiek interessante benaderingen. Certificeringen zoals ISO 14001 (milieumanagementsysteemstandaard) kunnen helpen om uw eigen transportdiensten op elkaar af te stemmen en deze inspanningen te communiceren naar externe partijen.

Tijd om te handelen - nu!

Stijgende grondstof- en energieprijzen zouden reden genoeg zijn om logistieke processen minder CO₂-vervuilend te maken. Daarnaast besteden klanten en medewerkers steeds meer aandacht aan duurzaamheid en zijn ze niet bereid om louter lippendienst te bewijzen. Politici tonen in ieder geval veel inzet voor het terugdringen van de uitstoot in de logistieke sector.

Maar duurzaamheidsdoelen alleen zijn niet genoeg. Zelfs als u uw wagenpark nog niet wilt overschakelen naar elektrische voertuigen, zijn er veel manieren om hulpbronnen efficiënter te handelen. Of het nu gaat om de uitbreiding van energiezuinige magazijngebouwen, energieterugwinningstechnologie of het gebruik van efficiënte robotica - het potentieel voor logistieke bedrijven om toekomstbestendige processen te starten en pioniers te worden in duurzame logistiek is enorm.

]]>
Gevaarlijke goederen met een groeiend transportvolume: verzendingen van lithium-ion-batterijen en lithium-metal-batterijen https://www.riege.com/nl/news/gevaarlijke-goederen-met-een-groeiend-transportvolume-verzendingen-van-lithium-ion-batterijen-en-lithium-metal-batterijen/ Thu, 04 Aug 2022 10:02:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/gevaarlijke-goederen-met-een-groeiend-transportvolume-verzendingen-van-lithium-ion-batterijen-en-lithium-metal-batterijen/ Slechts enkele minuten nadat een Boeing 747 van UPS Airlines was opgestegen om zijn lading van Dubai naar Keulen/Bonn af te leveren, stond de cockpit vol rook. De piloten probeerden terug te keren naar Dubai, maar konden het vliegtuig niet onder controle houden en stortten op 3 september 2010 in de buurt van Dubai neer. Beide bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De oorzaak van de ramp, zo bleek achteraf, was een enorme brand in het laadruim - een gebied waar talloze lithium-ion-batterijen waren geladen.

Brandincidenten met lithium-ion-batterijen zijn niet zeldzaam, maar aan boord van een vliegtuig of schip kunnen ze gemakkelijk tot een catastrofe leiden. Bij brand kan men het beste blussen met grote hoeveelheden water. Bovendien moet de brandende batterij achteraf in een waterbad worden gedompeld, anders kan deze opnieuw ontbranden.

Hoe ontvlambaar lithium-ion-batterijen zelf ook zijn, de harten van veel fabrikanten van slimme producten worden er ook warm van. Vanwege hun lage gewicht, hun hoge energiedichtheid en hun duurzaamheid met vele oplaadcycli, worden ze in steeds meer digitale producten gebruikt: naast smartphones, notebooks en elektrische fietsen worden ze gebruikt voor het aandrijven van tuingereedschap, kinderspeelgoed, pacemakers en gehoorapparaten. Vooral de wereldwijd groeiende markt voor elektrische voertuigen zal de behoefte aan lithium-ion-batterijen vergroten. Als gevolg hiervan neemt ook hun vervoersvolume per vliegtuig, schip, spoor en met vrachtwagens toe.

Veel wettelijke voorschriften voor het transport

Zoals de brandincidenten laten zien, zijn er goede redenen om lithium-ion-batterijen bij elke zending als "gevaarlijke goederen" aan te geven, in detail, afhankelijk van de huidige regelgeving voor het specifieke transportvoertuig. Hetzelfde geldt voor lithium-metal-batterijen, die, in tegenstelling tot de lithium-ion-batterijen, niet oplaadbaar zijn en meestal te vinden zijn in horloges, camera's, energiemeters en beveiligingstechnologie.

Voor alle luchtvrachtzendingen gelden de jaarlijks gepubliceerde IATA Dangerous Goods Regulations. Voor transportbedrijven biedt IATA de uitgebreide Lithium Battery Shipping Regulations (LBSR). Daarnaast zijn er instructies van individuele landen en luchtvrachtmaatschappijen, waarvan sommige zelfs nog strenger zijn. In de maritieme vrachtsector is de International Maritime Organization (IMO) verantwoordelijk voor het opstellen van de IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code).

De verschillende regelgeving stelt verladers en vervoerders voor uitdagingen. Hoewel de verzender van de goederen verantwoordelijk is voor de juiste etikettering, moet de expediteur ervoor zorgen dat de documentatie voldoet aan de wettelijke eisen en overeenkomt met de etikettering.

Scope biedt zekerheid

In Scope leggen gebruikers eenvoudig en direct belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen vast binnen bijvoorbeeld luchtvracht- en zeevrachtzendingen. Door het UN-nummer in te voeren, worden specificaties voor onmisbare documenten automatisch weergegeven en worden ze niet vergeten. Er is geen omslachtige export naar andere systemen nodig, de workflow wordt niet onderbroken. Binnen hun classificatie voor gevaarlijke goederen hebben de Verenigde Naties de nummers UN 3480 en UN 3481 toegewezen aan lithium-ion-batterijen, afhankelijk van of ze afzonderlijk worden vervoerd of in apparatuur of liever verpakt met apparatuur. Volgens dezelfde procedure hebben lithium-metaalbatterijen de nummers UN 3090 en 3091.

Daarnaast zijn er de nummers UN 3171 voor voertuigen die uitsluitend met lithium-ion-batterijen of lithium-metaal-batterijen worden gebruikt en UN 3166 voor voertuigen die onder andere met lithium-ion-batterijen of lithium-metaal-batterijen worden gebruikt in combinatie met een brandstofcel.

Exacte aanduidingen voor selectie

Bij het aanmaken van een zending, binnen het selectieproces van UN-nummers, biedt Scope gebruikers een vervolgkeuzemenu met de exacte technische aanduidingen van lithium-ion-batterijen en lithium-metaalbatterijen. Dit is belangrijk, omdat ze allebei in verschillende versies bestaan: gecategoriseerd op basis van het vermogen van de lithium-ion-batterijen of liever het lithiumgehalte van de lithium-metaalbatterijen of naargelang de batterijen beschadigd, defect zijn of bestemd zijn voor verwijdering of recycling. Ze verschillen in verpakkings- en etiketteringsinstructies, evenals de toegestane hoeveelheid per transport. Door een UN-nummer in Scope te selecteren, wordt de IMDG-code automatisch gegenereerd. Lithium-ion-batterijen en lithium-metaalbatterijen zijn ingedeeld in gevarenklasse 9: “Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen”. Ook wordt de Cargo-IMP-code automatisch gegenereerd door het UN-nummer te selecteren. De informatie dat een zending gevaarlijke stoffen bevat, is verwerkt in de airwaybill (AWB) of de bill of lading (B/L). Gebruikers van de luchtvrachtmodule in Scope krijgen bij registratie van gevaarlijke goederen een verzoek om te selecteren of hun zending onder Cargo Aircraft only (CAO) valt.

Documenten die ook nodig zijn

Volgens de DGR, is de Shippers Declaration for Dangerous Goods als bijlage bij de airwaybill voor luchtvrachtzendingen vereist. Het bevat alle relevante informatie over de geladen gevaarlijke goederen en moet door de expediteur aan de vervoerder worden overhandigd. Vervolgens wordt op basis van alle vrachtdocumenten de Notification to Captain (NOTOC) aangemaakt, een andere bijlage van de AWB, die de captain informeert over de gevarenklassen en eigenschappen van de vracht voor gevaarlijke stoffen en over hoe deze moet worden vervoerd. Denk hierbij aan zaken als ventilatie in het laadruim, benodigde koeling en welke stoffen niet naast elkaar mogen worden opgeslagen. Voor vervoer over zee is ook een Shippers Declaration nodig. Volgens de IMO Dangerous Goods Declaration moet informatie over het gewicht en verpakkingsinstructies worden verstrekt en moet er een noodplan worden opgesteld.

Conclusie: Er zijn goede redenen waarom er veel veiligheidsvoorschriften gelden voor het vrachtvervoer van lithium-ion-batterijen en lithium-metaal-batterijen. Scope-gebruikers kunnen de benodigde informatie gemakkelijk in één proces invoeren. En ze hebben het goede gevoel dat de geadresseerden ook de relevante documenten ontvangen. Voor een veilige toeleveringsketen.

]]>
Wijzigingen in de ONE Record datastandaard https://www.riege.com/nl/news/wijzigingen-in-de-one-record-datastandaard/ Thu, 28 Jul 2022 11:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/wijzigingen-in-de-one-record-datastandaard/ Met de nieuwste versie van de ONE Record-ontologie zet IATA een mijlpaal op het gebied van digitale vracht en IoT. Die omvat niet alleen aanzienlijke verbeteringen voor e-AWB-gegevensvelden, maar omvat ook andere belangrijke componenten, zoals ULD-tracking en het meten van de CO₂-uitstoot tijdens transporten. Bovenal zorgt het verbeterde datamodel voor meer transparantie, voortdurende digitalisering van processen in de supply chain en dus optimale transportomstandigheden door fysieke en virtuele objecten met elkaar te verbinden en te laten samenwerken via informatie- en communicatietechnologieën.

Papierloze luchtvrachtafhandeling

Geheel papierloze luchtvrachtafhandeling? Wat vroeger puur wishful thinking was, is nu realiteit. Organisaties als IATA werken al jaren aan het digitaliseren van processen en het uniformeren van de datastandaard. Een branchebreed programma van IATA dat de totstandkoming van een end-to-end papierloos transportproces voor luchtvracht ondersteunt, is e-freight. Riege werkt ook al jaren hard aan het digitaliseren van logistieke processen om papierloze afhandeling mogelijk te maken en het werk van expeditiebedrijven te vereenvoudigen. Hiervoor hebben we vorig jaar ONEverter ontwikkeld, een gratis tool ter ondersteuning van de luchtvrachtindustrie, waarmee gegevens van het IATA Cargo XML-formaat naar ONE Record JSON kunnen worden geconverteerd. De nieuwste versie van de ONE Record-ontologie is volledig e-AWB-compatibel en is al opgenomen in de ONEverter open-source converterbibliotheek.

De volgende wijzigingen in de ONE Record-gegevensstandaard zijn door IATA gepubliceerd:

Air Waybill (AWB): Archivering en documentatie nu mogelijk

De air waybill kan nu op elk moment opnieuw worden gemaakt, omdat alle benodigde informatie in het datamodel zit en via de gekoppelde gegevens kan worden opgevraagd. Voor het documenteren van de ondertekening van de air waybill wordt het zogenaamde mementoprotocol gebruikt. Het maakt een korte opname van de documenten voor het archief mogelijk (vergelijkbaar met een momentopname). Samen met het aanmaken van een apart event gekoppeld aan de air waybill, kan dit ervoor zorgen dat de gegevens die worden gebruikt voor de handtekening van de air waybill correct worden vastgelegd en op elk moment kunnen worden opgevraagd.

Scope kan al automatisch een e-AWB aanmaken bij voltooiing van de verzending. De eenmalige invoer van zendingsgegevens en een automatische overdracht naar de e-AWB leidt tot een vermindering van fouten en bijbehorende vertragingen in het Douane proces. De e-AWB heeft geen papieren of externe systemen nodig. Daarbij voldoen we volledig aan de specificaties van het IATA e-freight initiatief en houden we rekening met zowel de ecologische als economische voordelen van de elektronische AWB.

Transportcyclus: Gebeurtenissen en milestones traceerbaar in het boekingsproces

Gebeurtenissen en milestones die vereist zijn aan de zakelijke kant van het offerte- en boekingsproces bevatten een minimale hoeveelheid informatie die voor beide bijna hetzelfde zijn. De boekingsbevestiging voltooit dus het offerte- en boekingsproces en is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle belangrijke gegevens eerder zijn gevalideerd en overeengekomen. Aangezien belangrijke verzendgegevens, zoals het gewicht, kunnen veranderen tijdens het offerte- en boekingsproces, moet de verzendstatus traceerbaar zijn tijdens de transportcyclus van de zending. In sommige gevallen gaat het verkoop- en boekingsproces vooraf aan de daadwerkelijke operaties. Om aan deze gevallen tegemoet te komen, zijn enkele gegevenseigenschappen toegevoegd op Boekingsoptie/Verzoekniveau, die volgens IATA uitsluitend mogen worden gebruikt voor het aanvragen van een offerte.

Het memento-protocol biedt opnieuw de mogelijkheid om op elk moment een momentopname te maken. Het delen van evenementen en herinneringen zorgt ervoor dat alle gegevens worden opgeslagen en correct worden gelabeld, zodat ze later gemakkelijk kunnen worden doorzocht. Dit bevordert niet alleen duidelijkheid voor alle partijen tijdens een boekingsproces, het zorgt ook voor meer transparantie tijdens de orderverwerking.

De geautomatiseerde validatie in Scope stelt expediteurs in staat om plausibiliteitscontroles op verschillende niveaus uit te voeren terwijl de gegevens nog worden ingevoerd. Er wordt een waarschuwing weergegeven als gegevensvelden, die niet essentieel zijn, leeg worden gelaten. Als daarentegen verkeerde gegevens worden ingevoerd, verschijnt er een foutmelding. Foutieve invoer kan zo direct worden gecorrigeerd zonder de workflow te onderbreken.

Tracking op de grond: vluchtnummer en vertrektijddetails

ULD-tracking heeft op wereldschaal aan belang gewonnen, lang voordat het zich verspreidde in e-commerce. De vereisten voor het volgen van ULD's impliceren een indeling in verschillende gebeurtenissen die de afhandeling op de grond en/of in het algehele proces van de zending in kaart kunnen brengen. Ook op dit gebied is de ontologie verbeterd:

Het transportveld bevat nu details over de bijbehorende vlucht, zoals het vluchtnummer en de vertrektijd. Een nieuw toegevoegd veld legt ook de exacte laadpositie van de ULD in het vliegtuig vast, bijvoorbeeld benedendek of hoofddek. Voor een betere transparantie raadt IATA aan om de grondoverdracht op te splitsen in twee gebeurtenissen: ULD-overdracht en ULD-ontvangst. Dit maakt nauwkeuriger volgen mogelijk in elk segment van het luchtvrachtafhandelingsproces.

Om zendingen op de grond naadloos te volgen, hebben we een op QR-code gebaseerde procedure ontwikkeld voor de first en last mile in Scope, die een snelle, betrouwbare en vooral barrièrevrije gegevensoverdracht op technisch niveau mogelijk maakt voor chauffeurs. Na bevestiging van het laden en lossen van de vracht op een mobiel apparaat, worden de gegevens automatisch verzonden naar Scope en toegevoegd aan de milestones. De oplossing is speciaal ontwikkeld voor binnenlands transport en biedt volledige transparantie over het hele traject en vult daarmee de laatste gaten in de transportketen.

Duurzaamheid: CO₂-metingen voor alle vervoerswijzen

Het meten en evalueren van CO₂-emissies bij vrachtzendingen is een essentieel punt op weg naar een duurzamere industrie. IATA heeft samen met ICAO gewerkt aan meetmethodieken voor CO₂-emissies, met als doel om in het datamodel de benodigde informatie aan te leveren om de CO₂-emissie voor transportbewegingen te berekenen. Terwijl de ontologie de richtlijnen voor het meten biedt, moeten details over de gebruikte methode voor de berekening buiten het datamodel worden beheerd.

Scope biedt haar klanten een gratis tool aan om de CO₂-uitstoot van individuele transporten in alle transportmodi te meten. De elektronische air waybill (e-AWB) was al een eerste mijlpaal op de weg naar duurzaam vervoer, de elektronische verzending van verdere documenten nog een. Digitalisering is echter slechts één stap op de reis. De bijgewerkte ontologische voorwaarden van e-AWB, ULD-tracking en tracing en CO₂-uitstoot maken niet alleen de verouderde papieren waybill overbodig, ze versnellen en vereenvoudigen ook de luchtvrachtvaart aanzienlijk, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor meer transparantie binnen de supply chain.

]]>
Release Report Scope 22.6 https://www.riege.com/nl/news/release-report-scope-22-6/ Mon, 18 Jul 2022 10:30:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/release-report-scope-22-6/
 • Air Freight
  • Transfer of packaging material with standardized dimensions into a shipment  
 • Ocean Freight
  • Status codes in Dakosy IMP extended
  • New function “Shippers Owned Container” in transport orders
  • Support for new event types in Portbase Cargo Controller
  • Global sailing list now with the closing
  • EDI booking supports container assignment
 • Freight forwarding
  • Data imports despite missing mappings in EDI profile
 • Finance
  • Shipment mapping in accounts payable
  • DGR report enhancement
 • Customs DE
  • Depository statistics in SumA with goods values
  • Data import from Excel in export positions with qualifications
 • Air Freight

  Transfer of packaging material with standardized dimensions into a shipment  

  The dimensions of crates, containers, and boxes with standardized dimensions can now be stored under Master data → Freight forwarding → Packaging material. This way, these packaging materials are automatically entered in the package editor of the shipment.

  Ocean Freight

  Status codes in Dakosy IMP extended

  In the Dakosy Partner Profile it is now possible to define in the status codes of an IMP order which persons should be notified by email.

  This setting remains valid for each new order.

  New function “Shippers Owned Container” in transport orders

  The editor for container pickup and delivery orders has been extended by the field “Shippers owned”. The entry keyed in the pickup orders is also displayed in the delivery orders. If “Shippers owned” is not set, the container numbers in the pickup orders are validated and displayed as an error if the container number is invalid.

  Support for new event types in Portbase Cargo Controller

  Scope supports various new event types received as part of webhook events. The following new event types can be processed: 

  • IMPORT_DECLARATION_SUBMITTED - import declaration for a specific container
  • DISCHARGED - Unloading of a container at the terminal
  • RELEASED, BLOCK, SCAN, PHYSICAL_OUTLET PHYSICAL_CUSTOMS_WAREHOUSE - Customs specific event types

  Each event of a type is created only once per container or if the container cannot be determined, per shipment.

  Global sailing list now with the closing

  In the search for matching sailing lists, there are two new optional columns that show the loading closing times for FCL and LCL – if this information is available.

  EDI booking supports container assignment

  When creating or updating a booking, the transmitted container information is transferred to the booking. After the container ISO codes have been transmitted, Scope searches for a suitable container type in the master data and assigns it to the booking. If no suitable ISO codes are found, the code provided in the interface can be translated with a suitable EDI mapping.

  Freight Forwarding

  Data imports despite missing mappings in EDI profile

  In Scope, codes of incoming messages can be translated using EDI profiles. If no mappings are lodged for certain codes, the missing mappings are recorded in the EDI profile and displayed in the EDI profile editor. Here the missing mappings can easily be added. In case of missing address mappings, the corresponding mapping can also be created in the shipment. 

  If a missing mapping is detected during data import, Scope writes a note to the shipment to inform users. If the email address of the contact is stored in the EDI profile, an email is generated in case of missing mappings, which promptly informs the responsible person about the problem.

  Finance

  Shipment mapping in accounts payable

  In imported accounts payable (AP), consignments can now also be matched on the basis of the container number. This functionality must be enabled – if needed – in existing AP templates. However, Scope requires a unique identifier to automatically assign an AP line to a shipment. If the mapping fails, Scope will display the references used and a reason for the failure.

  DGR report enhancement

  Additional columns are now available for creating a DGR report in the shipment summary:

  • Number of packages (UN number)
  • Additional dangerous goods
  • Correct technical name
  • Technical description
  • CargoIMP code
  • Packing group
  • Quantities
  • State of aggregation
  • Packaging type
  • UN Rec. 21 Code

  In addition, it is now possible to create a distinct layout for the DGR report with the shipment data.

  Customs DE

  Depository statistics in SumA with goods values

  The statistics in ATLAS now also map the SumA declaration. SumA statistics can now be created via the item and completion list. If the completion was made via a procedure that includes customs duties and customs values, these details are also shown in the statistics. The export to Excel can be customized using the layout function.

  Data import from Excel in export positions with qualifications

  If the type of document is specified in the CSV import from Excel together with the qualification, Scope adopts this as the type and qualifier separated by a slash (“/”). 3LNA/81 thus becomes a document with type 3LNA and qualification 81. If necessary, Scope can also transfer several documents for the supplied article number to the export item using the article master.

  ]]>
  Zending volgen vanaf de first tot de last mile https://www.riege.com/nl/news/zending-volgen-vanaf-de-first-tot-de-last-mile/ Fri, 08 Jul 2022 11:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/zending-volgen-vanaf-de-first-tot-de-last-mile/ Bij het afhandelen van zendingen binnen de wereldwijde supply chain ondersteunt Scope gebruikers vanaf het maken van de offerte tot de uiteindelijke levering met Proof of Delivery (POD). Processen zijn vanaf het begin helderder, workflows zijn duidelijk en de orderverwerking als geheel is efficiënter. Een potentieel zwak punt is de first en last mile. Terwijl expediteurs er steeds meer aan werken om digitaler te worden, is het niet ongebruikelijk dat transportbedrijven in de first en last mile onvoldoende of helemaal niet gedigitaliseerd zijn. Scope biedt wel interfaces maar omdat niet alle wegvrachtbedrijven interface mogelijkheden hebben, hebben we een oplossing ontwikkeld die geen speciale apps of API's vereist, maar laad- en losinformatie verzendt met een eenvoudig QR-codeproces.

  Transparantie van de first tot de last mile

  Naadloze, bedrijfsoverschrijdende tracking is een onmisbare service van een digitaal expeditiebedrijf. En voor klanten is het steeds vaker een voorwaarde voor het boeken van een zending. Digitale tracking creëert de transparantie die alle deelnemers aan de wereldwijde supplychain, terecht, verwachten. En het vermindert de hoeveelheid communicatie die nodig is, vooral in de verwerkingsfase van de first en last mile, omdat een groot aantal telefoontjes en e-mailuitwisselingen kan worden weggelaten. Dit verhoogt de efficiëntie en geeft klanten vooral de zekerheid dat het proces van deur tot deur soepel verloopt.

  Tracking en transparantie via interfaces

  De integratie van CargoSteps voegt een belangrijk onderdeel toe aan de trackingfuncties in Scope. Alle relevante gegevens tussen ophalen en afleveren worden via een mobiele app doorlopend automatisch doorgestuurd naar CargoSteps en zijn door de integratie direct zichtbaar in Scope.

  Dankzij de integratie van de lokale vervoerders als BBV, JGT, Kamps, Kooy Transport , Nagel, Schiphol Express, èn Sluyter kunnen Nederlandse expediteurs orders rechtstreeks van Scope naar deze vervoerders sturen zonder dat ze handmatig gegevens opnieuw hoeven in te voeren.

  QR-codeproces voor tracking met weinig moeite

  Integraties zoals CargoSteps en de interface met genoemde vervoerders zijn zelfs nog uitgebreider en geavanceerder. Maar het kan geen kwaad als expediteurs het QR-codeproces ook gebruiken om alle betrokken partijen – vooral chauffeurs zonder interface-oplossing – in staat te stellen gegevens snel en betrouwbaar te verzenden zonder geavanceerde technische vereisten en andere barrières.

  Hier komt het QR-codeproces om de hoek kijken. Er zijn weinig technische vereisten: een transportopdracht met een QR-code en een smartphone of tablet met een QR-codescanner die webpagina's kan openen. Dat is alles. Chauffeurs hoeven alleen de QR-code te scannen en het laden en lossen te bevestigen met een klik op de website. De verzonden gegevens – met exacte datum en tijd – actualiseren automatisch de milestoneplanning en de status van de zending in Scope. Hierdoor kunnen andere procesdeelnemers direct verdere stappen zetten.

  Meer dan transparantie – gemak en compatibiliteit

  Er kan meer met het QR-codeproces dan op het eerste gezicht lijkt. Ontwikkeld voor binnenlands transport, kan het worden gebruikt om niet alleen de first en last mile te documenteren, maar ook alle vrachtwagentransporten, zoals tussen filialen of naar luchthavens. Om ervoor te zorgen dat de gegevens gemakkelijk kunnen worden verzonden, verschijnen de gegevens op de website in de moedertaal van de gebruiker zonder enige taalbarrière. Daarnaast weet het systeem of en wanneer de volgende stap lossen is en biedt het de juiste dialoog. 

  Een bijzondere highlight is dat we tijdens de ontwikkeling het Milestone Operating Plan van IATA hebben gevolgd, waardoor het QR-codeproces compatibel is met CargoIQ.

  Trackinggegevens voor KPI-rapporten

  Op basis van alle tracking data kunnen uiteindelijk KPI rapportages worden opgesteld, op basis waarvan de performance kan worden geëvalueerd en waar nodig aan verbeterconcepten kan worden gewerkt. Zo doen we het zelf, en zo zorgen we ervoor dat Scope steeds beter wordt.

  ]]>
  Release Report Scope 22.4 https://www.riege.com/nl/news/release-report-scope-22-4/ Fri, 10 Jun 2022 10:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/release-report-scope-22-4/
 • Tracking
  • More transparency on the first and last mile with QR code procedure
 • Air Freight
  • AWB Split in Departure Control
 • Ocean Freight
  • Portbase Cargo Controller integrated in Scope
 • Forwarding
  • Automatically add missing external IDs in EDI Booking
  • Improvement of the warning messages for the Mexican Carta Porte function
 • Finance
  • CFDI 4.0 format for Mexico now available
 • Customs Germany
  • Tax registration in the EU
  • Access to traide.ai goods classification and information directly from Scope
 • Customs Switzerland
  • Link between e-dec Export and e-dec Documents
 • Tracking

  More transparency on the first and last mile with QR code procedure

  Now truckers can scan a QR code in the transport order with their smartphone or tablet and confirm loading and unloading with one click. Alternatively, freight forwarding employees can also scan the code during pickup and delivery and trigger the confirmation – with precise date and time information. This data automatically updates the milestone planning and the status of the shipment in the shipment monitor. This simple process enables other parties involved to take further steps immediately.

  Air Freight

  AWB Split in Departure Control

  Departure Control now allows you to change the package information per flight when the “Deviating Flights” option is selected.

  Ocean Freight

  Portbase Cargo Controller integrated in Scope

  A further development of its predecessor Ladinginformatie 2.0 (Cargo Information), Portbase Cargo Controller takes the management of incoming cargo in the port of Rotterdam (NLRTM) to a new level. Cargo information becomes cargo control with the possibility of seamless tracking of arriving vessels as well as extensive insight into cargo details.

  Through the integration of the Cargo Controller, registered stakeholders can control containers, trailers and even general cargo directly from Scope. All parties involved are able to track any type of incoming cargo and immediately take the necessary action, such as initiating customs procedures. In addition to increased reliability, Cargo Controller speeds up processes, improves efficiency and – triggered directly from Scope – enables smooth workflows without unnecessary interruptions.

  Forwarding

  Automatically add missing external IDs in EDI Booking

  The EDI Profile Management editor has been enhanced with the “Preferred Address Qualifier” field. New mappings can be created in a list of missing mappings or deleted if required.

  Improvement of the warning messages for the Mexican Carta Porte function

  The MAWB check for Carta Porte in Shipments Light has been removed. A missing MAWB number is no longer displayed as an error.

  The transport order to which the Carta Porte refers is saved before shipment. This ensures that the transport order is stored in the database and always contains the current data for the Carta Porte.

  Since a Carta Porte can be used for different invoices – with possibly changed data – the transport order is always validated in the Carta Porte dialog, even if the Carta Porte has already been successfully sent.

  Finance

  CFDI 4.0 format for Mexico now available

  The Servicio de Administración Tributaria (SAT), the Mexican tax authority, has introduced a new format for electronically stamping invoices and payments. The Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI 4.0) will become mandatory effective January 1st, 2023. Scope already supports this format, so all users can use CFDI 4.0 immediately.

  Customs Germany

  Tax registration in the EU

  The role “ATLAS Participant” in Scope partner management has a new checkbox where it can be marked that the partner has no tax registration in the EU. In such a case, Scope will reject any import declaration for free movement of goods in which this partner acts as declarant.

  Access to traide.ai goods classification and information directly from Scope

  Forwarders who offer import services but do not receive tariff numbers from their customers can now reliably determine the correct number in each case. The web-based application of our new partner traide.ai searches the EZT database provided by the German customs administration based on the actual description of goods in the declaration and suggests found results.

  While the search on the EU or WCO pages requires system changes and detours via various browser tabs, it only takes three clicks to reach the target directly from Scope. In order for users to get their own impression, we will offer free access from Scope until the end of October 2022.

  Customs Switzerland

  Link between e-dec Export and e-dec Documents

  The link between e-dec export declarations and the Swiss NCTS allows users to search for the transit MRN in the export homeview. Here, all export declarations located on this MRN are displayed. In the transit homeview, where the respective transit logoff is displayed, it is possible to search for the export MRN. In addition, the transit MRN is displayed after registration in the details of the export registration.

  ]]>
  European Customs Clearance (ECC) beveelt de Douane module in Scope aan voor Douaneaangiftes https://www.riege.com/nl/news/european-customs-consult-ecc-empfiehlt-für-zollanmeldungen-das-zollmodul-in-scope/ Thu, 09 Jun 2022 10:00:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/european-customs-consult-ecc-empfiehlt-für-zollanmeldungen-das-zollmodul-in-scope/ Het zijn de korte momenten van persoonlijke ontmoeting die langdurige logistieke samenwerkingen mogelijk maken. In 2013 was European Customs Clearance BV op zoek naar een betrouwbare en kosteneffectieve softwareoplossing voor de douaneaangiften van hun klanten in Nederland. Na een bezoek aan het hoofdkantoor van Riege in Meerbusch en een kort gesprek met Johannes Riege voor het gebouw, besloot Ton Lagerweij dat Scope de perfecte match zou zijn. Bijna tien jaar later is Scope een belangrijk onderdeel geworden van het volledige Europese douaneafhandelingspakket.

  Scope als betrouwbare end-to-end oplossing

  European Customs Clearance (ECC) biedt sinds begin 2014 niet alleen Douanekennis, maar ook Scope als softwareoplossing voor Douaneaangiften in Nederland. Daarnaast omvat het aanbod douanediensten voor bedrijven die een werkgeverstekort hebben, evenals regelmatige trainingen voor douaneagenten. Met de Douane als focus en Scope aan haar zijde, kan ECC haar klanten een end-to-end oplossing bieden. Met de AGS import en export module kan ECC haar klanten een snel en eenvoudig aangiftesysteem bieden voor het importeren en exporteren van goederen in Nederland. Scope maakt het mogelijk om snel digitale aangiften voor douanevervoer aan te maken voor het verkeer van goederen die onder de douaneregeling douanevervoer worden geplaatst. Bij een douanestoring zijn alle relevante noodprocedures beschikbaar in het systeem. Via een directe link naar de statuspagina Douane is op elk moment toegang tot alle belangrijke informatie. Scope maakt het ook eenvoudig om ECS-berichten te verzenden. Nadat de uitvoeraangifte is opgesteld, kan het ECS-bericht worden aangemaakt en kunnen alle relevante gegevens over de uitvoerzending worden toegevoegd.

  Wanneer de menselijke factor doorslaggevend is

  Uniek aan het ECC online concept zijn de ondersteuningsmogelijkheden. Naast technische vragen kunnen aanvragers ook functionele vragen stellen aan het supportteam. De combinatie van uitgebreide software met Scope, Douaneadvies en het uitsturen van aangevers stelt hun klanten in staat hun douaneadministratie volledig uit te besteden. ECC heeft in het verleden samengewerkt met andere Software as a Service providers en heeft daardoor enige ervaring opgedaan met andere transportmanagement- en Douanesoftware. Wat ze vooral aan Riege waarderen is de goede en intensieve persoonlijke uitwisseling die het familiebedrijf altijd met zijn klanten heeft gecultiveerd en die stevig verankerd is in de bedrijfscultuur.

  Vooruitzichten: gezamenlijke vooruitgang dankzij automatisering

  In de toekomst is het niet meer voldoende om met conventionele Douanesoftware te werken - ook ECC heeft dit onderkend. Door toenemende eisen van overheden binnen de Europese Gemeenschap worden aangifteprocedures steeds complexer. En het toenemende aantal e-commerce goederen dat sinds het begin van de pandemie elke dag de grens overgaat, maakt het niet eenvoudiger voor de Douane. Dit vraagt ​​om een ​​veelzijdige oplossing die meer kan dan alleen douaneafhandeling. Met Scope kunnen ECC-klanten de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, aangezien de Douane-module als stand-alone module of in combinatie met de modules voor lucht- en zeevracht kan worden gebruikt. Scope is geïntegreerde multimodale logistiek en douanesoftware, die de expediteur of douane-expediteur een uitgebreid systeem voor logistieke processen biedt, waardoor zijn partners gestaag kunnen groeien. European Customs Clearance heeft de afgelopen twee jaar een gestage groei doorgemaakt en kijkt ernaar uit om uit te breiden naar andere Europese landen, te beginnen met een nieuw kantoor in België dit jaar. Het is ook van plan om veel van zijn archiveringsprocessen te automatiseren, zodat zijn agenten aan veel projecten tegelijk kunnen werken. Ook hier kan Scope ECC ondersteuning bieden. De modules voor luchtvracht, zeevracht en Douane versnellen niet alleen alle orderafhandelingsprocessen, ze maken ook een naadloze gegevensuitwisseling mogelijk en verminderen zo de inspanning die gepaard gaat met het registreren en verwerken van zendingen in het Europese grensverkeer.

  ]]>
  Complemento Carta Porte in Scope provides enhanced automation and high security https://www.riege.com/nl/news/complemento-carta-porte-in-scope-provides-enhanced-automation-and-high-security/ Mon, 25 Apr 2022 15:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/complemento-carta-porte-in-scope-provides-enhanced-automation-and-high-security/ Complemento Carta Porte Mandatory

  The Mexican Tax Authority, Servicio de Administración Tributaria (SAT), has issued a new regulation obliging carriers to issue a document to verify the legal possession of the goods they transport. The correspondent document Complemento Carta Porte (CCP) validates the information of the goods transported. They origin and destination, distance travel, departure date and time of the transport, ID and name of the addressee, total weight of the goods, product description, shipper tax ID, and many more. To verify the authenticity of this document, an enhancement has to be made to outgoing invoices. There are 5 types of invoices but only 2 will be affected by this change: Traslado e Ingreso (Transport and Income).

  Transport Invoice (CFDI de Traslado) 

  Shippers running their own fleet for transport have to issue a Transport Digital Tax Receipt by Internet (CFDI) to which they must add the Carrier Complemento Carta Porte to be used for the transport of goods by land, sea, air or river. In the event of the transport of goods is carried out through assignment of a transportation agent the latter is also obliged to issue the Transport CFDI with the Complemento Carta Porte.

  Income Invoice (CFDI de Ingreso)

  Taxpayers engaged in the forwarding business serving customers by road, rail, air, ocean or river are obliged to issue the Income CFDI to which they must add the Complemento Carta Porte, and which has to comply with the requirements established in Article 29-A of the Código Fiscal de la Federación (CFF – Federation Fiscal Code). The terms of this paragraph do not relieve the carrier of the obligation to accompany the goods they transport with the documentation that proves their legal possession, depending on whether they are goods of foreign or national origin.

  Why Complemento Carta Porte?

  The CCP is a supplement to incorporate the CFDI, the information related to goods, locations of origin, intermediate points and destination, as well as the means of transport. The purpose of enforcing the use of the Complemento Carta Porte, is to ensure the traceability of products transported within the Mexican territory by providing indispensable information on the origin, location, exact destination, and transportation routes.

  Who has to issue the CFDI with CCP? 

  This mandatory document has impact on several stakeholders within the supply chain depending on who is in charge of the respective way of transportation.

  1. Owners of goods who transport their own assets. This applies when the owner transports goods between different locations, e.g. shifting them from a warehouse to a retail store without making a sale, as well as shipping goods on consignment. The same obligation to issue the Carta Porte addendum applies when the seller ships the goods to a customer using his own means of transportation or when the said seller ships goods for export. In these cases, the Complemento Carta Porte has to be added to the CFDI of Transport Invoice.

  2. Transportation agents acting as intermediaries with their own transport units between the owners of the goods and the transport companies must issue the Carta Porte supplement as part of a CFDI of Transport. The same obligation applies to intermediaries providing their services on behalf of the owner of the transported goods.

  3. Carriers providing services for the transportation of goods by road, rail, ocean, air or within national territory have to issue a CFDI of Income Invoice with the addition of Carta Porte.

  SAT has extended deadline for mandatory issuing of the CCP

  It has been and still is a long way and a long story. To make it short: It was May 1st 2021 when the SAT established a new requirement for goods transportation – the Complemento Carta Porte, a document to be included in the required CFDI for the transportation of goods. It should have been mandatory by Oct 1st 2021. Shortly before the final date, on September 3rd 2021 the SAT representatives decided to extend the mandatory issuing of the CCP to Jan 1st 2022 to issue it with possible errors for testing. On September 21th, the SAT officialized the extension in the Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) for 2021. 

  Finally, on December 24th 2021, the SAT officializes another extension for the issuing of the CCP without any fines and penalties til September 30th 2022, and without sanctions for emitting it with possible errors, modified in the Reglas Generales de Comercio Exterior. At the end of this period, the CCP will also be mandatory for foreign trade, while until now it has been only mandatory for domestic movements. Anyway, it’s done and Scope is serving the requirements on time – with some astonishing results.

  CCP automation in Scope

  The CCP has around 180 fields that businesses have to fill out in order for it to be completed. In practice, this creates a tremendous amount of workload for administrative employees, reducing margins for everyone concerned or in charge along the supply chain. Consequently, business will have further need of organized and digitalized processes, otherwise they will go down in work. This is when Scope comes in. We have automated the numerous steps to such an extend that users will only have to fill out 20 fields. 160 less manual entries of data speak their own language. In this case in happy Mexican Spanish.

  CFDI cancellation in Scope

  Due to the high dynamism in transport operations, the CFDI has to be cancelled and reissued with a certain frequency. This can happen due to several reasons such as change in the operation, transport unit, delivery address or any other element of the CCP. With the release of Scope 22.0 early this year, a functionality for CFDI cancellation was added to Scope to serve our Mexican customers in the event that things do not go as smoothly they should.

  Data security in Scope

  As a matter of fact, sensitive or confidential information may be contained in the CCP. Personal data of the carriers as well as information about each stop and the value of the goods included. In case of security breaches, this information could fall into the wrong hands, and cause a dangerous situation for the carriers. The architecture of Scope, however, avoids such eventualities which has been proven more than once and only recently once more: https://www.riege.com/news/red-alert-not-in-scope/ . With Scope you are not only on the right side of the track, but also on the safe side.

  ]]>
  TMS implementatie gedurende COVID-19 https://www.riege.com/nl/news/tms-implementatie-gedurende-covid-19/ Tue, 15 Mar 2022 09:45:00 +0100 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/tms-implementatie-gedurende-covid-19/ In 1987 startte Harry Kuipers een transportbedrijf met slechts één vrachtwagen. Na de overname van een ander transportbedrijf in 1994 richtte Kuipers Logistics zich voornamelijk op het vervoer van goederen naar Zuid-Europa, met name naar Spanje en Italië. Hoewel ze begonnen met een ander transportmanagementsysteem, was de nieuwe Operationeel Directeur van Kuipers Air & Sea, Wouter Engbersen, overtuigd van de top functionaliteiten in Scope. Hij besloot in 2019 de oude software achter zich te laten. Door de aanhoudende wereldwijde crisis heeft de industrie met veel ontberingen te maken gehad, wat de implementatie van een nieuw TMS er niet gemakkelijker op maakte. Riege Software kon Kuipers alsnog uitrusten met de Digitale Standaard in intermodaal transportmanagement en Douane, waardoor ze het complete logistieke dienstenpakket naar hun klanten in Nederland konden mogelijk maken.

  Een no-nonsense transportbedrijf

  Al meer dan 30 jaar staat Kuipers in Nederland bekend als dé specialist in wegtransport van en naar Italië. De transportdienst omvat niet alleen wegtransport, maar ook lucht- en zeevracht. Het familiebedrijf, gevestigd in het oosten van Nederland, werkt voornamelijk met middelgrote lokale bedrijven. Kuipers mikt niet op de grote vis maar biedt liever de beste service en verzendingstarieven. Scope is door Riege Software ontwikkeld om bedrijven als Kuipers te ondersteunen bij het succesvol opleveren van hun logistieke processen.

  Transport management in een aanhoudende pandemie

  Voor veel expediteurs werd de noodzaak tot digitalisering pas duidelijk door een gestegen inkooptarief, containertekort en verminderde mankracht
  door afstandsregels in de afgelopen twee jaar. De omvang van de impact van COVID-19 op de wereldeconomie en transportbewegingen in de transportsector begint langzaam maar zeker duidelijk te worden. Het illustreert precies dat de bestaande problemen binnen de logistieke sector alleen maar werden vergroot door de aanhoudende beperkingen die door de pandemie werden veroorzaakt. Dit is waar een betrouwbaar transportbeheersysteem kan helpen om Kuipers te onderscheiden van de concurrentie. Moderne logistieke software, die wordt geleverd via een beveiligde cloud, zorgt niet alleen voor een duidelijk overzicht over
  boekingen en meer controle over zendingen in realtime, maar faciliteert ook de dagelijkse taken van vervoerders door middel van een intelligente en intuïtieve applicatie.

  Gedigitaliseerde processen, snelle boekingen en papierloze verzending van zendingen zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Hoewel Kuipers Air & Sea Logistics haar succes te danken heeft aan een stabiel, goed opgeleid en gemotiveerd personeelsbestand en een flexibeleen moderne vloot, heeft de Nederlandse transport en logistiek specialist, door Scope in hun dagelijkse werkroutine te implementeren, met succes kunnen omgaan met de Nederlandse Douane (AGS-import en AGS-export), beheert hun zeetransporten met de Ocean Module en volgt en boekt zendingen via Scope Connect sinds de livegang in april 2020.

  Software as a Service – Op afstand, betrouwbaar, aanbevolen

  Onderdeel van het implementatieproces van een TMS waren de interne trainingen, waarbij medewerkers meer inzicht kregen in de functionaliteiten en de gebruikersinterface. Vanwege de pandemie is de helft van de trainingen voor de medewerkers van Kuipers op afstand gehouden, maar Riege Software is er toch in geslaagd om alle kennis en belangrijke informatie te verstrekken. Implementatie op afstand is inderdaad mogelijk. Als je de juiste tools en het juiste team hebt. Met duidelijke richtlijnen en timings en goede communicatie was het implementatieproces over het algemeen eenvoudig en snel.

  De juiste lading op het juiste moment

  De verantwoordelijkheden in de transportsector zijn divers; je moet vooruit plannen, het hele proces beheersen, in korte tijd op alle situaties reageren en alle betrokken partijen informeren. Verstoringen van welke aard dan ook kunnen werknemers en het bedrijf op gevoelige plaatsen treffen. Gestreste medewerkers kunnen leiden tot een gebrek aan focus en toewijding, resulterend in fouten en suboptimale plannen, die aan de andere kant het proces kunnen vertragen en leiden tot ontevreden klanten. Intelligente softwareoplossingen voor expeditie kunnen niet alle oorzaken van storingen wegnemen, maar wel de meeste. Scope zorgt niet alleen voor snellere en effectieve operaties van offerte tot levering, het verbetert ook de zichtbaarheid, verbetert de algehele kwaliteit en zorgt voor een verhoogde productiviteit terwijl de totale kosten worden verlaagd. Onze expeditie- en douanesoftware Scope is dan ook niet zomaar één van de vele logistieke software pakketten. Het is inderdaad de Digitale Standaard voor digitale logistiek. Door de modules van Scope voor zeevracht en AGS Douane te integreren, is Kuipers nu in staat om de juiste lading, op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste aantallen en tegen de meest optimale kosten te leveren.

  ]]>
  Scope 22.0 – logistics software up to date https://www.riege.com/nl/news/scope-22-0-logistics-software-up-to-date/ Fri, 04 Feb 2022 00:00:00 +0100 Kim Christensen https://www.riege.com/nl/news/scope-22-0-logistics-software-up-to-date/ The first good news in '22 is Scope Release 22.0, with new features focused on freight forwarding, including Tracking, Air Freight, Ocean Freight and Finance. As always, we aimed for simplifying workflows to speed them up. In addition, there are enhancements in the electronic invoicing procedure of the Mexican Servicio de Administración Tributaria (SAT). Scope 22.0, that is logistics software as it should be – up to date.

  Tracking – Shipment Monitor

  To make tracking in Scope even easier and more convenient, the milestones of a marked shipment are visible in the homeview of all shipment modules, and tracking-related columns and filters are also available. To meet the ever-increasing demands for reliable, seamless tracking, we have redesigned the shipment monitor as a whole. Since it is not uncommon in practice that users prefer tracking directly at the shipment level, we have also incorporated some “visible” parts of the improvements into the shipment modules.

  Apply milestones instead of copying templates

  Instead of copying existing templates and adding new criteria for new shipments, users can now define the relevant shipment criteria in the milestones. This eliminates the need to create additional tracking templates.

  More shipment-related columns added

  We have added additional shipment-related columns for tables and previews in the shipment monitor. In order to maintain the highest level of clarity, users can optionally choose and add these columns.

  Tracking plan with preview in the preview. 

  The shipment monitor now has a preliminary viewing of the tracking plan of the selected shipment in the preview. This means that all current status information is visible at a glance and can be edited immediately if necessary.

  New system filter provides users with information about their daily tasks. 

  In the shipment monitor filter, users can now use the preset filter “My tasks for today”. After selecting the appropriate criteria, all shipments within their personal area of responsibility are displayed. Starting from the current date back to the past 365 days.

  Air Freight

  Dangerous Goods – Lithium Batteries 

  The transport of lithium batteries and the associated hazards have become a major issue in the world of logistics. This is especially true for air freight, where the consequences of the notorious spontaneous combustion can be devastating. Because we place the highest value on the safety of a shipment in addition to reliability, speed and visibility, we have added two new Cargo IMP codes to the Dangerous Goods list for adequate labeling in Air Freight Export.

  EBI Lithium-ion batteries exempted according to section II of PI 965

  EBM Lithium metal batteries exempted under section II of PI 968

  For more information on lithium batteries and their transport in air cargo, see IATA's Lithium Battery Guidance.

  Ocean Freight

  Buyers Consol with its own editor

  For Ocean Freight Import we have created a new way to handle Buyers Consol shipments – the Import Superhouse FCL. The editor has the look and feel of the Single FCL editor, including document printing and transport order functions. However, in addition, the Superhouse FCL has a “Consolidation Tab” that allows users to consolidate Import House LCL shipments.

  International Sailing Schedules

  Users of the Ocean Carrier EDI interface now have free access to the global sailing lists of the most important carriers. Various filter options as well as a keyword search are available for the selection. With its selection, the corresponding ship including all data is transferred to the shipment.

  Air and Ocean Freight

  Until now, arrival notifications from Houses had to be printed out individually. That costs one thing above all: Time. Import Master now allows the printout of all arrival notifications for all Houses in one step.

  Enhancements

  In addition to the eye-catching top features, we have made thirty improvements in Scope 22.0 that may seem less spectacular at first glance, but which have a lot going for them. Users will quickly notice how much these “little things” help and benefit them in their day-to-day business.

  Bug fixes

  Nothing in the world is error-free. Not even us. And therefore not Scope either. Despite more than 20,000 automated runs and additional analog quality analyses by our experts, errors keep “slipping through our fingers”. Some we notice ourselves at some point, others are pointed out to us by our customers. We are not only grateful for this, we also appreciate it – and eliminate as many errors as possible in every version of Scope. In Scope 22.0, there are twelve.

  New feature for Mexico

  Mexico: SAT invoice cancellation

  The Mexican fiscal system requires the inclusion of the Servicio de Administración Tributaria (SAT) into the entire accounting system. This applies not only to invoicing, but also to invoice cancellation. What was previously a complicated process is now simpler and faster. The cancellation process in accordance with government requirements is now integrated into Scope.

  All top features, enhancements and bug fixes in Scope 22.0

  For a complete overview of all top features, see Top Features 22.0. Detailed information on new features, improvements and bug fixes can be found in the Release Notes 22.0.

  ]]>
  19 + 2 = 21? https://www.riege.com/nl/news/riege-review-2021/ Thu, 30 Dec 2021 17:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/riege-review-2021/ Het jaar '21 werd voornamelijk gedomineerd door twee cijfers. De 19 in COVID en de 2 in CO. Waar wij - en miljoenen andere mensen - aan het begin van het jaar hadden gehoopt dat we samen de pandemie zouden kunnen overwinnen en de CO-uitstoot sneller zouden kunnen verminderen, werd ons anders geleerd. Nieuwe virusvarianten en oude argumenten tegen sneller werkende CO-reductiemaatregelen brachten ons weer met beide voeten op de grond. Maar dat weerhield ons er niet van om zelf initiatieven te lanceren en eigen maatregelen te nemen. De resultaten - ondanks alle ongunstige omstandigheden - geven ons reden tot vreugde. Voor Riege – en de meeste van onze klanten – was het jaar 2021 in veel opzichten positief. De cijfers spreken voor zich.

  COVID-19 – de 4e golf intern gebroken

  De pandemie heeft opnieuw aanzienlijk meer slachtoffers geëist. We moeten nog steeds attent met elkaar omgaan, zelfs meer attent dan voorheen, verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en anderen. Dit omvat strikte interne naleving en zelfs overmatige naleving van de voorgeschreven maatregelen ter bescherming tegen infectie met het voortdurend muterende Corona-virus. Thuiskantoor en dus zo min mogelijk on-site aanwezigheid maken hier vanaf het begin deel van uit. Door het welzijn van de gemeenschap boven het welzijn van het individu te stellen, zijn wij en ons personeel voor het ergste behoed, namelijk de gevolgen voor de gezondheid van de vierde golf van de pandemie.

  1,5 meter en 10 cocktails

  Uiteraard stond het bewaren van de vereiste afstand binnen het pand voorop. Maar dat weerhield ons er niet van om dichterbij te komen op menselijk niveau. Of het nu in de Riege Family of in de Scope Community was, we gebruikten elke vorm van digitale communicatie om met elkaar in contact te blijven en nog meer om de contacten te verdiepen.

  Als bijzonder succesvol voorbeeld noemen we de Virtual Cocktail Group, die op vrijdagavond online samenkomt voor een informeel samenzijn en daarmee ruimschoots voldoet aan de fysieke afstandsregel. De deelnemers uit alle sectoren van de logistiek waren toen ook de inspiratiebron voor een verzameling van 10 nieuwe cocktailcreaties, die namen dragen met affiniteit met de industrie en zijn gepubliceerd onder de veelzeggende titel „Cocktail Consol”.

  1 jaar Human Responsiblities

  De prestaties van ons HR-team verdienen speciale vermelding, daarom hebben we het de klinkende tweede naam Human Responsibilities gegeven. Alles wat HR dit jaar bovendien heeft geïnitieerd en uitgevoerd, is meer dan sportief geweest en verdient de onderscheiding „voor het welzijn van het team”. In plaats van de populaire Riege-zomerfeesten en kerstvieringen kwamen er teamdagen, waardoor medewerkers in kleine groepjes bij elkaar konden komen – met inachtneming van alle regels en voorschriften – en de teamspirit verder werd versterkt.

  Het thuiskantoorconcept, dat in 2020 is geïmplementeerd en waarbij 0% aanwezigheid ter plaatse vereist is, heeft zijn waarde bewezen. Online communicatie werkt prima, ook het voeren van sollicitatiegesprekken. Vrijwel alle sollicitatiegesprekken hebben 100% online plaatsgevonden en hebben geleid tot succesvolle nieuwe wervingen. Het 100% home office concept is enthousiast geaccepteerd en ook de online onboarding van nieuwe teamleden is erg goed gelukt. Daarom denken we nu al na over het kantoorconcept van de toekomst: minder vast opgestelde, flexibelere werkplekken met minder ruimtebehoefte en energieverbruik. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek.

  Om de strategische ontwikkeling van ons bedrijf te waarborgen, hebben we de Agile Health Check ingevoerd. Medewerkers kunnen constructieve suggesties doen die zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht. We hebben ook de jaarlijkse International Meeting in ons hoofdkantoor in Duitsland vervangen door vier virtuele Quarterly International Meetings. Zo hebben we de internationale samenwerking en de interne uitwisseling van gedachten en ideeën ook in tijden van pandemie een podium gegeven. Dit concept krijgt in 2022 een vervolg. Maar we kunnen niet wachten om in de toekomst weer samen te komen, niet alleen op menselijk vlak, maar ook als mens.

  17 netwerken – 8 werkgroepen – 6 evenementen

  Het verbinden van mensen in de wereld van logistiek staat bij ons centraal. Daarom participeren we – lokaal en nu steeds meer virtueel – in een groot aantal initiatieven en verenigingen met als doel hen te ondersteunen bij het opbouwen van netwerken. Riege is actief vertegenwoordigd in 17 netwerken en in 8, voornamelijk IATA-werkgroepen. Bijzonder noemenswaardig in 2021 is onze bijdrage aan het pushen van het ONE Record-initiatief, waar we met tal van mondelinge bijdragen ruimschoots een impuls hebben gegeven aan de verdere ontwikkeling. Zo is Riege de spreekbuis geworden voor digitalisering in de logistiek. Toespraken van Riege werden gewaardeerd op de ACCF en de DVZ, evenals onze deelname aan de ONE Record Hackathon-jury.

  Hoewel congressen en evenementen in 2021 zeer beperkt waren, waren we vier keer direct ter plaatse. Met een opzwepende toespraak op de Air Cargo Conference in Frankfurt. Met onze „One System. One Record”-belofte bij TransLogistica in Warschau, bij SCN Security in Barcelona en bij Logistics World in Mexico City, waar we bijzonder succesvol waren met contacten met 71 potentiële nieuwe klanten. Twee keer deelnemen aan de virtuele GLN-conferenties wierp ook zijn vruchten af. 20 nieuwe gebruikers in 2021, 30 meer in 2022 en steeds meer expediteurs die willen overstappen van Wherever naar Scope spreken voor zich.

  Van 100 naar 107 in één stap

  De grootste gemeenschap waartoe we behoren en waaraan we ons sinds de oprichting van het bedrijf hebben verbonden, is de grote gemeenschap van de internationale logistieke sector. Hoewel de wereldwijde goederenstroom ondanks Corona in beweging blijft, worden ook onze klanten geraakt door de algemene marktsituatie. Ze kunnen nog wel geld verdienen, maar moeten per zending meer tijd investeren.

  De arbeidsmarkt wordt schoongeveegd en zonder de kans om nieuw personeel aan te nemen, moet dit extra werk met bestaand personeel worden gedaan. Dit is een belemmering voor groei. Daarom zijn we met Scope continu bezig om processen steeds meer te automatiseren en zo workflows te versnellen. Scope is snel, maar we doen er altijd alles aan om het nog sneller te laten verlopen, waarbij we extra werk voor de gebruikers zo veel mogelijk vermijden.

  Een actueel voorbeeld is Scope Connect, dat we met alle macht blijven ontwikkelen. Scope Connect wordt voor onze klanten weer een mijlpaal in het sneller en efficiënter communiceren met importeurs en verladers. De integratie van selfservice-opties stelt verladers in staat om de informatie op te halen die ze nodig hebben zonder interactie met de operators van de expediteur. Hierdoor kan het personeel van de expediteur zich concentreren op zaken die echt waarde toevoegen, zoals klantenbinding, klantenwerving en versnelde orderverwerking.

  Andere functionaliteiten en diensten die we dit jaar beschikbaar hebben gesteld aan onze klanten zijn het Scope Top Feature Panel en de Scope Status Page. Zo kwamen we virtueel nog dichterbij. Daarnaast hebben we Scope aangesloten op de nieuwe interface van de Europese Commissie voor de RA/KC webservice (Regulated Agents and Known Consignors). Nu worden de gegevens rechtstreeks uit de database opgehaald, wat extra technische stabiliteit en beveiliging biedt om te kunnen handelen volgens de vereisten van de autoriteiten.

  Wetende dat supply chains - vooral in en buiten Amerikaanse havens - onder zware druk kunnen komen te staan, zullen we het komende jaar specifiek de functies voor het volgen van containers uitbreiden.

  ONE Record aka 1R

  Praten over ONE Record is één ding. Het bevorderen van ONE Record is het andere. Door onze deelname aan de ONE Record werkgroep hebben we veel veldwerk gedaan, maar vooral ook zelf het initiatief genomen. De converter die we ontwikkelden voor het standaardiseren van data in luchtvracht heeft zich in de praktijk al bewezen. Alle procesdeelnemers kunnen hun gegevens via de converter uitwisselen met hun eigen systemen, die elk geschikt zijn voor een specifieke niche in de supply chain.

  De converter, die is gebaseerd op de nieuwste ontologie 1.1, draagt ​​XFWB-gegevens over in 1R-gegevensstructuur. Het open source-model stelt alle deelnemers in staat om vrij te gebruiken, aan te passen en meer. Zo wordt de basis gelegd voor de technische 1R-infrastructuur. Om het geheel een passend aantrekkelijk gezicht te geven, ontwikkelen we tegelijkertijd een aantrekkelijke gebruikersinterface en geven we het kind ook een eigen naam. We zullen meer zien in 2022. Dus heel snel.

  CO₂-reductie in logistiek – binnenkort haalbaar met Scope

  Veel van onze klanten stellen duurzaamheidsdoelen op en willen hun CO-voetafdruk verkleinen. Duurzaamheid begint bij het voorkomen van onnodige transportroutes en het bepalen van optimale routes. Expediteurs die hun CO-uitstoot willen verminderen, hebben daarom behoefte aan transparantie over hoeveel van het klimaatschadelijke gas op dit moment wordt uitgestoten. Dit is de enige manier om te kwantificeren hoe effectief projecten om de uitstoot te verminderen op middellange en lange termijn zijn.

  Er zijn verschillende methoden om de huidige emissies te documenteren en potentiële besparingen te identificeren. Het is ons doel om passende tools in Scope te integreren, maar we beslissen niet alleen welke tools dit moeten zijn en uiteindelijk zullen zijn. Een verkenning van de CO-problematiek en de vertaling, dus implementatie of integratie van een CO-calculator in Scope, wijst ons de ideale route. De behoefte is er, de vraag nog meer.

  Eén bedrijf – 124 mensen – 6 landen

  Corona heeft niet al onze klanten ongedeerd gelaten. Daardoor moesten we rekening houden met minder berichtoverdrachten en afgemelde gebruikers. En natuurlijk hadden de onduidelijke vooruitzichten als gevolg van de pandemie ook invloed op de investeringsbereidheid van sommige potentiële nieuwe klanten.

  Desalniettemin hebben de toenemende acceptatie van Scope en de onvermoeibare inzet van onze verkopers en filiaalmanagers – zelfs op virtueel niveau – de tekortkomingen ruimschoots gecompenseerd. Scope is nu aanwezig in 50 landen wereldwijd en het aantal gebruikers is dit jaar gestegen van 6.600 naar 9.450. Omdat het onze stijl is om geen groei te genereren over de ruggen en ten koste van onze medewerkers, hebben we ons team in bijna alle landen versterkt en zijn we nu vertegenwoordigd door 124 mensen in 6 landen.

  • Duitsland: Er werden maar liefst 55 nieuwe klanten uit onze favoriete doelgroep van het MKB geworven, waaronder een klant uit de sector animal logistics, waardoor we onze leidende positie in dit segment verder konden uitbouwen. 14 nieuwe medewerkers, waaronder 3 stagiaires en een uitzendkracht, zorgen ervoor dat het team voldoende wordt versterkt en telt nu 96 medewerkers. Begin 2022 komen er nog 2 bij.
  • Nederland: Het nieuwe kantoor in Bodegraven, strategisch gelegen halverwege Schiphol en Rotterdam, biedt ruimte voor meer medewerkers. En dat is maar goed ook. 20 nieuwe klanten hebben gezorgd voor een groeispurt. In de Benelux bedient Riege nu meer dan 170 klanten met meer dan 2.000 gebruikers. Om de 6 medewerkers te versterken is er dit jaar één persoon bijgekomen en start er in januari 2022 nog een nieuwe collega.
  • Zwitserland: Inmiddels hebben 330 gebruikers gezorgd voor een omzetstijging van 40 % in 2021, waar niet in de laatste plaats de uitbreidingen en toenemende automatisering van Zwitserse douanetoepassingen hebben bijgedragen. Aan deze competentie hebben we ook te danken dat de Zwitserse douane ons heeft benoemd tot lid van de commissie voor het toekomstige douanesysteem PASSAR. Met een nieuwe aanstelling hebben we met deze ontwikkeling rekening gehouden en bedienen we nu met 6 personen de Zwitserse markt.
  • VS: Ondanks de ongunstige omstandigheden zoals de eindeloze files voor de Amerikaanse havens en oneindig hoge spottarieven, heeft het Amerikaanse team, dat nog steeds vrij klein is, 5 nieuwe klanten weten te winnen op de nieuwe locatie in Stevenson/Washington. Met de toevoeging van een nieuwe collega, zorgen nu 3 collega's voor klanten en nieuwe zaken in de VS.
  • Mexico: Tegen alle verwachtingen in was het tweede jaar van de pandemie een jaar van groei. Het team van nu 9 medewerkers wist in 2021 in totaal 15 nieuwe klanten binnen te halen. Ook de aanwezigheid op de Logistics World-beurs in Mexico-Stad heeft – zeker voor de toekomst – vruchten afgeworpen. Met 71 kandidaten voor de new customer business kunnen de voormalige 8 medewerkers, die momenteel met één persoon zijn versterkt, positief vooruitkijken naar 2022.
  • Hong Kong: Vanwege wereldwijde en lokale omstandigheden moesten de activiteiten van onze 3 medewerkers in Hong Kong worden beperkt tot de ondersteuning van bestaande klanten. Het is afwachten wat de toekomst zal brengen. Ons optimisme is standvastig.

  Geen cijfers - geen grenzen

  Het is een goede oude traditie in de familie Riege om goed te doen en er niet over te praten. Voor de firma Riege maken we echter graag een uitzondering. Zo heeft de open communicatie van de inzet van onze Nederlandse collega's in Haïti ertoe geleid dat ook klanten betrokken zijn geraakt. Zelfs jaren na de grote aardbeving is de situatie op de grond voor veel mensen ondraaglijk. Door het project Stichting Naar School in Haiti te steunen, hebben we samen met klanten en vrienden de ontberingen van in ieder geval van een aantal mensen kunnen verlichten.

  Een dramatische gebeurtenis die de wereld in 2021 ontroerde, was de politieke verandering in Afghanistan en de gevolgen voor de mensen in het land, vooral voor meisjes en vrouwen. Een groep medewerkers lanceerde bijna van de ene op de andere dag een campagne en schonk een deel van het teambudget aan een organisatie in Afghanistan die zich inzet voor de belangen van getroffen vrouwen. Hoeveel of weinig er ook kan worden bereikt, het is beter dan niets. We herinneren ons: Riege richt zich op de – individuele – mens.

  70 jaar en 131 boeken

  De twee mooiste en meest indrukwekkende figuren zijn meer privé van aard. Op 26-03-2020 vierde de oprichter van het bedrijf Johannes Riege zijn 70e verjaardag in goede gezondheid en als een gelukkig gepensioneerde. Hij brengt graag tijd door met zijn vrouw Gabriele tijdens gezamenlijke vakantiereizen, zolang haar ononderbroken betrokkenheid bij het bedrijf het toelaat. Hij slaat af en toe een golfbal. En hij wijdt zich hartstochtelijk aan zijn favoriete onderwerp: literatuur. Als een man van de cijfers heeft hij natuurlijk zijn boekenconsumptie bijgehouden - van briljante fictie tot intrigerende non-fictie. In 2021 las hij tot nu toe 131 boeken. En het jaar is nog niet voorbij.

  ]]>
  De digitale dreiging https://www.riege.com/nl/news/de-digitale-dreiging/ Tue, 05 Oct 2021 08:07:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/de-digitale-dreiging/ Ransomware is een vorm van malware die de gegevens van een slachtoffer versleutelt, waardoor deze voor hen onbruikbaar worden. In feite zet het de gegevens op slot en vraagt ​​het losgeld voor de sleutel. Wat deze aanvallen zo verwoestend en een bedreiging voor bedrijfsgroepen maakt, is dat de aangevallen partij alle toegang tot hun gegevens verliest, waardoor hun hele operatie tot stilstand komt. Als aanbieder van een cloudgebaseerd transportmanagementsysteem waarbij klanten wereldwijd vertrouwen op een stabiele database, volgt Riege Software deze ontwikkelingen met grote belangstelling. Voortdurend werken we aan systeemverbeteringen om de gegevens van onze klanten te beschermen.

  Toegang tot gegevens geweigerd

  Naarmate ransomware-aanvallen zijn toegenomen, verschuift de focus van ondernemingen naar Managed Service Providers (MSP's) en hun klantnetwerken. Volgens een rapport van bitkom (Duitse vereniging voor informatietechnologie, telecommunicatie en nieuwe media) over bedrijfsbescherming in de digitale wereld, werd in 2019 alleen al ongeveer driekwart van de commerciële ondernemingen in Duitsland getroffen door cybercriminaliteit, waarbij ongeveer 70% het slachtoffer werd van economische schade als gevolg van datadiefstal. De zwendel is zowel geavanceerd als effectief. Zodra de gegevens zijn versleuteld en er geen back-upkopieën meer zijn, hebben de bedrijven geen toegang tot hun gegevens totdat ze het losgeld hebben betaald. De omvang van de daaruit voortvloeiende economische schade is enorm.

  Recente pogingen tot afpersing

  De laatste ransomware-aanval op een Amerikaans IT- en Security Management Solutions-bedrijf in juli 2021 trof tientallen MSP's met volle kracht. Volgens het in Londen gevestigde persbureau Thomson Reuters zijn „tussen 800 en 1500 bedrijven over de hele wereld getroffe.” (https://www.reuters.com/technology/hackers-demand-70-million-liberate-data-held-by-companies-hit-mass-cyberattack-2021-07-05/)

  Omdat het aantal cyberaanvallen de afgelopen jaren sterk is toegenomen, hebben de federale autoriteiten van verschillende staten de bestrijding van cybercriminaliteit op zich genomen.

  Als onderdeel van een reeks 60-dagen-sprints, schetste de secretaris van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, Mayorkas, het belang van cyberbeveiligingsinspanningen op nationaal niveau die worden geconfronteerd met de dreiging van ransomware-aanvallen op in de VS gevestigde bedrijven, en lanceerde hij ook een nieuwe campagne genaamd „#becybersmart” en het opzetten van een interne taskforce met vertegenwoordigers van zijn Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), de Amerikaanse geheime dienst, de Amerikaanse kustwacht, evenals zijn beleids-, juridische, public affairs- en congresdeskundigen (https://www.dhs.gov/topic/cybersecurity).

  Het federale bureau voor informatiebeveiliging in Duitsland verklaarde in het voorwoord van de 2020-jaarverslagen over de staat van IT-beveiliging in Duitsland, geschreven door Horst Seehofer, de federale minister van Binnenlandse Zaken, „Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder. Tegelijkertijd zijn bedrijven, overheid en burgers nu in toenemende mate afhankelijk van ICT, waardoor de potentiële schade groter wordt. De pandemie van het coronavirus heeft eens te meer het ondubbelzinnige belang onderstreept van een functionele en veilige IT-infrastructuur. In al onze digitaliseringsactiviteiten moet IT-beveiliging dan ook een focus zijn die vanaf het begin actief wordt overwogen en geïmplementeerd.”

  Hoe blijft Scope Ransomware-aanvallen voor?

  Het korte antwoord:

  • De onderliggende, op Linux gebaseerde architectuur van Scope is minder vatbaar voor virusaanvallen in vergelijking met andere platforms.

  • We implementeren uitgebreide virusscanners en firewalls om het infectierisico te verkleinen.

  • Regelmatige back-ups van gegevens naar meerdere locaties en formaten maken ransomware-aanvallen tandeloos.

  Waarom deze drie componenten?

  Hoewel geen enkel systeem de dreiging van een Ransomware-aanval 100% kan uitsluiten, lijkt de op Linux gebaseerde infrastructuur van Scope een voordeel te hebben. Ransomware is meestal gericht op desktopomgevingen. Maar omdat Scope wordt beperkt door Linux's fijnmazige gebruikerstoegangscontroles en SELinux, heeft het technologische voordelen die typische desktopplatforms niet kunnen bieden en verhoogt het de moeilijkheidsgraad voor succesvolle coderingsaanvallen. Dan voegen we nog een beveiligingslaag toe; wij bewaken de datacenters van Riege. Ze worden beschermd door een industriestandaard beveiligingsarchitectuur, inclusief virusscanners, firewalls, toegangscontrolelijsten en gepartitioneerde netwerksegmenten. We handhaven een strikt en tijdig schema van applicatiepatches en updates. Er is een patchcyclus van drie maanden voor regelmatige updates, maar we implementeren essentiële beveiligingsgerelateerde patches binnen drie tot vijf dagen. En als laatste stap maken we regelmatig een back-up van uw Scope-gegevens, inclusief replicatie naar meerdere datacenters en opslag op zowel schijf als tape in combinatie met onze DR-procedures.

  Een nieuwe verdedigingslinie creëren tegen encryptieaanvallen

  De dreiging van ransomware is alomtegenwoordig en mag niet worden onderschat. Het is essentieel dat Software as a Service-aanbieders hun interne beveiligingsmaatregelen upgraden, zodat ze deze aanvallen kunnen weerstaan. De bescherming van gevoelige klantgegevens is van het grootste belang met betrekking tot de digitale dreiging van malware. Door meerdere kopieën van uw gegevens op afzonderlijke infrastructuren te bewaren, geven we uw bedrijf meer mogelijkheden om de waardevolle digitale informatie op te halen als het wordt aangevallen en hopelijk neutraliseren we de noodzaak om losgeld te betalen.

  ]]>
  Nieuw douaneaangiftesysteem gaat AGS in Nederland vervangen https://www.riege.com/nl/news/nieuw-douaneaangiftesysteem-gaat-ags-in-nederland-vervangen/ Mon, 09 Aug 2021 10:30:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/nieuw-douaneaangiftesysteem-gaat-ags-in-nederland-vervangen/ De Nederlandse Douane is gestart met de voorbereidingen voor een belangrijke wijziging in het douaneaangifteproces. In de toekomst zullen de douaneprocedures in Nederland worden afgehandeld in een nieuw systeem: het Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Het DMS vervangt de huidige AGS- en G(S)PA-aangiftesystemen. Scope-klanten moeten zich ook voorbereiden op de aanstaande wijzigingen in de procedure "Inschrijving in de Administratie van de Aangever" (IIAA), die momenteel niet digitaal plaatsvindt.

  DMS vervangt AGS

  Om een naadloze stroom van zendingen binnen de Europese Unie te ondersteunen, heeft de Nederlandse Douane het op zich genomen om haar douaneprocedures te standaardiseren in overeenstemming met het Douanewetboek van de Unie. Het DMS vervangt zowel het huidige AGS als de huidige procedures voor de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA). Deze verandering vereist technologiegedreven processen die de nieuwe, sterk geautomatiseerde, realtime aangiften aankunnen. Riege Software heeft de DMS 4.0-documentatie van de Douane geëvalueerd, indien beschikbaar, en is al begonnen met het programmeren van de nieuwe DMS 4.0-aangifteschermen en -berichten in Scope.

  Een overzicht van de meest belangrijke veranderingen

  Het belangrijkste is dat de data vereisten voor aangiften worden toegevoegd aan het nieuwe systeem. Aangevers die momenteel AGS gebruiken, zullen in de toekomst aangifte moeten doen met DMS, zoals vereist door de gewijzigde bijlage B van het Douanewetboek van de Unie. Ook de verwerking van controles verandert met de introductie van het nieuwe DMS. In AGS 3.1 past de Douane automatisch de douaneaangifte aan. Deze aanpassingen moeten in de toekomst handmatig door de aangever worden ingevoerd. De goederen kunnen pas worden vrijgegeven nadat de herziene aangifte volledig is verwerkt door de Douane.

  Uiterlijk 1 januari 2023 moeten houders van de vergunning inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA), een aanbreng en/of aanvullende aangifte digitaal te versturen naar DMS. Door deze wijziging wordt de aangifte van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) stopgezet. In de toekomst zullen houders van IIAA-vergunningen de zogenaamde "Belastingdienst XML Auditfile Financieel" moeten gebruiken om de eerder in de GPA opgenomen verificatie-informatie uit te wisselen.

  Scope levert de oplossing voor de nieuwe douaneaangiften

  Klanten die Scope voor het doen van douaneaangiften gebruiken, moeten op de hoogte zijn van deze en andere wijzigingen. De migratie naar DMS voor reguliere aangiften is gepland in de eerste helft van 2022. De deadline voor GPA, de procedure IIAA en de Publiekelijk douane-entrepot (PDE) zijn gepland op 31 december 2022. Riege Software werkt hard aan de ontwikkeling van de invoer- en nieuwe data velden die nodig zijn om de wijziging van de nieuwe aangifteprocedure voor haar klanten tijdig te vergemakkelijken.

  Over Riege Software

  Riege Software is de maker van Scope, de toonaangevende cloud-gebaseerde software voor luchtvracht, zeevracht en Douane. Scope is ontworpen als de Digitale Standaard voor digitale logistiek en stelt deelnemers aan de wereldwijde supply chain in staat om onbeperkt samen te werken met slechts één systeem.Opgericht in 1985, en sinds die tijd in privé-bezit en beheerd, heeft Riege een voortdurend en goed begrip van de eisen van de logistieke sector en bedient meer dan 575 bedrijven van elke omvang in 46 landen. De toekomst van de logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van de digitale logistiek.


  Contactinformatie

  Henk Boorsma
  Managing Director Riege Software Benelux
  henk.boorsma@riege.com
  +31 343 452 353

  Anastasia Kazantzis
  Head of Public Relations
  kazantzis@riege.com
  +49 2159 9148 315

  ]]>
  OMEGAir beschouwt Scope als de juiste keuze voor de veeleisende logistieke markt https://www.riege.com/nl/news/omegair-beschouwt-scope-als-de-juiste-keuze-voor-de-veeleisende-logistieke-markt/ Wed, 14 Jul 2021 09:23:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/omegair-beschouwt-scope-als-de-juiste-keuze-voor-de-veeleisende-logistieke-markt/ Het is drie jaar geleden dat Hubert Jasiński, Business Owner en bestuurslid van OMEGAir Cargo OCG besloot om Scope te implementeren in zijn bedrijf tijdens de transport logistic conference. De samenwerking is sindsdien vol vertrouwen; perfect draaiende systeemoperaties en veel goede gesprekken.

  Zakelijke relaties vol vertrouwen creëren

  Transport management software groeit met een bedrijf mee en is bedoeld om zowel aan de behoeften van de klant als aan de eisen van de branche te voldoen. Scope is ontworpen om expediteurs en hun klanten in staat te stellen hun volledige bedrijfscyclus eenvoudig te beheren en te volgen. Het is de toonaangevende software voor expeditiesoftware voor grenzeloze samenwerking tussen systemen en het opbouwen van netwerken. Hubert Jasiński zegt: „Onze eerste indruk van Scope is dat repetitieve zendingen heel gemakkelijk te verwerken zijn, omdat je gewoon de gegevens kopieert en verdergaat. Connectiviteit met luchtvaartmaatschappijen en rederijen verloopt heel soepel. Ook de Connect-module, Airline en Sea Carrier Messaging en e-mailautomatisering zijn heel handig en nuttig. Dit zijn voor ons de belangrijkste kenmerken van de software. Over het algemeen kan ik stellen dat Scope erg gebruiksvriendelijk is.“


  Blijvende interesse in nieuwe ontwikkelingen

  In navolging van hun filosofie van delivered expectations heeft OMEGAir een nieuw record bereikt in aantallen zendingen en in algemene omzet in 2020. OMEGAir is nog steeds geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen binnen Scope om in de toekomst aan de verwachtingen van klanten en zakenpartners te kunnen voldoen. Andreas Rohde, International Business Development Manager bij Riege Software en één van de eerste mensen die de mogelijkheden van Scope aan de Poolse klant liet zien, zegt:

  Obstakels in de logistiek overwinnen

  Hoewel 2021 een moeilijk jaar was voor de transportsector vanwege een gebrek aan containers, onstabiele prijzen en enorme vertragingen bij zowel spoor- als zeevracht, is OMEGAir er toch in geslaagd om hun natuurlijke snelheid te behouden en werd het de Alfa in Oost-Europa door integratie van de Scope-modules voor Luchtvracht, Zeevracht en de complementaire webapplicatie Connect.

  ]]>
  Avi Air verwelkomt Scope als de nieuwe digitale standaard in de expeditie van verse vracht https://www.riege.com/nl/news/avi-air-verwelkomt-scope-als-de-nieuwe-digitale-standaard-in-de-expeditie-van-verse-vracht/ Tue, 15 Jun 2021 10:30:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/avi-air-verwelkomt-scope-als-de-nieuwe-digitale-standaard-in-de-expeditie-van-verse-vracht/ Avi Air werd meer dan 25 jaar geleden opgericht door Roland Branderhorst na een gesprek met toonaangevende exporteurs en importeurs, die allemaal op zoek waren naar een bedrijf met expertise op het gebied van expeditie. Avi Air is gespecialiseerd in het vervoeren van verse lading vanuit Amsterdam en Oslo. Ze bieden meer dan 300 ton gekoelde ruimte in het geconditioneerde warehouse op Schiphol en transparante luchtvrachtoplossingen voor verse handelswaar, zoals bloemen, groenten en vis en schaaldieren. Door Scope op te nemen in hun dagelijkse werk, groeide Avi Air uit van een kleinere niche-expediteur vanuit Amsterdam tot een toonaangevende expediteur voor verse lading en een belangrijke ondersteuner van de digitale en duurzame toekomst in de logistiek.

  Verse lading wordt met zorg vervoerd

  Het vervoeren van verse lading gaat gepaard met veel regels en voorschriften, vooral als het gaat om het vervoeren van vis en schaaldieren. De temperatuur moet te allen tijde op een bepaald niveau worden gehouden. Verse lading, zoals tomaten, vis en tulpen, wordt meestal in meerdere vrachtwagens vanuit verschillende richtingen naar één warehouse gebracht en moet over meerdere luchtvaartmaatschappijen worden verdeeld om over de hele wereld of rechtstreeks naar een markt ergens in Europa te worden vervoerd. Om verse kwaliteit te garanderen, zijn snelheid en een constant temperatuurniveau cruciaal. Avi Air heeft daarom een ​​apparaat tussen de losdeuren geplaatst dat de temperatuur van elke zending die binnen een bereik van 10 meter passeert, afleest om een ​​constante temperatuurmeting te garanderen. Door Scope's uitgebreide enkelvoudige invoer te gebruiken, kan Avi Air nu boekingen sneller verwerken en profiteren van de onbeperkte samenwerking tussen deelnemers in de toeleveringsketen, ongeacht het systeem dat ze gebruiken.

  Eén systeem om het hele proces te beheren

  De luchtvrachtmodule in Scope stelt Avi Air in staat om zending gegevens sneller en effectiever te verwerken en rechtstreeks te communiceren met luchtvaartmaatschappijen, klanten en externe databases, met slechts één platform om op tijd verse kwaliteit te garanderen. De verzendingsmonitor in Scope maakt de actuele status van geregistreerde zendingen zichtbaar. Bovendien toont Scope de laatste gebeurtenissen en aanstaande milestones, waarbij gedetailleerde informatie wordt gegeven over de whereabouts van de lading via de webapplicatie Connect. Boekingen kunnen elektronisch worden aangemaakt en rechtstreeks of via e-mail met bijgevoegde pdf worden verzonden. Het zoeken naar vluchten in een geïntegreerd vluchtschema binnen luchtvrachtzendingen is te allen tijde eenvoudig en toegankelijk.

  De tijd voor digitale oplossingen is aangebroken

  Met een jaarlijkse vracht omloop van ongeveer 20 miljoen kilo en meer dan 25 jaar ervaring in expeditie onderschrijft Avi Air de digitale toekomst van logistiek. Door weg te stappen van ouderwetse software en over te gaan naar de digitale toekomst, bij voorkeur met een paar sterke zakenpartners, zoals Riege Software, is Avi Air op weg om de volgende stap te zetten om groei mogelijk te maken door slechts één systeem te gebruiken: Scope.

  Met dezelfde waarden

  Het delen van kennis en informatie, het opbouwen van solide zakelijke relaties, het creëren van middelen en geld om te investeren in de cool-chain en het faciliteren van groei, dat is waar Avi Air naar uitkijkt in de toekomst. Net als Riege Software werkt Avi Air graag samen met mensen die dezelfde waarden en dezelfde zakelijke aanpak delen. Daarom is het kiezen van Riege als één van hun zakenpartners een belangrijke stap om een ​​verschil te maken in de expeditiebranche. Avi Air gaat met optimisme en interesse de toekomst tegemoet, bereid om oplossingen te vinden en expertise te bundelen. Daarom kozen ze voor een transparant Transport Management Systeem zoals Scope, de voorloper in digitale logistiek.

  ]]>
  TeleScope: Interview met Herman Teering van DGOffice over digitalisering in logistiek https://www.riege.com/nl/news/telescope-interview-met-herman-teering-van-dgoffice-over-digitalisering-in-logistiek/ Wed, 26 May 2021 10:00:00 +0200 Anastasia Kazantzis https://www.riege.com/nl/news/telescope-interview-met-herman-teering-van-dgoffice-over-digitalisering-in-logistiek/ De toekomst van logistiek is digitaal. Expeditiebedrijven vragen om betrouwbare oplossingen om berichtenverkeer en gegevensoverdracht te versnellen en voor een gegarandeerde vlotte verwerking van gegevens. Softwareleveranciers werken nadrukkelijk aan digitale oplossingen voor alle onderdelen van de supply chain. We spraken met Herman Teering, Managing Director bij DGOffice, over veranderingen in de industrie, recente projecten op EU-niveau en de benadering van het bedrijf ten aanzien van digitalisering in de logistiek.

  Digitalisering is een belangrijke factor in de logistiek geworden. Wat is er de afgelopen jaren veranderd op het gebied van de afhandeling van gevaarlijke goederen?

  “Nou, er is zeker verandering aan de gang, maar erg langzaam. Als we kijken naar het doorsturen van luchtvracht, gaat het proces van digitalisering iets verder terug. Maar over het algemeen is het traag en meer zakelijk gedreven. Het begon met de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven, waarbij de bedrijven in principe alles digitaliseerden. Vanaf het moment dat je een zending boekt tot het arriveert. Dat is waar je nu volledig zicht hebt op de keten van waar zendingen zich bevinden of wat er gaande is. het. Als je het vergelijkt met andere vervoerswijzen, is de verandering zichtbaar. Als je kijkt naar de de afhandeling van gevaarlijke goederen, is het nog steeds grotendeels papier gedreven. Er zijn een paar initiatieven om dat te veranderen. DG Office maakt natuurlijk deel uit van die verandering door het ontwikkelen van processen en standaarden voor gegevensuitwisseling om onze klanten vooruit te helpen. Waar nodig passen we ons aan wat er door autoriteiten of andere bedrijfsorganisaties op de markt wordt voorgeschreven. Onze klanten bevinden zich over de hele wereld. We behandelen alle transportmodaliteiten op een wereldwijde manier, dus we proberen dat samen te brengen en denken altijd niet alleen aan één transportmodus, we denken altijd multi-mode.”

  Zijn er interessante lopende projecten over digitalisering van vrachtvervoer in de EU waaraan DGOffice deelneemt?

  “Onlangs waren er enkele veranderingen in de berichtgeving van luchtvaartmaatschappijen. De meeste bedrijven zijn overgestapt van het oude Cargo-IMP naar Cargo XML. Nu met het One Record-initiatief zie ik ook dat veel regeringen, vooral de Duitse regering, geïnteresseerd zijn om vooruitgang te boeken op het gebied van digitalisering. Eén van de meest recente initiatieven op EU-niveau is de electronic freight transport information (e-FTI). Een gestandaardiseerd formaat dat iedereen over de hele wereld kan gebruiken, waardoor het een stuk eenvoudiger wordt om gegevens te verwerken. Die standaarden zijn min of meer ontwikkeld en besproken op een hoger niveau. Ik denk dat aan het einde wanneer de e-FTI, een gestandaardiseerde manier om informatie te delen, wordt geïmplementeerd, het hopelijk zal helpen om zaken te versnellen. Ik hoop dat deze op een dag ook gelden voor de internationale handelsroutes en niet alleen focussen op wegtransport of binnenvaart binnen Europa, maar ook zorgen voor de meer internationale standaarden zoals zeevracht en luchtvracht. Het zou mooi zijn als we met een gemeenschappelijke standaard komen die overal wordt geaccepteerd of in ieder geval tussen de lidstaten van de Europese Unie. Over luchtvracht gesproken, het enige dat niet is gedigitaliseerd in het hele documentatieproces van de verzendaangifte is de NOtification To Captain (NOTOC). Op dit moment is het een NOTOC Message (NTM) dat handmatig wordt verzonden door de afhandelaar. Het is bedoeld om de NOTOC-gegevens in een formaat te krijgen dat op een vliegtuigcomputer kan worden geladen, maar het komt nog niet eens in de buurt van een digitale formaat. Wat je uiteindelijk doet met een NOTOC, is simpelweg het manifesteren van de gegevens die zijn aangeleverd door eerdere partners en gegroepeerd zijn voor de vlucht. Een belangrijke factor bij deze transformatie naar een meer digitale benadering is het acceptatieproces. De Dangerous Goods Declaration, waarvan de NOTOC slechts een eenvoudig onderdeel is, is nog steeds een juridisch document dat moet worden aangeleverd in geval van een incident. Als slechts een paar deelnemers in de toeleveringsketen het digitale formaat accepteren, kunt u eenvoudigweg niet het volledige proces uitvoeren. We hebben investeringen nodig, systemen moeten worden vervangen of bijgewerkt. Wat we op dat moment kunnen doen als IT-bedrijven, is om functionerende systemen voor onze klanten op te zetten en hen vooruit te helpen en de transformatie naar een digitaal tijdperk te stimuleren.”

  Welke digitale standaarden verwachten afhandelingsbedrijven of luchtvaartmaatschappijen van u als softwareleverancier voor de afhandeling van gevaarlijke goederen?

  “Eind vorig jaar hebben we een marktonderzoek gedaan. We spraken met onze klanten en stelden hen vragen, zoals: wat doe je met digitalisering? Wat zijn je verwachtingen? Waar denk je heen te gaan en wat wil je van ons? Welnu, waar ze denken dat ze naartoe gaan, is inderdaad een toename van het gebruik van digitale formaten. Een digitale verschuiving van de traditionele uitwisseling van papieren documenten naar elektronische gegevens. Uiteindelijk is het een moeilijk proces en zijn de kosten altijd een probleem. We proberen oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden aan klanten die in het systeem zijn geïntegreerd. En de hoeveelheid inspanning die aan de kant van de klant moet worden geleverd om het te laten werken, te verminderen. Het belangrijkste is om te bewijzen dat de oplossingen werken. Een ander belangrijk onderdeel is acceptatie. Als we het over Europa hebben, zien we nog steeds verschillen binnen de lidstaten die nieuwe technologieën of documentformaten implementeren. Wat we als bedrijf kunnen doen, is ervoor zorgen dat we oplossingen bieden aan de klanten door de tools te leveren en ons aan te passen aan de norm die vereist is. Ik denk dat vanuit automatiseringsoogpunt dat is waar we goed in zijn en hetzelfde geldt voor Riege Software. We zijn goed in het leveren van tools aan onze klanten en zorgen ervoor dat ze hun zaken kunnen doen. We hebben de tools klaar staan ​​zodat ze ze kunnen gebruiken wanneer ze ze nodig hebben.”

  DGOffice maakt deel uit van de Dangerous Goods Transport Information Network Association, die tot doel heeft een efficiëntere uitwisseling van elektronische informatie in transport en logistiek te bevorderen. Kunt u ons wat inzicht geven in de laatste successen?

  “The Dangerous Goods Transport Information Network Association (DGTINA) is een groep experts die momenteel werken aan de digitalisering van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), de binnenwateren (ADN) en het spoor (RID). De werkgroep stelt een standaard in Europa op die elektronische verzendinformatie direct beschikbaar maakt voor bevoegde overheidsinstanties. Bijvoorbeeld voor hulpverleners, wanneer zich een incident voordoet, of autoriteiten die de informatie nodig hebben voor een inspectie. In deze groep zijn deelnemers opgenomen, die werken voor overheidsadviesbureaus en die deel uitmaken van het DTLF (Digital Transport & Logistics Forum), dat wordt getriggerd door de Europese Commissie. Op dit moment richt het forum zich op de eFTI (elektronische vrachtvervoersinformatie), een verordening die in juni 2020 door de EU is aangepast. Geïnteresseerde partijen kunnen beginnen met het bouwen van applicaties en hopelijk hebben we in juni 2024 de eerste set elektronische vrachtvervoersinformatie, wat weer een belangrijke stap is naar de digitale toekomst in de logistiek.”

  Er heeft een merkbare transformatie plaatsgevonden naar het gebruik van schone en hernieuwbare energie in de transportsector. Welke invloed heeft deze trend op uw bedrijfsaanpak?

  “Klimaatverandering en het gebruik van schone energie worden belangrijker in de transportsector. Een van de dingen die kunnen helpen om de voetafdruk te verkleinen, is het verminderen van de hoeveelheid papier die voor een zending wordt gebruikt. Maar ook het sneller en vollediger verkrijgen van informatie door de gegevensuitwisseling te digitaliseren, kan helpen om de voetafdruk van een bedrijf te verkleinen. Betrouwbare softwareoplossingen voor expediteurs spelen een belangrijke rol in het hele digitaliseringsproces, aangezien we onze klanten ondersteunen met de nodige systemen en tools om de toekomst van logistiek te betreden.”

  Contact Information

  Herman Teering
  Managing Director
  DGOffice B.V.
  h.teering@dgoffice.net

  Anastasia Kazantzis
  Head of Public Relations
  Riege Software
  kazantzis@riege.com

  ]]>
  Handel in Singapore - een overzicht https://www.riege.com/nl/news/handel-in-singapore-een-overzicht/ Tue, 11 May 2021 10:31:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/handel-in-singapore-een-overzicht/ Een stuk land dat in de 19e eeuw door slechts 20 vissersfamilies werd bewoond, groeide in de 21e eeuw uit tot één van de belangrijkste handelscentra ter wereld. Het succesverhaal van Singapore is wereldwijd bekend en wordt beschouwd als een rolmodel voor veel andere Aziatische landen. Singapore is de kleinste staat van Zuidoost-Azië en tegelijkertijd degene met de grootste welvaart. Ondanks zijn kleine oppervlakte en kleine bevolking (Singapore heeft ongeveer evenveel inwoners als Berlijn en Hamburg samen), is het van groot belang voor de wereldeconomie - niet in de laatste plaats dankzij de gunstige geografische waterlocatie tussen China, de Stille Oceaan en Europa.

  We nemen het zakendoen en de handel in Singapore onder de loep: hoe de staat zich heeft ontwikkeld, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en waarom bedrijven kunnen profiteren van Singapore als handelscentrum.

  De economische ontwikkeling van Singapore als een wereldwijd handels- en financieel centrum.

  Het kleine grondgebied van Singapore is bijna volledig bebouwd, waardoor er weinig ruimte overblijft voor landbouw, productie en winning van natuurlijke hulpbronnen. Deze omstandigheid dwong Singapore al vroeg gunstige economische betrekkingen aan te gaan met zijn buurlanden en economische niches te zoeken waarin het niet hoefde te concurreren met landen als Maleisië of China.

  Na zijn onafhankelijkheid ontwikkelde Singapore zich snel tot een industriële staat. Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking steeg van $ 400 in 1965 tot $ 12.000 in 1990 en ongeveer $ 65.000 in 2019, waarmee het ongeveer 25 % hoger is dan in Duitsland.

  De economische groei werd mogelijk dankzij een mix van een vrijemarkteconomie, die Singapore tot een ideale handelspartner en investeringslocatie maakte, sociale programma's om het woningtekort te bestrijden en goede gezondheidszorg te bieden, die de bevolking een gevoel van veiligheid gaven.

  „Ik denk niet dat een andere economie, zelfs niet onder de andere Aziatische tijgereconomieën, zo'n goed statistisch record heeft kunnen behalen van snelle groei, volledige werkgelegenheid en zeer goede sociale indicatoren (levensverwachting, onderwijs, huisvesting, enz.) in de eerste twintig jaar”, zegt Linda Lim, een econoom aan de Universiteit van Michigan.

  De handelsbalans van Singapore

  Een handelsbalans vergelijkt de invoer en uitvoer van goederen van een economie en geeft informatie over de relatieve economische kracht ervan. En Singapore boekte in januari 2021 een handelsoverschot van ongeveer 3,5 miljard euro (bron: Trading Economics). Hiermee staat Singapore op de 16e plaats van de landen met het grootste handelsoverschot ter wereld. China staat overigens op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland.

  Maar wat exporteert Singapore als het nauwelijks over natuurlijke hulpbronnen beschikt? De belangrijkste exportgoederen zijn geraffineerde grondstoffen en technologiegoederen zoals machines, elektrische apparaten, farmaceutische producten en andere chemicaliën, evenals geraffineerde aardolieproducten.

  Singapore als knooppunt voor goederen en pionier op het gebied van duurzaamheid

  Naast het exporteren van zijn eigen goederen, zijn de haven en luchthaven van Singapore één van de drukste knooppunten ter wereld. De bilaterale handel in goederen bedraagt ​​jaarlijks 53 miljard euro voor goederen en 51 miljard euro voor diensten. Hiermee is Singapore de grootste handelspartner van de EU in Zuidoost-Azië.

  Een paar extra spannende feiten:

  • Meer dan 10.000 EU-bedrijven verzenden goederen via Singapore.
  • De top 25 expediteurs ter wereld is hier gevestigd.
  • De luchthaven staat op de 12e plaats van de wereld met meer dan 2 miljoen ton vervoerde goederen.
  • Singapore heeft één van de grootste zeehavens ter wereld, bestaande uit meer dan 30 individuele havens.
  • Jaarlijks meren 130.000 schepen aan in de havens van Singapore, en er kunnen er tot 1.000 tegelijk worden afgehandeld.

  De enorme omvang van de handel gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid voor het milieu, waarvan Singapore zich terdege bewust is. Over het algemeen streeft Singapore vrij ambitieuze duurzaamheidsdoelen na - bijvoorbeeld met de uitbreiding van zonnecentrales en opvallend groene stadsplanning. De door de staat gerunde Maritime and Port Authority staat bekend om zijn strikte naleving van de vervuilingsvoorschriften. Binnenkomende vrachtschepen worden vaak gecontroleerd op hun stand van de techniek door laboratoriummonsters te nemen uit de tanks van hun schip. Tegelijkertijd streeft Singapore ernaar zware stookolie volledig uit zijn wateren te weren. Omdat de haven één van de belangrijkste plekken is voor het tanken van schepen, zijn de positieve effecten op het milieu groot.

  De vrijhandelsovereenkomst met de EU en het belang ervan

  De grootste bedrijven uit Europa verzenden hun goederen via Singapore naar Azië. Hierdoor hebben ook veel expediteurs zich hier gevestigd. Ze profiteren allemaal van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, die op 21 november 2019 in werking is getreden. De overeenkomst maakt een einde aan tarieven en bureaucratie die voorheen de handel tussen Singapore en de EU bemoeilijkten. Volgens het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie moeten handelsbelemmeringen worden weggenomen, vooral voor zogenaamde essentiële goederen zoals voedsel, elektronica en farmaceutische producten.

  De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, reageerde als volgt op de vrijhandelsovereenkomst:

  „Dit is de eerste bilaterale handelsovereenkomst die de Europese Unie met een land in Zuidoost-Azië aangaat en de opstap naar een nauwere relatie tussen Europa en een van de meest dynamische regio's ter wereld. [...] Handel heeft sinds mijn aantreden in 2014 geleid tot de creatie van 5 miljoen nieuwe banen in de EU en draagt momenteel bij aan de werkgelegenheid van 36 miljoen mensen. Samen met het feit dat handel goed is voor 35 % van het bbp van de EU, toont dit aan hoezeer handel van essentieel belang is voor de welvaart van Europa.”

  Dit toont duidelijk aan hoezeer het exportland Duitsland afhankelijk is van het succes van Singapore. Als er hier politieke onrust of economische moeilijkheden zouden zijn, zou de belangrijkste route naar landen als China en India kunnen worden aangetast.

  ‚Ease of Doing Business’ in Singapore - bijna geen andere plaats kan zo soepel zaken doen

  Het duurt naar verluidt slechts drie uur om een ​​bedrijf op te zetten in Singapore. Van bouwvergunningen tot belastingaangiften tot insolventieverwerking - bedrijfsprocessen in Singapore vergen minimale inspanning. Hiermee staat Singapore op de 2e plaats van de 190 economieën wat betreft gemak van zakendoen (alleen Nieuw-Zeeland maakt het gemakkelijker voor ondernemers). Het volledige rapport over het gemak van zakendoen van de Wereldbank is hier te vinden.

  Singapore doet het onder andere bijzonder goed in het rapport van de Wereldbank als het gaat om grensoverschrijdende handel:

  Zeker voor bedrijven die gewend zijn aan de Duitse bureaucratie voelt zakendoen in Singapore bijna eng. Naast de „Ease of Doing Business” profiteren ook bedrijven met een bijkantoor in Singapore van het lage bedrijfsbelastingtarief van 17 %.

  Culturele aspecten

  Ongeveer de helft van de Singaporezen is in Singapore geboren. De bevolking is samengesteld uit mensen met zeer verschillende achtergronden. Dit heeft tot gevolg dat cultureel aanpassingsvermogen en tolerantie bijzonder belangrijke kenmerken zijn van de mensen die in de stadstaat wonen.

  De Singaporese overheid verdeelt verschillende bevolkingsgroepen over de woonwijken met behulp van een sleutel om tolerantie en uitwisseling te bevorderen. Op religieuze feestdagen bezoeken Maleisische families hun Chinese vrienden en nemen ze deel aan hun gebruiken en rituelen - en vice versa. Bezoeken aan tempels van aanbidding van verschillende religies staan ​​ook open voor mensen, ongeacht hun eigen religieuze overtuiging. En de culinaire specialiteiten - ze worden sowieso graag gedeeld! Het eerste dat toeristen na een bezoek aan Singapore melden, is vaak het eten. Nergens anders vind je in zo'n kleine ruimte het beste uit alle hoeken van de wereld.

  Bovendien is in zakelijke relaties met bedrijven in Singapore de tolerantie duidelijk merkbaar. Naast Maleisië behoren China, de VS en de EU tot de grootste handelspartners van Singapore. Hierdoor zijn bedrijven gewend met heel verschillende culturen om te gaan en kunnen ze zich in een mum van tijd aanpassen. Overigens spreekt iets minder dan 27 % van de Singaporezen maar één taal - de rest spreekt er minstens twee, vaak meer. Engels en Mandarijn worden het meest gesproken.

  Naast een bewonderenswaardig kosmopolitisme springt de bereidheid om te presteren snel in het oog. Singaporezen streven naar uitmuntendheid. Dit is niet verwonderlijk, gezien de uitdagingen die het land en zijn bevolking hebben moeten overwinnen sinds de onafhankelijkheid. Wilskracht en prestatie worden beschouwd als de hoekstenen van karakter.

  De impact van Corona op Singapore en een blik op de toekomst

  Hoewel Singapore relatief snel de verspreiding van het coronavirus in eigen land onder controle had, leed de zeer open economie enorm onder de wereldwijde impact van de crisis. Het bruto binnenlands product (bbp) daalde met 6 tot 6,5 % op jaarbasis. Voor 2021 wordt een BBP-groei van ongeveer 4 % tot 6 % voorspeld. Het zal waarschijnlijk drie tot vier jaar duren om terug te keren naar de „niveaus van vóór Corona”.

  De handel werd onevenredig beïnvloed. De volgende grafiek laat zien hoeveel luchtvrachtbewegingen in 2020 in miljoen ton zijn afgenomen:

  Ondanks de terugval van de economie kon Singapore zich relatief goed herstellen. Een artikel over „Das Investment” over de economische ontwikkelingen van Aziatische economieën na Corona stelt:

  „Ondertussen [...] spelen factoren een rol bij het creëren van de voorwaarden voor een robuustere ontwikkeling van economieën in de Aziatische regio. Deze omvatten meer politieke stabiliteit en meer vertrouwen in instellingen en hun vermogen om crises te beheersen. Een andere belangrijke trend, die al gaande was door toenemende handelsconflicten met het Westen, is een grotere focus op de uitwisseling van goederen binnen de regio.” [nadruk toegevoegd door de redacteur]

  En vooral als het gaat om politieke stabiliteit en aandacht voor de uitwisseling van goederen, schittert Singapore. Vergeleken met Hong Kong, de 2e grote economische speler van Azië, profiteert Singapore van een uiterst stabiel politiek klimaat - en dat al meer dan 65 jaar. Dit was ook één van de redenen waarom Riege Software hier een kantoor heeft geopend.

  Christian Riege, SVP Software Development en Managing Director van Riege Software, verwacht ook aanhoudende groei voor de locatie in Singapore:

  Samenvatting: Er is geen manier om Singapore heen als veilige handelspartner. Zelfs niet voor Riege.

  Singapore is de populairste handelspartner van Zuidoost-Azië. En niet zonder reden: vrij verkeer van goederen, een efficiënt douanesysteem, een betrouwbare infrastructuur, innovatie, een stabiele overheid en de strategisch waardevolle geografische ligging zorgen er letterlijk voor dat er geen manier is om in de toekomst om Singapore heen te kunnen.

  Naast het bijkantoor in Hong Kong is Riege Software sinds 2020 ook aanwezig in Singapore en ondersteunt het zowel regionale expeditiebedrijven met de Scope transportmanagementsoftware als internationale klanten bij de import en export van handelsgoederen in de Aziatische regio.

  ]]>
  10 jaar Riege Software in Nederland https://www.riege.com/nl/news/10-jaar-riege-software-in-nederland/ Wed, 14 Apr 2021 08:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/10-jaar-riege-software-in-nederland/ Bodegraven, Nederland – In maart 2021 vierde Riege Software haar tienjarig bestaan ​​in Nederland. Henk Boorsma en Martin Bos zijn de oprichters van dochteronderneming Riege en bekende gezichten in de expeditie. Beiden kunnen terugkijken op meer dan 30 jaar ervaring in de logistiek. Riege Software is zich bewust van de dynamische expeditiemarkt, de huidige klantwensen en de dagelijkse druk binnen de branche. Riege Software heeft de afgelopen tien jaar bijna 1.500 gebruikers in de Benelux weten te overtuigen van de kwaliteiten van de expeditie software Scope.

  De Digitale Standaard in logistiek worden

  Het succesverhaal van Riege Software in Nederland begon meer dan 30 jaar geleden, toen Henk en Martin mede-oprichters waren van het softwarebedrijf Westlake Systems (later CargoMate), dat een softwareoplossing leverde voor expediteurs in Nederland. Na de verkoop van het bedrijf in 2004 kwamen ze in contact met Johannes Riege, de oprichter van Riege Software en bedenker van Scope. Ze besloten zich bij de Riege-familie aan te sluiten door in 2011 een filiaal in Nederland te openen.

  Hoewel het transportmanagementsysteem Scope in die tijd vooral gericht was op lucht- en zeevracht, maakten enkele Nederlandse klanten de eerste jaren uitsluitend gebruik van de douanemodules. Daarom was de eerste prioriteit van het Riege-team in Nederland om deze douanemodules volledig compliant te maken voor de Nederlandse markt.

  Nieuwe teamleden

  In 2012 kwam Nardo Bezemer bij het Nederlandse team. Nardo kijkt ook terug op een lange carrière in de expeditie en werkte jarenlang samen met Henk en Martin voordat hij bij Riege kwam. Kort na Nardo kwam Matanja van der Wart binnen. Matanja heeft een sterke kennis van software voor expeditiebedrijven, daarom kwam ze graag bij het supportteam. Iets meer dan een jaar later landde Nora in het Riege NL team. Nora heeft eveneens een expeditie-achtergrond, ze werkte jaren bij een expediteur op Schiphol Amsterdam Airport voordat ze bij Riege in Nederland kwam. Minder zichtbaar maar niet ongezien, Aranea Boorsma zorgt op de achtergrond goed voor HR en Finance.

  Digitale oplossingen zullen de toekomst markeren

  De vraag naar digitale oplossingen, die verschillende systemen met elkaar kunnen verbinden, is de afgelopen jaren merkbaar gestegen. Met name op het gebied van het delen en uitwisselen van gegevens tussen bedrijven. „Als je kijkt naar de gegevensuitwisseling tussen de expediteurs en hun klanten, dan zie je steeds meer gegevensuitwisseling en een toenemende vraag naar een solide verbinding tussen systemen. Het verbinden van systemen is één van de meest gevraagde functies die expeditiesoftware op dit moment moet kunnen bieden,” zegt Martin Bos. Door het probleem van het wisselen tussen verschillende systemen weg te nemen, biedt Riege de perfecte oplossing voor naadloze en grenzeloze gegevensuitwisseling.

  De uitdagingen van een pandemie

  In 2020 was er overal Corona. De impact die het heeft op de wereldeconomie, op ons dagelijks leven en vooral op vrachtvervoer is tot op de dag van vandaag enorm. Ondanks de moeilijkheden van een aanhoudende pandemie, waren er nauwelijks merkbare veranderingen bij bestaande klanten voor Riege in Nederland. Tegen alle verwachtingen in zijn ze erin geslaagd om in 2020 20 nieuwe klanten te werven, variërend van kleine tot middelgrote bedrijven. Het enige verschil is dat de meeste werknemers van het bedrijf tegenwoordig vanuit huis werken. Henk Boorsma, medeoprichter en algemeen directeur van Riege Software International BV zegt: „De expeditiebranche van onze klanten lijkt de Corona-situatie redelijk goed aan te kunnen. We zien meer gebruikers die vanuit huis werken, waarbij ze hun teams opsplitsen in verschillende groepen die afwisselend vanaf huis en op kantoor werken.”

  Een blik op de toekomst

  In maart 2021 introduceerde Riege Nederland haar nieuwe kantoor in Bodegraven. Dit strategisch gelegen kantoor is mooi gesitueerd tussen de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam. Riege heeft in de afgelopen tien jaar een solide positie opgebouwd als aanbieder van expeditiesoftware op de Nederlandse markt en ziet een mooie toekomst tegemoet. „We zullen de magische lijn van meer dan 150 bedrijven overschrijden met Scope, met meer dan 1.500 gebruikers in de Benelux in 2021, het jaar dat we tien jaar actief zijn in de Benelux”, zegt Henk Boorsma.

  Samen met CargoHub en Inholland werkt Riege Software momenteel aan een nieuw digitaal platform op Schiphol Airport. Het aanstaande CDM-programma biedt de mogelijkheid om wachttijden voor vrachtwagens te verkorten, de planning en coördinatie van transporten te verbeteren en de afhandeling op de luchthaven te versnellen.

  Als gevolg van de introductie van nieuwe wetgeving is het aantal bedrijven dat overgaat op e-facturering de afgelopen jaren in heel Europa aanzienlijk toegenomen. Nederlandse Riege-klanten kunnen UBL-facturen zonder vertraging verzenden en ontvangen, waarschijnlijk met de volgende update in Scope. De nieuwe functie in Scope maakt een probleemloze en veilige uitwisseling van elektronische facturen mogelijk met behulp van het standaard UBL-formaat.

  Over Riege Software

  Riege Software is de maker van Scope, de toonaangevende cloud-gebaseerde software voor luchtvracht, zeevracht en Douane. Scope is ontworpen als de Digitale Standaard voor digitale logistiek en stelt deelnemers aan de wereldwijde supply chain in staat om onbeperkt samen te werken met slechts één systeem.

  Opgericht in 1985, en sinds die tijd in privé-bezit en beheerd, heeft Riege een voortdurend en goed begrip van de eisen van de logistieke sector en bedient meer dan 575 bedrijven van elke omvang in 46 landen. De toekomst van de logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van de digitale logistiek.

  Contactinformatie

  Henk Boorsma
  Managing Director Riege Software Benelux
  henk.boorsma@riege.com
  +31 343 452 353

  Anastasia Kazantzis
  Head of Public Relations
  kazantzis@riege.com
  +49 2159 9148 315

  ]]>
  Vandaag is het begin van het einde van uw traditionele forwarding software https://www.riege.com/nl/news/vandaag-is-het-begin-van-het-einde-van-uw-traditionele-forwarding-software/ Sun, 14 Mar 2021 09:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/vandaag-is-het-begin-van-het-einde-van-uw-traditionele-forwarding-software/

  Om het meeste uit uw netwerk te halen, moet u digitaal zijn. Tijdens de GLN 2021-conferentie die vandaag, 15 maart, begint, presenteert GLN-lid Riege Software haar forwarding software Scope, de Digitale Standaard voor digitale logistiek waarmee expediteurs over de hele wereld een einde kunnen maken aan traditionele logistiek.

  Digitale logistiek is de sleutel tot grenzeloos netwerken

  Ontworpen als een “One System. One Record.”- oplossing, Scope maakt traditionele logistiek volledig digitaal, van offerte tot levering. Door externe deelnemers en externe databases te integreren, bevordert Scope onafhankelijke bedrijven die grenzeloze netwerken vormen in de hele wereldwijde supply chain. Hiervan deel uitmaken is de sleutel tot uw toekomstig succes.

  Track and Trace en meer opties voor zichtbaarheid

  Uitgebreid met de op de browser gebaseerde applicatie Connect, maakt Scope systeem overschrijdende samenwerking mogelijk met de focus op zichtbaarheid, waardoor u en alle andere deelnemers eenvoudig de hele cyclus kunnen volgen en beheren, van boeking tot bewijs van aflevering, terwijl u aan alle (wettelijke) vereisten voldoet.

  Bindende offertes worden gevolgd door transparante operationele kosten

  Netwerken met Scope betekent dat u ook profiteert van de prijzen van Riege zonder verborgen kosten, een bindende offerte van implementatie tot live gaan die echt van toepassing is. Door transparante prijzen voor lopende kosten zonder onvoorspelbare extra uitgaven, kunnen geïnteresseerde partijen ervan uitgaan dat Scope een voorspelbare investering is met een voorzienbare periode van ROI.

  Bemachtig één van de laatste slots op de conferentie of boek een uitgebreide demo

  De noodzaak om volledig digitaal te gaan wordt erkend door GLN-leden over de hele wereld. De conferentie slots van Riege voor gesprekken zijn min of meer volgeboekt. Riege-vertegenwoordigers Andreas Rohde en Sascha Plath zullen binnen drie dagen meer dan 35 gesprekken hebben.

  Als u één van de overgebleven slots wilt bemachtigen, kunt u beter vandaag nog contact opnemen met Andreas en Sascha. Uiteraard kunt u ook een uitgebreide demo boeken voor na de GLN 2021-conferentie.

  ]]>
  Hoe logistieke uitdagingen tijdens Chinees Nieuwjaar succesvol het hoofd te bieden https://www.riege.com/nl/news/hoe-logistieke-uitdagingen-tijdens-chinees-nieuwjaar-succesvol-het-hoofd-te-bieden/ Fri, 12 Feb 2021 09:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/hoe-logistieke-uitdagingen-tijdens-chinees-nieuwjaar-succesvol-het-hoofd-te-bieden/ Chinees Nieuwjaar maakt al 4000 jaar deel uit van de Chinese cultuur. De festiviteiten, die weken duren, kunnen een grote uitdaging zijn voor expediteurs en logistieke bedrijven in China. Vrachtvolumes in de zeehavens zijn rond Chinees Nieuwjaar erg hoog, waardoor goederen hun bestemming vaak veel later bereiken dan gepland. Grootschalige fabriekssluitingen en een tekort aan productiemedewerkers zijn hiervan de belangrijkste redenen.

  Traditie en symboliek van het Chinese Nieuwjaar

  Dit jaar, het jaar van de Os, begint de viering van Chinees Nieuwjaar op 12 februari en eindigt op 26 februari 2021 met het Lantaarnfestival. Volgens een legende besloot de Jade-keizer om de volgorde van de dieren in de kalender te bepalen op basis van hun aankomst op een festival. De Os was de snelste van allemaal, maar werd voor de gek gehouden door de Rat. Ze vroeg hem om op zijn rug te rijden en toen ze bijna waren aangekomen, sprong de rat van zijn rug naar beneden en kwam als eerste binnen. Dat is de reden waarom de Os op de tweede plaats staat in de lijst van Chinese sterrenbeelden.

  Traditioneel wordt in China geld weggegeven in rode enveloppen voor Chinees Nieuwjaar. Met dit gebaar geeft een persoon symbolisch een deel van zijn of haar succes en rijkdom door aan de volgende persoon. De rode enveloppen worden vaak binnen het gezin aan kinderen gegeven, maar ook aan ouders en grootouders. Zelfs in het bedrijfsleven worden deze geldelijke nieuwjaarsgeschenken beschouwd als een teken van goede wil en dankbaarheid en worden ze vaak als geschenk aan de kinderen van leidinggevenden aangeboden.

  Moeilijke omstandigheden tijdens Chinees nieuwjaar

  De traditie van het nieuwe jaar heeft een verstrekkende impact op het dagelijks leven van Chinezen en de handel in en buiten China. Zo zijn veel winkels, fabrieken en kantoren tijdens de eerste zeven dagen van Chinees Nieuwjaar gesloten. Veel mensen gebruiken de nationale vakantieperiode om familie op het platteland te bezoeken of om bij te komen van het drukke jaar. Fabrieksarbeiders nemen rond de feestdagen verlof, waardoor veel producten aan het begin van Chinees Nieuwjaar niet af zijn of klaar voor verzending. Voor retailers, verladers en leveranciers in China is een verregaande planning en organisatie vooraf essentieel.

  Naast de stilstaande productie vormt de vakantie een bijzondere uitdaging voor zeevrachtexpediteurs. Aan het begin van het jaar zien Aziatische havens al een sterke toename van het vrachtvervoer. Lokale handelaren proberen hun voorraden aan te vullen om de bevolking voor en tijdens de vakantie te kunnen bevoorraden. Voor zeevracht vanuit China betekent dit soms langere levertijden en een stijging van de vrachttarieven. Ervaren verladers proberen daarom hun zendingen al in november of december af te handelen om de leveringstermijnen te respecteren, ongeacht de feestdagen.

  Voorkom vertragingen in de leveringen met Scope

  Riege opende in 2011 een nieuw datacenter in Hong Kong en creëerde een snelle en veilige manier om zijn transport management systeem Scope beschikbaar te stellen aan Aziatische klanten om eventuele vertragingen bij de levering op te lossen.

  Door Ocean Insights en andere zeevrachtmodules in Scope te integreren, kan de inspanning die nodig is om zendingen te registreren en verwerken worden verminderd, terwijl tegelijkertijd de planning van pakketten en containers wordt vereenvoudigd. Met Scope kunnen expediteurs leveringsproblemen en stijgende vrachtkosten tijdens en na Chinees nieuwjaar voorkomen door gerichte planning en vroege boekingen.

  
  										        ]]>
  Corporate values - in tijden van crisis belangrijker dan ooit https://www.riege.com/nl/news/corporate-values-in-tijden-van-crisis-belangrijker-dan-ooit/ Mon, 01 Feb 2021 14:19:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/corporate-values-in-tijden-van-crisis-belangrijker-dan-ooit/ In onzekere tijden worden corporate values steeds belangrijker. Ze definiëren ons als mens, als samenleving, maar ook als bedrijf. Ze zijn het netwerk van onze gemeenschap, een richtlijn om met elkaar om te gaan en tegelijkertijd een maatstaf voor de mensheid. In het bedrijfsleven worden kernwaarden beschouwd als een fundamenteel element van de bedrijfscultuur en creëren ze een gevoel van oriëntatie voor het hele bedrijf.

  Bij Riege zien we corporate values niet alleen als een badge om ons in de markt te positioneren, maar ook als een sleutelelement van onze bedrijfsidentiteit. Warren Buffett zei ooit: “De prijs is wat we betalen. De waarde is wat we krijgen.” Voor Riege ligt de primaire focus altijd op de antropologische waarde. We zien onszelf niet alleen als een pionier in termen van digitalisering in de logistieke sector, maar ook in termen van menselijkheid, altijd met een attente houding ten opzichte van onze partners, klanten en medewerkers.

  We hebben zorgvuldig onze kernwaarden gekozen: respect, integriteit en duurzaamheid. We waren op zoek naar waarden die zowel onze interne interacties als onze samenwerking met klanten en dienstverleners weerspiegelen. ‘Digitale logistiek met een menselijk hart’ - dat is precies hoe wij ons bedrijf zien. Wij geloven in grenzeloze samenwerking, digitalisering met de mens centraal en doelgerichte groei. Dit is wie wij zijn. Dit is wat ons tot mens maakt in de digitale wereld en als anker dient, ook in onzekere tijden.

  Vorig jaar realiseerden we ons opnieuw dat een menselijke benadering van zakenrelaties mensen verbindt en inderdaad nieuwe bruggen kan slaan. Ondanks de aanhoudende wereldwijde crisis hebben we onze medewerkers de mogelijkheid geboden om vanuit huis te werken met flexibele werkschema's en tegelijkertijd manieren te vinden om onze klanten zonder enige beperking te ondersteunen. De reacties op deze aanpak zijn van beide kanten positief. Dit moedigt ons als bedrijf aan om onze waarden hoog te blijven houden en samen in de toekomst nieuwe uitdagingen aan te gaan.

  ]]>
  Talk to Go met Anna Riege https://www.riege.com/nl/news/talk-to-go-met-anna-riege/ Mon, 25 Jan 2021 10:29:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/talk-to-go-met-anna-riege/ Anna Riege, afgestudeerd in ecotrofologie, is sinds 2019 hoofd personeelszaken en cultuur bij Riege Software in Meerbusch. Ze is ook medeoprichter van het agile organisatie- en cultuurteam binnen het bedrijf, dat zich richt op de planning en uitvoering van interne evenementen, het implementeren van bedrijfswaarden en het promoten van een echte bedrijfscultuur in het dagelijkse werk.

  Anna, waarom heb je besloten om je te focussen op organisatie & cultuur in jouw professionele carrière?

  “Na mijn afstuderen aan de universiteit heb ik een paar jaar in mijn opgeleide beroep gewerkt en al heel snel werd ik gepromoveerd tot de functie van teamleider op de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Slechts weinig mensen weten dat ecotrofologie onder meer ook bedrijfsmanagement en sociologische factoren, zoals personeelsmanagement, omvat.”

  Waarom heb je ervoor gekozen om bij het familiebedrijf te gaan werken?

  “De beslissing maakte deel uit van het herstructureringsproces van het bedrijf nadat mijn vader met pensioen was gegaan. Het bedrijf groeide en rekruteren was een soort van uitdaging geworden voor Riege Software. Naarmate de eisen voor nieuwe medewerkers specifieker werden, werd het nog belangrijker om een ​​aparte afdeling voor personeelszaken te creëren. Bovendien moesten er opleidingsmogelijkheden binnen het bedrijf worden gecreëerd en stond de hiërarchische bedrijfsstructuur op het punt plaats te maken voor een modernere, open versie.”

  Dit lijkt op een breed scala van taken binnen jouw functie. Welke invloed heeft dit op de dagelijkse gang van zaken?

  “Uiteraard verzorg ik in de dagelijkse gang van zaken vooral klassieke HR en dus ook bedrijfsmanagement zaken, maar ik ben ook actief lid van het team organisatie & cultuur. Bij Riege zien we organisatie niet alleen als onderdeel van de bedrijfsstructuur, maar vooral als het mede-ontwerpen en ontwikkelen van randvoorwaarden die het team en de individuele medewerker dienen. Een actieve bedrijfscultuur is hier de essentiële term.”

  Hoeveel impact heeft dit op het rekruteringsproces?

  “We zijn constant op zoek naar mensen die willen bijdragen aan de realisatie van onze bedrijfsdoelstellingen. Daarom verwelkomen we spontane sollicitaties net zo goed als sollicitaties op specifieke vacatures. Wij beschouwen individuele ervaring uit verschillende branches, waaraan onze medewerkers vaak bijdragen, als een verrijking in het creatieproces van ons product. "Digitale logistiek met een menselijk hart" - dat is ons credo, toen en nu. Een prettige werkomgeving en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes.”

  Waarom was het voor de toekomst van het bedrijf belangrijk om de teamstructuur binnen Riege Software te veranderen in agile teams?

  “Voorheen waren er alleen functioneel gestructureerde teams in het bedrijf. Moderne softwareontwikkeling floreert echter door het combineren van homogene teams met gecombineerde vaardigheden uit verschillende velden en afdelingen. Agile teams zorgen voor een sneller proces met minder wrijvingsverlies bij de voortdurende ontwikkeling van ons product.”

  Dit is ook de reden waarom het Mobility Fit programma is ontwikkeld. Kan je het idee erachter uitleggen?

  “Omdat ik zelf erg atletisch ben, was het voor mij belangrijk om onze medewerkers te motiveren om regelmatig te sporten en een groepsactiviteit te creëren die alle afdelingen omvat. We komen één of twee keer per week 10-15 minuten bij elkaar en doen samen rek- of ontspanningsoefeningen. Vanwege de huidige situatie zijn we overgestapt op het hosten hiervan via livestream. Omdat de meeste van onze medewerkers tegenwoordig vanuit huis werken, is dit een leuke afleiding voor hen, waardoor de teamgeest levend blijft.”

  Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk medewerkers elkaar eerlijke feedback geven?

  “In elk modern bedrijf is interactie met en tussen medewerkers van groot belang. Dit omvat de regelmatige feedback op de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers, maar ook de manier waarop ze met elkaar omgaan, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Enige tijd geleden hebben we open Kaizen-bijeenkomsten geïntroduceerd. De term Kaizen komt uit de Japanse taal en is afgeleid van Kai = verandering, transformatie en Zen = ten goede. De nadruk in deze bijeenkomsten ligt op een gezamenlijke, team overstijgende evaluatie van de afgelopen boekjaren. We kijken naar de recente ontwikkelingen en besluiten gezamenlijk of deze als goed of vermoedelijk slecht kunnen worden aangemerkt. Vervolgens ontwikkelen we processen om activiteiten, workflows of procedures te verbeteren. Alle medewerkers binnen ons bedrijf worden uitgenodigd om aan dit proces deel te nemen.”

  Jij bent de vijfde persoon in het bedrijf die de naam Riege draagt. Vind je dit een verplichting, een uitdaging of een risico?

  “Er is nooit een verplichting geweest namens de familie en het risico is zeker niet groter dan bij welk ander bedrijf dan ook. Ik zie echter wel een uitdaging in mijn rol. Onze ouders hebben iets geweldigs gemaakt van Riege Software en zijn er erg succesvol mee geworden. Om dit in de tweede generatie vol te houden en aan de verwachtingen van onze klanten en medewerkers te voldoen, ligt een grote uitdaging waar ik klaar voor ben.”

  ]]>
  A year like no other https://www.riege.com/nl/news/a-year-like-no-other/ Thu, 24 Dec 2020 09:30:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/a-year-like-no-other/ At the beginning of the year, it still seemed as if an epidemic arising from largely unknown virus might impact us, perhaps the effects would only be marginal, for a few days or weeks. It was something that belonged to our past, but within a short time, reality struck and we were all caught up in the crisis that continues to affect our lives to this day. We consider it a privilege that we were able to continue our business without interruption. To do so responsibility, with prudence, commitment and the will to make our contribution to a society that has to continue to function and be supplied, we defied the exceptional situation.

  The exceptional situation becomes the normal case

  It was mid-March. The epidemic had developed into a pandemic. There was a need for action. Now it was up to us to make things happen. Within a day, we were able to have the entire Riege team operate from their home offices. There were no technical problems providing protected network connections to our servers. But then who, if not us, should be able to do this?

  The same was true for our customers. We were able to give a binding promise that we would continue to be there for them without restrictions and offer them technical solutions for protected work environments, if these had not already been implemented. This was not business as usual, but overnight it became business as usual for everyone and remains so today.

  People are needed more and more

  The switch to digital was successful. Without problems for people. Without impacting daily work. Online communication media and a direct line to team-mates provided a seamless transition. For employees with children to care for, we applied our flexible work time models. For colleagues who could not work from a home office, we sought and found quick and secure solutions.

  No one had to go on reduced hours. On the contrary, business development and its associated workload called for reinforcements. Over the year, we hired thirteen new colleagues. In the first quarter of 2021, we will be joined by two more.

  How little the new working conditions have affected our co-ordination is revealed by the participation in our internal events. Whether strategy meetings, presentations by individual teams or the annual International Meeting: all events took place online. However, the personal contact that some people still miss will hopefully soon be possible again.

  The week 40 incident and the consequences

  Unrelated to the intervention of the virus, a major incident occurred in week 40. A changeover of the database query to a modern system, which was intended as an improvement, led to an overload of the storage systems and triggered backups and failures in data processing for some users.

  After extensive analysis, we were able to identify and fix the problem. But that's not all. There is more on the agenda. The installation of new storage systems. The adaptation and expansion of measurement systems to control performance. The implementation of further tools to identify problems, causes and their remedies more quickly. So that the KW 40 incident remains an exception. And, ultimately, for Scope to run even more securely and reliably.

  Riege's presence is growing

  Christian Riege was once again a welcome guest, speaker and juror at various industry events this year. At the IATA ONE Record Hackathon "Leverage ONE Record API for the logistics supply chain" in September, he was a member of the jury. During the DVZ webinar ONE Record, he answered questions on the topic from interested participants.

  Tobias Riege had already been elected to the board of Air Cargo Community Frankfurt (ACCF) in 2018. In 2020, Benjamin Riege was appointed to the presidium of the Aircargo Club Deutschland (ACD).

  The willingness to help knows no bounds

  Helpfulness – not only at Christmas time – is a tradition at Riege. This ranges from supporting social institutions locally to reaching out to the other end of the world.

  This year, for the first time, the Chaos Computer Club (CCC) was chosen as a beneficiary. This organization has been active for more than thirty years with technical research, events and political consulting. We were happy to respond to their request for – no longer – used server hardware. Twelve discarded servers became the property of the CCC.

  Since March 2011, Riege has been supporting two foundations dedicated to the people still suffering from the aftermath of the 2010 earthquake. The “Foundation for Haiti” was created by Aranea and Henk Boorsma. These two representatives of Riege Netherlands market handicraft items that they buy directly from people in the street. The proceeds go back into numerous local projects.

  The Foundation “To School In Haiti” is supported with money and donations. It provides 700 children with the human right to education through regular school attendance and a daily, often their only, hot meal. The idea to name the warehouse for self-sufficiency gardening tools and seeds as the “Riege's School Garden Barn” came from the founder of the foundation, Marijke Zaalberg. For that we say, “Thank you!”

  The development of Riege worldwide

  After almost the entire world seemed to fall into a kind of paralysis of shock at the beginning of the pandemic, it quickly became apparent: logistics will, indeed must, continue. The prompt import of protective masks by DB Schenker, which Riege supported technically, is just one example. When even the first supply bottlenecks emerged, it was clear: logistics companies must become even faster and more efficient. Quite a few therefore decided to switch to Scope.

  We welcomed almost fifty new customers to the Scope Community in 2020. In Germany, the Netherlands, Switzerland, Mexico and the USA. We are working to ensure that this development continues in 2021. A first important step has already been taken: we have established a branch office in Singapore to work the Asian market more intensively.

  The final word

  2020 – not a year like any other. There were countless challenges to master and many hurdles to overcome. We succeeded. The fact that growth was even possible was something we ourselves hardly expected. That is why we would like to conclude by thanking everyone who supported our work in this difficult year. Customers, partners, colleagues. We wish you all a happy holiday season, above all good health and, last but not least, the optimism that allows us all to look to the future with courage and confidence.

  ]]>
  Riege sluit zich aan bij het CDM-project van CargoHub om verdere congestie op Schiphol Airport te vermijden https://www.riege.com/nl/news/riege-sluit-zich-aan-bij-het-cdm-project-van-cargohub-om-verdere-congestie-op-schiphol-airport-te-vermijden/ Tue, 15 Dec 2020 10:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/riege-sluit-zich-aan-bij-het-cdm-project-van-cargohub-om-verdere-congestie-op-schiphol-airport-te-vermijden/ Leersum, Nederland - Riege Software Nederland is uitgenodigd, door het CargoHub Trucking CDM (Collaborative Decisions Making) initiatief op Schiphol, om deel uit te maken van het CDM-projectconsortium.

  In januari 2020 lanceerde CargoHub de eerste versie van het cloudgebaseerde CDM-platform, dat is ontworpen om verschillende stakeholders in de leveringsketen van de luchtvracht te ondersteunen. Het neutrale logistieke digitale informatieplatform moet zorgen voor kortere wachttijden, optimalere belading van vrachtwagens, betere bereikbaarheid van de luchthaven en verbeterde transportplanning en -coördinatie. De resultaten werden positief ontvangen in de luchtvrachtgemeenschap en het project zal daarom nog drie jaar worden voortgezet.

  Henk Boorsma, partner en algemeen directeur van Riege in Nederland, ging graag in op de uitnodiging om zich bij het consortium aan te sluiten. Als lid kan Riege een strategische bijdrage leveren met gedegen kennis van forwarding procedures. Ook levert Riege een praktische bijdrage, doordat klanten van Riege kunnen helpen door relevante gegevens uit hun Scope expeditiesoftware te delen. Op die manier kunnen de Scope gebruikers het CDM-platform ondersteunen en de digitale transformatie bevorderen.

  "We zijn verheugd dat we voor het nieuwe initiatief zijn gevraagd om mee te doen namens en met onze forwarding klanten en vanwege onze kennis. We kijken ernaar uit om deel uit te maken van een team dat problemen oplost en nieuwe procedures op en rond de luchthaven implementeert", aldus Henk Boorsma.

  Voorspelbaarheid in plaats van onzekerheid

  Het doel van het CDM-programma is om congestie bij afhandelaren te vermijden en te voorkomen dat er een domino-effect van vertragingen optreedt in de processen rond zowel de export- als de importvracht. Een planningsmechanisme zoals Trucking CDM, dat is gebaseerd op transparante en voorspelbare bewegingen van vrachtwagens tussen wegvervoerders en afhandelaars, moet zorgen voor minder tijdverlies en geoptimaliseerde afhandelingsprocessen in een digitale omgeving.

  Raoul Paul, oprichter van het CDM-platform, is blij met de deelname van Riege: "Riege Software is een expert op het gebied van forwarding en een aanzienlijk aantal forwarders op Schiphol maakt gebruik van hun diensten. Door het delen van hun kennis en expertise binnen het Trucking CDM project kunnen we essentiële inzichten krijgen om de juiste connectiviteit en de meest efficiënte procesoptimalisatie voor onze stakeholders te leveren. We kijken uit naar de samenwerking met team Riege."

  Belang van betrouwbare data

  Om het wegtransport van luchtvracht naar de laad- en losbestemmingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de bewegingen van vrachtwagens voor alle betrokken partijen op de verschillende luchthavens voorspelbaar en transparant zijn. Voor voorspelbaarheid en transparantie zijn echter goede, betrouwbare gegevens nodig.

  Luchtvracht expediteurs spelen een belangrijke rol in de leveringsketen en beschikken over essentiële gegevens, zoals de Douanestatus van de ladingen die bij de afhandelaars moeten worden afgeleverd of opgehaald. Doordat Riege deze gegevens voor een substantiële groep klanten kan aanleveren, kunnen we een nuttige bijdrage leveren aan het platform en het initiatief op een waardevolle manier ondersteunen.

  Nieuwe stap vooruit op weg naar ONE Record

  Trucking CDM is opgezet vanuit het perspectief van de afhandelaars, die van Scope-gebruikers zendinggegevens en status informatie meldingen van voorvallen krijgen die in Scope zijn aangemaakt of via Scope zijn uitgewisseld. Daarbij hoeven de gegevens maar één keer te worden geregistreerd, hetgeen weer een stap vooruit betekent in Riege's filosofie van 'One System. One Record".

  Door de gegevens uit Scope beschikbaar te stellen aan de betrokken partijen, kunnen de deelnemers in de leveringsketen als één team werken. Het resultaat is maximale efficiëntie van deur tot deur, waarmee niet alleen wordt bijgedragen aan het platform, maar ook aan de verdere ontwikkeling ervan.

  Over Trucking CDM

  Trucking CDM Platform, opgericht in 2020 door de Nederlandse IT-serviceprovider CargoHub BV, is een cloudgebaseerd samenwerkings- en besluitvormingsplatform voor de optimalisatie van het transport- en afhandelingsproces in een digitale omgeving voor expediteurs, wegvervoerders, afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen. De ultieme uitdaging is om de de stakeholders in de luchtvrachtgemeenschap te verbinden en via systeemintegratie gegevens met hen te delen om "Samen te werken als EEN".

  Contactgegevens

  Raoul Paul
  Managing Director
  raoul.paul@cargohub.nl
  +31 6539 27047

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme softwareoplossingen en -diensten voor de vrachtindustrie. Opgericht in 1985, levert het bedrijf producten en diensten aan meer dan 550 klanten over de hele wereld met meer dan 6.000 gebruikers in 43 landen. Riege heeft haar hoofdkantoor in Duitsland en 6 vestigingen in Europa, Azië en Amerika.

  Het vlaggenschip van het bedrijf is Scope, de digitale standaard voor forwarding, Douane en afhandeling. Gebouwd met het doel „One System. One Record.”, Is Scope gebaseerd op een „One File”-concept waarbij gegevens slechts één keer worden ingevoerd en vervolgens kunnen worden gebruikt en verwerkt door geautoriseerde partijen. Op deze manier maakt Scope wereldwijde samenwerking mogelijk met slechts één systeem. De toekomst van logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van digitale logistiek.

  Contactgegevens

  Henk Boorsma
  Managing director Riege Software Benelux
  henk.boorsma@riege.com
  +31 343 452 353

  ]]>
  One System. One Record. https://www.riege.com/nl/news/one-system-one-record/ Mon, 12 Oct 2020 07:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/one-system-one-record/ In de luchtvrachtsector wordt onder leiding van IATA al geruime tijd gewerkt aan het idee van “ONE Record”. Het doel is het vaststellen van een uniform registratiemodel waarbij is bepaald welke data, die altijd bij de eigenaar ligt, onder welke voorwaarden toegankelijk is voor bepaalde deelnemers (volgens het "publisher-subscriber” principe). Als lid van de taskforce “One Record” ondersteunt Riege dit initiatief en zijn we intern bezig met modellen voor een “One Record”-server waar de gegevens beschikbaar zijn, kunnen worden opgehaald en geüpdatet.

  “One Record” in “één systeem”

  Maar er zijn nog heel wat hobbels op de weg. De gegevens moeten nog gestandaardiseerd worden en de toegang en toegangsrechten van de deelnemers zijn ook nog niet definitief vastgesteld. Expediteurs die niet willen wachten tot dit proces is afgerond en toch een uniform datamodel in één systeem willen gebruiken, vertrouwen daarom op Scope: One System. One Record.

  “Eén dossier”-concept in Scope

  Er is meer dan genoeg software die je helpt om goederen en spullen van A naar B te krijgen. En dat gaat gepaard met een wirwar aan data. Scope, de digitale standaard voor expeditie, Douane en afhandeling, is gebaseerd op het concept van “één dossier”: de gegevens worden maar één keer ingevoerd en opgeslagen in een enkele database. Na elke stap worden ze automatisch geüpdatet. En terwijl de wirwar aan gegevens in internationale forwarding dus nog niet helemaal is uitgebannen, heeft Scope daar geen last van.

  Van Scope naar Scope

  Als de export agent en de import agent allebei met Scope werken, kunnen de zendingen worden verwerkt zonder dubbele invoer. Daarnaast hoeft de gebruiker niet van systeem te wisselen en ook de tijdrovende handmatige synchronisatie van gegevens is niet nodig. Dat zorgt voor kortere verwerkingstijden van ladingen, een grotere data-integriteit, minder invoerfouten en minimale correcties. Alle processen en procedures gaan dus sneller en de expediteur werkt efficiënter met meer winst.

  Scope in de praktijk

  Als een exporterende agent een zending in Scope aanmaakt en de importerende agent werkt ook met Scope, verschijnt de zending automatisch bij de de import agent als een importlading. Hij kan dan verder worden verwerkt en bijvoorbeeld al voorlopig worden ingeklaard bij de Douane. Aangezien dit allemaal binnen dezelfde database plaatsvindt, weet de export agent altijd precies de stand van zaken en kan de klant op de hoogte houden. Dat levert een voorsprong op de concurrentie op, want informatie over de status is essentieel als extra service voor zowel de expediteur als de opdrachtgever.

  Scope Connect

  Met de webportal extensie Scope Connect hebben geautoriseerde gebruikers op elk moment toegang tot de gegevens van de lading en kunnen afhankelijk van hun rol actie ondernemen. Ze kunnen de gegevens zien en updaten, bijvoorbeeld door milestones te vervullen die dan voor alle partijen worden afgevinkt.

  Maar met Connect heeft Scope nog meer mogelijkheden. Klanten kunnen online hun boeking invoeren. De gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar in Scope en de expediteur kan op basis daarvan een zending aanmaken zonder de gegevens opnieuw in te voeren. Andere deelnemers, zoals transportbedrijven, kunnen bijdragen aan een naadloos proces van deur tot deur door hun mijlpalen te vervullen, wat dan meteen voor alle betrokkenen zichtbaar is. Allemaal dankzij die ene registratie aan het begin en allemaal binnen één systeem: Scope – One system. One Record.

  Toegevoegde waarde van Scope

  In de praktijk blijkt de kracht van Scope pas echt bij een communicatie van Scope-tot-Scope. Maar als er externe systemen worden geïntegreerd, kan daar ook op elk moment in de leveringsketen mee worden samengewerkt en verbinding mee worden gemaakt. Daarbij ligt de focus op volledige zichtbaarheid voor alle betrokkenen, betere kwaliteit en meer productiviteit, lagere kosten en hoger rendement, trouwe klanten en tevreden werknemers. De toekomst van de logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van de digitale logistiek.

  ]]>
  Scope 12.8 - Meer mogelijkheden, minder moeite https://www.riege.com/nl/news/scope-12-8-meer-mogelijkheden-minder-moeite/ Mon, 14 Sep 2020 15:31:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/scope-12-8-meer-mogelijkheden-minder-moeite/ De belangrijkste functies in Scope 12.8 laten zien hoe communicatief Scope is. Of data nu uitgewisseld worden via interfaces, CSV- en XML-bestanden of tussen de douanesystemen van twee landen, met Scope heb je meer transparantie, meer data-integriteit, meer betrouwbaarheid en meer mogelijkheden voor gebruikers om handmatige interventies te beperken.

  Forwarding

  Interface met CargoSteps voor vervoerorders

  Met de integratie van CargoSteps hebben we een belangrijk onderdeel toegevoegd aan de trackingfunctie in Scope. Alle stappen en statussen van de eerste tot de laatste kilometer zijn nu volledig te volgen in Scope en in de webapplicatie Scope Connect.

  Zodra een transportorder is uitgegeven en door de chauffeur is geaccepteerd, worden alle relevante data van het ophalen tot de aflevering via een mobiele app automatisch en continu doorgegeven door CargoSteps. Via de interface zijn ze onmiddellijk zichtbaar in Scope. Als je Scope Connect gebruikt, zijn alle statusupdates tot aan de Proof of Delivery (PoD) in realtime beschikbaar voor alle betrokken partijen.

  De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om KPI-rapporten te genereren die kunnen dienen als basis voor de evaluatie van de prestaties en, indien nodig, voorstellen voor verbetering.

  Meer weergaven in de Transport Order Dispo

  Het overzicht in de Transport Order Dispo is verbeterd met meer velden en opties voor filters. Ook kunnen nu parameters worden ingeschakeld waarmee je niet alleen de transportorders van je eigen vestiging ziet, maar ook die van andere vestigingen. Ook zie je nu de opdrachten van Simple shipments road.

  Container loslijst als Excel-bestand

  Bij het invoeren van een zeevracht import zending kun je nu voor elke container een loslijst (de ”Unloading List”) exporteren naar Excel en doorsturen naar de ontvanger of het ontvangend magazijn. Als je de Purchase Order Module (POMS) gebruikt, worden daarop ook de opgeslagen gegevens van de artikelen en de pakbonnen vermeld. Voor het uitvoerbestand kun je een lay-out maken van het type "Container Unloading instructions".

  Elke zending boeken zonder al te kiezen voor de vervoerswijze

  Je kunt nu boekingen aanmaken en uit het system halen zonder al op te geven welk transportmiddel wordt gebruikt. Dit geldt voor alle soorten verzendingen en transportorders, zodat je nu bijvoorbeeld ook voorlopige boekingen in de import modules kunt aanmaken.

  Het boekingsproces in Scope Connect is daaraan aangepast. De klant voert de boeking in en de expediteur beslist welk modaliteit aan de boeking wordt toegewezen.

  Administratie

  Standaard Document Archive Interface

  Omdat er zoveel vereisten waren voor de interface waarmee documenten naar verschillende documentarchieven worden overgedragen, is er een universele standaard XML-interface voor documentenarchieven ontwikkeld. In de nieuwe situatie wordt er op het moment dat bepaalde documenten worden geprint, automatisch een XML-bestand naar het bijbehorende documentenarchief gestuurd. Naast de pdf bevat het bestand ook metadata zoals tijdstempels, verwijzingen, documenttype en opsteller. Neem voor meer informatie contact op met de Helpdesk via F12 of stuur een e-mail naar support@riege.com.

  ]]>
  Brexit brengt business https://www.riege.com/nl/news/brexit-brengt-business/ Wed, 09 Sep 2020 11:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/brexit-brengt-business/ Op 1 januari 2021 zal eindelijk de Brexit ingaan. Zoals het er nu voor staat zelfs in haar definitieve vorm. Een aantal bedrijven in de logistieke keten zal hard getroffen worden. Maar als gebruiker van Scope kan deze ontwikkeling ook gunstig uitpakken.

  Verladers willen zekerheid

  Niet alle verladers gaan erop achteruit. De Britse vraag naar hun goederen blijft immers bestaan, ook na 31 december 2020. Maar er zal veel onzekerheid zijn over de nieuwe, vereiste procedures en hoe je die correct moet toepassen. En dat is waar jij een rol kunt spelen. Met je expertise als expediteur en door Scope te gebruiken voor de geautomatiseerde douane-aangifte.

  Data controleren en aanpassen

  De huidige afspraak is dat de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit hetzelfde werkt als voor andere derde landen. Je moet echter wel een paar formaliteiten controleren en wellicht vernieuwen. De btw-nummers van de EU zijn niet langer geldig, certificaten voor  Authorized Economic Operators vervallen en ook de bestaande EORI-nummers voor Britse marktdeelnemers zullen vervallen. Maar als je Scope gebruikt, hoef je na de Brexit alleen de relevante gegevens te veranderen of aan te maken. Al het andere wordt automatisch gedaan door Scope.

  Sneller naar en uit het VK

  Iets wat zelfs Scope niet kan voorkomen zijn de verwachte vertragingen in de havens, die zeker groot zullen worden. Dus als een opdracht urgent is en via de snelste route naar of uit het VK moet worden vervoerd, dan is luchtvracht uiteraard een optie. Ook daar kan Scope in een handomdraai voor zorgen.

  Consulting brengt nieuwe klanten

  Je bestaande klanten zullen blij zijn met je kennis en de kwaliteit daarvan. Je deskundige adviezen zijn daarnaast ook belangrijk voor potentiële nieuwe klanten. Er is zeker behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • uitleg over de oorsprong van goederen en eventuele preferentiële regelingen
  • aanvragen voor in- en uitvoervergunningen bij de Douane
  • aanvraag voor een EORI-nummer

  Jij weet zelf het beste welke diensten je wilt aanbieden. Met Scope heb je alvast een betrouwbare partner – en hopelijk in de toekomst ook nog nieuwe klanten.

  Nog steeds geen Scope?

  In het onwaarschijnlijke geval dat je nog niet van Scope hebt gehoord of nog steeds geen Scope gebruikt, kun je hier een demo aanvragen die je over de streep zal trekken.

  ]]>
  exporto gebruikt Scope voor volledig geautomatiseerde inklaring van goederen bij de Duits-Zwitserse grens https://www.riege.com/nl/news/exporto-gebruikt-scope-voor-volledig-geautomatiseerde-inklaring-van-goederen-bij-de-duits-zwitserse-grens/ Tue, 18 Aug 2020 06:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/exporto-gebruikt-scope-voor-volledig-geautomatiseerde-inklaring-van-goederen-bij-de-duits-zwitserse-grens/ exporto, een bedrijf met vestigingen in Konstanz aan de Duitse en Kreuzlingen aan de Zwitserse kant van de grens, is een complete dienstverlener voor Douane-inklaring en goederenexport uit Duitsland. Waar nodig regelen ze ook de invoer in Duitsland van artikelen die door klanten worden teruggestuurd. De service is vooral in trek bij online winkels, die zich daarmee volledig kunnen concentreren op hun winkelbeheer, een goede klantenservice en het aantrekken van nieuwe klanten. Het bureaucratische proces van inklaring en vervoer over de grens wordt geregeld door exporto en de oneindige kennis van de twee oprichters, Julius Komp en Pascal von Briel. Kennis die ze met vallen en opstaan hebben opgedaan. Want het oorspronkelijke idee was heel anders.

  Twee vrienden, één gedachte

  Julius en Pascal kennen elkaar van school. Omdat ze allebei weinig zagen in een toekomst in loondienst, zonnen ze op ideeën die hen niet alleen financieel succes zouden opleveren, maar waarmee ze ook hun onafhankelijk en vrijheid zoveel mogelijk zouden behouden. Uiteindelijk kozen ze voor iets wat eigenlijk heel erg voor de hand lag: ze maakten gebruik van de prijsverschillen tussen Duitsland en Zwitserland, met name voor duurdere consumentenelektronica, computerhardware en hoogwaardige huishoudelijke apparaten. De online shop preis1.ch was geboren.

  Een bedrijf met twee poten

  De baby op de wereld zetten was één ding. Maar het opbouwen van een eigen bedrijf en de structuur om de baby groot te brengen was iets heel anders. Het opzetten van een vestiging in Zwitserland bleek een tamelijk ingewikkelde dans met de Zwitserse autoriteiten op te leveren. De positieve kant van het verhaal was echter dat de partners daardoor hun eerste ervaringen opdeden met het omgaan met autoriteiten en bureaucratische procedures. Wat de twee vrienden echter duidelijk hadden onderschat waren de eisen voor de Douane procedures van goederen die de grens overgaan.

  De winkel liep steeds beter, maar de Douanezaken bleken veel complexer en tijdrovender te zijn dan verwacht. Het Duitse ATLAS en de e-dec- en eVV-procedures van de Zwitserse Douane waren grotendeels onbekend terrein. Julius en Pascal kwamen er al snel achter dat ze eigenlijk een bedrijf met twee poten hadden opgezet, met aan de ene kant een winkel en aan de andere kant een Douanekantoor. Voor elk van beide poten was specifieke kennis nodig en ze moesten allebei worden onderhouden, geüpdatet en geprofessionaliseerd.

  Veel hulp van de Douane

  De twee vrienden slaagden erin om meer verkeer te genereren en de omzet van hun winkel te verhogen door hard te werken en de procedures in e-commerce zo optimaal mogelijk te standaardiseren. Het toepassen van de juiste Douaneprocedures en het opstellen en leveren van de verplichte documentatie voor een breed scala aan productgroepen bleek een grotere uitdaging te zijn dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Maar hier gaat alle lof naar de Douane-autoriteiten aan beide kanten van de grens. Welke fouten er ook maar werden gemaakt of hoeveel vragen er ook waren, Julius en Pascal leerden de mensen bij de Douane kennen als begripvol, behulpzaam en coöperatief. Fouten corrigeren, geen probleem. Documenten invullen, geen probleem. De informatie en uitleg was helder en begrijpelijk en werd met veel geduld gegeven.

  Volgens Julius en Pascal ligt de verklaring van hun uitstekende relatie met de Douane in bijna vergeten waarden: respect, bereidheid om te leren en dankbaarheid. Een waardering die Douanebeambten zelden meer meemaken.

  Van e-commerce tot e-customs

  In 2019 kwam er een even verrassende ommekeer: de winkel liep goed, er was een stevige financiële basis, maar ineens kwam het centrum van de vraag te liggen in een professionele Douane-afhandeling. Eerst vanuit de particuliere sector, maar in toenemende mate van andere online winkels.

  De jonge ondernemers besloten daarom een tweede bedrijf op te richten: exporto. Al ging dat, in hun ogen, niet bepaald van een leien dakje. Het systeem dat ze gebruikten voor Douanezaken rond de export was er een met eenrichtingsverkeer. Voor de Zwitserse procedures moesten ze inloggen op de officiële websites van de Zwitserse Douane en vervolgens elke keer opnieuw alles handmatig invoeren. Het bedrijf groeide, en daarmee ook de onnodige werkbelasting. Er was een oplossing nodig, en natuurlijk wilden ze de beste oplossing. De inklaring zou volledig digitaal moeten plaatsvinden en dus volledig geautomatiseerd moeten worden.

  Julius en Pascal onderzochten de markt van Douanesystemen. De eisen waaraan zo’n systeem zou moeten voldoen, waren duidelijk en helder geformuleerd. Welke leverancier zou het antwoord hebben?

  Ondersteuning van begin tot eindeloos

  Een van de bedrijven die werden benaderd was Riege. Damir Galijasevic, Senior Sales Manager bij Riege Software, nam de opdracht aan. Meer dan als verkoper stelde hij zich op als ondersteuner en probleemoplosser. Hij begreep waar bij exporto de pijnpunten lagen. Damir presenteerde Scope als een naadloze integratie met het door exporto zelf ontwikkelde ERP, waarin alle data van exporto’s systeem voor merchandisebeheer geïmporteerd konden worden. De verdere afhandeling zou vervolgens plaatsvinden in Scope, via het uploaden van een enkel CSV-bestand met de gegevens voor meerdere Douane-aangiften op basis waarvan Scope automatisch alle aangiften in e-dec genereert. 

  Deze samenwerking garandeert een soepele gegevensstroom van de systemen van exporto’s klanten via exporto’s eigen ERP en Scope rechtstreeks naar de Douane en terug. Zonder handmatige interventie en zonder te wisselen van systeem. Een oplossing op maat. Snel, veilig en betrouwbaar. En het allerbelangrijkst: eenvoudig en overtuigend. Omdat Julius en Pascal uit eigen ervaring wisten welke complexe processen er op de achtergrond en onzichtbaar voor de klant in Scope worden uitgevoerd, waren ze onder de indruk en enthousiast. exporto koos zonder enige aarzeling voor Scope.

  Vervolgens ging een compleet serviceteam bij Riege aan de slag om ervoor te zorgen dat alles naar wens verliep: Pascal Weiss van Riege Software Switzerland en Patrick Hörsken, Stefanie Hoster, Christoph Knolle en Sandra Stütz in Meerbusch. Volgens exporto was de service van hoog niveau, met een gedegen inzicht in de problemen, de vriendelijkheid die typisch is voor Riege en – heel belangrijk – altijd als gelijken. Riege maakt geen onderscheid tussen gevestigde bedrijven en jonge start-ups.

  Scope maakt alles gemakkelijker

  exporto beschouwt Scope als een hoogwaardige oplossing die eenvoudig kan worden aangepast aan interne processen. Hierdoor worden alle procedures gestroomlijnd en sneller uitgevoerd, waardoor aanzienlijk meer bestellingen kunnen worden verwerkt. Dit maakt Scope een motor van groei. Niet de enige motor, maar wel een krachtige, die ook nog eens bijna geen onderhoud nodig heeft. De ontwikkelaars bij expert bevestigen dit graag:

  Met name de verwerking van de Zwitserse eVV, waarvoor in het verleden twee externe websites geopend moesten worden, is 100% verbeterd, aldus experto. Julius en Pascal zijn ervan overtuigd dat met de interactie tussen hun ERP en Scope de data, en daardoor ook de goederen, sneller worden getransporteerd dan in enig ander systeem. Zelfs de meest grote hoeveelheden leveren geen problemen op voor de ondernemers. Zij en hun systemen zijn daar optimaal op voorbereid. Het enige wat misschien minder soepel zal werken in de toekomst, is het bedrijf zelf. In tegenstelling tot hun ERP en Scope, hebben de vier vaste medewerkers van het bedrijf wel hun grens bereikt.

  De preis1-kwestie

  Julius en Pascal zijn tot het besef gekomen dat ze geen twee bazen kunnen dienen. Aanvankelijk wilden ze immers zelfs niet voor één baas werken. Maar nu kwam de vraag: wat doen we met onze eigen online winkel? Hoe dierbaar hun kindje preis1.ch hen ook was, na de lockdown door Corona en het succes van exporto was het nauwelijks te rechtvaardigen om de winkel nieuw leven in te blazen door te investeren in extra personeel.

  De winkel blijft echter bestaan als een testplatform voor Douaneprocedures. Twee of drie weken lang worden maatregelen voor de verdere stroomlijning van processen, nieuwe producten en productgroepen onderworpen aan strenge testprocedures waarbij zelfs Scope zichzelf en zijn waarde moet bewijzen. Pas als alles succesvol doorlopen is, worden de producten uitgerold naar de klant. Er is dus nog steeds een bestaansreden voor preis1.ch en Julius en Pascal kunnen blijven genieten van hun baby. Al is het met gemengde gevoelens.

  exporto breidt uit

  Natuurlijk is het succes van exporto niet alleen te danken aan de software. Zoals altijd is het een middel om een doel te bereiken, maar niet onmisbaar. Het unieke verkooppunt van exporto is een geavanceerd concept van complete service. De Zwitserse klanten plaatsen de bestelling in Duitsland en de winkels sturen de goederen naar Konstanz tegen binnenlandse verzendkosten. De goederen worden automatisch aangegeven bij de Douane en vervolgens vervoerd naar Zwitserland, waar ze zonder extra kosten of omwegen door Swiss Post worden afgeleverd bij klant.

  Het systeem voor retourzendingen van exporto zorgt er met dezelfde betrouwbaarheid voor dat teruggestuurde goederen weer zonder bureaucratisch gedoe aankomen bij de afzender. Want ook daarbij zorgt Scope voor een inzichtelijke afhandeling binnen de Douane. In de paar maanden sinds de oprichting eind 2019 heeft dit concept al talloze operators van online winkels veranderd in tevreden klanten. In het voorjaar van 2020 werd de eerste belangrijke klant binnengehaald.

  Er liggen meer klanten in het verschiet en die verwachten misschien een nog uitgebreidere dienstverlening. Sinds augustus 2020 beschikt het bedrijf over een magazijn dat klanten moeite, middelen, tijd en geld bespaart. De goederen worden opgeslagen totdat ze worden verkocht, bestelde artikelen worden verpakt in originele verzenddozen, ingeklaard bij de Douane en vanuit Zwitserland naar de eindklant gestuurd. Er is geen beperking wat betreft productcategorie of soorten merchandise. Scope en exporto kunnen het allemaal aan. Een betere basis voor groei is er niet.

  ]]>
  Het Zwitsers zakmes van de logistiek https://www.riege.com/nl/news/het-zwitsers-zakmes-van-de-logistiek/ Fri, 07 Aug 2020 10:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/het-zwitsers-zakmes-van-de-logistiek/ Het Zwitsers zakmes is wereldberoemd en wordt vaak als metafoor gebruikt om de veelzijdigheid van een product te promoten. Maar dat heeft ook een keerzijde. De vergelijking gaat immers lang niet altijd op: veel van die uitvindingen die zogenaamd zo veelzijdig zijn, zitten lang niet zo ingenieus in elkaar als een Zwitsers zakmes.

  In de wereld van de logistiek, met constant uitdagingen om te overleven te midden van sterke concurrentie, is Scope een veelzijdig precisietool. Het is zoals het beroemde mes: compact, flexibel en voorbereid op elke situatie. Zoals het Zwitserse mes de standaard is onder de zakmessen, is Scope de standaard voor digitale logistiek. Met alle belangrijke functies voor luchtvracht expediteurs, zeevracht expediteurs, afhandelaren/handling agents en Douane aangevers. En net als het Zwitsers zakmes, is Scope vanaf het begin ontworpen als een veelzijdig systeem, waaraan ieder jaar nieuwe functies worden toegevoegd.

  Gebruik

  Om het dagelijkse werk van professionals in de logistiek gemakkelijker te maken is Scope uitgerust met uitgebreide functies, talloze integraties en één van de meest aantrekkelijke gebruikersinterfaces die je je kunt voorstellen. In Scope hoef je minder handmatige handelingen of dubbele stappen uit te voeren en zijn er geen onnodige systeemwijzigingen. Het resultaat is een soepele, duidelijke workflow die ervoor zorgt dat medewerkers tevreden en eenvoudiger kunnen werken, niet alleen in het bijna ouderwetse kantoor, maar overal ter wereld waar een internetverbinding is. Binnenshuis of buiten, al is er bij dat laatste minder kans op avonturen dan met het zakmes.

  Applicatie

  Wat de applicatie betreft ligt Scope in feite een stap voor op het zakmes: van offerte tot order tot aflevering wordt de hele zending verwerkt zonder van tool te wisselen. Afhankelijk van de vrachtroute of de procedure kies je de juiste module en daar blijf je in werken tot het klaar is. Geen eindeloos klikken voor de juiste tool of het juiste hulpprogramma, je logt gewoon ‘s ochtends in en ‘s avonds weer uit en tussendoor kun je zonder onderbreking doorwerken. Behalve in je pauzes natuurlijk.

  Veelzijdigheid

  Scope is aan veel kanten open. Aan alle kanten eigenlijk. Wij noemen dat grenzeloze connectiviteit. Of het nu gaat om externe databases, integratie van ERP, WM en financiële systemen of verbindingen met luchtvaartmaatschappijen of rederijen en Douane, Scope kan er niet alleen mee communiceren, maar doet dat ook nog eens communicatief. Data worden soepel uitgewisseld, de kwaliteit van de data is van het hoogste niveau en de beveiliging is voortdurend gegarandeerd.

  Zichtbaarheid

  Je ziet meteen of een mes een Zwitsers zakmes is. En met een flinke set tools is dat zelfs duidelijk te zien als het in een broekzak zit. Hoewel de gebruikersinterface van Scope het meest indrukwekkend is, is een ander sterk punt dat Scope de dingen zichtbaar maakt: de gebruiker krijgt met één druk op de knop in de zoekfunctie alle resultaten die hij of zij wil zien. Scope Connect geeft alle procesdeelnemers inzicht in documenten, status en milestones. En de rapportage- en statistiekfunctie geeft nauwkeurige informatie in realtime over alles wat regelmatig moet worden gecontroleerd, beoordeeld en aangepakt.

  Made in

  Producten met het stempel Made in Switzerland of Made in Germany staan wereldwijd hoog aangeschreven. Wat dat betreft doorstaan het mes en de software elke vergelijking en hebben ze niets te vrezen van de concurrentie. Maar er is één belangrijk verschil: de fabrikant van het Zwitsers zakmes verkoopt ook andere producten, waaronder uitgerekend parfum, terwijl Scope zeker niets te maken heeft met het gelijknamige mondwater dat wordt verkocht in de VS. Scope blijft trouw aan zichzelf en aan ons motto: One system. One record. Of om het in meer internationale termen uit te drukken: de toekomst van de logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van de digitale logistiek.

  ]]>
  Scope 12.6 - Constant? Acceleration! https://www.riege.com/nl/news/scope-12-6-constant-acceleration/ Mon, 22 Jun 2020 07:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/scope-12-6-constant-acceleration/ The top features in Scope 12.6 prove once again that less is more. And more leads to less work. Fewer manual work steps, but more automation and transparency accelerate the processing of shipments and customs declarations and create more visibility for all participants.

  Forwarding

  Automatic PDF creation for the Air Freight Export Label

  Air Freight Export Labels are now automatically created as PDFs and added to the document tab. In the printer settings, you can specify as usual whether the printout is sent directly to the printer or only displayed in the document tab.

  Partition of the main run into separately trackable sections

  Shipments whose main run is split into several sections can now also be parted in Scope and tracked separately. Scope creates the respective milestones several times according to the sections with location and schedule specifications. These milestones can be met individually. So you always know the current status of a shipment and know precisely where it is at any given moment.

  Flexible bookings for all shipment types without specifying the means of transport

  Create and retrieve bookings without specifying the means of transport for all shipment types, including light shipments and transport orders.

  Booking creation in Scope Connect has been expanded accordingly. The customer enters the booking, and the forwarder decides to which means of transport he assigns this booking.

  Customs

  Provisional duty calculation in import statistics

  The import statistics now also allow the presentation of estimated duties. This means that a statistical evaluation can be carried out even before a procedure has been completed, and import duties such as Customs and EUst have been bindingly fixed.

  Exchange import transactions between branches

  Import transactions from other branches can now be copied and processed and sent via your branch. This it easier, for example, for colleagues from other branches to take vacation or illness replacements.

  Finance

  Group-internal document posting with PDF for the receiving branch

  In the case of group-internal postings, the receiving branch now automatically has access to the document data as a PDF.

  Offer option extended by new fields “Transit duration” and “Description”

  In new offers, the transit duration and a supplementary description can be added easily and quickly under Option.

  If you would like to add these input fields as an extension to your quote, please contact the Riege Helpdesk via Scope F12 function.

  General

  Minimum password requirement improved login security

  Passwords with less than eight characters are no longer accepted if the password is changed or a new user is created to increase security.

  View Top Features   Read Changelog

  ]]>
  Als je het expeditieorkest dirigeert, speel je de eerste viool in klantenservice https://www.riege.com/nl/news/als-je-het-expeditieorkest-dirigeert-speel-je-de-eerste-viool-in-klantenservice/ Tue, 09 Jun 2020 09:37:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/als-je-het-expeditieorkest-dirigeert-speel-je-de-eerste-viool-in-klantenservice/ Als het gaat om de afhandeling van zendingen zijn zaken als transparantie en communicatie, vooral in de wereld van de vrachtexpeditie, essentieel om klanten tevreden te houden. Ze bevorderen een positieve relatie en leveren goodwill op, hetgeen zich vertaalt in langdurige en, hopelijk, winstgevende zaken. Om zo’n relatie op te bouwen, moet je ook letten op de opties die de klant heeft. Een goed inzicht in de status van de zending is daarbij cruciaal: de klant moet weten waar de zending is, via een tijdschema om de luchtvracht of container te volgen of door steeds actuele informatie over de voortgang te geven. En ook de status van de verschillende mijlpalen onderweg moet duidelijk zijn, zoals of de ECS of MED op tijd is verzonden en of de zending zonder problemen door de Douane is gekomen.

  Overzicht in procedurele uitdagingen

  Wat vaak veel minder aandacht krijgt, is de fase die voorafgaat aan de verzending. Alle zaken die bepalen hoe de zending wordt uitgevoerd en die vaak een belangrijke rol spelen bij de ervaring van de klant, en het soort klanten dat u aantrekt. En dan hebben we het niet eens over technische termen, zoals of een vracht FOB is en of een service al dan niet met spoed wordt uitgevoerd. Maar over even een stap terug doen en kijken naar de beslissingen die u heeft genomen voordat de zending zelfs maar vertrokken is, zodat u vanaf een afstand kunt zien waar de eventuele problemen zitten. De keuze voor bepaalde partners en leveranciers voor de verschillende etappes van de verzending is van invloed op het geheel. U ziet nu de patronen die in uw service zijn ingebakken doordat u voor bepaalde agenten, transportbedrijven of vrachtvervoerders heeft gekozen. Soms worden deze verborgen beperkingen over het hoofd gezien, omdat iedereen er te dicht bovenop zit om het grotere plaatje te zien. Vrachtvervoer is holistisch en als u niet het volledige overzicht heeft, kunt u kansen missen die vlak voor uw neus liggen.

  Werk voorafgaand aan de zending

  Maar het is lastig om verder te kijken en ook te kijken naar wat er allemaal is gedaan voordat de pre-alert of de bill of lading werd aangemaakt of de ECS of MED werd verzonden. Dat is immers niet de plek is waar de actie plaatsvindt. Toch is het goed deze gegevens erbij te betrekken en binnen uw organisatie zichtbaar te maken, zodat iedereen begrijpt waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier zijn opgezet voor een klant. Het gaat hierbij om zaken als:

  • de inspanningen van het verkoopteam om de opdracht binnen te halen
  • de SOP’s die zijn opgesteld door de accountmanager
  • de onderhandeling over tarieven door het inkoopteam
  • de tijd die is besteed aan het vinden van agenten in het buitenland
  • de selectie van vervoerders en leveranciers
  • de ontwikkeling van het product

  Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar ze spelen allemaal een rol. Zonder die activiteiten is er geen zending of is de geboden service niet acceptabel voor uw klanten of niet winstgevend voor u. En dan hebben we het nog niet over de tijd die u heeft besteed aan het onderhouden van die relaties en natuurlijk, wat voor ons het belangrijkste is, de tijd en het geld die u heeft geïnvesteerd in het kiezen en opzetten van de forwarding software, de verbindende schakel tussen al die elementen.

  Noodzaak om de software volledig te benutten

  Forwarding software is de draad die alle eindjes aan elkaar knoopt: goede software biedt allerlei hulpmiddelen waarmee u niet alleen maximaal gebruik maakt van het potentieel van een team van vervoerders, maar ook op een transparante manier inzicht geeft in alle aspecten van een zending. Daarbij is inzicht in de manier waarop al die belangrijke gegevens verwerkt kunnen worden in een softwarepakket, dat vervolgens snel een antwoord geeft aan de medewerkers op kantoor, cruciaal. Maar helaas is dat juist vaak waar de informatie verloren gaat in het grote geheel. In plaats van gebruik te maken van alle prachtige functies van de software, wordt de software onderbenut. En dat is zonde en niet nodig.

  Het is niet gemakkelijk om een uitstekende klantenservice te bieden die ervoor zorgt dat uw klanten tevreden blijven. Om dit te bereiken moet u begrijpen wat de software kan doen om alle stappen voorafgaand aan een zending te harmoniseren. Hoe u de software kunt gebruiken om de werkbelasting te verlagen en in één klik te doen wat anders vijf uur kost. Automatische facturering, transparante dashboards en informatie aan de klant zijn maar een paar van de krachtige tools die Scope te bieden heeft. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar net als bij alle andere zaken moet het systeem hiervoor wel goed geïnstalleerd zijn om het meeste rendement op te leveren.

  Scope heeft een heleboel mogelijkheden om problemen bij het vrachtvervoer op te lossen en u te helpen goede zakelijke relaties op te bouwen. En dat is precies het doel van deze berichten. Dit blog is het eerste in een serie waarin we ingaan op alle mogelijkheden van Scope en hoe u die maximaal kunt benutten. Daarnaast willen we u laten zien hoe u met een andere aanpak efficiënter kunt werken.

  Wilt u meer weten?

  Vraag een gesprek aan en we zullen u laten zien wat Scope voor u kan betekenen.

  ]]>
  DB Schenker organiseert chartervluchten voor mondkapjes met berichtverwerking via Riege https://www.riege.com/nl/news/db-schenker-organiseert-chartervluchten-voor-mondkapjes-met-berichtverwerking-via-riege/ Wed, 13 May 2020 06:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/db-schenker-organiseert-chartervluchten-voor-mondkapjes-met-berichtverwerking-via-riege/ Buitengewone omstandigheden vragen om buitengewone ideeën. DB Schenker bedacht een creatieve oplossing om de levering van mondkapjes aan ziekenhuizen en zorginstellingen in heel Europa te garanderen. Omdat de luchtvrachtcapaciteit schaars is geworden, maar tegelijkertijd passagiersvliegtuigen stilstaan op de grond, heeft DB Schenker Flight Services drie Boeing 767's van Icelandair gecharterd voor enkel vrachtvervoer.

  Het uitbouwen van passagiersstoelen en de aanpassingen in de cabine voor veilig vrachtvervoer heeft wereldwijd de krantenkoppen gehaald. Wat er op de achtergrond gebeurde om het project soepel te laten verlopen, is echter niet minder spectaculair.

  Sneller via een omweg

  De uitdagingen voor alle betrokkenen waren alles behalve alledaags. De route Shanghai-Reykjavik-München en vice versa werd gekozen voor de vluchten. Wat ogenschijnlijk een omweg leek, had goede redenen. Enerzijds omdat in Reykjavik de nodige bemanningswisseling moest plaatsvinden. Anderzijds omdat op de terugvlucht naar het oosten de heersende winden gebruikt konden worden om de vluchten te versnellen. En niet in de laatste plaats ook omdat Icelandair in München slots heeft uit Reykjavik, echter niet uit Shanghai.

  Creativiteit over de hele linie

  Het idee van het charteren van ongebruikte PAX-(passagiers)vliegtuigen was al creatief maar deze nieuwe route vergde extra creativiteit. Het verzenden van de AWB's van DB Schenker China en de overdracht ervan aan DB Schenker in München waren niet het probleem. Dat was routine en maakte deel uit van standaardwerkzaamheden. De berichtverwerking van Icelandair moest echter voor deze 3 toestellen worden gewijzigd, doordat vanwege uitsluitend luchtvrachtlading de grondafhandelaar in München veranderde. Icelandair koos voor Swissport.

  Gecontroleerd douaneproces

  Bovendien moest DB Schenker ervoor zorgen dat de noodzakelijke vracht tijdens de tussenstop niet bij de IJslandse Douane bleef liggen. Voor doorvoerverwerking moest vooraf aan de IJslandse Douane worden gemeld dat de vracht niet in het land zou blijven, maar onmiddellijk zou worden doorgevlogen. Dit directe communicatietraject van vervoerder naar Douane was nieuw en was uiteindelijk alleen mogelijk, doordat voor de levering van beschermende kleding een vrijstelling voor Covid-19 werd toegepast.

  Tegelijkertijd moesten berichten voor douaneregistratie in Duitsland naar Swissport in München worden gestuurd. Aangezien Icelandair standaard PAX-(passagiers)vervoerder is, kon DB Schenker voor deze vluchten niet de klassieke communicatieroute van Icelandair gebruiken. DB Schenker vertrouwde de omleiding van de berichten voor deze vluchten toe aan Riege, al jarenlang partner in het berichtenverkeer van luchtvaartmaatschappijen.

  Goed gedaan

  Het omleiden van berichten lijkt onbeduidend. Maar het luchtvrachtberichtenverkeer is geen wegverkeer. En alle deelnemers begaven zich op nieuw terrein.

  Uiteindelijk was het heel belangrijk om alles correct uit te voeren zodat alle handelingen op het gebied van transport, Douane, lossen en distributie naadloos konden worden geïntegreerd. Alleen zo kan luchtvracht zijn wat het wil: snel! En in deze dringende situatie kon het niet snel genoeg gaan. Maar het werkte.

  Niet normaal

  De taak van Riege was om de berichten voor deze vluchten met zo’n 2.000 AWB-nummers om te leiden. Voor alle andere zendingen van Icelandair moest het berichtenverkeer gewoon doorgaan. Daarom werden de berichten uitsluitend via SITA verzonden. De normale route via de normale portalen zou de normale processen voor passagiersvliegtuigen hebben verstoord. Dan zou de grondafhandelaar die PAX-afhandeling voor Icelandair afhandelt, de gegevens hebben ontvangen in plaats van Swissport.

  Deze alternatieve route heeft een neveneffect: Icelandair ontvangt op deze manier geen gegevens voor de vooraanmelding bij de Douane. Riege moest daarom een tweede bericht genereren voor verzending naar de Douane in IJsland en Duitsland. Letterlijk in één nacht. Maar alles is gelukt. Er zijn in totaal 45 vluchten gepland, elk met een belading tussen 20 en 30 ton, en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de processen tot en met de laatste vlucht soepel zullen blijven verlopen. 

  Iedereen met en voor elkaar

  In dit voorbeeldproject zijn veel handen ineengeslagen. En er zijn velen mee geholpen. Allereerst de medische en zorginstellingen in heel Europa, die zijn voorzien van voldoende mondkapjes. Icelandair, die verloren gegane inkomsten uit de passagiersactiviteiten op zijn minst gedeeltelijk kon compenseren. Swissport, die heeft bewezen een betrouwbare partner te zijn voor bijzondere maatregelen. DB Schenker, die met succes alternatieve transportmodellen voor uitzonderlijke situaties heeft geprobeerd. En Riege, omdat de kennis en kunde van het berichtenverkeer is uitgebreid met een nieuwe kwaliteit. Dit ideale voorbeeld van logistieke creativiteit is ook een lichtend voorbeeld van grensoverschrijdende en systeemoverschrijdende samenwerking.

  ]]>
  Scope maakt naadloze deur-tot-deur tracking mogelijk door CargoSteps integratie https://www.riege.com/nl/news/scope-maakt-naadloze-deur-tot-deur-tracking-mogelijk-door-cargosteps-integratie/ Thu, 07 May 2020 06:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/scope-maakt-naadloze-deur-tot-deur-tracking-mogelijk-door-cargosteps-integratie/ Düsseldorf/Meerbusch - Riege heeft een belangrijk onderdeel toegevoegd aan de tracking functionaliteit van haar forwarding software Scope. Door de integratie van CargoSteps is er nu van de eerste tot en met de laatste stap meer transparantie voor de operationele Scope gebruikers als voor de klanten van de expediteurs middels Scope Connect.

  Gebruikers van Scope kunnen via CargoSteps lokale transportopdrachten uitzetten bij wegvervoerders. Zodra de chauffeur de order heeft geaccepteerd worden alle relevante gegevens, vanaf het moment van ophalen tot aan de aflevering, via een mobiele app doorgestuurd naar CargoSteps, vanwaaruit verder naar Scope. Met de uitbreiding Scope Connect zijn alle statusupdates tot aan de elektronische proof of delivery (PoD) direct beschikbaar voor alle betrokken partijen.

  „Met deze integratie bieden we de gebruikers van Scope meer mogelijkheden om met relatief weinig inspanning hoge kwaliteit te bieden. Eén van de verbeteringen is meer zichtbaarheid van de first and last mile”, zegt Felix Müller, productmanager voor Scope-forwardingmodules bij Riege Software.

  Scope-gebruikers hebben dubbel voordeel

  Milestones in wegvervoer kunnen automatisch worden bewaakt via de status updates. De operator kan zich daardoor concentreren op de belangrijke gevallen en hoeft niet elke opdracht handmatig bij te houden. Met een naadloze tracking voor alle betrokken bedrijven hoeft er niet alleen minder gecommuniceerd te worden bij de zending verwerking, het geeft Scope-gebruikers ook de zekerheid dat het transport van deur tot deur goed verloopt. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van KPI-rapporten om de prestaties te beoordelen en, waar nodig, samen met de andere partijen een verbeterconcept uit te werken.

  „Door CargoSteps te integreren in een bestaand transportbeheersysteem krijgen expediteurs en verbonden klanten de mogelijkheid alles naadloos te volgen. Maar dat is nog niet alles. Hoe intelligenter zo’n systeem is ingesteld, hoe meer mogelijkheden het biedt. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook beoordelingen worden gemaakt om de prestaties te verbeteren”, aldus Rachid Touzani, CEO en medeoprichter van CargoSteps. „Scope van Riege zorgt niet alleen voor monitoring van het systeem, maar biedt ook mogelijkheden voor uitgebreide evaluaties op het gebied van kostenbeheersing en kwaliteitsbeheer.”

  Aanzienlijke tijdsbesparing

  Het naadloos tracken en beheren van transporten heeft niet alleen tot doel de betrouwbaarheid en klanttevredenheid te vergroten, maar zorgt ook voor meer efficiëntie. Behalve dat het hele proces van uitvoering van transportorders gemakkelijker te beheren is, kan het ook aanzienlijk efficiënter worden uitgevoerd doordat er in de verwerkingsfase veel minder telefoon- en/of e-mailverkeer nodig is. Volgens berekeningen van CargoSteps kan dit een besparing opleveren van wel 70 minuten per dag per operator. Tijd die kan worden gebruikt voor meer zendingen en minder werkdruk voor de medewerkers. En dat is een ander sterk punt van Scope: het maakt het werk van de betrokkenen merkbaar gemakkelijker.

  Over CargoSteps

  CargoSteps is een cloudgebaseerde specialist in bedrijfsoverschrijdende werkzaamheden en informatiestromen in de logistieke sector. Hun belangrijkste product is een track & trace-oplossing van deur tot deur met proactieve statusupdates. CargoSteps is in 2016 opgericht in Frankfurt en heeft gebruikers in 22 landen.

  Door de open interface kan CargoSteps geïntegreerd worden in andere systemen en zijn alle functies van het systeem meteen en zonder inwerktijd te gebruiken door de expediteurs. Via de webapplicatie van CargoSteps hebben ook kleinere bedrijven toegang tot het netwerk, waar ze samen met expeditie- en vervoersbedrijven de orders onmiddellijk kunnen verwerken. En dankzij de mobiele smartphone-app voor chauffeurs is het tracken van de zending en het versturen van updates niet langer gekoppeld aan een voertuig. Het gebruik van CargoSteps leidt daardoor tot een lager foutpercentage, hogere productiviteit, minder werkdruk voor medewerkers en een grotere tevredenheid van klanten.

  Contact Information

  Murat Karakaya
  Chief Operating Officer en Co-Founder
  murat.karakaya@cargosteps.com
  +49 69 26484073

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme softwareoplossingen en -diensten voor de vrachtindustrie. Opgericht in 1985, levert het bedrijf producten en diensten aan meer dan 550 klanten over de hele wereld met meer dan 6.000 gebruikers in 43 landen. Riege heeft haar hoofdkantoor in Duitsland en 6 vestigingen in Europa, Azië en Amerika.

  Het merk van het bedrijf is Scope, de digitale standaard voor expeditie en douane, die processen en procedures in de logistiek versnelt. Door externe ERP / WMS en intelligente applicaties te integreren, maakt Scope samenwerking tussen verschillende systemen en netwerkopbouw mogelijk, met focus op het verbeteren van de visibility voor de stakeholders, op kwaliteitsverbetering en productiviteitsverhoging, kostenreductie en omzetverbetering, klantloyaliteit en medewerkerstevredenheid.

  Contact Information

  Benjamin Riege
  Marketing Director
  ben@riege.com
  +49 2159 9148 0

  ]]>
  Riege neemt petje af voor de goede doel actie van KLM-FFF https://www.riege.com/nl/news/riege-neemt-petje-af-voor-de-goede-doel-actie-van-klm-fff/ Mon, 23 Mar 2020 23:14:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-neemt-petje-af-voor-de-goede-doel-actie-van-klm-fff/ De donatie aan KLM is oorspronkelijk afkomstig van China Southern Airlines. Riege’s klant Fast Forward Freight levert een bijdrage door de 100.000 medische gezichtsmaskers, die door KLM worden gedoneerd aan Nederlandse ziekenhuizen, gratis in te klaren.

  Toen de donatie door Lingzhi He, Managing Director Europe van China Southern Airlines, werd overhandigd aan de CEO van KLM, Mr. Pieter Elbers, sloot FFF zich onmiddellijk bij hen aan en bood aan de goederen gratis in te klaren.

  Deze gezamenlijke activiteit is ongetwijfeld maar één van de vele voorbeelden wereldwijd. Maar hoe meer van dit soort voorbeelden we zien, des te groter is de kans dat we deze onbeschrijflijke crisis de baas worden. Ondanks wat algemeen wordt gedacht bestaat er toch nog menselijke, internationale solidariteit. En daar willen we jullie allemaal hartelijk voor bedanken!

  ]]>
  IT in noodgevallen https://www.riege.com/nl/news/it-in-noodgevallen/ Sun, 22 Mar 2020 17:00:00 +0100 Kim Christensen https://www.riege.com/nl/news/it-in-noodgevallen/ Een functionerend noodplan is onderdeel van de normen bij Riege

  Onze belangrijkste prioriteit bij Riege is ervoor te zorgen dat het werken met Scope gewoon doorgaat. We werken hard zodat alle bedrijfsprocessen bij onze klanten zonder problemen en onderbrekingen worden uitgevoerd of zo snel mogelijk worden hersteld. 

  Hoewel we in verband met de huidige pandemie hebben besloten al onze medewerkers met ingang van 18 maart vanuit huis te laten werken, staat dit model nog steeds overeind.

  Wat als er toch iets gebeurt?

  In het onwaarschijnlijke geval dat er toch onverwachte onderbrekingen in ons systeem optreden, beschikken we over een noodplan om dit op te lossen. Er wordt dan onmiddellijk nadat de melding is binnengekomen een ad-hoc-team samengesteld, onder leiding van een crisiscoördinator.

  Hoe werkt het team samen?

  We kunnen onszelf op elk moment omvormen tot een puur virtuele organisatie. De samenwerking en verdeling van taken vindt plaats via elektronische communicatie. Voor de functies die nodig zijn om een probleem op te lossen, zijn er al ploegendiensten en vervangingsregelingen opgesteld. Mocht het probleem escaleren, dan stapt het team over op de volgende fase en worden de managers met bereikbaarheidsdienst erbij geroepen.

  Wie zorgt er voor de datacenters?

  In de datacenters hoeft zelden iets op locatie te gebeuren, eigenlijk alleen als de hardware aan het eind van de levenscyclus vernieuwd moet worden of als er, ruim van tevoren geplande, aanpassingen aan de capaciteit moeten plaatsvinden. De ervaring leert dat interventies voor het stabiliseren van de operaties op dit niveau niet vaker dan één keer per jaar plaatsvinden en dan nog in de regel niet leiden tot onderbrekingen.

  Mocht er toch een noodsituatie ontstaan, dan kunnen we voor interventies op locatie ook nog een beroep doen op de “remote hands”-service van het bedrijf dat ons datacenter host. Dat bedrijf heeft al in de eerste week van maart de regels op het gebied van hygiëne van Deutsche Telekom geïmplementeerd om het functioneren van het datacenter en de werknemers te beschermen.

  Kunnen er toch nog negatieve gevolgen optreden?

  Als het aan ons ligt, zou dit niet moeten gebeuren. Maar we kunnen niet uitsluiten dat er onderbrekingen optreden die worden veroorzaakt door derden, en daar hebben we ook geen invloed op.

  ]]>
  Scope voor thuiswerkers https://www.riege.com/nl/news/scope-voor-thuiswerkers/ Thu, 19 Mar 2020 13:10:00 +0100 Kim Christensen https://www.riege.com/nl/news/scope-voor-thuiswerkers/ Uit gezondheidsoverwegingen is heel Riege vanaf 18 maart thuis gaan werken. En omdat Scope in de cloud zit, kunnen jij en je bedrijf dat ook. De installatie is gemakkelijker dan ooit.  

  Eén manier: Virtual Private Network

  Als je bedrijf al een infrastructuur voor een Virtual Private Network (VPN) heeft waarmee werknemers vanaf huis toegang krijgen tot het netwerk, dan is het eenvoudig. Scope kan gewoon worden opgestart zoals je dat op kantoor doet.
  Als de VPN-verbinding beperkt is tot alleen toegang vanaf het kantoornetwerk, dan zal deze optie niet automatisch werken bij medewerkers thuis en kan overgestapt worden op volgende oplossing.

  Andere manier: via Internet

  Dit is de andere optie en tevens een goede oplossing. Riege kan via internet toegang geven tot Scope. Dat betekent dat je vanaf elke pc met een internetverbinding toegang hebt tot het Scope-systeem, op kantoor of vanuit huis. Je kunt kiezen of je dit tijdelijk wilt installeren of voor de lange termijn. Wat de veiligheid betreft hoef je je geen zorgen te maken: de toegang is beveiligd met sterke versleuteling, URL-filters en ons beschermingssysteem tegen indringers.

  Veilige manier: ondersteuning tijdens de installatie

  Bij beide opties staat Riege klaar om te helpen en kun je een beroep doen op onze ondersteuningsmedewerkers. Zij nemen de installatie en eventuele problemen met je door, zodat iedereen die vanuit huis moet werken dat kan doen. Je hoeft het alleen maar aan te vragen. Na de aanvraag moeten medewerkers nog Scope Runtime downloaden en installeren en klaar! Er kan vanuit huis gewerkt worden. Als je toch verdere ondersteuning nodig hebt, staat het Riege Support team klaar om je te helpen.

  Ga voor meer informatie over de installatie van Scope Runtime en de basisvereisten voor het netwerk naar:

  ]]>
  Scope is veilig, ondanks het coronavirus https://www.riege.com/nl/news/scope-is-veilig-ondanks-het-coronavirus/ Mon, 16 Mar 2020 14:57:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/scope-is-veilig-ondanks-het-coronavirus/ Mensen vormen de spil van ons succes, dat was al zo voordat de corona-epidemie uitbrak. En dat geldt nog meer in uitzonderlijke omstandigheden met veel onzekerheid en veel vragen.

  Veilig werken is de regel

  Er is met name één vraag die veel van onze klanten bezighoudt: hoe veilig is het om nu operaties in Scope uit te voeren?

  Die vraag kunnen we gelukkig meteen beantwoorden: net zo veilig als anders. Niet in het minst vanwege ons compromisloze Business Continuity Management.

  Gegarandeerd stabiele bedrijfsprocessen

  Aangezien mensen vertrouwen op een bedrijf dat zijn werk kan blijven doen en bedrijven afhankelijk zijn van gezonde mensen die hun werk kunnen doen, is het belang van Business Continuity Management enorm toegenomen.

  Business Continuity Management zorgt ervoor dat Scope onder alle omstandigheden blijft werken, niet alleen, maar ook in uitzonderlijke omstandigheden.

  Als onderdeel van ons algemeen risicobeheer beschikken we over een noodplan voor het geval we onverwacht te maken krijgen met ernstige storingen. Dit noodplan beschrijft in detail de procedures, verantwoordelijkheden en escalatieregels, zodat we zo snel mogelijk weer georganiseerd aan het werk kunnen. Op dit moment is zo’n noodsituatie echter niet aan de orde of te verwachten.

  HomeOffice met Scope uit de cloud

  Als cloudgebaseerde oplossing heb je altijd en overal toegang tot Scope. Onze ontwikkelings-, ondersteunings- en IT-medewerkers kunnen al hun werk, ook het onderhouden van de IT-infrastructuur, vanuit huis doen. Daardoor kunnen we garanderen dat Scope blijft werken zoals verwacht, ook als er avondklokken en reisverboden worden ingesteld.

  Ook onze klanten kunnen Scope gebruiken om thuis te werken bij een vrijwillige of opgelegde "quarantaine".

  Blijf uit de buurt van contacten, maar onderhoud ze wel

  Om het risico op besmetting voor ons allemaal zoveel mogelijk te beperken, op zijn minst in werksituaties, doen wij aan HomeOffice; de bezoeken aan klanten en leveranciers zijn opgeschort en als het toch moet, gaan we even niet met het openbaar vervoer.

  Ook vanuit huis zijn wij, onze ondersteuningsstaf en je contactpersonen, gewoon bereikbaar. Per telefoon, e-mail of videoconferentie.

  Met name nu begint duidelijk te worden dat de digitalisering in de logistiek en alle communicatie die daarbij komt kijken, een onmisbaar onderdeel is voor een veilige toekomst.

  We wensen alle klanten en partners een goede gezondheid toe. Tot binnenkort!

  Met vriendelijke groet
  Dr. Tobias Riege

  ]]>
  Alles heeft een einde https://www.riege.com/nl/news/alles-heeft-een-einde/ Tue, 03 Mar 2020 10:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/alles-heeft-een-einde/ Eerst voor alle mensen die nieuw zijn in de sector: Incoterms (International Commercial Terms) zijn de gestandaardiseerde handelsvoorwaarden van de International Chamber of Commerce (ICC). In het nationale en internationale goederenvervoer worden ze gebruikt als aanvulling op verkoopcontracten om de taken, kosten en overdracht van risico’s te regelen. Ze beschrijven precies waar de verantwoordelijkheden van elke partij beginnen en, nog belangrijker, waar ze ophouden.

  Wat geldt wanneer?

  Incoterms 2020 is ingegaan op 1 januari 2020. Maar als beide partijen akkoord zijn, mogen ze ook nog steeds Incoterms 2010 gebruiken.

  Wat is er nieuw?

  De bestaande elf Incoterms, elk met een eigen 3-lettercode, zijn gehandhaafd. Wel is er op vijf punten iets veranderd:

  • DAT, DAP, DPU: De DAT-clausule wordt niet meer gebruikt. In plaats daarvan kan nu de DAP-clausule of de nieuwe DPU-clausule worden gebruikt.
  • FCA: Hier is een regel toegevoegd bij de vrachtbrief aan boord, waarbij de carrier moet bevestigen dat de goederen aan boord van een schip zijn gebracht of daarvoor bestemd zijn.

  • CIF, CIP: De verzekeringsclausule ICC-C (minimumdekking voor gespecificeerde schade) blijft gelden als de CIF-clause wordt toegepast, maar voor CIP is niveau ICC-A (Institute Cargo Clauses – Alle risico’s) verplicht.
  • FCA, DAP, DPU, DDP: Bij een vervoerscontract kan nu ook worden afgesproken dat de koper of verkoper het transport met eigen schepen uitvoert.
  • FAS, FOB, CFR, CIF: De clausules EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU en DDP gelden voor alle vormen van transport, waaronder transport over binnenwateren en zee. FAS, FOB, CFR en CIF worden alleen gebruikt voor scheepsverkeer en vooral voor massa- en bulkmaterialen.

  Wat doet Riege?

  Bij Riege zit u goed, ook als het gaat om Incoterms. Om het dagelijks gebruik wat eenvoudiger te maken, hebben we een Incoterms 2020 poster gemaakt die is te downloaden voor persoonlijk gebruik.

  ]]>
  Eenvoudig concurreren https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-concurreren/ Wed, 08 Jan 2020 13:05:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-concurreren/ In onze eerdere blogs in de reeks „Eenvoudig” hebben we u een groot aantal overtuigende argumenten voor Scope gepresenteerd. Met dit blog willen we iedereen die nog niet voor Scope heeft gekozen, nog een extra zetje geven. Tenslotte gaat het niet alleen om de beste software, maar ook over hoe succesvol u bent in de harde expeditie concurrentiestrijd om klanten en orders.

  Scope is de Digitale Standaard voor digitale logistiek voor bedrijven van verschillende omvang, van de kleinste tot de grootste. Gericht op de echte wereld, beproefde functies en kenmerken en met talloze integratiemogelijkheden ondersteunt het programma gebruikers in hun dagelijks werk zonder nutteloze toeters en bellen. Hierdoor kunnen processen sneller worden uitgevoerd en orders efficiënter en competitiever worden afgehandeld.

  Kostenbesparingen

  Scope wordt volledig aangeboden in de cloud. Dat brengt een aantal meetbare voordelen met zich mee, zoals plaatsonafhankelijke beschikbaarheid en voortdurende updates. Daarnaast biedt Scope ook belangrijke financiële voordelen, doordat er geen eigen complexe IT infrastructuur op locatie meer nodig is waarvoor de investeringskosten vaak exorbitant hoog en moeilijk te berekenen zijn. De klant betaalt alleen voor wat hij echt nodig heeft. Zonder verborgen extra kosten die een mogelijk concurrentievoordeel teniet doen.

  Gelijke kansen

  Scope biedt kleine en middelgrote ondernemingen dezelfde software als die waar de grootste spelers in de sector succesvol mee zijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de gecombineerde benchmark van prijs, kosten en functies, maar ook naar de reeks services die het programma te bieden heeft en waarmee zelfs de kleinste expediteur verandert in een concurrent van formaat. Scope draagt zo bij aan een gelijk speelveld en biedt alle bedrijven een kans in de harde expeditiesector.

  Volledig toegerust systeem

  
Ondanks de indrukwekkende prestaties is Scope een oplossing die weinig onderhoud nodig heeft. Door regelmatige, geautomatiseerde updates en professionele online ondersteuning worden de interne inspanningen van het bedrijf tot een minimum beperkt. Scope klanten kunnen zich volledig richten op hun eigenlijke werk en de uitdagingen van de markt vol aangaan. Als u ook wilt profiteren van dit volledig toegeruste systeem, neem dan contact op met: info.nl@riege.com

  ]]>
  Wat een jaar! https://www.riege.com/nl/news/wat-een-jaar/ Fri, 20 Dec 2019 13:46:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/wat-een-jaar/ Er zijn een aantal redenen waarom er dit jaar bij Riege geen vuurwerk zal worden afgestoken. De beste reden is dat we er gewoon geen tijd voor hebben. Onze teams hebben zich 100% ingezet en gezamenlijk de schouders gezet onder al het werk. En het resultaat mag er zijn: 2019 was één van de meest geslaagde jaren in de geschiedenis van het bedrijf.

  Aanwezigheid loont

  Onze jaarlijkse aanwezigheid op de transportbeurs in München en deelname aan conferenties over logistiek en vracht overal ter wereld beginnen steeds meer vruchten af te werpen. De inspanningen voor gesprekken en evenementen met klanten en betrokkenen, lokale netwerkactiviteiten en betrokkenheid bij beroepsverenigingen en werkgroepen zijn beloond: Riege Software is een wereldwijd erkende leverancier van digitale oplossingen voor de logistieke sector en Scope is de Digitale Standaard voor expediteurs, afhandelaren en douane-agenten, luchtvaartmaatschappijen en verladers.

  Scope neemt een vlucht

  Met 43 nieuwe klanten in één jaar heeft Scope opnieuw bewezen waar het met zijn principe van “één systeem, één registratie” allemaal toe in staat is. Niet alleen door gebruikers te ondersteunen bij hun dagelijkse werk, maar ook door de eigen belangen in het oog te houden. Scope wordt steeds vaker over de grenzen gebruikt en inmiddels is de klantenkring uitgebreid met bedrijven in Groot-Brittannië en Rusland. Het totaal aantal landen komt daarmee op 43.

  Beweging in de afhandeling, sterke stijging in douanezaken

  Hoewel Scope met modules voor luchtvrachtzeevracht en douanezaken vooral op vervoerders is gericht, kreeg in 2019 ook de module voor afhandelaren meer voet aan de grond. De luchtvrachtsector deed het goed met bestaande referenties van bekende bedrijven als Sovereign Speed en Schlimgen Logistics, en voor het eerst konden er ook afhandelaren uit de zeevrachtsector welkom worden geheten als klant.

  Op het gebied van douanezaken zijn er flinke successen geboekt: de keuze van Lufthansa Cargo AG om Scope te gebruiken voor de inklaring op de belangrijkste Duitse vliegvelden had tot gevolg dat een groot aantal andere douane-agenten eveneens voor Scope koos. Hetzelfde geldt voor het grensgebied tussen Duitsland en Zwitserland, waar Wolffgramm Verzollungen één van de pioniers was: in 2019 besloten ook andere toonaangevende douane-agenten en vervoerders aan beide kanten van de grens over te stappen op Scope.

  Scope in de wereld

  Vergeleken met het boekjaar 2014 heeft de Riege-vestiging in de VS haar omzet kunnen vervijfvoudigen met een totaal van 16 klanten en 267 gebruikers. In Nederland steeg het aantal klanten van 98 tot 117 in 2019. Riege Mexico boekte in het tweede jaar een omzetstijging van 71% en bij Riege Zwitserland steeg de omzet, niet in de laatste plaats door de ontwikkelingen in de douanesector, met 89% ten opzichte van het jaar daarvoor.

  Human in mind

  Deze filosofie, door ons ook wel de ziel van Scope genoemd, wordt natuurlijk ook intern toegepast. Met de benoeming van Anna Riege als hoofd Personeelszaken hebben we de werkomgeving voor onze werknemers, inmiddels meer dan 100, opnieuw ingericht. Voorbeelden van deze veranderingen en verbeteringen zijn het formuleren van de kernwaarden van Riege en een interne herstructurering, waarbij het denken in afdelingen is vervangen door agile teams die over de afdelingen heen samenwerken.

  Verdriet en blijdschap

  Op 14 februari 2019 nam onze gewaardeerde collega Andrej Golovnin afscheid van ons en van deze wereld. Als één van de grondleggers van Scope is hij toch een beetje onsterfelijk geworden.

  Met grote blijdschap kunnen we ook de geboorte van vier nieuwe leden van de grote Riege-familie verkondigen.

  ]]>
  Eenvoudig te schalen https://www.riege.com/nl/news/gemakkelijk-te-schalen/ Wed, 18 Dec 2019 15:47:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/gemakkelijk-te-schalen/ Eerdere artikelen hebben al laten zien hoe eenvoudig het is om Scope te implementeren, te leren en te gebruiken. Maar we hebben het nog niet gehad over de grootte van onze klanten. Dat is waarschijnlijk omdat dit bij Scope helemaal niet relevant is. Voor Scope maakt het geen verschil of een expediteur klein is en net begint, een gemiddelde, nog groeiende puber is of al jaren een grote en volwassen speler op de markt is. Scope is eenvoudig schaalbaar en kan dynamisch worden aangepast aan elke bedrijfsomvang. Van 1 tot oneindig. Dus of u nu een start-up bent of een internationale onderneming met vestigingen wereldwijd: Scope is altijd beschikbaar in de gewenste maat. Voor een voordelige prijs.

  Waarom Scope zichzelf terugbetaalt

  Dat Scope kan worden aangepast wordt op verschillende gebieden duidelijk. Klanten krijgen net zo veel Scope als ze nodig hebben en betalen alleen voor wat ze verbruiken. Billijke, transparante prijzen zonder verborgen extra kosten. De kosten voor groei zijn daardoor voorspelbaar en uitbreiding brengt minder risico’s of beperkingen met zich mee: als u om wat voor reden dan ook minder Scope nodig heeft, zoals minder gebruikers of minder modules, kunt u het pakket eenvoudig naar beneden bijstellen. Snel en zonder ingewikkelde bureaucratie. Bij ons betaalt niemand voor iets wat niet meer nodig is. Ook de kosten voor de Scope-gebruiker worden bij ons geschaald.

  Meer redenen waarom Scope zichzelf terugbetaalt

  Middelgrote en kleinere expediteurs krijgen volop voordelen: met Scope krijgt iedereen toegang tot dezelfde kenmerken en functies als de grote spelers in de sector. Iedereen kan dus dezelfde soort services aanbieden en in rekening brengen. Naast het bieden van concurrentievoordeel draagt Scope zo ook bij aan een machtsevenwicht in een in hoge mate concurrerende markt. Of het nu gaat om een tender of een losse opdracht, zelfs de grootste concurrenten moeten rekening houden met een concurrent die Scope gebruikt.

  En nog meer redenen waarom Scope zichzelf terugbetaalt

  Scope is de Digitale Standaard in de cloud, technisch altijd up-to-date en zo ontworpen dat de eeuwig veranderende workloads eenvoudig te beheren zijn. Met de klassieke, interne systemen is het tijdrovend en duur om computerhardware en randapparatuur voortdurend aan te passen aan nieuwe vereisten en hiervoor personeel vrij te maken of in te huren. Met Scope is dat allemaal al geregeld. Het schalen van hardware en resources op IT-niveau is inbegrepen in de huurprijs. Al met al een eerlijk, transparant prijsmodel zonder verborgen extra kosten. Maar dat hebben we u al eerder verteld.

  ]]>
  Riege boeking API koppelt BGL aan Air France KLM Martinair Cargo https://www.riege.com/nl/news/riege-boeking-api-koppelt-bgl-aan-air-france-klm-martinair-cargo/ Thu, 28 Nov 2019 12:11:00 +0100 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/riege-boeking-api-koppelt-bgl-aan-air-france-klm-martinair-cargo/ Düsseldorf/Meerbusch – Riege Software kondigt de livegang aan van de net ontwikkelde Direct Airline Booking API bij haar Nederlandse klant Best Global Logistics (BGL). In de eerste fase wordt de API gebruikt voor boekingen bij Air France KLM Martinair Cargo, als een geïntegreerde oplossing die naadloos samenwerkt met Scope, Riege’s softwarepakket voor de logistieke sector. De Direct Airline Booking-API biedt de voordelen van directe boekingen, maar voorkomt tegelijkertijd het nadeel van het wisselen tussen verschillende systemen en schermen. Voor Riege betekent dit een nieuwe mijlpaal in het streven naar „Eén systeem. Eén registratie.”, een aanpak waarmee het bedrijf van Scope de Digitale Standaard in de forwarding sector wil maken.

  BGL is de eerste klant die Riege om deze integratie heeft gevraagd en is ook de eerste die de koppeling gaat gebruiken. Na een proefperiode volgt Fast Forward Freight (FFF). Zowel BGL als FFF hebben samen met Riege in de API geïnvesteerd, waardoor deze in de kortst mogelijke tijd kon worden ontwikkeld. „We wilden profiteren van de voordelen van deze oplossing, hoe eerder hoe beter, maar daarnaast hadden we ook de ambitie om de eerste gebruikers van deze API te worden, als ‘early adopter’ en om een impuls te geven aan toekomstgerichte technologie,” zegt Michel Loots, CEO bij BGL.

  Met de nieuwe API kunnen Scope-gebruikers rechtstreeks een boekingsaanvraag sturen naar Air France KLM Martinair Cargo; ze ontvangen de beschikbare vluchten en prijzen in realtime en kunnen de vlucht die ze nodig hebben meteen boeken. Allemaal rechtstreeks vanuit Scope, zonder aparte boekingen via webportals of telefoon en altijd met een overzicht van de meest recente dynamische prijzen. „Technisch gezien komt het neer op een realtime match tussen capaciteit en vraag. In de praktijk gaat het om het besparen van tijd en geld doordat er niet meer gebeld hoeft te worden en wijzigingen in het systeem meteen zichtbaar zijn. Dat betekent dus letterlijk een flinke winst voor ons en onze klanten, hetgeen tegelijk onze positie versterkt in een zeer concurrerende markt. Het geld dat we samen met FFF in het project hebben geïnvesteerd is goed besteed en zal naar verwachting binnen een jaar zijn terugverdiend,” aldus Michel over de financiële kant van de zaak.

  „Je ziet tegenwoordig weinig bedrijven die co-investeren in technologische vooruitgang. Met partners als BGL en FFF kan Riege zich in de beste betekenis van het woord gezegend voelen. Samen leggen we de basis voor een baanbrekende oplossing die in een later stadium ook beschikbaar zal zijn voor alle Scope-gebruikers wereldwijd. En natuurlijk zal Air France KLM Martinair Cargo ook niet de enige blijven. Alle luchtvaartmaatschappijen zijn van harte welkom om mee te doen om zo nieuwe klanten te krijgen met indrukwekkende volumes vrachtvervoer,” zegt Henk Boorsma, Managing Director en mede-eigenaar van Riege Software in Nederland. De 65.995 unieke AWB’s die Scope-gebruikers in de afgelopen 12 maanden alleen al voor Air France KLM Martinair Cargo hebben aangemaakt, spreken voor zich.

  „Ik ben er trots op een bedrijf te vertegenwoordigen dat niet alleen kan vertrouwen op capabele en trouwe werknemers, maar ook op de loyaliteit van zijn klanten, waarvan velen meer dan eens bewezen hebben dat echte partnerships verder gaan dan puur zakelijke relaties. Dat is niet in geld uit te drukken, en ik wil Michel Loots van BGL en Marc Terpstra van FFF dan ook speciaal hiervoor bedanken. Als we beweren dat Scope de toekomst van de digitale logistiek is, dan behoren deze mannen ook tot de drijvende krachten,” zegt Dr. Tobias Riege, CEO van Riege Software.

  Over Best Global Logistics

  Best Global Logistics is een Nederlandse onafhankelijke logistieke dienstverlener (3PL) die wereldwijd relatief complexe logistieke oplossingen aanbiedt. Het bedrijf beschikt over twee douane-entrepots en vrije zone-magazijnen in Lijnden (Amsterdam Schiphol) en Rotterdam. BGL heeft een sterke positie in de maritieme industrie en is daarnaast actief in een groot aantal andere sectoren.

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme softwareoplossingen en -diensten voor de vrachtindustrie. Opgericht in 1985, levert het bedrijf producten en diensten aan meer dan 500 klanten over de hele wereld met meer dan 6.000 gebruikers in 41 landen. Riege heeft haar hoofdkantoor in Duitsland en 6 vestigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

  Het product van het bedrijf is Scope, de digitale standaard voor luchtvracht, zeevracht en Douane. Gebouwd met eenvoudige maar zeer functionele functies versnelt Scope alle processen en procedures. Omdat de mens de belangrijkste schakel in de hele supply chain is, combineert Scope eenvoud met functionaliteit en is het ontworpen voor de huidige en toekomstige logistieke professionals. Gegarandeerd om hun werk-leven te verbeteren.

  Press Contacts

  Michel J. Loots
  michel@BestGlobalLogistics.nl

  + 31 20 4108800

  Benjamin Riege
  ben@riege.com

  +49 2159 9148 0

  ]]>
  Eenvoudig te beheren https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-te-beheren/ Wed, 06 Nov 2019 11:04:00 +0100 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-te-beheren/ Een zending is meer dan het verplaatsen van goederen van A naar B. Het regelen van het transport is complex en bestaat uit een groot aantal logistieke processen waar operators, klanten en managers allemaal gelijktijdig bij betrokken zijn. Iedere deelnemer voert zijn of haar deel uit met de informatie die voorhanden is.

  De beschikking over accurate informatie is dus essentieel voor iedereen die bij het beheer van zendingen betrokken is. Verkeerde of ontbrekende informatie leidt tot verkeerde of ontbrekende beslissingen tijdens het proces. En verkeerde of ontbrekende beslissingen betekenen verlies aan inkomsten, door opslagkosten, vertragingen of verkeerd geplande routes. Ook als alles soepel loopt, is de druk op de spelers hoog. Als er dingen misgaan, kan dit dramatische vormen aannemen.

  Digitale Standaard

  Als standaard voor digitale logistiek wordt Scope regelmatig geactualiseerd om te voldoen aan de vereisten van vandaag en de behoeften op operationeel gebied. Dit geldt misschien ook voor andere systemen, maar Scope onderscheidt zich hierin door intelligentie, netwerkopbouw en onbegrensde connectiviteit, die een grensoverschrijdende en systeemoverschrijdende samenwerking mogelijk maken in de supply-chain. Scope is aangesloten op talloze systemen waarin op basis van de meest accurate informatie automatisch beslissingen worden genomen, waardoor de zendingen als het ware zichzelf beheren. En dat allemaal met naleving van de bestaande regelgeving en douanevereisten.

  Beheertools

  Een van de voordelen van Scope is dat het programma de druk verlicht op iedereen die bij de uitvoering van een zending is betrokken. Naast ingebouwde tools als de Shipment Monitor maakt Scope ook gebruik van webapplicaties als Connect en Commercial Dashboards. Betrokkenen kunnen daarin actief hun zending co-managen en managers van vrachtvervoerders krijgen inzicht in de werkelijke prestaties van het bedrijf, zodat ze de voortgang en productiviteit kunnen bewaken en analyseren en waar nodig kunnen aanpassen.

  Shipment Monitor

  In de Shipment Monitor zien gebruikers in één oogopslag de actuele status van de zendingen en hoeven ze niet elke zending afzonderlijk op te roepen. Op het scherm verschijnt de meest recente gebeurtenis en de volgende milestone, met informatie over datum en tijd. Indien er actie is vereist, kan de gebruiker rechtstreeks naar de zending gaan om de actie op te volgen. Er zijn verschillende filters om specifieke zendingen te selecteren, monitoren of bewerken. Door het overzicht van alle zendingen en de mogelijkheid om meteen in te grijpen, is er minder risico op ongewenste en kostbare vertragingen met mogelijk verlies van omzet en reputatie.

  Connect

  Connect is de webapplicatie die expediteurs, agenten en klanten in staat stelt de actuele status van een zending in de keten te volgen. De voordelen hiervan zijn talrijk en betalen zichzelf terug. Het feit dat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt en wie wat moet doen en wanneer, is onbetaalbaar. Alle betrokkenen krijgen betrouwbare informatie over hun verantwoordelijkheden op alle locaties en kunnen de mogelijkheid krijgen milestones af te vinken en gebeurtenissen toe te voegen, ongeacht of ze Scope gebruiken of niet.

  Klanten kunnen een boeking invoeren die onmiddellijk beschikbaar is in Scope. Alle relevante documenten worden meteen na het afmaken van de zending gegenereerd en zijn beschikbaar voordat de zending aankomt. Betrokkenen kunnen de documenten meteen zien en de volgende stap zetten of actie ondernemen.

  Dashboards

  De Commercial Dashboards bieden managers meer inzicht en solide informatie over de actuele stand van zaken in het bedrijf. Op de dashboards worden de werkelijke prestaties in realtime weergegeven aan de hand van interactieve, duidelijke grafieken die inzicht geven in vitale operationele en financiële processen. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de feitelijke economische status van een bedrijf.

  Managers krijgen zo in een halve seconde diepgaand en uitvoerig inzicht in live data rechtstreeks uit Scope. Ze kunnen actuele en eerdere prestaties controleren, vergelijken en analyseren, van de eerste tot de laatste. Ze kunnen operaties, productiviteit en inkomsten beoordelen om de ingezette middelen en behaalde winst te bevestigen. Ze kunnen de voortgang bewaken en trends volgen. Daarmee versterken ze de basis van een vruchtbare groeistrategie en wordt tegelijkertijd de druk van onzekerheid en speculatie weggenomen.

  Management summary

  Als geen ander system staat Scope voor het eenvoudiger managen van zendingen en het bedrijf van de forwarder in zijn algemeenheid. De druk op degenen die voor de zendingen verantwoordelijk zijn wordt verlicht en in feite overgeheveld naar de concurrentie, die dit tempo maar moet zien bij te houden.

  ]]>
  Forwarding Software voor iedereen “Made in Germany” https://www.riege.com/nl/news/forwarding-software-voor-iedereen-made-in-germany/ Tue, 22 Oct 2019 16:50:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/forwarding-software-voor-iedereen-made-in-germany/ De term „Made in Germany” werd oorspronkelijk geïntroduceerd in Groot-Brittannië in de Merchandise Marks Act van 1887, om buitenlandse producten aan te duiden of zelfs te stigmatiseren. Ironisch genoeg is deze term inmiddels synoniem geworden voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Duitsland staat vandaag de dag op nummer 1 op de lijst van 52 landen van de Made-in-Country-index. Wereldwijd hebben klanten een groot vertrouwen in producten met het „Made in Germany”-label. Dat wordt bevestigd in een onlangs uitgevoerd onderzoek in 23 landen door YouGov Market Research en de University of Cambridge, waarin Duitsland op nummer 1 staat, gevolgd door Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk.

  Het label vandaag de dag

  Het label „Made in Germany” staat niet onder toezicht van een centraal regelgevend orgaan en is evenmin een geregistreerd kwaliteitszegel. De in Duitsland gemaakte producten kunnen onderdelen van buitenlandse onderaannemers bevatten en toch het label „Made in Germany” dragen. Of ze hebben labels als „Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland” of „Gebouwd in Duitsland”. Dus wat betekent dit label bij Riege Software?

  De 100%-regel van Riege

  Klanten die een product kopen met het label „Made in Germany”, verwachten de beste kwaliteit. Riege Software wringt zich niet in allerlei bochten of verdoezelt de feiten over waar en hoe onze software wordt gemaakt. We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben om te leveren wat onze klanten op basis van het label „Made in Germany” van ons verwachten.

  Riege garandeert dat het kwaliteitszegel „Made in Germany” op onze expeditiesoftware Scope ook echt betekent dat het 100% „Made in Germany” is en stelt alles in het werk om aan die norm te blijven voldoen. Het ontwerp, de ontwikkeling, de technische aspecten en de uiteindelijke productie, inclusief supervisie en kwaliteitscontroles, vinden uitsluitend plaats in het hoofdkantoor van Riege in Duitsland.

  Nog betere kwaliteitswaarborg

  Ons streven naar 100% „Made in Germany” omvat meer dan het simpele feit dat ons product in Duitsland wordt gemaakt. Het betekent dat we de lat heel hoog leggen en dit ook wereldwijd uitdragen in al onze vestigingen en onder al onze medewerkers buiten Duitsland en Europa. Intensieve training en coaching zorgen ervoor dat deze normen worden overgenomen en nageleefd. We denken graag dat het feit dat wij het label gebruiken als kwaliteitsaanduiding van onze eigen producten, bijdraagt aan een betere reputatie van het label „Made in Germany”.

  ]]>
  Eenvoudig in gebruik https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-in-gebruik/ Tue, 15 Oct 2019 11:09:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-in-gebruik/ Herinnert u zich het artikel over hoe eenvoudig het is om Scope te leren? Nou, als iets eenvoudig te leren is, volgt daar meestal ook uit voort dat het tamelijk eenvoudig in het dagelijks werk te gebruiken is. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat de verschillende aspecten van logistiek als expeditie en douane-aangiften steeds meer digitaal worden uitgevoerd, is onvermijdelijk. Dat weet iedereen. En ja, de software zelf is wel digitaal, maar hoe verhoudt zich dat tot digitaliteit in de zin van invoer, uitwisseling, opslag, verwerking en integriteit van gegevens? Is daar dan hogere wiskunde voor nodig? Of worden dingen hierdoor juist gemakkelijker en dus ook prettiger voor iedereen? Met Scope is het laatste het geval: processen lopen soepeler, werknemers werken prettiger, klanten zijn tevreden en er wordt meer samengewerkt. Dat klinkt als een heleboel, maar met een goede basis is dit helemaal niet zo moeilijk te realiseren.

  Duidelijk en consistent

  Het begint met het invoerscherm en alle vervolg schermen. Die geven een duidelijk beeld van de workflow met een consistente lay-out, waardoor de forwarders activiteiten en douane-aangiften naadloos stap voor stap kunnen uitvoeren. Dankzij intuïtieve invoervelden met automatische aanvulling kan elke zending sneller worden bewerkt. En dit concept van eenmalige gegevensinvoer gaat tijdverspilling en fouten door opnieuw invoeren tegen. In de praktijk biedt Scope een gebruikersinterface die de essentiële functies bevat die de gebruiker nodig heeft. Een doorgewinterde operator kan in 60 seconden een zending aanmaken en aan het eind alle relevante gegevens overhandigen.

  Sterke gegevens, handige sjablonen, Quick Search-functie

  Scope bewaart, beheert en verwerkt een oneindige hoeveelheid gegevens en weet hoe en waar deze te vinden zijn als het nodig is. Door accumulatie en onderhoud van sterke mastergegevens en de mogelijkheid sjablonen te maken, komt er een eind aan tijdrovende controles en hoeven documenten voor terugkerende zendingen niet steeds opnieuw te worden gemaakt. Gebruikers kunnen zich volledig richten op hun kerntaken en de vaart in hun werk houden. Ze hoeven niet langer te proberen een zending in te voeren op basis van een stel bijeengeraapte aantekeningen en vage herinneringen. Scope vervangt menselijke desorganisatie door orde en digitale databanken waarin belangrijke informatie in een handomdraai is te vinden. En als u zich bepaalde informatie nog maar vaag herinnert, kunt u de termen die u nog wel weet invullen in de Quick Search-functie en hebt u in een mum van tijd gevonden wat u zocht.

  Digitale Standaard

  Ter onderbouwing van de claim dat Scope de Digitale Standaard in logistieke software is, kunnen in Scope allerlei soorten gegevens worden verwerkt. Ondanks het feit dat het nog gemakkelijker zou zijn als het aantal dataformats zou worden teruggebracht tot een beleid van “Eén systeem. Eén registratie”, is de Luchtvrachtsector hiervan een goed – of eigenlijk slecht – voorbeeld. Een van de pluspunten van Scope is dat de e-AWB aan het eind van de zending automatisch kan worden aangemaakt, zonder dat er extra tools voor nodig zijn. Maar meer dan 10 jaar na de lancering in 2008 is zo’n 50% van de luchtvrachtsector nog steeds niet volledig digitaal, en blijft het ingewikkeld om uit te vinden welke luchtvaartmaatschappijen op welke segmenten überhaupt een e-AWB ondersteunen. Zo bezien is Scope niet alleen eenvoudig te gebruiken, maar ook eenvoudig zijn tijd vooruit. De toekomst van logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van digitale logistiek. En dus voorbereid op de toekomst. Per vandaag. Zo eenvoudig is het.

  ]]>
  Eenvoudig om te leren https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-om-te-leren/ Thu, 10 Oct 2019 10:49:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-om-te-leren/ Wanneer Scope volledig is geïmplementeerd, kunnen gebruikers meteen profiteren van een groot aantal voordelen en pluspunten. De professional in forwarding begrijpt in één oogopslag de duidelijke gebruikersinterface van de software die overeenkomt met de workflow van de expediteur. De consistente schermen binnen Scope zijn herkenbaar en duidelijk. Dankzij deze eenvoud kan de gebruiker al doende veel meer leren dan met andere bedrijfssoftware op de markt. Daarnaast zijn er aanvullende trainingen, die zijn afgestemd op de individuele vraag van de klant. En zo kan iedere medewerker een ware forwarding kampioen worden.

  Bij Riege leren gebruikers meer

  U ziet dus niet alleen onmiddellijk hoe Scope werkt, maar daarnaast kunt u trainingen volgen van zeer bekwame Riege-experts, die zowel de taal van software als de taal van expeditie, Douane en afhandeling spreken. Dit zorgt ervoor dat u vanaf het begin soepel en zonder onderbrekingen met het systeem kunt werken. Behalve gedegen lessen over een probleemloze afhandeling van het dagelijkse werk laten de trainers van Riege u handige snelkoppelingen zien naar verborgen schatten binnen Scope. Dit levert vaak verbluffende resultaten op, waardoor het werken met Scope nog leuker wordt en productiviteit oplevert.

  Scope ondersteunt gebruikers automatisch

  Mocht er toch iets misgaan bij het invoeren van de zending, zoals een typefout of verwisselde cijfers, dan komt de verrassing niet pas aan het eind. In Scope wordt een groot aantal velden voortdurend gevalideerd terwijl u bezig bent. Als iets niet correct is of op zijn minst opnieuw gecontroleerd moet worden, wordt dit aangegeven in het systeem. Bij ongeldige of volstrekt onjuiste invoer verschijnt een rood pictogram met een foutmelding, waardoor de gebruiker weet dat er actie ondernomen moet worden. Een geel waarschuwingspictogram duidt op een minder ernstig probleem en kan worden genegeerd, al is het wel raadzaam om hier aandacht aan te besteden om zonder problemen verder te gaan.

  Je blijft leren

  Scope is de optelsom van eindeloze verbeteringen en voortdurende uitbreidingen van het systeem en dit zal altijd zo blijven. Juist daardoor kan Scope claimen de Digitale Standaard in software voor expeditie te zijn. Met deze extra’s en updates krijgt Scope ook nieuwe functies en mogelijkheden. Om dit allemaal bij te houden biedt Riege gedegen in-depth training, die zelfs handig is voor ervaren gebruikers om hun expertise te verdiepen, hun vaardigheden te verbeteren en het maximale uit Scope te blijven halen. Als u in een bepaalde fase toch even de weg kwijt bent, is er altijd de complete online gebruikershandleiding bij de hand. Of druk op F12 voor direct contact met de Riege Helpdesk. Door regelmatig gebruik te maken van deze gebruiksvriendelijke tools blijft u eenvoudig up-to-date en kunt u uw kennis uit de beginsessies verder uitbouwen. En wordt Scope een systeem dat altijd eenvoudig is te gebruiken. Meer informatie over dit onderwerp volgt binnenkort.

  ]]>
  Eenvoudig te implementeren https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-te-implementeren/ Tue, 08 Oct 2019 16:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-te-implementeren/ Omdat de installatie van Scope grotendeels wordt uitgevoerd door Riege, is de software met minimale betrokkenheid van IT en zeer beperkte menskracht klaar voor gebruik. Dat heeft als geweldig bijkomend voordeel dat medewerkers zich kunnen concentreren op belangrijkere taken dan de installatie van Scope. Riege zorgt dat het systeem tot in de puntjes is voorbereid en dat maakt Scope tot de digitale norm in expeditiesoftware.

  Eén enkel aanspreekpunt

  Bij elke bestelling van Scope door een expediteur wordt door Riege een projectmanager aangewezen. Deze wordt het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant bij Riege. De projectmanager kan worden benaderd voor alles wat te maken heeft met analyses, planningen, beheer of communicatie. De projectmanager werkt natuurlijk niet alleen, maar wordt op de achtergrond bijgestaan door een ondersteuningsteam van bekwame deskundigen uit verschillende disciplines. Deze specialisten zijn onzichtbaar voor de klant, die heeft alleen contact met de aangewezen projectmanager die het werk van het Riege-implementatieteam begeleidt. Zo wordt voorkomen dat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat over vereisten en terminologie. De projectmanager spreekt zowel de taal van de expediteur als die van de software, waardoor er voortdurend vooruitgang zit in het project.

  De eerste stappen en daarna

  Het Riege-team begint met een inventarisatie van de bedrijfsprocessen van de expediteur, documenteert wat er nodig is en bereidt de installatie van Scope voor, waaronder het juiste aantal benodigde gebruikerslicenties. De installatie bevat ook:

  • eventueel het importeren van de belangrijkste gegevens van partners van de klant.
  • aansluiting van branche kantoren en printers op het Riege-datacenter of de Scope-server
  • toevoegen klantenlogo op de standaard Scope formulieren
  • ondersteuning bij de aansluiting op externe boekhoudsystemen op Scope (inclusief rekeningschema, kostenplaatsen, valuta's en koersen en de btw codes).

  Dit laatste onderdeel komt voort uit de ruime ervaring met een groot aantal interfaces als bijvoorbeeld Exact (Online en Globe), AccountView, Afas en Unit 4 zorgt voor naadloze uitwisseling en hoge data-integriteit.

  Deze drie onderdelen kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke expediteur. Hiervoor is alleen een duidelijke lijst met eisen nodig. De klant merkt nauwelijks iets van de activiteiten die worden uitgevoerd op de achtergrond en die zorgen voor solide prestaties.

  Registratie bij en verbinding met externe systemen

  Aangezien connectiviteit een van de belangrijkste voordelen is van Scope, besteedt Riege hier extra aandacht aan. Verbindingen en registraties voor externe systemen en databases zijn onderdeel van het servicepakket zonder extra kosten, behalve voor de vergoedingen voor gebruik. Er wordt connectiviteit geboden voor:

  • Berichten van en naar luchtvaartmaatschappijen (e-freight, FWB en FHL)
  • Zeevracht (INTTRA boekingen, instructies en VGM of met OceanInsights t.b.v. container status updates)
  • Douane aangiftes en bijbehorende service berichten
  • Denied Party Screening
  • RA/KC-database
  • Wisselkoersen van de ECB

  De toegang tot deze leveranciers wordt rechtstreeks vanuit Scope ingeschakeld, er hoeven geen extra programma's te worden geïnstalleerd.

  Voordat het systeem live gaat en daarna

  Voor een zo goed mogelijke ervaring vanaf het begin biedt Riege de klant training die is afgestemd op de processen en behoeften van de klant. Ook is er ondersteuning als het systeem live gaat. Als we zeker weten dat de klant zo snel mogelijk live kan gaan, richten we onze aandacht op een zo succesvol mogelijk gebruik in de praktijk. Want zo is Riege. Want zo is Scope. Want zo bent u, zonder zelfs nog maar te denken over de processen en procedures van de installatie. Denk er wel even aan om het volgende hoofdstuk in de reeks "Eenvoudig om te leren" te lezen. Dat verschijnt binnenkort.

  ]]>
  Lufthansa Cargo relies on Scope from Riege Software for Customs declarations https://www.riege.com/nl/news/lufthansa-cargo-relies-on-scope-from-riege-software-for-customs-declarations/ Tue, 08 Oct 2019 06:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/lufthansa-cargo-relies-on-scope-from-riege-software-for-customs-declarations/ Dusseldorf/Meerbusch — Riege Software prevailed against well-known competitors in a tender procedure of Lufthansa Cargo AG for the redesign of its system for handling the German ATLAS customs procedures SumA and NCTS as well as the Austrian NCTS Out procedure. In Germany, over 800 Scope users are active at 10 locations, in Austria currently 20.

  Essential criteria in choosing a system and partner were, among others, the technical sustainability of the system as well as the confidence in long-term development based on partnership. “In view of the large volumes that we handle in Germany and worldwide, we need a strong IT partner. A powerful and reliable interface to the customs authorities via continuously enhanced software with fast adaptation of short-term changes is crucial for us and our customers”, said Michael Reisenberg, Head of Application Development - Cargo Handling, Customs & Connectivity at Lufthansa Cargo.

  With these stringent requirements, Lufthansa Cargo opted for Scope, the application for digital logistics developed by Riege. In just 4 months of intensive work, the team around Dirk Heidenfelder, Product Manager Customs at Riege Software, and Holger Merk, Team Leader Customs Development, were able to implement the requirements. The focus was on automated clearance of the summary declaration (SumA) and re-exports by taking IATA messages and converting them into a standardized format. In addition, the transit procedure is also created via IATA messages and then supplemented manually. “There is still room for further automation of the processes”, summarized Dirk Heidenfelder. And Holger Merk added: “We are prepared for this. Scope has considerable potential to provide users with even more comprehensive support in the control and post-processing processes.”

  An essential part of the project was also the accompanying coaching in the go-live phase and reliable support, which Riege defines as functionality within Scope and not as is usual, a supplementary service. “The strength of our product lies not least in the qualification of the people who develop, permanently improve and expand it - and accompany customers in an advisory and problem-solving way. Anyone who relies on Scope can also rely on the support”, said Dr. Tobias Riege, CEO of Riege Software, “just as we could rely on the cooperation of those involved at Lufthansa Cargo. My special thanks go to the entire Lufthansa Cargo team, both in the stations and in the central departments, for their fantastic support throughout the entire project phase.”

  In Germany the locations Frankfurt, Hamburg, Berlin, Cologne, Dusseldorf, Leipzig, Munich, Nuremberg, Stuttgart and Paderborn went live with over 800 users, in Austria Vienna with about 20. “The speedy implementation of the project was very important for us. In addition to the always highly professional cooperation, the positive team spirit also contributed to the success, which further increased the common motivation”, commented Oliver Schatz, Head of Global Handling Processes and responsible for Customs at Lufthansa Cargo, on the timely implementation.

  About Lufthansa Cargo

  With a turnover of 2.7 billion euros and 8.9 billion revenue tonne-kilometres in 2018, Lufthansa Cargo is one of the world's leading companies in the transport of air freight. The company currently employs about 4,500 people worldwide. Lufthansa Cargo focuses on the airport-to-airport business. The cargo carrier serves around 300 destinations in more than 100 countries with its own fleet of freighters, the belly capacities of passenger aircraft operated by Lufthansa German Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings and SunExpress, and an extensive road feeder service network. The bulk of the cargo business is routed through Frankfurt Airport. Lufthansa Cargo is a wholly owned Lufthansa subsidiary of Deutsche Lufthansa AG and Lufthansa Group’s logistics specialist.

  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of cloud-based software solutions and services for the logistics industry. Established in 1985, the privately-owned and managed company provides products and services to more than 550 customers worldwide with over 6,000 users in 41 countries. Headquartered in Germany, Riege maintains 6 branches in Europe, Asia and North America.

  The company's brand is Scope, the digital standard for freight forwarding and Customs, which accelerates all processes and procedures in logistics. By integrating external ERP/WMS and intelligent applications, Scope enables cross-system collaboration and network building, with focus on quality enhancement and productivity increase, cost reduction and revenue improvement, customer loyalty and employee satisfaction.

  Press Contacts

  Andreas Pauker
  Lufthansa Cargo
  andreas.pauker@dlh.de
  +49 69 69695537

  Benjamin Riege
  Riege Software
  ben@riege.com

  +49 2159 91480

  ]]>
  Buzzwoorden https://www.riege.com/nl/news/buzzwoorden/ Tue, 03 Sep 2019 10:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/buzzwoorden/ Er waart een spook door de logistieke sector. Het spook vraagt of u de transformatie naar de digitale toekomst van de logistiek wel de baas zult worden. Over die toekomst lijkt een heleboel onzekerheid te bestaan. Onzekerheid is altijd een vruchtbare voedingsbodem geweest voor zelfverklaarde verlossers, en is dat nog steeds. De boodschap van deze zelfverklaarde verlossers is vaak simpel en aanlokkelijk: hun verhaal zit vol met de nieuwste buzzwoorden, die kennelijk de oplossing zijn voor al onze problemen. Buzzwoorden als blockchain, artificiële intelligentie (AI) en machine leren, om er maar een paar te noemen.

  Laat er geen misverstand over bestaan: als makers van Scope - Innovatie in Logistiek, hebben we altijd voorop gelopen en opengestaan voor technologische vooruitgang. Elke opkomende en nieuwe technologie wordt door ons nauwgezet gevolgd en beoordeeld om te kunnen bepalen of het om een hype gaat of echt een trend wordt. We weten ook dat een hype zo weer over kan zijn, terwijl trends vaak vorm krijgen in nieuwe standaarden voor de industrie. Dat laatste gebeurt sporadisch en wordt misschien wel werkelijkheid voor blockchain, AI en machine leren. Al heeft onlangs een gerenommeerde wereldspeler op IT-gebied deze onderwerpen weer stilletjes onder het tapijt geveegd.

  Logistiek en blockchain

  Voor de duidelijkheid: in het kort komt de blockchain-technologie erop neer dat de uitwisseling van gegevens tussen deelnemers die elkaar niet kennen wordt gecodeerd. Dit is slechts van toepassing op een klein percentage van de belanghebbenden in de logistieke sector waar veel zakelijke relaties, zo niet alle, langdurig van aard zijn en gebaseerd zijn op ervaring, wederzijds respect en vertrouwen. Blockchain is gebaseerd op wantrouwen. In de nabije toekomst zullen we zien hoe blockchain succesvol kan worden geïmplementeerd in digitale logistieke systemen en of dit niet leidt tot meer wantrouwen in plaats van betere processen.

  Logistiek en machine leren

  Vanaf het begin, nu al lang geleden, worden AI en machine leren geassocieerd met de wereldkampioen schaken die wordt verslagen door een schaakcomputer. Na jaren van onderzoek, vooruitgang en geavanceerde ontwikkelingen heeft deze tweeling een plek veroverd in de high-tech industrie en in de wetenschap. Maar het heet nog steeds machine leren, met de nadruk op leren. Wie levert de algoritmes? Wie stelt de norm? Wie bepaalt de doelstellingen? Mensen. AI en machine leren zijn in de eerste plaats ontworpen als hulpmiddel voor het sneller en betrouwbaarder afwerken van dagelijks terugkerende taken, met zo min mogelijk fouten. Maar het is een feit dat AI nog verre van perfect is. Een röntgenapparaat in de operatiekamer weet niet meer van het menselijk lichaam en van afwijkende inconsistenties dan elke goede menselijke arts.

  Technische ontwikkeling en mensen

  En dan is er nog een ander aspect dat niet moet worden vergeten en dat betrekking heeft op de mensen die in deze sector werkzaam zijn: levert het technisch haalbare hen verlichting of ontslag op? Zullen mensen hiervan profiteren of worden ze het slachtoffer van deze ontwikkelingen, doordat ze overbodig worden en hun toekomst hen wordt afgenomen?

  Als we het hebben over buzzwoorden als blockchain, AI en machine leren, maken we ons niet zozeer zorgen over wat de technologie daarachter kan doen. Daar is geen discussie over. De vraag is wat deze technologieën kunnen doen voor de logistieke sector en de talloze mensen die deze sector levend houden. Of als we de vraag omdraaien: hebben deze technologieën niet al op de een of andere manier een ingang gevonden? Bijvoorbeeld in Scope, ten voordele van zowel de sector als de werknemers.

  Assistentie in vrachtvervoer en douane-aangiften

  Laten we eens kijken naar wat Scope al doet om de mensen die ermee werken te helpen. De module Forwarding bevat een ingebouwde functie voor het automatisch aanvullen tijdens de gegevensinvoer. Ingevoerde gegevens worden gevalideerd aan de hand van databases. Het systeem maakt automatisch facturen aan. De module Douane-aangiften berekent automatisch de gevolgen voor de borgstelling. Het systeem geeft waarschuwingen over verlopen deadlines. Een slimme functie voor nieuwe berichten verwijst altijd naar het laatste geldige bericht.

  Dit zijn duidelijke voorbeelden van hoe AI en machine leren in Scope hun plek vinden. Dit proces is voorlopig nog niet afgerond, maar we blijven trouw aan ons streven naar „Digitale logistiek met hart voor mensen”. En dat is meer dan een buzzwoord. We zijn niet actief bezig om de menselijke factor uit de logistieke sector te bannen.

  Om een lang verhaal kort te maken: buzzwoorden zijn geen oplossing voor het probleem dat bekend staat als de digitale toekomst. Het gaat erom welke technologieën aan die woorden invulling kunnen geven en hoe die op een menselijke manier kunnen worden ingezet voor de logistieke sector om de dagelijkse gang van zaken en het welzijn van mensen te verbeteren. Per slot van rekening zijn de technologieën achter de buzzwoorden niet meer dan instrumenten die we kunnen gebruiken. Ze zijn niet het antwoord op de vraag of we al dan niet de toekomst de baas zullen worden.

  ]]>
  Verborgen kosten vs. transparante prijsstelling https://www.riege.com/nl/news/verborgen-kosten-vs-transparante-prijsstelling/ Mon, 29 Jul 2019 12:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/verborgen-kosten-vs-transparante-prijsstelling/ Aankoopbeslissingen worden in grote mate beïnvloed door de prijs van een product. Identiek product, verschillende prijzen? Dan is de keus snel gemaakt. Vergelijkbare producten met verschillende prijzen? Dan wordt het moeilijker: hoe maak je een uitvoerige vergelijking en hoe weet je wat je uiteindelijk krijgt? Dat weet je pas na de aanschaf en dan is het te laat.

  Met logistieke software is het nog meer oppassen geblazen. Het beëindigen van een getekend contract vanwege excessief hoge meerkosten is een kostbare zaak. Opzeggen nadat het pakket geïnstalleerd is, is de eerste vijf jaar of langer zo goed als onmogelijk.

  Bij onverwachte extra kosten kan logistieke software veranderen in malware

  Het probleem begint met een billijke en transparante prijsstelling, of juist het tegenovergestelde daarvan. De leverancier die een eerlijk beeld geeft van alle kosten, ook de extra kosten, loopt het risico afgewezen te worden omdat hij op het eerste gezicht te duur lijkt. De leverancier die een lage prijs biedt maar de vaak eindeloze lijst aan extra kosten voor functionaliteit en diensten niet vermeldt, krijgt het contract. Wanneer de koper ontdekt dat de totale operationele kosten hoger zijn dan die van het transparante aanbod dat hij had afgewezen, zit hij eraan vast.

  Om te voorkomen dat het al uitgegeven bedrag in rook opgaat, moet de koper deze extra rekeningen accepteren en betalen, ongeacht hoeveel het er zijn en waarvoor. Weigeren is zinloos. En hoewel de software misschien wel doet wat werd beloofd, wordt het een soort malware door de schade die het bedrijf oploopt door lagere winstmarges. Als de extra kosten worden doorberekend, brengt dit de relatie met de klant in gevaar. En dan voldoen sommige producten ook nog eens niet aan de verwachtingen die je ervan had bij de aanschaf.

  Voorkom verborgen kosten voor logistieke software

  Hoe kun je deze vervelende situatie voorkomen? Vertrouw niet op oppervlakkige cijfers. Zorg voor betrouwbare maatstaven voor de uitvoeringskosten. Vraag een goed onderbouwde berekening in plaats van een aantrekkelijke offerte. Of neem de kortere route om de zaken wat sneller voor elkaar te krijgen: Scope! Scope is ontworpen als forwarding software voor LuchtvrachtZeevracht en Douane en heeft zich ontwikkeld tot de 'Digital Standard' voor de logistieke sector. Door grens en systeem overschrijdende mogelijkheden voor samenwerking dankzij de connectiviteit, terwijl er tegelijk oog is voor de menselijke kant.

  Transparante prijsstelling is ook een kenmerk van logistieke software

  Maar dat is nog niet alles. Met een focus op 'Digitale logistiek met hart voor mensen' is Scope een natuurlijke afspiegeling van de normen en waarden van zijn maker – Riege Software. Sinds 1985 een familiebedrijf en geen enkele neiging om dat te veranderen. Riege staat voor openheid, vertrouwen en billijkheid in alle aspecten van het bedrijf en dat geldt daarom ook voor Scope. Naast de transparante prijsstelling gelden er vanzelfsprekend ook een korte contracttermijn en billijke voorwaarden. Je betaalt voor wat je krijgt en je krijgt waarvoor je betaalt. Nu en in de toekomst. Voor een voordelige prijs. Omdat het plezier van de mensen die met Scope werken, mede afhangt van de tevredenheid van hun werkgevers.

  ]]>
  Jordi Barreiros benoemd tot nieuwe branchemanager van Riege Software in Zwitserland https://www.riege.com/nl/news/jordi-barreiros-benoemd-tot-nieuwe-branchemanager-van-riege-software-in-zwitserland/ Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/jordi-barreiros-benoemd-tot-nieuwe-branchemanager-van-riege-software-in-zwitserland/ Bassersdorf/Zurich, Zwitserland – Per 2 mei 2019 is Jordi Barreiros aangesteld als nieuwe branchemanager voor Riege Software in Zwitserland. Jordi is een erkend deskundige op het gebied van douanezaken en internationale handel en neemt een schat aan ervaring in transport en logistiek mee. Met zijn benoeming wordt de toenemende groei van Scope, Riege's platform voor digitale logistiek, verder versterkt.

  "Ons doel in Zwitserland is het inzetten van onze expertise en referenties voor de uitbreiding van het klantenbestand van Scope met bedrijven buiten de traditionele expeditiesector. Jordi's ervaring als gebruiker en zijn opgebouwde netwerk aan importeurs zijn ideale uitgangspunten om dat doel te bereiken", zegt Dr. Tobias Riege, CEO van Riege Software.

  Jordi komt oorspronkelijk uit Spanje en heeft Spaans en Duits als moedertaal. Daarnaast spreekt hij Zwitserduits, Engels en Frans. Met zijn enorme motivatie en kennis zal hij zeker in staat zijn Riege's strategie in successen te vertalen. "Het bevorderen van lokale expertise als stimulans voor wereldwijde groei is een onderdeel van de positionering van Scope dat 100% overeenkomt met de doelen waar ik naar streef", zegt Jordi Barreiros. "Het feit dat klanten digitale processen niet alleen moeten uitvoeren maar ook steeds meer moeten begrijpen met het oog op toekomstige projecten, is een perfect uitgangspunt voor het bereiken van de doelen die we onszelf voor de Zwitserse markt hebben gesteld."

  Dat geldt met name voor de douane-afhandeling. Alle procedures voor e-dec en Swiss Transit (NCTS) zijn in Scope geïntegreerd, waardoor expediteurs en ontvangers de douaneverklaringen rechtstreeks kunnen verzenden vanuit Scope of een van de bestaande ERP/WM-systemen die met Scope zijn gekoppeld. Gezien de specifieke onafhankelijke status van Zwitserland in Europe is hier grote vraag naar.

  Jordi Barreiros volgt Andreas Fenner op, die om gezondheidsredenen na 10 jaar terugtreedt als branchemanager voor Riege in Zwitserland. "Andreas is vanaf het allereerste begin bij het bedrijf betrokken. Hij heeft de zaken vanaf de grond af opgebouwd, dus we hebben veel aan hem te danken en wensen hem het allerbeste, vooral een goede gezondheid," zegt Dr. Tobias Riege. Jordi Barreiros voegt hieraan toe: "Als opvolger van Andreas en met wat hij heeft opgebouwd, heb ik de perfecte basis om zijn werk succesvol voort te zetten en tegelijkertijd te streven naar verdere groei."

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software-oplossingen en diensten voor de vrachtindustrie. Het in 1985 opgerichte bedrijf is in particuliere handen en levert producten en diensten aan meer dan 450 klanten wereldwijd met meer dan 5000 gebruikers in 41 landen. Naast het hoofdkantoor in Duitsland heeft Riege 6 vestigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

  De softwareoplossing van het bedrijf is Scope, een digitaal platform voor luchtvracht, zeevracht en douane-afhandeling dat zorgt dat alle processen en procedures sneller kunnen worden afgehandeld. Dankzij de complementaire webapp "Connect" en de integratie van externe ERP/WMS-software kunnen partijen met verschillende systemen wereldwijd in Scope samenwerken. Met een focus op kwaliteitsverbetering en hogere productiviteit, kostenbesparing en hogere omzet, loyale klanten en tevreden werknemers.

  ]]>
  INTTRA communicatie zonder contract https://www.riege.com/nl/news/inttra-communicatie-zonder-contract/ Fri, 07 Jun 2019 09:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/inttra-communicatie-zonder-contract/ Riege Software doet haar klanten in het zeevrachtvervoer een aanbod dat ze nergens anders zullen vinden: een rechtstreekse verbinding met INTTRA, zonder bindend contract en zonder omwegen. Rechtstreeks vanuit Scope.

  De volgende gegevens kunnen worden verstuurd:

  • Containerboekingen en events
  • B/L-instructies
  • VGM-informatie (VERMAS)

  Al het werk wordt gedaan in Scope. U verliest geen tijd meer met het overschakelen naar INTTRA of naar websites van de rederijen.

  In de praktijk betekent dit:

  • Gegevensuitwisseling met één enkele handeling vanuit Scope
  • Niet langer wisselen tussen verschillende systemen, geen dubbele ingave van dezelfde gegevens
  • Nauwkeurige informatie over de status van de zending in Scope
  • Geen afzonderlijk INTTRA contract, geen aparte facturering

  Samengevat zijn de voordelen voor gebruikers:

  • Minder werk door snellere verwerking
  • Geen extra kosten, we hanteren de prijzen van INTTRA
  • Lagere kosten door tijdbesparing

  De service is niet gratis. Maar dankzij de besparingen en betere gegevensbeveiliging is de service zeker zijn geld waard.

  Veelgestelde vragen

  Wat zijn de voordelen van het versturen van berichten via INTTRA?

  De kwantitatieve en kwalitatieve inhoud van de berichten is voortdurend hoog, waardoor de gegevens aanzienlijk beter zijn. De berichten worden zonder vertraging rechtstreeks vanuit Scope verstuurd en zijn daarin onmiddellijk zichtbaar voor de ontvanger, waardoor u meetbaar tijd bespaart.

  Wat zijn de voordelen van een verbinding met INTTRA via Riege?

  Voor de directe verbinding via Riege betaalt u geen extra kosten bovenop de prijs van INTTRA. Dat betekent dat u geen contract voor INTTRA hoeft af te sluiten en geen aparte facturen van INTTRA ontvangt.

  Welke contractuele verplichtingen ga ik aan?

  Geen enkele. U sluit alleen met Riege een activeringsovereenkomst af. Facturering vindt plaats op basis van het aantal containerberichten dat u verstuurt.

  Bij hoeveel containerberichten wordt de overeenkomst interessant?

  Aangezien de kosten van containerberichten afhankelijk zijn van de grootte van het vervoersbedrijf, is de overeenkomst ook de moeite waard voor expediteurs die maar een paar containers per maand vervoeren.

  Zijn er gratis alternatieven?

  Ja, die zijn er. Een populaire manier is de rechtstreekse toegang met de rederijen via hun websites. Maar de extra tijd die daarmee gepaard gaat, staat vaak niet in verhouding tot de voordelen van geautomatiseerde verwerking en de daarmee gepaard gaande hogere data kwaliteit.

  ]]>
  Riege presenteert “Digitale logistiek met hart voor mensen” op transport logistic 2019 https://www.riege.com/nl/news/riege-presenteert-digitale-logistiek-met-hart-voor-mensen-op-transport-logistic-2019/ Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-presenteert-digitale-logistiek-met-hart-voor-mensen-op-transport-logistic-2019/ Meerbusch, Duitsland – Tijdens transport logistic, van 4-7 juni 2019 in München, presenteert Riege Software voor de achtste keer op rij haar digitale oplossingen voor de logistieke sector. En voor de zevende keer is er een presentatie van Scope, het softwaresysteem voor luchtvracht, zeevracht en douane afhandeling, dat door voortdurende ontwikkeling is uitgegroeid tot een logistiek platform voor grensoverschrijdende en systeemoverschrijdende samenwerking.

  Insiders en geïnteresseerden kunnen met eigen ogen zien wat Riege bedoelt met "Digitale logistiek met hart voor mensen". Scope biedt de mogelijkheid het hele transportproces van offerte tot aflevering in te voeren, garandeert de connectiviteit door de integratie van externe systemen en zorgt dat bedrijven tijdens de hele keten met elkaar kunnen samenwerken. En dat alles vanuit één enkel systeem, dat erop is gericht de werkomstandigheden van de betrokken medewerkers gemakkelijker te maken en te verbeteren, zodat ze merkbaar meer voldoening halen uit hun werk.

  "De in Scope geïntegreerde zending-monitor verstuurt in realtime meldingen over zendingen die niet goed gaan en waarbij actie moet worden ondernomen," zegt Felix Müller, productmanager van Scope Forwarding bij Riege Software. "Daarnaast biedt de tool een overzicht waarmee de verwachte werkbelasting voor de komende paar dagen beter kan worden ingeschat. De gegevens (d.w.z. geplande en werkelijke tijden, afmetingen, uitzonderingen) kunnen aan de hand van KPI's worden geëvalueerd, zodat de kwaliteit van de logistieke dienstverlening voortdurend wordt gecontroleerd en verbeterd."

  Als de vracht onderweg is, kunnen forwarders, agenten en klanten via de complementaire webapp 'Connect' de zending volgen en de actuele status controleren. "Alle deelnemers in het proces ontvangen betrouwbare informatie over hun verantwoordelijkheden, ze kunnen milestones afvinken en events toevoegen," zegt Sascha Plath, manager Support bij Riege Software. "Klanten kunnen boekingen invoeren die onmiddellijk zichtbaar zijn in Scope. Alle relevante documenten zijn beschikbaar als de zending wordt verstuurd en dus ook voordat hij aankomt. De heldere gestructureerde, gebruiksvriendelijke interface van Connect kan worden aangepast aan de huisstijl van de forwarder en aan klanten worden aangeboden als een aparte en complementaire service.

  "Door de onbeperkte connectiviteit staat Scope open voor alles en iedereen die elektronisch met externe systemen verbonden wil of moet zijn. Dit geldt zowel voor de communicatie met deelnemers in het werkproces als voor de gegevensuitwisseling met systemen van de klant," zegt Dr. Tobias Riege, CEO van Riege Software.

  Het systeem is verbonden met alle belangrijke cargo community systemen in de luchtvracht en de relevante portals voor berichten in de zeevracht. Daarnaast geeft Scope rechtstreeks toegang tot portals waarin controles op veiligheid, naleving en kwaliteit en vluchtschema's en vaarplannen voor lucht- en scheepvaartmaatschappijen worden aangeboden.

  "Dankzij de compatibiliteit met externe WMS/ERP software is de Customs Integration van Scope geschikt voor alle douaneprocedures in alle aangesloten landen," zegt Dirk Heidenfelder, productmanager van Scope Customs bij Riege Software. "Daardoor kunnen gebruikers vanuit hun eigen systeem douanezaken afhandelen en hoeven ze niet apart met Scope Customs te communiceren. Een echte blackbox oplossing. Momenteel is dit mogelijk voor Douane aangiftes in Duitsland, Nederland, Zwitserland en de VS."

  Uiteraard heeft Scope talrijke boekhoudfuncties voor het maken van verkoopfacturen, kostenramingen, het boeken van inkoopfacturen en zelfs het verzenden van debit/credit overzichten naar agenten of herinneringen naar klanten. Alle gegevens kunnen worden overgebracht naar het favoriete (externe) boekhoudpakket van de klant.

  Scope heeft alle kenmerken en functies die de gebruiker actief ondersteunen bij de orderverwerking. Door de eenmalige gegevensinvoer worden onnodige handmatige stappen in het proces en tijdverslindende systeemwijzigingen vermeden. Met vereenvoudigde processen kunnen zaken sneller worden uitgevoerd en is er minder kans op fouten. Volledige transparantie en toegangsmogelijkheden voor alle deelnemers zorgen ervoor dat gebruikers en deelnemers in de hele logistieke keten een unieke ervaring hebben. Dr. Tobias Riege is overtuigd: "De toekomst van de logistiek is digitaal. Scope is de toekomst van de digitale logistiek."

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme software-oplossingen en diensten voor de vrachtindustrie. Het in 1985 opgerichte bedrijf is in particuliere handen en levert producten en diensten aan meer dan 450 klanten wereldwijd met meer dan 5000 gebruikers in 41 landen. Naast het hoofdkantoor in Duitsland heeft Riege 6 vestigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

  De software oplossing van het bedrijf is Scope, een slim, geïntegreerd Transport Management System voor luchtvracht, zeevracht en douane afhandeling. Scope is rijk in functionaliteit en toch zeer eenvoudig in gebruik, zodat alle processen en procedures sneller kunnen worden afgehandeld. Uitgebreid met de webapp "Connect" biedt Scope een naadloze samenwerking tussen de partijen in de keten. En omdat de mens de belangrijkste schakel in de hele keten is, levert Scope een combinatie van look&feel en functionaliteit en is het systeem ontworpen voor de logistieke professionals van nu en de toekomst. Een betere manier om werkomstandigheden te verbeteren is er niet.

  ]]>
  Krachtige communicator https://www.riege.com/nl/news/krachtige-communicator/ Wed, 22 May 2019 09:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/krachtige-communicator/ Gebruikers van Scope juichen de integraties toe. Scope kan worden geïntegreerd met verschillende systemen van derden. Hiertoe behoren de grote cargo community-systemen voor luchtvracht (CHAMP, Descartes, Cargonaut, CCN Singapore) en de bijbehorende portals voor zeevracht messaging en tracking (DAKOSY, BHT, Portbase, INTTRA, GT Nexus, CargoSmart en Ocean Insights). Daarnaast biedt Scope toegang tot portals die beveiligings- en nalevingscontroles en kwaliteitscontrole (Cargo iQ) mogelijk maken, evenals vluchtgegevens voor luchtvaartmaatschappijen en sailing schedules voor rederijen.

  Maar dat is niet alles. Door het koppelen van een WMS / ERP kan de Scope Douane-integratie alle douaneprocedures verenigen in alle beschikbare landen. Deze oplossing wordt momenteel gebruikt in Duitsland, Nederland, Zwitserland en de VS en biedt gebruikers de mogelijkheid om Douane aangiftes te maken zonder Scope zelf te gebruiken - een echte blackbox.

  En het einde is nog steeds niet in zicht. Specifiek voor de Mexicaanse markt zijn strikte overheidsregels voor bedrijven. Scope biedt integraties die wettelijk verplicht zijn. Mexicaanse bedrijven zijn verplicht om alle uitgaande facturen elektronisch in te dienen bij SAT (Servicio de Administración Tributaria - Mexicaans ministerie van Financiën) met behulp van de CFDI (Certificado Fiscal Digital por Internet - Digital Fiscal Certificate via internet). Scope maakt rechtstreeks verbinding en levert de 'elektronische postzegel' binnen een fractie van een seconde terug.

  In de beste zin van het woord loont Scope echt als het verbinding maakt met boekhoudsoftware zoals Exact, Unit4, QuickBooks, CONTPAQi, DATEV, Sage en Abacus, zodat de financiële gegevens tussen de systemen onbeperkt kunnen worden uitgewisseld, van facturering tot betalingsherinneringen.

  Er is meer waar Scope mee kan integreren, maar de lijst is zo lang dat we er een aparte pagina voor hebben gemaakt. Je kunt deze hier bekijken. Is er iets waar Scope niet mee integreert? Ja, veel andere Transport Management Systemen, waarvan de meeste niet in staat zijn om bij te blijven. Je wilt geen downgrade, toch?

  ]]>
  “Digitale logistiek met hart voor mensen” live op transport logistic 2019 https://www.riege.com/nl/news/digitale-logistiek-met-hart-voor-mensen-live-op-transport-logistic-2019/ Tue, 21 May 2019 08:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/digitale-logistiek-met-hart-voor-mensen-live-op-transport-logistic-2019/ De digitalisering van de logistieke sector is niet meer te stoppen, maar de aandacht moet wel gericht blijven op de mensen die erbij betrokken zijn. Zonder mensen kan de logistieke sector niet bestaan. Daarom streeft Riege Software onvoorwaardelijk naar “digitale logistiek met hart voor de mensen”. Dat is zichtbaar en tastbaar in Scope, het digitale platform voor luchtvracht, zeevracht en douanezaken.

  Kom kijken naar de mogelijkheden die Scope te bieden heeft op transport logistic in München, van 4-7 juni 2019 in hal A3, stand 313/414. Voor de achtste keer op rij zijn er presentaties en demonstraties van de leden van de Riege-groep en van experts van het bedrijf in vrachtvervoer en douanezaken.

  Er valt een heleboel te ontdekken en bewonderen. Dankzij onbegrensde connectiviteit zorgt Scope voor grens- en systeem overschrijdende samenwerking. Scope biedt mogelijkheden voor communicatie met allerlei soorten interfaces uit de hele keten. Het systeem is verbonden met alle belangrijke cargo community systemen in de luchtvracht en de relevante portals voor berichten in de zeevracht. Dat is digitale logistiek in de ware zin van het woord.

  Wie nog geen afspraak heeft gemaakt om zelf de mogelijkheden van Scope te ontdekken, is nog steeds van harte welkom en ook uitgenodigd voor het feest in de stand van Riege op woensdag 5 juni vanaf 18.00 uur. Want ook met een goed feest laat je zien dat je hart voor mensen hebt!

  ]]>
  Go Connect! https://www.riege.com/nl/news/go-connect/ Thu, 18 Apr 2019 02:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/go-connect/ In de internationale expeditie gaat het steeds meer om het managen van cargo in plaats van het simpelweg verplaatsen ervan. De logistieke wereld van vandaag en morgen vraagt om onbelemmerde samenwerking, om optimale transparantie en meer gebruiksgemak te bereiken en de afhandeling sneller en efficiënter te laten plaatsvinden. Probleemloze gegevens- en informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen is hierbij de cruciale factor, grenzeloze connectiviteit is de beste strategie.

  In theorie zijn er heel wat wegen die naar dit doel leiden en bestaan er net zoveel uiteenlopende meningen over wat de perfecte oplossing zou zijn. Bij elke nieuwe technologie ontstaat een hype, ongeacht of de technologie nuttig of nodig is. In de praktijk gaat het om tastbare, bruikbare oplossingen en het juiste, perfecte instrument voor het doel.

  Het spreekt voor zich dat een praktisch Transport Management System (TMS) niet alleen moet voldoen aan de basisvereisten voor het vrachtvervoer, zoals het maken en doorzenden van de e-AWB, maar vooral de nadruk moet leggen op transparantie en samenwerking door digitale connectiviteit. Scope doet het allebei, maar dan zonder de hype.

  Scope verbindt

  Scope is het TMS waarin expediteurs hun hele bedrijfscyclus – van offerte tot aflevering – eenvoudig kunnen beheren en volgen. In elke fase van een zending verbindt Scope een groot aantal externe partijen waaronder diverse Cargo Community Systems en biedt daarmee een communicatieplatform waarop informatie naadloos kan worden uitgewisseld. Medewerkers besparen tijd doordat ze niet steeds van systeem hoeven te wisselen en er worden minder fouten gemaakt omdat gegevens niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd. Daarmee bevordert Scope de samenwerking, terwijl het tegelijk zorgt voor een grotere integriteit van de gegevens en een hogere productiviteit.

  Scope werkt samen

  Om dit bereiken werkt Scope zelf ook mee. De aanvullende browsergebaseerde applicatie Scope Connect biedt een grote mate van transparantie doordat de voortgang in de hele leveringsketen kan worden gevolgd. Alle betrokkenen krijgen betrouwbare richtlijnen over hun verantwoordelijkheden op elke locatie en hebben de mogelijkheid te reageren, ongeacht of ze Scope gebruiken of niet.

  Alle relevante documenten staan in het systeem voordat een zending aankomt. Medewerkers kunnen deze meteen controleren en de volgende stap zetten. Gebruikers zien de status van de zending op het scherm en kunnen controleren of de mijlpalen worden gehaald voor verificatiedoeleinden. Ze kunnen problemen opsporen en verhelpen om te voorkomen dat er ongewenste en kostbare vertragingen optreden. Vervoerders kunnen rechtstreeks boekingen invoeren die onmiddellijk in Scope zichtbaar zijn en verder verwerkt kunnen worden zonder verlies van tijd of belangrijke informatie.

  Inzicht voor de gebruiker 

  De Shipment Monitor in Scope Connect biedt een geïntegreerd dashboard met interactieve Key Data Points en aanvullende overzichtskaarten met betrouwbare informatie voor de gebruiker over de actuele status van een zending. Met de aanklikbare filterfuncties kan snel een gerichte selectie worden gemaakt en kan elke stap vanaf het ophalen tot het afleveren afzonderlijk worden bekeken, ook de uitzonderingen.

  Een plezier om mee te werken

  De voordelen zijn talrijk en door de pluspunten betaalt het systeem zich snel terug. Weten wat er gebeurt en wie wat moet doen en wanneer, is hoe dan ook onbetaalbaar. Scope en Scope Connect bieden onbelemmerde samenwerking op het hoogste niveau, mogelijk gemaakt door grenzeloze connectiviteit.

  ]]>
  Riege partners with US leader in Customs Brokerage Software https://www.riege.com/nl/news/riege-partners-with-us-leader-in-customs-brokerage-software/ Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/riege-partners-with-us-leader-in-customs-brokerage-software/ Georgetown, CT / Tucson, AZ – Riege Software, Germany's leading vendor of innovative, digital logistics solutions announces its partnership with NetChb, the US market leader in Automated Brokerage Interface (ABI) software. The deal represents another country-specific collaboration for Riege’s freight forwarding software Scope, fulfilling on its product promise of being the unrivaled, comprehensive, single entry data system.

  Customers using Scope to file importer security filings (ISF) can now leverage NetCHB’s advanced software solution and on-staff customs brokerage expertise to file entry summaries and cargo releases directly with US Customs. Data will flow seamlessly between the two platforms for the most accurate, complete, and timely compliance filings for in-bound ocean and air shipments.

  Mark Ketcham, VP Americas for Riege Software, is pleased with the new partnership , because of NetChb’s deep knowledge of entry procedures, admissibility requirements, rates of duty as well as applicable taxes and fees for commercial shipments, which is built into the market-dominant brokerage software.

  “The partnership with NetChb allows the complete tracking of every shipment within Scope, without multiple log-ins across systems and other time-consuming loops, while removing all the stress and uncertainty around often complicated compliance and customs declarations for Scope customers,” says Ketcham.

  Tom Groh, President of NetChb looks forward to the potential global opportunities that may develop, stating “Since the transition by US Customs to its Automated Commercial Environment (ACE) system, NetCHB has become the industry standard in customs brokerage software. Working with Riege is the next step for us in deepening our understanding of the freight forwarding market and allowing over 450 Riege customers in 41 countries to experience the accuracy, efficiency, and ease of use that has made NetChb dominant in our category.”

  Through the partnership, Scope once again proves its capabilities as one of the leading systems enabling unrestricted collaboration between participants in the supply chain whichever system they use.

  In addition, Ketcham reports that the growth Riege has experienced in the US is fueling plans for further expansion in North America. “We were fortunate to experience strong double-digit growth in our user base in the last two years. Our forecasts are equally as robust.”

  Consequently, Riege have added sales, customer service and technical support resources, maintaining offices in Georgetown, CT, Chicago, IL and Phoenix, AZ.

  About NetChb

  Privately-held and U.S. Customs-approved NetChb, LLC. is the market leading provider of Automated Brokerage Interface (ABI) software in the USA. Founded in 2005, it was the first web-based platform to automate import and export compliance filings and the payment of duties for companies using customs brokers or filing directly. NetCHB maintains the most advanced software solution in today’s global trade compliance marketplace. With over 550 clients and 8,800 users completing over 100 million transmissions to US Customs, the company estimates that roughly six-percent of goods coming into the USA (based on total dollar volume) are processed using NetChb, Customers use its software to track and manage the import and export of commercial goods and facilitate seamless communication between customs brokers, importers, freight forwarders, container freight stations, and warehouses. Headquartered in Tucson, Arizona, the company maintains representatives across the United States. For more information, visit https://www.netchb.com.

  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of smart software solutions and services for the logistics industry. Established in 1985, the privately-owned and managed company provides products and services to more than 450 customers worldwide with over 5,000 users in 41 countries. Headquartered in Germany, Riege maintains 6 branches in Europe, Asia and the Americas.

  The company's brand is Scope, a smart, integrated Transport Management System for Air Freight, Sea Freight and Customs. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Enhanced by the web application Connect, Scope enables seamless collaboration between all stakeholders in the supply chain. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Riege and CCS Italy announce Cargo iQ platform for SME https://www.riege.com/nl/news/riege-and-ccs-italy-announce-cargo-iq-platform-for-sme/ Wed, 17 Apr 2019 12:35:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/riege-and-ccs-italy-announce-cargo-iq-platform-for-sme/ Meerbusch, Germany – Riege Software announce cooperation with CCS Italy in a business venture promoting a new initiative to assist SMEs participation in Cargo iQ, the IATA interest group composed of some 80 major airlines, freight forwarders, ground-handling agents, trucking companies and IT solution providers globally. Its mission is creating and implementing quality standards for the worldwide air cargo industry.

  “With Cargo iQ SME, we provide a turn-key solution for independent freight forwarders to benefit from shipment planning and control through shared Route Maps and operational visibility for various milestones along the shipment lifecycle,” said Chris Davies, Manager Product and Technology, at Cargo iQ.

  Like Riege, CCS Italy has worked closely with Cargo iQ on this issue and so in early 2017 Gianni Mauri, Director Business Processes Air Cargo at CCS Italy, contacted Riege about possible cooperation. CCS Italy was searching for a reseller CDMP-F (Cargo iQ Data Management Platform for Forwarders) platform that could speed up the development of Innovative solutions tailored to the SME forwarders market.

  In November 2017, CCS Italy and Riege agreed to cooperate. “It was our intention to offer Cargo iQ services to SMEs for affordable fees, but at the highest possible technological level. We contacted a number of established and well-known players in the industry, viewing them as potential partners, but rather soon we came to the conclusion that Riege and their CDMP platform would be the best choice – for us, and for our customers”, said Gianni Mauri who was leading the screening process at CCS Italy.

  Riege Software was ready to make the necessary investment. Christian Riege explains the company's attitude: “Whatever we do, we put focus on scalability – in all aspects – to serve customers from the smallest to the largest, and delivering the same high technological level to all. Our acclaimed TMS Scope is proof of this. The opportunity to expand this approach the Cargo iQ initiative focused on SMEs was the stimulus for the inevitable investments and additional work we undertook. We had to build, to align, to register and to setup at several sites in order to fulfill the numerous special requirements. Thanks to our experience and our skilled colleagues it was rather more routine than a challenge – with the awesome outcome facilitating SMEs access to Cargo iQ.”

  The conditions are laid to provide Cargo iQ on a much broader basis. Martin Skopp, Product Manager Cargo iQ at Riege Software, is positive that the new product will appeal to customers and provide absolute satisfaction: “Riege has been certified for Cargo iQ – formerly Cargo 2000 – since 2009. Our expertise in reliable messaging is unquestionable, even the biggest players in the market make use of our capabilities. Both, forwarders and airlines. The cooperation with CCS Italy deploys our know-how to the benefit of SMEs who have played a central roll in Riege's activities since the launch of Scope in 2008.”

  SVP Software Development Christian Riege signed the agreement on behalf of Riege Software and CEO Emanuele Vurchio on behalf of CCS Italy. A pilot phase is ongoing and involved parties are getting consistently closer to market readiness. The Cargo iQ management team is on-board together with several carriers on the airline side. The future, once again, has moved another step closer.

  About Cargo iQ

  Cargo iQ is an IATA interest group with the mission of creating and implementing quality standards for the worldwide air cargo industry. Cargo iQ operates as a not-for-profit membership group supported by IATA and composed of over 80 major airlines, freight forwarders, ground-handling agents, trucking companies and IT solution providers globally. Cargo iQ members developed a system of shipment planning and performance monitoring for air cargo based on common business processes and milestones. As part of that system, the Cargo iQ Master Operating Plan (MOP), which has been endorsed by IATA as a recommended industry practice, describes the standard end-to-end process of transporting air cargo.

  About CCS Italy

  CCS Italy is a leading ICT provider for the air cargo industry, specializing in innovative, added-value IT solutions for freight forwarders, air cargo carriers and ground handling agents. Founded in the late 90s as a Service Center for IATA in Italy, the company has established its reputation due to innovative services, which meet the increasing need for air cargo players to adapt their IT systems to the reception and transmission of electronic messages, according to the standards defined by the international regulatory bodies.

  Since 2004, CCS Italy has been operating as a Cargo Community System in Italy, supporting several existing initiatives to improve efficiency, security, and quality within the air cargo industry; these include programs for the digitization of transportation documents, such as IATA e-freight, e-AWB and e-CSD, as well as the quality management system Cargo iQ.


  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of smart software solutions and services for the logistics industry. Established in 1985, the privately-owned and managed company provides products and services to more than 450 customers worldwide with over 5,000 users in 41 countries. Headquartered in Germany, Riege maintains 6 branches in Europe, Asia and the Americas.

  The company's brand is Scope, a smart, integrated Transport Management System for Air Freight, Sea Freight and Customs. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Enhanced by the web application Connect, Scope enables seamless collaboration between all stakeholders in the supply chain. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Met iQ op weg naar meer kwaliteit https://www.riege.com/nl/news/met-i-q-op-weg-naar-meer-kwaliteit/ Tue, 16 Apr 2019 10:24:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/met-i-q-op-weg-naar-meer-kwaliteit/ Kwaliteit beheren is één ding. Zorgen dat kwaliteitsbeheer ook kan worden uitgevoerd, is een ander ding. Met Cargo iQ (voorheen Cargo 2000) wil IATA een end-to-end standaardproces en kwaliteitsbeheer bieden die ervoor zorgen dat de waarde van het luchtvervoer steeds verder toeneemt, doordat deelnemers in het luchtvrachtverkeer werken op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen, deze documenteren en fouten kunnen corrigeren waar dat nodig is.

  Sinds 2008 is Riege actief bij dit proces betrokken in de rol van leverancier van IT-oplossingen voor CargoIQ. Dankzij masterminds in ons Messaging and Clearing Center, die meesters zijn in het omhoog krikken en handhaven van de vereiste normen, kregen we in 2009 onze eerste certificering met de hoogste beoordeling. Sinds die tijd hebben we alle audits voor vervolgcertificeringen, uitgevoerd volgens een vaste cyclus van drie jaar, met succes doorstaan. Onze bijdrage, een beheerportaal voor cargogegevens (Cargo Data Management Portal, CDMP) is daarbij steeds met als zeer goed beoordeeld.

  Overeenkomstig de IATA-normen voor Cargo iQ kunnen de mijlpaal sjablonen in Scope, onze software voor expediteurs, operationele processen in kaart brengen met de ‘look and feel’ van Cargo iQ, als bewijs dat onze standaarden en procedures authentiek zijn.

  Kijkend naar de toekomst wil Cargo iQ aantrekkelijker worden voor kleine en middelgrote expediteurs. Riege levert in de subwerkgroep voor MKBs van Cargo iQ al een actieve bijdrage aan deze inspanningen. We willen ons volledig inzetten voor deze doelstelling en zullen er daarom naar streven dat de integratie in Scope plaatsvindt op een volledig transparante manier. Want in Scope stopt de toekomst nooit.

  ]]>
  Riege Software partners with Chain.io providing cross-platform collaboration https://www.riege.com/nl/news/riege-software-partners-with-chain-io-providing-cross-platform-collaboration/ Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0200 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/riege-software-partners-with-chain-io-providing-cross-platform-collaboration/ Georgetown, Connecticut – Riege Software, Germany's leading vendor of innovative, digital logistics solutions announce their partnership with Chain.io to allow stakeholders in the supply chain to quickly and efficiently communicate fast moving data between multiple internal and external systems.

  The goal of the partnership is providing increased collaboration, higher speed and accuracy in supply chain communication, and an improved shipper experience with true added visibility. In addition to facilitating more connectivity between partners, the integration will offer greater options to current as well as future Scope users – with minimal effort for Riege.

  Integration with Chain.io, means any API flavor and file format such as EDI, XML or CSV can be handled quickly and consistently to exchange data between different systems that do not share a common language. As a result, this cooperation accelerates Advanced Shipping Notices, Inventory updates, IOT data streams, Shipment status updates, eCommerce orders and deliveries.

  Riege’s United States customer, Green Worldwide Shipping, an international leader in global freight forwarding services, implemented the Scope integration with Chain.io and were able to enhance their capabilities of cross-platform collaboration across almost every service element. “It is no question that continuous improvement to the technologies we use is an essential component in the future of international freight management,” says Thomas Jorgensen, President & CEO of Green Worldwide Shipping. “By increasing the operational efficiency of our technologies, we are able to free more time for our freight experts to do what they do best – service the client.”

  "As logistics providers move towards digitization, they're being asked to connect to more and more systems across many technology stacks," shared Brian Glick, Chain.io's CEO. "We're excited to provide Riege's customers with a fast, flexible tool to help automate both shipper and agent connectivity."

  Tobias Riege, PhD and CEO of Riege Software takes a clear position: “Scope is predestined to connect applications and therefore also entities, it gives our customers more opportunities for collaboration, transparency and the facilities to meet their shippers requirements. We are delighted for Green Worldwide Shipping to have undertaken this journey with us.”

  About Chain.io

  The Chain.io supply chain integration platform represents a new approach to an age-old supply chain question. “How do we make all of these systems and people work together?” Our cloud-based platform solves these problems using an open application programming interface (API), developer friendly tools, an expertly developed data model, and event driven behaviors to make connecting and coordinating systems and people easier than ever before. The platform uses complex, next generation technologies like data graphs, and Artificial Intelligence without all of the heavy lifting involved in most supply chain integration projects.

  About Green Worldwide

  Green Worldwide Shipping is a technology-forward provider of international supply chain logistics solutions. Powered by exception-based management, Green’s upstream philosophy of freight management translates to real, cost-cutting advantages for international importers and exporters through timely communication, centralized account ownership, accurate documentation and invoicing, and access to live freight visibility. Green Worldwide Shipping is headquartered in Atlanta, GA and operates 9 offices nationwide, servicing all major U.S. gateways.

  Privately-owned, Green Worldwide Shipping maintains a flat corporate culture, reducing bureaucratic boundaries and providing direct access to Green’s leadership for clients, vendors and employees, alike.

  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of smart software solutions and services for the cargo industry. Established in 1985, the privately-owned and managed company provides products and services to more than 450 customers worldwide with over 5,000 users in 41 countries. Headquartered in Germany, Riege maintains 6 branches in Europe, Asia and the Americas.

  The company's brand is Scope, a smart, integrated Transport Management System for Air Freight, Sea Freight and Customs. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Enhanced by the web application Connect, Scope enables seamless collaboration between all stakeholders in the supply chain. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Fysieke dossiers - weg ermee https://www.riege.com/nl/news/fysieke-dossiers-weg-ermee/ Tue, 12 Mar 2019 13:35:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/fysieke-dossiers-weg-ermee/ In tegenstelling tot alle initiatieven voor papierloos vrachtvervoer, creëren expediteurs nog steeds een fysiek dossier voor hun zendingen. Dit dossier bevat alle informatie en documenten die nodig zijn voor het registreren, beheren en organiseren van zendingen. Dit resulteert in stapels papier die zich ophopen voordat een zending - ook uitgerust met een eigen bundel papier - op reis gaat. Als klap op de vuurpijl bevindt het bestand zich altijd op één plek. Iedereen die het spontaan wil bekijken, vist achter het net. En dan is er nog de zorg dat er iets fout gaat zonder dat iemand het op tijd opmerkt en corrigeert.

  Papierloos betekent zorgeloos

  Wie met Scope werken, kunnen dit soort zorgen opzij zetten. Scope geeft de volledige zending in de software weer en beheert deze in een elektronisch bestand: de registratie en organisatie van de orders, evenals de bijbehorende gegevens. Deze gegevens worden centraal opgeslagen en kunnen door alle betrokken partijen binnen een bedrijf op elk moment en vanaf elke locatie worden bekeken. Vanuit een technisch oogpunt kunnen het papieren bestand, de archivering, de verzending en de verontrustende hoeveelheid extra werk die daarmee gepaard gaat, achterwege gelaten worden.

  Rechtstreeks uit Scope van A naar B

  Scope behelst alles wat nodig is om de processen van een internationaal transport in kaart te brengen en om overeenkomstige acties langs de supply chain mogelijk te maken:

  • Registratie: wie wil wat verzenden van waar naar waar
  • Voortransport: zending ophalen bij de verzender
  • Hoofdtransport: voorbereiding van documenten voor luchtvaartmaatschappij of rederij
  • Natransport: zending afleveren bij de ontvanger

  Onbeperkte mogelijkheden om acties te ondernemen

  De elektronisch gegenereerde documenten kunnen worden overgedragen in een gestandaardiseerd gegevensformaat naar de systemen van andere procesdeelnemers en daar automatisch worden verwerkt. Dubbele, en dus tijdrovende en foutgevoelige, invoer van gegevens is dan niet langer noodzakelijk. De documenten kunnen echter ook papierloos per e-mail worden verzonden of - indien absoluut noodzakelijk of wettelijk vereist - worden afgedrukt, als een fysiek document worden verzonden en handmatig worden verwerkt.

  Tijdens het afhandelingsproces kunnen binnenkomende documenten aan een zending worden toegevoegd in elk formaat (bijvoorbeeld Word, Excel, PDF of digitale foto) en ter beschikking worden gesteld aan alle betrokken partijen voor verdere voltooiing van de zending in Scope. Wie acties moeten nemen, kunnen daarnaar handelen en vervolgens hun acties documenteren.

  Het resultaat telt

  Niemand doet zaken om geld te verliezen. Het is mogelijk om kostenreserveringen te maken, die worden tegengeboekt wanneer de inkomende factuur wordt geboekt. Financiële transparantie is hierbij in het voordeel van wie met Scope werkt. Kosten en opbrengsten kunnen worden bekeken en meteen worden geëvalueerd. Winstgevendheid is eenvoudiger te berekenen, verliesgevende dossiers kunnen sneller worden geïdentificeerd, tegenmaatregelen kunnen sneller worden genomen.

  Overtuigde klanten in 41 landen

  Expediteurs die gebruikmaken van de mogelijkheden van Scope en de elektronische dossiers en documenten daarin hebben al een grote stap gezet naar papierloze administratie. Vanaf vandaag profiteren ze ervan in 41 landen. Hoe meer landen volgen, hoe beter voor iedereen.

  Er is geen reden om vast te houden aan het fysieke dossier. Het heeft geen bestaansrecht meer, het is schadelijk voor het milieu en de afschaffing ervan loont. Vooral economisch.

  ]]>
  Goed gereedschap https://www.riege.com/nl/news/goed-gereedschap/ Tue, 05 Mar 2019 10:30:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/goed-gereedschap/ Scope helpt bij het versnellen van processen en procedures voor douaneaangiften met functies die de gebruiker mogelijk niet verwachtte, maar wel mag verwachten. Nuttige hulpjes die geweldige dingen doen in het dagelijks gebruik. En daarmee douaneaangiften sneller en veiliger helpen afhandelen.

  Factuurimport in plaats van factuurinvoer

  Scope importeert factuurgegevens die als CSV-bestand kunnen worden ingelezen in de zending ten behoeve van de aangifte. Dit maakt typen en typefouten overbodig.

  Alle documenten op één plek

  Scope genereert automatisch de vereiste documenten, slaat ze op in een elektronisch dossier en stuurt ze indien nodig rechtstreeks naar klanten per e-mail. Alles gaat vanzelf.

  Registratienummer? Verschijnt automatisch

  Gebruikers kunnen direct zoeken naar AWB-nummers wanneer ze willen linken met warehouse-uitslagen. Een zoekopdracht naar containernummer, artikel of zendingnummer is ook mogelijk. Scope toont intuïtief de zoekresultaten aan het begin van de invoer en neemt de overeenkomstige registratienummers over. Het is zo vanzelfsprekend.

  Onmiddellijk factureren

  Scope kan met de DTV-koppeling de invoerrechten door de Douane laten berekenen. Op deze manier is het mogelijk om facturen te maken, zelfs voordat een douane-inklaring is gedaan. Voor het geval er eerst betaald moet worden.

  Minder inspanningen, meer overzicht. Minder typen, meer aangiften. Op Scope kun je rekenen.

  ]]>
  Sanctielijst screening on demand https://www.riege.com/nl/news/sanctielijst-screening-on-demand/ Wed, 27 Feb 2019 15:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/sanctielijst-screening-on-demand/ Het draait allemaal om de goeieriken en de slechteriken. Maar hoe kun je zekerheid krijgen wie wie is? Niemand weet het uit het hoofd en er zijn veel lijsten, terwijl de gevolgen van overtredingen - al dan niet bewust - drastisch kunnen zijn.

  Werken in overeenstemming met internationale regels en voorschriften vermijdt niet alleen risico's, maar bewijst ook professionaliteit en betrouwbaarheid. Het voegt dus waarde toe aan de klantenservice. Er zijn echter nog steeds forwarders die simpelweg de screenings overslaan, niet in het minst vanwege de kosten.

  Behoud van reputatie

  Voordat we over de kosten praten: door de vereiste screenings uit te voeren, kunnen forwarders er zeker van zijn dat ze zichzelf en hun klanten beschermen tegen de schending van sancties en de daaruit voortvloeiende drastische consequenties zoals op zwarte lijsten verschijnen. Het beschermen van de reputatie als een respectabele expediteur, samen met de douanevergunning en de status van Authorized Economic Operators (AEO) zijn essentieel om zaken te doen. En nu we toch over geld praten. Het geld dat u niet verdient of verliest als het misgaat.

  Betrouwbare informatie

  Denied Party Screening direct uit Scope is de sleutel voor extra veiligheid en zekerheid zonder extra inspanning. Tegen hanteerbare en redelijke kosten. Met maximale betrouwbaarheid en een bundel van onschatbare voordelen:

  Het screenen vindt plaats op de achtergrond zonder onderbreking van de workflow door het raadplegen in een ander systeem. De duidelijke weergave van resultaten voorkomt vergissingen. Verdere verwerking wordt geblokkeerd in het geval van een negatieve identificatie. De identificatie van verboden zakelijke relaties vermijdt risico's, zelfs voordat contracten worden gesloten of zendingen worden verwerkt. En dankzij de centrale elektronische documentatie ontvangt u altijd alle benodigde informatie of bewijsmateriaal. Met een druk op de knop.

  Kosten versus verliezen

  Ja, er zijn kosten aan verbonden, en ja, ze zijn terugkerend. Maar in Scope zijn ze beheersbaar en daarmee te voorspellen. Intervallen van de screenings kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd of beperkt tot nieuwe contracten en zendingen, omdat vaste klanten en/of known consignors/bekende afzenders (KC) en regulated agents/erkende agenten (RA) niet met de dag veranderen. U kunt dus de gemaakte kosten zelf bepalen. In totaal kost Denied Party Screening in Scope minder dan het verlies van reputatie - en business.

  Huidige lijsten in Scope

  De adrescontroles worden gedaan m.b.v. de volgende sanctielijsten:

  • BENS – Belgian National Sanctions List
  • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
  • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
  • DPL – Denied Persons List
  • EL – Entity List
  • EUL – End User List, JP MITI
  • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
  • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
  • FINCEN – Money Laundering Concerns List
  • LADP – List of Administratively Debarred Parties
  • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
  • NLNST – Nationale sanctielijst  terrorisme   
  • NPS – List of Nonproliferation Sanctions
  • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
  • SDN – Specially Designated Nationals List
  • UL – Unverified List
  ]]>
  Eenvoudig opschalen https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-opschalen/ Mon, 04 Feb 2019 13:57:00 +0100 Dirk Heidenfelder https://www.riege.com/nl/news/eenvoudig-opschalen/ Aangeven is geen bijkomstigheid. Het vereist kennis en ervaring. Specifieke douaneprocedures en hun afhandeling kunnen erg uiteenlopen en complex zijn. Maar Douane software Scope is ontworpen om het aangeven te vereenvoudigen. Douane-experts moeten zich kunnen concentreren op hun kerncompetenties en mogen hun kostbare tijd niet verspillen aan -noodzakelijk maar arbeidsintensief- detailwerk. Aan Scope kan dit worden toevertrouwd. Met Scope kunnen zelfs onervaren gebruikers gemakkelijk eenvoudige douanehandelingen uitvoeren.

  Vinden in plaats van zoeken

  Na het invoeren van een term in de snelzoekfunctie, vindt Scope het exacte B/L- of AWB-nummer, het exacte zendingnummer, de MRN, de exacte container in de hele database. Het mag ook de naam van de klant zijn, de stad, de straat. Ongeacht in welke module, ongeacht wie de procedure heeft gemaakt. Eén klik en de gewenste procedure verschijnt op het scherm. Zo simpel is het.

  Begrippen zijn tastbaarder dan cijfers

  Voor het correct indelen van douanegoederen werkt Scope bij voorkeur met goederenomschrijvingen. Na het invoeren van een omschrijving zoekt Scope eerst in het artikelbestand en daarna in de specifieke douanegegevens. De gegevens die overeenkomen verschijnen op het scherm. Een pop-up venster toont de volledige tekst. Op deze manier zijn tariefnummers en alle aanvullende informatie altijd binnen handbereik.

  Codes? Wie heeft codes nodig?

  Ervaren gebruikers voeren codes misschien rechtstreeks in. Niet-experts of niet-geroutineerde gebruikers kunnen gewoon namen of termen invoeren in dezelfde invoervelden. Scope presenteert vervolgens de codes. Het leren en onthouden van preferenties, voorafgaande regelingen of andere codes uit de douanecodetabellen is daarmee verleden tijd. Je kent je klanten toch ook bij naam en niet als nummers, of niet soms? 

  Importeer complete of gedeeltelijke aangiftes

  Scope kan aangifte-data in CSV-formaat importeren en de douaneaangifte (geheel of gedeeltelijk) maken met de ontvangen data. Na controle en aanvullen van de aangiftes kan de gebruiker de aangiftes naar de Douane sturen. Dit stelt de expediteur in staat om bulkinvoeraangiftes voor e-commerce effectief af te handelen.

  Dit zijn slechts een paar voorbeelden, en er wordt steeds meer functionaliteit toegevoegd, meerdere keren per jaar. Scope maakt het aangifteproces voortdurend makkelijker en eenvoudiger.

  ]]>
  Toegang zonder zorgen https://www.riege.com/nl/news/toegang-zonder-zorgen/ Tue, 08 Jan 2019 10:47:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/toegang-zonder-zorgen/ Op Java gebaseerd zijn biedt verschillende voordelen voor Riege's forwarding software Scope. Hoewel browsertoepassingen nog steeds niet perfect zijn, werkt Scope stabiel en betrouwbaar - platformonafhankelijk, altijd klaar voor gebruik.

  Helaas besloot Oracle om Java voor bedrijven niet langer kosteloos te leveren en om Java Web Start te beëindigen. Om onze klanten de best mogelijke Scope-ervaring te bieden en om klanten de gebruikelijke toegang te geven, hebben we Scope Runtime gecreëerd waarmee Scope kan worden gebruikt zonder de installatie en regelmatige update verplichtingen van Java.

  Scope Runtime bevat technologie die is ontwikkeld door Riege Software om Java Web Start te vervangen. Eenmaal geïnstalleerd, maakt het permanente toegang tot Scope mogelijk terwijl tegelijkertijd de downloads van de daadwerkelijke Scope-applicatie zelf worden verzekerd. Af en toe worden vereiste software-updates voor Scope Runtime uitgevoerd door Riege, onopgemerkt door gebruikers en uiteraard gratis.

  Scope Runtime is beschikbaar voor Windows en macOS. Klanten die op het Linux-besturingssysteem werken kunnen van het Riege support team gedetailleerde informatie krijgen over een speciale oplossing.

  Windows   macOS   Terminal
  De 32-bit versie for Windows nodig? Download hier.

  Sinds de officiële aankondiging door Riege zijn veel klanten al overgestapt op Scope Runtime. Voor degenen die nog niet zijn overgestapt: download, installeer en geniet ervan - zonder zorgen en zonder aan Java te denken. We wensen je prettige toegang.

  ]]>
  Global collaboration first hand https://www.riege.com/nl/news/global-collaboration-first-hand/ Tue, 11 Dec 2018 14:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/global-collaboration-first-hand/ Shaping the future of logistics implies almost without exception the creation and development of digital solutions that foster unrestricted collaboration. However, these solutions don't emerge by sheer coincidence or mere “what-ifs” and intuition. At Riege Software, they result from global market knowledge and analysis, innovative thinking, practical application models and not least, from the outstanding work of highly qualified software developers. As a consequence, shaping ourselves sets the foundation for our mission to reinforce digitally driven collaboration at the highest possible level.

  Apart from daily digital communication exchanging project status updates and information on development progress and other improvements, the annual International Meeting with its workshops, speeches and presentations is set to share state of the art know-how, to update on the company's well-being and growth, to further build team spirit on a personal level, with team members from Germany, Switzerland, The Netherlands, Hong Kong, Mexico and the USA.

  Taking place from December 10th to 14th, the official meeting covers topics such as the implementation of new methods and technologies, upcoming projects as well as innovative strategies and solutions for the benefit of both Riege customers as well as Riege itself.

  Adhering to our own claim of being top of any shopping list of innovative creators and vendors of future-proof forwarding software, Riege covers a wide range of internal activities that enables us to rank among the first choice of providers worldwide.

  Apart from the strictly professional sessions, socializing plays an important role because colleagues from all over the world rarely get the opportunity for face-to-face conversations to discuss current topics and even burning issues, to share individual insights, but also to maintain friendships or to just chat away.

  And of course, there is a fun part too. Joint dinners, the legendary Riege quiz night and most of all the indispensable Christmas party add that extra spirit that brightens our own work-life to keep us all going – at least for another year. Since future without fun doesn't appear like future at all.

  ]]>
  Who rules the world of tomorrow – and why and whereby? https://www.riege.com/nl/news/who-rules-the-world-of-tomorrow-and-why-and-whereby/ Mon, 05 Nov 2018 15:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/who-rules-the-world-of-tomorrow-and-why-and-whereby/ Being sponsor of the Frankfurt Air Cargo Innovation Lab, taking place on November 8th, Riege Software also contributes to the summit of leading influencers and decision-makers with the attendance of Christian Riege, SVP Software Development. Christian, having worked on “The Future of Logistics” since he created Riege‘s forwarding software Scope, will add his point of view on what it takes to be part of the ruling league.

  Regarding the future of logistics, Christian has experienced that the answer to this second question goes along with attitude and configuration. And the choice of accompanying technology.

  Conceived in 2005, market-ready in 2008, Scope is one of the early future-oriented technologies for the logistics industry. And still a leading one. As of today applied and appreciated in 34 countries around the world, Scope serves 5,000+ users in 450+ companies, underlining the claim for rulership of both, the customers and Scope itself. Which answers the third question of how to gain rulership: Whereby? By making the right decision for the right technology at the right time.

  ]]>
  Over vliegende paarden en andere dieren https://www.riege.com/nl/news/over-vliegende-paarden-en-andere-dieren/ Mon, 05 Nov 2018 14:00:00 +0100 Andreas Rohde https://www.riege.com/nl/news/over-vliegende-paarden-en-andere-dieren/ Er wordt gezegd dat het gemakkelijker is om een paard de trap af te krijgen dan naar een ander land of continent te vervoeren. Expediteurs die gespecialiseerd zijn in het transport van paarden of dieren van welke aard dan ook, weten dat het een lastige zaak is, vooral als het om luchtvracht gaat. Levende dieren en vliegtuigen mengen zich niet goed. Het laatste dat deze expediteurs nodig hebben is een onhandelbaar Transport Management Systeem (TMS), waardoor hun moeilijke routines nog moeilijker worden.

  Gelukkig is het geheim onthuld en is er één TMS waar deze dieren expediteurs op zouden inzetten om de concurrentie te overtreffen. De naam is Scope en het verhaal wordt met overtuiging verteld.

  Of het nu gaat om renpaarden van onschatbare waarde, kostbare dierentuindieren of geliefde huisdieren, dieren expediteurs die Scope gebruiken genieten van de talloze voordelen, zoals een eenvoudige en snelle afhandeling van de e-AWB en pre-alert, of de douaneaangiften rechtstreeks uit Scope zonder te wisselen naar een ander systeem. Bovendien maakt Scope het eenvoudig om alle verplichte documenten zoals CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en Traces (TRADE Control and Expert System) certificering in te voeren.

  Scope lost veel administratieve problemen bij het dierentransport in één keer op - even snel als een renpaard, zo sterk als een leeuw, zo betrouwbaar als een waakhond. Zo ondersteunt Scope expediteurs om hun unieke capaciteiten te ontketenen in plaats van ze in te sluiten.

  Alles bij elkaar helpt Scope bij het delicate transport van levende dieren. Niet alleen voor de expediteurs, maar ook voor de eigenaren en hun dieren. Sommige expediteurs kunnen trouwens indrukwekkende verhalen vertellen over wat Scope voor hen heeft gedaan en in sommige opzichten voor de dieren waar ze voor zorgen. Om die verhalen te horen, kun je ze beter zelf vragen.

  ]]>
  Legal payments in Mexico https://www.riege.com/nl/news/legal-payments-in-mexico/ Wed, 31 Oct 2018 10:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/legal-payments-in-mexico/ The long anticipated requirement for online payment receipts initiated and demanded by Mexico’s tax administration (SAT) came into force on September 1, 2018. This is in line with efforts to tackle corruption and money laundering. This requirement was originally scheduled in the Miscellaneous Fiscal Resolution for 2016 and complements the issuance of electronic invoices that became mandatory on September 1, 2017.

  Mexican Scope users have been able to issue CFDI e-invoices directly from Scope since the last quarter of 2017. Now another milestone has been passed. Scope is ready to issue the CFDI electronic payment receipts for these invoices without extra effort or the necessity of re-entering data.

  The benefits of this new complementary policy are many, the main advantages are

  • No false duplications of installments
  • Averting improper cancellation of invoices
  • Certainty about settlement of electronic invoices

  Now Scope adds extra safety and convenience: Secure single-entry-data with automated exchange of data, streamlining processes and preventing human error and loss of time.

  In the all-new Scope Payments module, users only need to enter the payment details and the relevant bank information, and they will immediately be able to register this payment directly wdith SAT who return the official electronic payment receipt in the form of both the PDF and XML. Since both the invoice and the payment are issued from Scope, all data is automatically matched. No additional tool needed and additional sources of error eliminated. No doubt that Scope is an official solution.

  ]]>
  Van DGVS naar PGTS https://www.riege.com/nl/news/van-dgvs-naar-pgts/ Tue, 30 Oct 2018 16:07:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/van-dgvs-naar-pgts/ Scope ondersteunt al jaren het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) en de bijbehorende procedures op Schiphol. Met de komst van het Douanewetboek van de Unie (DWU) is de DGVS vergunning vervallen per 1 mei 2016. Onze klanten die deelnemen aan DGVS registreren nu hun douanegoederenvervoer met de Ruimte Tijdelijke Opslag (RTO) module van Scope. Deze RTO module stuurt automatisch de benodigde inschrijf, inslag, uitslag en uitschrijf (DGVS) berichten naar Cargonaut.

  ACN en Cargonaut hebben een paar wijzigingen in Cargonaut DGVS systeem doorgevoerd. DGVS wordt uitgebreid met de vooraanmelding en gaat dan verder als Paperless Goods Tracking System (PGTS).

  Vooraanmelding

  Nieuw in de procedure is dus de vooraanmelding. Scope integreert de vooraanmelding naadloos in de huidige workflow. Vanuit de zending kan de gebruiker eenvoudig de vooraanmelding versturen. Hierin worden vanzelfsprekend de gegevens van de zending overgenomen. De status van de vooraanmelding wordt bijgehouden zodat in Scope zichtbaar is of deze geaccepteerd is. Op basis van de vooraanmelding kan de inslag worden gedaan.

  Ook buiten Schiphol

  Het PGTS maakt het dus mogelijk om goederen zonder Douaneprocedures (Vervoersaangiften en/of T1-Documenten) tussen de deelnemende bedrijven te verplaatsen. Nieuw is dat dit niet beperkt is tot de eerste en tweede linie loodsen op en rond Schiphol, maar dat het ook mogelijk is voor bedrijven met een RTO-vergunning elders in Nederland. Maastricht Airport doet al mee.

  Volgens plan

  De aanpassingen in de software zijn gedaan, het testen loopt volgens planning. Riege en dus onze klanten zullen er klaar voor zijn, wanneer PGTS in productie gaat.

  ]]>
  De last van nieuwe grenzen https://www.riege.com/nl/news/de-last-van-nieuwe-grenzen/ Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/de-last-van-nieuwe-grenzen/ Hoewel het dagelijkse nieuws de nadruk legt op de politieke aspecten van de Brexit en de lopende onderhandelingen eromheen, beïnvloedt het in het dagelijks leven hele economieën, en dus de dagelijkse gang van zaken voor producenten, importeurs, exporteurs, Douane agenten en expediteurs in heel Europa.

  Niemand kan de uitkomst van de schijnbaar eindeloze onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende beperkingen voorspellen. Deze fase van onzekerheid is slecht, met name voor iedereen die betrokken is bij logistieke processen. Actie en terughoudendheid zijn tegelijkertijd vereist. Het klinkt als een 1 april grap, maar dat is het niet. 

  Serieuze vragen:

  • Zijn de goederen die ik verzend gemaakt in de EU of niet?
  • Welke grenzen worden opnieuw geplaatst?
  • Word ik gestopt op 30 maart 2019?
  • Krijg ik te maken met lange wachttijden?

  Serieuze antwoorden:

  • Vraag een EORI-nummer aan - nu!
  • Vraag eigen Douane -invoer en/of uitvoer vergunning aan - nu!
  • Neem een gekwalificeerde Douane agent of expediteur in de arm - nu!
  • Of neem een software systeem om zelf douaneaangiften van en naar het Verenigd Koninkrijk af te handelen - nu!

  De ongewenste gevolgen van de Brexit kunnen niet volledig worden geëlimineerd. Maar ongeacht de Brexit-onderhandelingen kunnen straks miljoenen zendingen niet worden opgehouden. Wees dus voorbereid. 29 maart 2019 is dichterbij dan je denkt. Kies een oplossing die bij je past. Kies idealiter een systeem dat je onafhankelijkheid waarborgt. Is dit de gelegenheid om Scope te verkennen?

  ]]>
  One for all - once for all https://www.riege.com/nl/news/one-for-all-once-for-all/ Wed, 12 Sep 2018 15:10:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/one-for-all-once-for-all/ Riege Software is Silver Sponsor and technology partner at this year's GLN Conference in Bangkok from 14-17 October.

  Privately owned, Riege provides one integrated logistics software for all forwarding purposes – Scope. A solution from the cloud and “Made in Germany”, Scope covers air freight, sea freight and customs. In addition, Riege offers various services for airline and sea carrier messaging as well as integrated compliance checks.

  Equipped with a user-friendly desktop, intuitive entry fields and numerous features, Scope provides added values for the professional processing of shipments, enabling collaboration and digital networking at the highest level.

  Scope is endowed with indispensable features like a built-in e-AWB function and extensions like the tracking tool Connect. Applicable for a wide variety of integrations such as OAG, INTTRA and rate management, the benefits of Scope are many, e.g.

  • Seamless exchange of data due to boundless integrations
  • Transparency for participants through tracking tool
  • Regular updates from the Cloud (SaaS)
  • Reliable support with an integrated ticket system

  At large, Scope represents the state-of-the-art and future-proof digital solution for all stakeholders' demands within the supply chain. In fact, it's the only solution you need. Once and for all.

  Johannes Riege, founder and shareholder, and Andreas Rohde, International Business Development Manager, will be pleased to meet you during the conference. Take the opportunity for a personal conversation and a first introduction to Scope which can be booked beforehand.

  Make an appointment

  ]]>
  Woon de IATA Geneva Convention bij! https://www.riege.com/nl/news/woon-de-iata-geneva-convention-bij/ Mon, 20 Aug 2018 16:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/woon-de-iata-geneva-convention-bij/ Als sponsor van de 7e Digital Cargo Conference georganiseerd door IATA, zal de Riege vlag gedurende de conventie wapperen.

  Op woensdag (09:35 - 09:50) zal Christian Riege, Senior Vice President Software Development, een keynote houden over "Cargo Connect - CCS-connectiviteit verhogen", gevolgd door een volgende paneldiscussie (10:30 - 11:00) over " Cargo Community Systems vormen de ruggengraat van e-freight. Hoe ziet de toekomst eruit? ". Naast Christian nemen Kunal Bhatt, Senior Manager, Cargo Business Performance & Automation bij Qatar Airways en Christopher Wadley, Cargo IT Project Manager bij Panalpina, eraan deel.

  Deelname aan beide sessies wordt ten zeerste aanbevolen, omdat Christian een diepgaand inzicht in het onderwerp zal geven, terwijl de leden van de paneldiscussie zeker kennis en waardevolle inspiratie zullen overbrengen. 

  Tijdens de conventie, heb je de gelegenheid om de mensen achter Scope te ontmoeten. Christian (voor zover zijn beschikbaarheid dit toelaat) en Benjamin Riege samen met Andreas Rohde wisselen graag met u van gedachten. 

  We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om Tahir Syed en Claire MacKenzie van IATA te bedanken voor een geweldige en vlotte samenwerking.

  Al met al zijn er veel redenen om deel te nemen aan de 7e Digital Cargo Conference in het IATA Conference Center. Riege is er één van.

  Make an appointment

  ]]>
  Global Player https://www.riege.com/nl/news/global-player/ Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/global-player/ In feite hebben we het over 34 landen die de belangrijkste markten voor expeditie vertegenwoordigen in Europa, Azië en Noord-Amerika. Wat een evolutie! Je kunt ook zeggen, wat een ontwikkeling, omdat Scope niet zomaar een transport management systeem (TMS) is. Scope is ontwikkeld om samenwerking tussen expediteurs, afhandelaren, verladers en luchtvaartmaatschappijen te bevorderen en ook om gebruikers over de hele wereld blijer te maken.

  Made in Germany, waar het vrij snel breed werd verspreid, begon in 2010 Scope's wereldreis. Met de opening van een kantoor in Nederland had Riege een uitstekend startpunt om Scope te presenteren aan een groot aantal ondernemingen op de lokale Nederlandse markt. De eerste klant was 2Achieve, gevolgd door vele andere expediteurs, waaronder International Airfreight Associates (IAA), waarvan de algemeen directeur al vanaf het begin van Scope overtuigd was.

  Een jaar later, in februari 2011, landde Scope in Azië. Pan Asia Logistics, die al met Scope's voorganger Procars had gewerkt, was een van de early adopters die gebruik maakte van de nieuwe mogelijkheden die Scope bood en ze implementeerden het in hun Maleisische branche. De resultaten spraken in hun voordeel, en niet veel later gingen ze ook live in Singapore. Gebaseerd op de internationale reputatie van Riege en Procars, gebruikt door toonaangevende spelers in de wereld van expeditie, werden de deuren wijd geopend voor de voortzetting van een reis die nog maar net was begonnen.

  De volgende stop was Zwitserland, waar General Transport live ging op 1 januari 2012. Vanwege de ongeëvenaarde functionaliteit en ongebreidelde schaalbaarheid, waarmee bedrijven van de kleinste tot de grootste bediend worden, kon Scope perfect matchen met de eisen van Zwitserse expediteurs van verschillende groottes. Gondrand (nu NTG Gondrand) was een van de grotere die in 2016 toetrad tot de Scope-gemeenschap en besloot deze ook in 12 andere Europese filialen, zoals Duitsland en Nederland, te gebruiken.

  Zo verwelkomden expediteurs, van het MKB tot de grote jongens, in bijna elk Europees land Scope. Allen zeer enthousiast.

  Maar natuurlijk waren Europa en Azië niet genoeg. De oversteek van de Atlantische Oceaan, zowel Riege als entiteit en Scope, betrad de Amerikaanse markt in 2014 met American Export Lines (AEL) als eerste klant, gevolgd door Welldex Global in Mexico in 2017 als een vlaggenschip klant. Riege en Scope onderstreepten zo hun gezamenlijke claim om erkend te worden als een wereldspeler.

  Tegenwoordig is Scope in gebruik bij meer dan 450 klanten in 34 landen. Als Scope-gebruikers hebben ze één ding gemeen. They are going forward to move forward. We kijken ernaar uit u ook te verwelkomen in deze immer groeiende gemeenschap. Misschien zelfs van land nummer 35? De reis is nog niet afgelopen.

  ]]>
  IAA verplaatst hun mate van tevredenheid naar puur geluk door te switchen naar Scope https://www.riege.com/nl/news/iaa-verplaatst-hun-mate-van-tevredenheid-naar-puur-geluk-door-te-switchen-naar-scope/ Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/iaa-verplaatst-hun-mate-van-tevredenheid-naar-puur-geluk-door-te-switchen-naar-scope/ International Airfreight Associates is een onafhankelijke en betrouwbare partner op alle gebieden van expeditie, luchtvracht, zeevracht, bederfelijke waren, verse waren en over de weg. Gericht op de hedendaagse moderne logistiek en met het hoofdkantoor op Schiphol, een van Europa's belangrijkste gateways, biedt IAA services op maat voor zowel export als import wereldwijd en van deur tot deur, ze biedt totaaloplossingen voor verladers en agenten. Met de nadruk op verantwoordelijkheid, waardeert het bedrijf mensen als verreweg de belangrijkste troef. Gemotiveerde, toegewijde en goed opgeleide IAA-medewerkers zijn trots op wat ze als team bereiken, gelijke tred houden met de snelle en steeds verder opkomende standaarden in de expeditiebranche door voortdurend naar nieuwe oplossingen te zoeken.

  Zwakte versus helderheid

  Deze aanpak bracht Tony van den Brande, General Manager van IAA, in contact met Henk Boorsma van Riege Software Nederland. Tony's bedoeling was vanaf het begin om andere expediteurs te overtreffen door buitengewone service aan een eerlijke prijs te koppelen, klanten en hun goederen met respect te behandelen en de beste en slimste werknemers aan te trekken. Hij kon de zwakheden van IAA's systeem niet langer accepteren.Het oude systeem was niet geschikt voor e-commerce-activiteiten. Als lid van een e-commerce netwerk en om nieuwe partners in China te werven, had Tony substantiële technologische ondersteuning nodig van een krachtige e-commerce oplossing

  Geen lieve vrede maar tevreden

  Afgezien van het feit dat e-commerce niet kon worden ondersteund, veroorzaakte het vorige systeem veel dubbel werk bij de expeditie en Douane werkzaamheden. Dit specifieke pijnpunt betekende dat alle verkoop- en inkoopfacturen werden gegenereerd door het operationele systeem, maar daarna handmatig werden ingegeven in de boekhoudsoftware Exact Globe. Dit alles moest veranderen.

  Het einde van verdriet

  Met een paar individuele aanpassingen en de ontwikkeling van een e-commerce module ging IAA live met Scope, 1 januari 2016. De modules LuchtvrachtZeevracht en Douane van Scope worden gebruikt door de verschillende entiteiten van IAA: International Airfreight Associates, IAA Fresh , IAA Ocean en IAA Road.

  Terwijl ze begonnen met 4 vestigingen (1 in RTM, 3 in AMS) onder 1 rechtspersoon, maakt IAA ondertussen gebruik van Scope in 2 juridische entiteiten (IAA en Air Cargo Consultants) met in totaal 6 vestigingen. Het bedrijf kan nu AGS Import-aangiften maken van CSV-bestanden die ze gebruiken voor inkomende e-commerce zendingen. De bijbehorende e-commerce-integratie werkt perfect. Een spreadsheet met alle zendingen uit China met alle relevante details wordt geïmporteerd in Scope en is, in combinatie met een douaneaangiftesjabloon, klaar om te worden ingediend bij de Douane zonder aanpassing of inmenging van de gebruiker.

  Het tijdperk van geluk

  Sinds de implementatie van Scope geniet IAA van de snelheid en effectiviteit van niet alleen reageren, maar ook actief acteren op de eisen van hun klanten. Alles verpakt in een rechttoe rechtaan samenwerking met omvangrijke resultaten voor hun vrachtbehoeften.

  Zelfs het bestaande boekhoudsysteem is naadloos geïntegreerd in Scope. Vandaag, met Scope, worden alle debiteuren, crediteuren, verkoopfacturen, kostenramingen en inkoopfacturen eenvoudig gekoppeld aan Exact Globe. Beide systemen communiceren 100% nauwkeurig hetgeen een enorme tijdbesparing oplevert. Nog een reden voor puur geluk.

  Scope ondersteunt de gebruikers bij IAA in hun dagelijkse expediteurs werkzaamheden en de afhandeling van de Douane. Vergeten zijn de dagen van dubbel werk als gevolg van eindeloos opnieuw intikken. Het gebruik van Scope bespaart IAA ontzettend veel tijd en heeft een einde gemaakt aan de frustraties. Integendeel, iedereen is blij, IAA-personeel, IAA-klanten en, natuurlijk, Tony zelf die ook blij is dat hij de juiste beslissing heeft genomen.

  ]]>
  Riege op tijd klaar voor GDPR https://www.riege.com/nl/news/riege-op-tijd-klaar-voor-gdpr/ Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200 Heiko Burghardt https://www.riege.com/nl/news/riege-op-tijd-klaar-voor-gdpr/ Wat is de GDPR?

  De GDPR / AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de regelgeving inzake gegevens (wettelijk voorschrift) door de Europese Unie (EU) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn. Het vervangt alle andere wetgevingen van de Lid-Staten in de Europese Unie. Daarnaast kunnen wetten van de lidstaten de GDPR verbeteren, d.w.z. de GDPR en de Federale Data Protection Act (DSAnpUG-EU) breiden de gegevensbeschermingswet uit.

  De GDPR /AVG respecteert de persoonlijke gegevens van een belanghebbende, de zogenaamde betrokkene (gegevens van een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, geboortedatum). In de terminologie wordt onderscheid gemaakt tussen de Controller en de Processor van de persoonlijke gegevens. De GDPR spreekt beide partijen aan, ongeacht hun locatie. De regelgeving is ook van toepassing op organisaties buiten de EU die gegevens verwerken van personen die woonachtig zijn in de EU.

  Niet voldoen aan de AVG kan leiden tot aanzienlijke boetes, 2% of 4% van het wereldwijde transactievolume van een bedrijf of tot 10 of 20 miljoen Euro, afhankelijk van het incident. Controller en Processor zijn beiden, gezamenlijk en hoofdelijk, aansprakelijk.

  Wat is er nodig voor organisaties om te voldoen aan de GDPR?

  • Een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) (afhankelijk van lokale wetgeving en bedrijfsgrootte)
  • Een register van verwerkingsbewerkingen (beide: Controller en Processor)
  • Een contract voor gegevensverwerking in opdracht tussen controllers en processors
  • Een breed scala aan documentatie (bijvoorbeeld gegevensbeschermingsconcept, richtlijnen, enz.)

  Wat doet Riege Software om te voldoen aan de GDPR?

  • Riege Duitsland heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) of Data Protecttion officer (DP) en een intern data-beschermings team
  • Riege houdt een register bij van verwerkingen
  • Riege heeft contracten voor gegevensbeveiliging op contractbasis:
   • Op tijd beschikbaar voor klanten van Scope (Controller) 
   • Tussen alle Riege filialen
   • Met alle serviceproviders die met persoonsgegevens werken
  • Riege biedt een Data Protection Concept plus een beheersysteem voor bescherming van gegevens
  • Riege voert interne - en uitgebreide audits door de FG
  • Riege heeft richtlijnen en zowel technische als organisatorische maatregelen om de beveiliging van gegevens te borgen
  • Riege personeel is aansprakelijk voor de geheimhouding van de gegevens

  De bovengenoemde opsomming zal niet volledig zijn, maar beantwoordt de meest voorkomende vragen van Riege klanten en partners. Riege heeft alles ondernomen wat juridisch vereist is en menselijk mogelijk was om aan de GDPR te voldoen. 

  Als u meer vragen heeft, aarzel dan niet om uw contactpersoon bij Riege Software te raadplegen.

  ]]>
  Tot volgende week https://www.riege.com/nl/news/tot-volgende-week/ Thu, 05 Apr 2018 15:45:00 +0200 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/tot-volgende-week/
  Ook wel bekend als JR, maar het tegenovergestelde van de beruchte, egocentrische gemenerik van de tv-serie, begon Johannes zijn loopbaan in 1978 als freelancer met het programmeren van software in de kinderjaren van elektronische oplossingen voor de logistieke industrie. Als wiskundige besloot hij om zijn vaardigheden te gebruiken met iets dat veelzeggender is dan het schrijven van eindeloze formules op schoolborden om te bewijzen dat de aarde niet vlak is. En zo kwam het dat hij op 11 september 1978 zijn eerste elektronisch opgemaakte AWB voor zijn klant, een bekende expediteur, Union Transport (later samengevoegd met DSV) afdrukte.

  Deze enorme vooruitgang werd vervolgens door al zijn klanten overgenomen.Dit was het begin van een lange en diepgaande relatie tussen JR en de voortdurende ontwikkeling van elektronische logistieke procedures. In 1985 nam hij de volgende stap om dit productieve streven voort te zetten en richtte hij zijn eigen bedrijf op, met zijn product Procars. Dit was een van de eerste uitgebreide transportbeheersystemen en het verbaasde de industrie. Gefascineerd door de capaciteiten van Procars, voegden toonaangevende expediteurs zoals Dachser en DB Schenker zich tot de lijst met eerste klanten toe. Procars is na al die jaren nog steeds in gebruik bij verschillende klanten over de hele wereld.

  Naarmate de klantenlijst groeide, groeide het bedrijf van JR, Riege Software ook en in 1991 richtte Johannes Riege zijn eerste vestiging op in de VS. Drie jaar later, in 1994, opende hij een kantoor in Hong Kong. Deze positieve ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt omdat zijn echtgenote Gabriele vanaf het begin aan zijn zijde stond en zorgde voor de financiële belangen van het bedrijf. Zo kon Johannes zich voornamelijk concentreren op softwareontwikkeling en het operationele deel van het bedrijf.

  Na een periode van verbetering en technologische vooruitgang was het tijd om een nieuw product te ontwikkelen, Scope, onder auspiciën van zijn oudste zoon Christian, expert in computerwetenschappen en geboren innovator. Het doel van Scope is om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

  Met vestigingen in Zwitserland (2008), Nederland (2011) en Mexico (2018), richtte JR zich op opkomende markten, met de enthousiaste en groeiende steun van zijn tweede zoon Tobias, ook een wiskundige met een doctoraat in de computerwetenschappen.

  Met zijn derde zoon Benjamin, die verantwoordelijk is voor de marketing en public relations van het bedrijf, kijkt JR met trots naar wat hij heeft bereikt en wat zijn opvolgers in de toekomst zullen bereiken. Hij weet dat zijn levenswerk in veilige handen is, terwijl zijn twee andere kinderen, Johannes jr. die een master in wiskunde heeft, en zijn dochter Anna, voedingsadviseur met een achtergrond in de voedsellogistiek, hun carrières bij wijze van uitzondering buiten het bedrijf zochten en vonden. Omdat Gabriele Riege blijft zorgen voor het financieel management, weet Johannes dat zijn opvolgers in veilig vaarwater blijven.

  Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Johannes Riege zal zijn wie hij altijd was – de eerste vertegenwoordiger van het bedrijf. Je zal hem nog steeds tegen het lijf kunnen lopen op evenementen waar de vrachtwereld elkaar ontmoet.

  JR staat ook bekend om zijn enthousiasme voor voetbal, namelijk zijn favoriete team Borussia Dortmund, waarbij hij voor verschillende uitdagingen staat en nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt – met andere woorden als supporter met een kaartje voor een comfortabele stoel. We zijn er echter zeker van dat we hem regelmatig zullen zien in ons – en nog steeds zijn – kantoor. Volgende keer is waarschijnlijk volgende week. Desondanks willen we van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen: „Heel erg bedankt JR, Johannes, Mr. Riege. May the force stay with you.”

  ]]>
  OMEGAir is going to be the new alpha https://www.riege.com/nl/news/omegair-is-going-to-be-the-new-alpha/ Wed, 04 Apr 2018 15:53:00 +0200 Andreas Rohde https://www.riege.com/nl/news/omegair-is-going-to-be-the-new-alpha/ A young lady visited the Riege booth at transport logistic in 2017, and asked for an air and sea freight presentation. Although this was very short notice for a full demonstration, by taking turns, we managed to give her plenty of insights into Scope. Not our usual procedure, but Małgorzata Müller, Air Freight Manager at OMEGAir appreciated the friendly welcome and the personal care.

  The next steps were as promising as pleasant. Following a recommendation by Aircargo.nl, and several shorter sessions, Hubert Jasiński, member of the board, became involved and while we were preparing to present more detailed information, he decided to go with Scope and all of its modules for Air Freight and Sea Freight as well as the complementary web application Connect, which provides detailed monitoring and additional fulfillment options.

  After all, speed is a natural virtue at OMEGAir. With offices in Szczecin (head office), Gdynia, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódż and Kraków, OMEGAir is a fast growing company in Poland. With the help of Scope they will be able to speed up even faster. The pole position is achievable, and OMEGAir is excellently positioned to become the new alpha.

  ]]>
  Speedmark Transportation ging in 4 weken live en maakte van de Europese hub een technologisch speerpunt https://www.riege.com/nl/news/speedmark-transportation-ging-in-4-weken-live-en-maakte-van-de-europese-hub-een-technologisch-speerpunt/ Mon, 19 Mar 2018 16:09:00 +0100 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/speedmark-transportation-ging-in-4-weken-live-en-maakte-van-de-europese-hub-een-technologisch-speerpunt/

  Speedmark zet zich in voor de groei van de zaken van hun klanten en biedt al sinds 1971 oplossingen voor elke fase van de supply chain. Hun doel is om zendingen volgens schema te leveren en tegen lagere kosten te organiseren. Dit is van toepassing op zowel luchtvracht, zeevracht als third party logistics. Speedmark zorgt voor veilig transport van goederen met gespecialiseerde service en zorg. Ze geloven dat in deze snelle omgeving, met waardevolle goederen die van land tot land worden vervoerd, veiligheid even belangrijk is als de feitelijke vervoersdiensten. Daarom bieden de beveiligingsstandaarden en processen van Speedmark een toegevoegde waarde voor alle klanten en hun supply chain vereisten. Speedmark, met hoofdkantoor in Taipei, Taiwan, heeft 78 kantoren in 72 steden in 20 landen en biedt werk aan meer dan 1.800 mensen. Speedmark is AEO, C-TPAT, TAPA gecertificeerd en een van de top 5 supporters voor CI / BR met wereldwijd ondertekende bedrijfscontracten.

  Opeens heb je het

  Speedmark Transportation B.V., met 2 kantoren in Amsterdam en Rotterdam, wordt beschouwd als de Europese hub van de logistieke groep. Ze waren het beu om verschillende softwarepakketten te testen die niet voldeden aan de hoge normen en algemene eisen van Speedmark en in het bijzonder ontoereikend bleken te zijn voor de levering van de hoogwaardige diensten die hun Europese klanten eisen.

  Het was duidelijk dat Marco geen kostbare tijd meer wilde verspillen en hij had hoge ambities toen hij Riege in de arm nam, waarbij hij suggereerde dat hij in de kortst mogelijke tijd live met Scope wilde gaan. Hij had eerdere ervaring met Riege en Scope, dus hij was er zeker van dat het haalbaar was, hoewel de meeste van zijn eigen mensen dachten dat het onmogelijk was om de beoogde startdatum te bereiken, omdat er heel wat werk te doen was.

  Van deadline tot online

  Marco kende Scope van verschillende demo's in de loop der jaren, maar de uiteindelijke beslissing werd telkens weer uitgesteld totdat zijn geduld met het oude systeem op was. Toen de weg voor Scope eenmaal was vrijgemaakt, was het voor hem ook van cruciaal belang dat Scope razendsnel werd geïmplementeerd, letterlijk, hij had het over 6-8 weken.

  Marco's toewijding was geweldig en dat geldt ook voor de betrokkenheid van het Speedmark-personeel. Op 30 juni 2017 ging Speedmark live met Scope, na slechts 4 weken van extreem hard werk. Dit vergde oneindig enthousiasme door iedereen die betrokken was bij Riege en Speedmark. Uiteindelijk betekende het dat ze niet alleen de deadline van Marco bereikten, ze versloegen hem zelfs met 50%. Om het voor elkaar te krijgen, hielp Riege Nederland ook bij het converteren en importeren van debiteuren en crediteuren uit het oude systeem in Scope.

  Vandaag de dag gebruikt Speedmark Transportation Nederland het volledige pakket van Scope, de luchtvracht- en zeevrachtmodule voor zowel import als export en de Nederlandse Douane modules. Scope integreert ook het financiële softwarepakket Multiverse van Unit4, dit naar volle tevredenheid van het hele bedrijf.

  Van bruggenhoofd tot speerpunt

  Nadat Marco een zeer succesvol bruggenhoofd in Europa had gevestigd, schakelde Marco's vooruitstrevende blik Speedmark in Nederland naar een nieuwe dimensie van toekomstgericht omgaan met alle logistiek. Ondersteund door Scope kan Speedmark met recht claimen dat het niet alleen een van de best uitgeruste expediteurs is die Europa met Azië verbinden, maar ook het speerpunt is van de technologie van de groep, en op de lange termijn best-practices garandeert zonder nog achterom te kijken.

  ]]>
  FOX Global haalt alles uit de kast met Scope voor een uitstekend optreden https://www.riege.com/nl/news/fox-global-haalt-alles-uit-de-kast-met-scope-voor-een-uitstekend-optreden/ Thu, 22 Feb 2018 17:36:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/fox-global-haalt-alles-uit-de-kast-met-scope-voor-een-uitstekend-optreden/ Met haar oorsprong in Nederland en hoofdkantoor in Rotterdam, opereert en bestuurt FOX Global Logistics momenteel 5 kantoren op strategische locaties over de hele wereld. Met specialisten die dag in dag uit werken om ervoor te zorgen dat hun klanten die extra persoonlijke aandacht krijgen, is FOX Global continu gefocust op nieuwe wereldwijde kansen die een bijdrage zullen leveren aan en een aanvulling vormen op de bestaande lijn van activiteiten. Dankzij deze strategie en hun toegewijde mensen is FOX Global in de loop der jaren geëvolueerd van een traditioneel expeditiebedrijf naar een internationaal gerichte leverancier van uitgebreide logistieke diensten. Om haar wereldwijde aanpak te onderstrepen, ontwikkelt het bedrijf voortdurend nieuwe ideeën en diensten in samenwerking met hun internationale partners.

  Aanwezigheid op internationale podia

  Norman de Vos, eigenaar en Managing Director van FOX Global kent het team van Riege Software Nederland al vele jaren. Met zijn ambitie om zich aan te sluiten bij de leidende internationale spelers op het wereldwijde toneel van de internationale logistiek, nam Norman in 2016 contact op met Riege, omdat hij vond dat hij het juiste instrument miste om zijn internationale succes verder uit te bouwen. Na verschillende bijeenkomsten en demonstraties van de scope van Scope, besloot hij om de modules Luchtvracht, Zeevracht en Douane te implementeren.

  De volledige instrumentatie van het orkest

  FOX Global is nu een krachtige gebruiker van Scope. Niet alleen de 2 Forwarding- en Customs-modules worden actief gebruikt. FOX Global-klanten profiteren van de uitgebreide zichtbaarheid die de webapplicatie Connect biedt om hun zendingen te traceren, de vervulling van milestones te controleren en de beschikbaarheid van essentiële begeleidende documenten te controleren. Om de supply chain volledig te kunnen volgen, gebruiken sommige klanten van FOX Global ook het geïntegreerde Order Management Systeem in combinatie met Connect. Hierdoor kunnen ze op elk moment actuele en zinvolle statusinformatie van hun orders bekijken.

  FOX Global gebruikt ook de functie om AGS-importaangiften te importeren. Scope valideert deze gegevens. Tegelijkertijd verrijkt de slimme artikeltabel in Scope de ERP-data met Douane-specifieke informatie die voor deze artikelen in Scope is opgeslagen. Na voltooiing en toestemming van de gebruiker voor automatisch verzenden, worden alle geïmporteerde aangiftes die voldoen aan de validaties automatisch verzonden. Dit is een handige methode om de groeiende e-commerce-activiteiten van FOX Global, die voornamelijk bestaan uit eenvoudige inklaringen in grote volumes, te automatiseren. Dit is een zeer waardevol voordeel voor een wereldwijde speler als FOX Global.

  Twee teams in harmonie

  Het hele proces van implementatie van Scope en installatie van verbeteringen was zowel soepel als gewiekst aangezien beide teams, bij FOX Global en Riege Software, werden gedreven door hetzelfde doel: succes en tevredenheid. Deze harmonie werd mogelijk gemaakt omdat er een natuurlijke fit is tussen de toegewijde medewerkers van FOX Global en Riege. Beide bedrijven hebben klantenservice en hoge kwaliteit in hun DNA.

  De toegift

  Omdat Scope voortdurend wordt bijgewerkt en alle essentiële instrumenten in één geïntegreerde oplossing worden aangeboden, zal er nog meer volgen. En we zijn ervan overtuigd dat FOX Global er gebruik van zal maken, net als hun klanten en hun vele toekomstige klanten.

  ]]>
  Green Worldwide Shipping maakt gebruik van Scope van Riege voor hun ambitieuze plannen https://www.riege.com/nl/news/green-worldwide-shipping-maakt-gebruik-van-scope-van-riege-voor-hun-ambitieuze-plannen/ Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/green-worldwide-shipping-maakt-gebruik-van-scope-van-riege-voor-hun-ambitieuze-plannen/ Georgetown, CT — 19 februari 2018 — Met de go-live van Green Worldwide Shipping heeft Riege Software weer een mijlpaal bereikt in haar uitbreiding op de Amerikaanse markt. Green Worldwide koos in augustus 2017 voor Scope en na slechts 5 maanden van implementatie, ging Green Worldwide live op 1 februari 2018, met 111 gebruikers, in 10 kantoren, in 9 steden verdeeld over de Verenigde Staten.

  Als een van de snelstgroeiende expediteurs in de Verenigde Staten, wordt Green Worldwide gedreven door innovatief forward denken, technologie-investeringen en het bieden van nieuwe value added services aan hun klanten. Met plannen om in 2018 uit te breiden naar Canada, zal het bedrijf in de komende 5 jaar het aantal werknemers en zendingen verdubbelen. Tot nu toe haalt Green een jaarlijkse groei van 30%. "Onze beslissing om Scope van Riege te selecteren voor onze automatiseringsdoelen was vrij eenvoudig. We wilden onze hoge standaarden van supply chain-afhandeling vertalen naar een technologie die de gegevensinvoer voor onze vrachtexperts verminderde, om ze meer tijd te geven om te doen waar ze goed in zijn - de klant van dienst zijn, "zei Thomas Jorgensen, CEO en President van Green Worldwide Shipping , "en ik geloof dat we onze visie echt waargemaakt hebben."

  Green Worldwide gebruikt Scope's modules en enhancements zoals luchtvracht, zeevracht, wegvracht, OMS, Connect, evenals de integratie met Quickbooks en NetChb voor Customs Brokerage.

  "Door samen te werken met een vooruitstrevende innovator zoals Green Worldwide Shipping, wisten we dat we de verantwoordelijkheid op ons namen voor al hun behoeften op het gebied van technologie voor hun forwarding werkzaamheden. Dit zou veel inspanning vergen, waaronder het opzetten van nieuwe interfaces, uitbreiding van ons aanbod van douanediensten met onze nieuwe partner NetCHB, die tariefbeheer, CRM, Warehouse, mobiele applicaties biedt, en nog veel meer. ", aldus Mark Ketcham VP Riege Software The Americas, "maar uiteindelijk vormt deze samenwerking ook een mijlpaal voor Riege op de Amerikaanse markt en we kijken uit naar uitbreiding van ons dienstenaanbod als resultaat. "

  Tot nu toe heeft Green meer dan 3.000 zendingen verwerkt in Scope, meer dan 600 offertes, meer dan 2.700 facturen, 18.600 partners, 51+ klanten in het webportaal Connect en ze zitten niet stil.

  Over Green Worldwide

  Green Worldwide Shipping is een particulier, volledig onafhankelijk bedrijf dat is gebaseerd op de basisprincipes van respect, toewijding en de allerbeste klantenservice. Jarenlange ervaring helpt het bedrijf supply chain-uitdagingen te begrijpen, met de expertise om oplossingen te ontwerpen en te implementeren die een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten van klanten. Green teams in kust-tot-kustkantoren, opgericht in 2008, bedienen klanten op elk continent over de hele wereld en leveren dagelijks logistieke oplossingen, variërend van zeevracht, luchtvracht, projectlading, douane-expeditie, opslag en distributie en wereldwijde supply chain zichtbaarheid. Hun strategische allianties over de hele wereld met betrouwbare partners die hun hoge kwaliteitsnormen delen, positioneren Green Worldwide Shipping om alle internationale logistieke behoeften efficiënt te vervullen. Samenwerking met lokale experts vergroot de flexibiliteit en kennis die nodig is om overal ter wereld vakkundig met vracht om te gaan.

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme softwareoplossingen en -diensten voor de vrachtindustrie. Opgericht in 1985, levert het bedrijf producten en diensten aan meer dan 350 klanten over de hele wereld met meer dan 5.000 gebruikers in 24 landen. Riege heeft haar hoofdkantoor in Duitsland en vestigingen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika.

  Het product van het bedrijf is Scope, een slim, innovatief transportbeheersysteem voor luchtvracht, zeevracht en Douane. Gebouwd met eenvoudige maar zeer functionele functies versnelt Scope alle processen en procedures. Omdat de mens de belangrijkste schakel in de hele supply chain is, combineert Scope eenvoud met functionaliteit en is het ontworpen voor de huidige en toekomstige logistieke professionals. Gegarandeerd om hun werk-leven te verbeteren.

  ]]>
  e-quality https://www.riege.com/nl/news/e-quality/ Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0100 Tobias Riege https://www.riege.com/nl/news/e-quality/ e-quality is certainly not the same thing as "equality". The opposite is true. e-quality embodies a higher standard of effective operations and active management of logistics in an increasingly digitized environment. As things stand today, all TMS (Transport Management Systems) are “e” by nature (they are all software, aren't they?) but not all are “e” in terms of quality. How much or little “e” you get from a TMS depends on various criteria many of them do not fullfil. Maybe you should ask yourself what your current TMS really does for you – or not. The answers might be interesting.

  Does your TMS provide e-rates, e-invoicing, e-AWB, e-B/L, e-mail and all the other “e-” features which already hold or will hold a continuous data flow? If so, does it deliver the "e” automatically because of intelligent integration and boundless connectivity? Or do you need extra tools, have to change back and forth between systems to get the desired results? Do you have to take deviations and delay into account instead of getting simplified and accelerated processes? Do you incur extra cost for required investments and loss of time?

  If you really want to go for e-quality instead of equally average and mediocre solutions, you have to go for Scope. Scope by Riege Software is the multi-modal transport management system for air freight, sea freight and customs, bringing enterprise class abilities to every logistician, from the smallest to the largest.

  Due to its scalability, Scope grows as a company grows, empowering freight forwarders and manufacturers to easily manage and track their entire business cycle while satisfying all regulatory requirements. In addition, Scope equips users with a wide variety of e-tools and features (as mentioned above and even more) for operators and managers. Thus Scope streamlines, simplifies and accelerates operational processes, while dashboards give greater insight into all key business processes with live data instead of batched or old-fashioned reports.

  Provided as Software as a Service (SaaS), upgrades are delivered automatically, helping customers to always keep pace with current best-practices and emerging e-standards, enabling them to quickly and efficiently manage freight movements and customs declarations any time, any place – with e-quality.

  ]]>
  Happy! https://www.riege.com/nl/news/happy/ Thu, 08 Feb 2018 11:00:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/happy/

  Soms is geluk gewoon een gevoel dat bij je opkomt, soms is het het gevolg van een beslissing. Tony van den Brande, Managing Director van International Airfreight Associates, nam de beslissing om geluk te creëren voor alle mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van zijn bedrijf. In feite was het zijn bedoeling om een bedrijf op te bouwen dat beter presteerde dan anderen door een buitengewone service voor een eerlijke prijs aan te bieden, klanten en hun lading met respect te behandelen en de beste en slimste werknemers aan te trekken die dezelfde houding en bereidheid delen om hieraan mee te helpen. Scope van Riege heeft hem zeker geholpen om deze doelstellingen te bereiken.

  IAA begon in januari 2016 met Scope en ze gebruiken Scope met veel plezier in hun kantoren in Rotterdam en Amsterdam. Scope ondersteunt de medewerkers bij hun dagelijkse expeditiewerkzaamheden en bij de afhandeling van de Douane procedures. Vergeten zijn de dagen van dubbel werk als gevolg van eindeloze handmatige re-keying in verschillende systemen. Het gebruik van Scope bespaart IAA ontzettend veel tijd en heeft een einde gemaakt aan frustraties met als gevolg tevreden mensen. Iedereen is blij, IAA-personeel, IAA-klanten en, natuurlijk, Tony zelf die de juiste beslissing nam.

  Nu is het onze beurt om uit te roepen: "Fijne verjaardag, IAA! En bedankt voor het vertrouwen in ons. "Wat kunnen we nog meer zeggen? Gebrek aan geluk? Volg Tony.

  ]]>
  Done and undone https://www.riege.com/nl/news/done-and-undone/ Fri, 22 Dec 2017 15:20:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/done-and-undone/ The good news: Scope has acquired new useful functions while simultaneously has jettisoned some superfluous. The bad news: There's none.

  General

  Administrators return to own permissions directly.

  System administrators could use the option "Login with permissions of" to check whether permissions settings for users were correct. Now the administrator can return to his own permissions without quitting Scope and logging in again.

  Finance

  Quotations for all types of shipments.

  Quotations are now available for all types of shipments including sea freight import and export. To start using the quotations function, please contact your local Riege Helpdesk.

  Change of invoice line ordering.

  In the activity template a new tab has been added that allow changing the invoice line order by activity group.

  Date validity in Transport Order tariffs.

  For tariffs calculated on transport orders, Scope used to look for the validity to the economic date of the shipment and not the date of the actual transport. Now a new, improved logic has been implemented.

  Automated VAT-ID validation.

  EU VAT numbers could be validated in the VIES database directly from the partner, but were not automatically refreshed. A new add-on will validate an EU VAT number during the finishing action of an outgoing or incoming invoice automatically.

  Customs NL

  Single Window connection.

  Scope has done the conversion of the relevant messages and is ready to connect to a Single window (dutch blog entry).

  Supporting Provisioning.

  As part of the conversion Scope now also supports the new Single Window Provisioning module. To start using the provisioning module, please contact the Riege Helpdesk.


  View Top Features   Read Changelog

  ]]>
  Ons geschenk voor managers - de Scope Dashboards https://www.riege.com/nl/news/ons-geschenk-voor-managers-de-scope-dashboards/ Wed, 20 Dec 2017 20:00:00 +0100 Riege Software https://www.riege.com/nl/news/ons-geschenk-voor-managers-de-scope-dashboards/ Nu het einde van het jaar nadert, vinden we dat dit het juiste moment is om ook een eind te maken aan iets anders.

  We hebben het over ouderwetse rapportages, lange lijsten, die in de digitale omgeving in toenemende mate ontoereikend zijn en managers geen echt inzicht geven in de werkelijke prestaties van hun bedrijf.

  Dit zal allemaal veranderen. De Scope-dashboards zijn er nu. En ze zijn een geschenk, het is gratis. Interactieve zinvolle grafieken die inzicht geven in belangrijke financiële en operationele processen.

  De voordelen zijn talrijk:

  • Krijg direct inzicht in live-gegevens rechtstreeks uit Scope
  • Controleer, vergelijk en analyseer huidige en eerdere prestaties
  • Evalueer afdelingen, productiviteit en inkomsten, kosten en winst
  • Volg voortgang en trends, en versterk de basis voor een gezonde groeistrategie

  De Scope-dashboards bieden u meer inzicht en een solide start van het nieuwe jaar. En de jaren die volgen.

  De nieuwe Scope dashboards

  ]]>
  Aanvinken, afvinken of slim kiezen https://www.riege.com/nl/news/aanvinken-afvinken-of-slim-kiezen/ Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 +0100 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/aanvinken-afvinken-of-slim-kiezen/ Bij het kiezen van een nieuw forwarding systeem vertrouwen sommige expediteurs op consultants, maar vreemd genoeg vertrouwen consultants vaak niet zichzelf maar checkboxes. Dat klinkt grappig, maar het wordt nog grappiger als je enkele van de selectiecriteria bekijkt. Luchtvracht, zeevracht, Douane, ja of nee. Serieus! Zou je een auto uitkiezen door het aanvinken van de motor, het dashboard, de nokkenas, ja of nee? Zeker niet.

  Om de juiste beslissing te maken moet je de systemen aan een vuurproef onderwerpen. Het draait allemaal om mogelijkheden en functionaliteit, voor management, finance and operations, met de focus op informatie, integratie en vereenvoudiging. Een nieuw TMS is tenslotte een investering in de toekomst van een bedrijf en niet zomaar een stukje software. Dus stop met het aanvinken van checkboxes. Plan een demo voor Scope en 'check it out'!

  ]]>
  All-in-Douane-oplossing uit een blackbox https://www.riege.com/nl/news/all-in-douane-oplossing-uit-een-blackbox/ Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 +0100 Dirk Heidenfelder https://www.riege.com/nl/news/all-in-douane-oplossing-uit-een-blackbox/ Scope's Douane-integratie omarmt elke bestaande WMS-/ERP-oplossing en kan alle beschikbare Douaneprocedures in alle Scope landen unificeren. Scope Douane wordt momenteel gebruikt in Duitsland, Nederland, Zwitserland en de VS. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om inklaringen te doen zonder Scope Douane zelf te openen.

  • Importeer en verzend automatisch aangiftes
   Wanneer data (XML) voor Douane-inklaringen vanaf een externe bron of een extern systeem worden ontvangen, kan Scope deze importeren, toevoegen en valideren. Tegelijkertijd verrijkt de slimme artikeltabel in Scope de ERP-data met Douane-specifieke informatie die voor deze artikelen in Scope is opgeslagen. Na completeren en de toestemming van de gebruiker voor automatisch verzenden, worden alle geïmporteerde aangiftes die voldoen aan de validaties automatisch verzonden. Dit is een handige manier om de groeiende e-commerce business, die voornamelijk bestaat uit grote hoeveelheden rechttoe-rechtaan-aangiftes, te automatiseren. 
  • Importeer complete of gedeeltelijke aangiftes
   Scope kan aangifte-data in CSV-formaat importeren en de Douaneaangifte (gedeeltelijk) maken met de ontvangen data. Na controle en aanvullen van de aangifte kan de gebruiker de aangifte naar de Douane sturen. Dit stelt de expediteur in staat om e-commerce-bulkaangiftes effectief af te handelen.
  • Workflow milestones retour
   Scope retourneert alle relevante gebeurtenissen gedurende het aangifteproces - of de aangiftes nu vlekkeloos doorlopen of niet. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om alleen die aangiftes te monitoren die actie vereisen en worden gewaarschuwd voor iedere afwijking zoals inspectie, afkeuring of annulering die teruggestuurd wordt naar hun ERP/TMS. Zodoende automatiseert en vereenvoudigt Scope's Douane-integratie niet alleen de Douaneaangiftes maar maakt het ook mogelijk om eenvoudige problemen op te lossen met exceptions management. De door Scope geretourneerde berichten bevatten ook de relevante belastingen (invoerrechten) en btw-bij-invoer bedragen zodat deze verder kunnen worden gebruikt in het externe systeem.

  Scope's Douane-integratie is de grenzeloze oplossing voor alle Douane aangevers in NL, DE, CH, US en landen die zullen volgen.

  ]]>
  Riege and DGM-SDG werken samen om de security compliance voor expediteurs te verbeteren https://www.riege.com/nl/news/riege-and-dgm-sdg-werken-samen-om-de-security-compliance-voor-expediteurs-te-verbeteren/ Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0100 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/riege-and-dgm-sdg-werken-samen-om-de-security-compliance-voor-expediteurs-te-verbeteren/ MEERBUSCH, Duitsland — 6 december 2017 — Riege Software en DGM Software Development Group tekenden een contract voor een langdurige samenwerking gericht op het verbeteren van de huidige en toekomstige vereisten voor de naleving van veiligheidsvoorschriften en om het maken van dangerous goods-zendingen voor expediteurs tegelijkertijd te vereenvoudigen. 

  „We veronderstellen dat Scope het beste transport management systeem voor expediteurs is omdat we duidelijk deze reactie krijgen van toonaangevende spelers uit de markt” zegt Herman Teering, CEO van DGM-SDG. „Dit is ook de reden waarom we een aanzienlijk deel van onze toekomstige groei in directe verbinding met Scope van Riege Software verwachten.”

  „DGM-SDG als de voornaamste leverancier van elektronische oplossingen voor gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen en aanbevolen door wereldwijd handelende klanten zoals FedEx, is de perfecte partner om de naleving van de veiligheidsvoorschriften binnen en buiten Scope te verbeteren” vult Tobias Riege aan, COO bij Riege Software. „Voldoen aan internationale voorschriften volgens de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) is van cruciaal belang voor ons groeiende klantenbestand.” 

  In de eerste fase heeft Riege Software DGOffice in Scope geïntegreerd om zo onmiddellijke toegang te geven tot voortdurend bijgewerkte gegevens over gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen - zonder Scope te hoeven verlaten: 

  • Gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen kunnen gemakkelijk worden aangemerkt door het intoetsen van het UN-nummer. 
  • Tevens kunnen gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen worden gevonden en geselecteerd via Quick Search in Scope. 
  • Cargo-IMP codes en mogelijke CAO (Cargo Aircraft Only)-verplichtingen worden automatisch herkend.   

  Na voltooiing kunnen de Shipping instructies direct vanuit Scope worden afgedrukt. 

  Door het besluit om DGOffice aan te sluiten op Scope kunnen Riege Software-gebruikers – ook nu weer – hun aandacht richten op hun corebusiness, terwijl aanvullende werkzaamheden worden overgelaten aan geautomatiseerde processen binnen Scope.

  Over DGM Software Development Group

  DGM Software Development Group heeft als missie om informatietechnologie expertise te bieden, gericht op veilige productie, opslag, transport en handel van elke klasse van gevaarlijke stoffen. Alle activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de globale kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lelystad, Nederland. Kantoren waar de software wordt ontwikkelt bevinden zich in Nederland, Denemarken en Noorwegen, welke worden bijgestaan door een wereldwijd netwerk van verkoop- en ondersteunende vestigingen.  De software-portfolio van DGOffice biedt oplossingen voor alle vakgebieden binnen ICAO/IATA, IMDG, ADR, 49CFR, TDG, ADG, RID, GHS, SEVESO en het milieu. Ook veiligheidsinformatiebladen, werkplekinstructies, veiligheidsadviezen, vervoer, opslag en afvalbeheer zijn daarbij inbegrepen. DGOffice is ontworpen om te integreren met de meest-voorkomende administratieve computersystemen zoals SAP, Navision, AS 400-systems, Unix-systems, en meer. De software is tevens zo gemaakt, dat deze direct communiceert met de databank van de klant zelf, met daarin de eigen productomschrijvingen en productnummers.

  Over Riege Software

  Riege Software is een toonaangevende leverancier van slimme softwareoplossingen en -diensten voor de transportsector. Het in 1985 opgerichte familiebedrijf levert producten en diensten aan meer dan 350 klanten wereldwijd. Naast het hoofdkantoor in Duitsland zijn er vestigingen in Europa, Azië en Noord-Amerika.

  Het merk van het bedrijf is Scope: een slim, innovatief transportmanagementsysteem voor luchtvracht, zeevracht, afhandeling en Douane. Gebruiksvriendelijke, transparante en makkelijk combineerbare modules vereenvoudigen alle processen en workflows (vanuit de cloud, SAAS) en maken tegelijkertijd het leven van alle partijen eenvoudiger. Want de mens is nog steeds de belangrijkste schakel in de logistieke keten.

  Beeldmateriaal downloaden

  ]]>
  Simply Orange rekent op Scope om de groeiende Mexicaanse markt te bedienen https://www.riege.com/nl/news/simply-orange-rekent-op-scope-om-de-groeiende-mexicaanse-markt-te-bedienen/ Mon, 27 Nov 2017 18:03:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/simply-orange-rekent-op-scope-om-de-groeiende-mexicaanse-markt-te-bedienen/ Simply Orange, met hoofdkantoor in Querétaro, Mexico is een buitengewoon klantgerichte en pragmatische expediteur. Er zijn geen verrassingen voor klanten met verborgen kosten, integendeel, de dienstverlening streeft hun wensen voorbij en de uiteindelijke factuur is lager dan verwacht. Meer dan 100 toegewijde werknemers, wereldwijd werkend in meer dan 10 landen, leveren "operational excellence" — om antwoorden op de meest uitdagende vraagstukken van de supply chain te geven.

  Samenwerking op alle niveaus

  Door de toenemende shipments, de noodzaak om een betrouwbare, automatische track en trace oplossing hebben nam toe. Dit ging samen met de wens om een verbeterde, inzichtelijke workflow te hebben voor de werknemers. Een wijziging in software met een focus op tarieven is een noodzaak in een markt waar realties en transparantie erg belangrijk zijn. Met de start van deze zoektocht kwam Simply Orange uit bij Riege Software.

  Betrokken in Mexico, betrokkenheid in Scope

  Op basis van deze waardevolle feedback begon het Riege Software team in hun eerste Mexicaanse afdeling te investeren, met lokale ondersteuning en het ontwikkelen van landspecifieke kenmerken en integraties. Deze combinatie van lokale aanwezigheid en de mogelijkheid om naadloos de Mexicaanse eisen te integreren was een van de beslissende factoren voor Simply Orange.

  Kort daarna ging Simply Orange MX in 2015 live met Scope. 13 gebruikers benutten de voordelen die Scope levert in standaard routines als ZeevrachtLuchtvracht en Douane, het laatste voor Nike MX en de omvangrijke Simply Orange internationale bandenhandel. Aangevuld met de tracking template in Scope Connect, voor het naadloos volgen van zendingen, volledige transparantie en het bijhouden van milestones voor alle betrokken partijen en met functies zoals de geautomatiseerde import van pre-alerts en het uploaden van documenten in Scope.

  De resultaten van deze features en functies vertellen hun eigen verhaal. Simply Orange was heel snel in staat hun B/L en facturatie direct via Scope te verwerken. Release notes aan vervoerders, oorspronkelijk uitgevoerd met de hand, nu geautomatiseerd, resulterend in minder werk en meer betrouwbaarheid. Tarievering, één van de belangrijkste punten voor het succesvol doen van expeditie in Mexico, kan nu bevestigd worden met slechts een druk op de knop.

  Integratie verplicht

  Een van de kersen op de Scope taart is de mogelijkheid om diensten van of naar derden te integreren. Met de focus op Zeevracht gebruikt Simply Orange de diensten van INTTRA en Ocean Insights om alle zending gerelateerde zaken (boekingen en container statussen) te communiceren en te controleren. Aan de financiële kant van Scope is het populaire Mexicaanse boekhoudsysteem CONTPAQi geïntegreerd in juni 2017.

  Specifiek voor de Mexicaanse markt en haar strikte overheidsregels voor bedrijven creëerde Riege Software integraties die wettelijk verplicht zijn. Mexicaanse bedrijven zijn verplicht alle uitgaande facturen elektronisch in te zenden naar SAT (Servicio de Administración Tributaria - Mexicaanse Ministerie van Financiën), met gebruikmaking van het CFDI (Certificado Fiscal Digital Internet). Het CFDI is het document dat als bewijs dient voor een factuur. Het is een bestand dat alle benodigde informatie bevat voor een geldige zakelijke transactie en zodra het verzonden is naar SAT, wordt het teruggestuurd met een uniek elektronisch factuurnummer. Op deze manier zijn alle betrokken partijen ervan verzekerd dat de factuur is goedgekeurd en geregistreerd bij SAT.

  Meer functies, meer controle

  Het toevoegen van functies aan Scope is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. Sinds 1 juni 2017 maakt Simply Orange gebruik van de jobcosting functie van Scope, die meer controle over de zakelijke activiteiten geeft en snellere resultaten voor mogelijke optimalisatie in het financieel management laat zien.

  Zoals altijd is er nog veel te doen. Maar dat is het concept van Scope. Scope is – niet meer, niet minder - de opsomming van haar verbeteringen. Het toevoegen van nieuwe functies en verbeteringen in bestaande functies, terwijl gedateerde processen tegelijkertijd met eenvoudige alternatieven worden vervangen, maakt Scope steeds sneller, effectiever en dus toekomstbestendig.

  ]]>
  Bruggen, geen muren https://www.riege.com/nl/news/bruggen-geen-muren/ Tue, 21 Nov 2017 09:00:00 +0100 Tobias Riege https://www.riege.com/nl/news/bruggen-geen-muren/ De beslissing van Riege Software om een vestiging in Mexico te openen wordt gedreven door betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de Mexicaanse economie en om een bijdrage te leveren aan dit land met een grote geschiedenis, cultuur en mensen. Het was altijd onze bedoeling om te voldoen aan de wens van onze Amerikaanse klanten om grenzeloos te werken met hun partners, agenten en vestigingen in Mexico. Het besluit om Querétaro te kiezen als vestigingsplaats voor de Mexicaanse tak was duidelijk, omdat het zich in het hart van de industriële groeizone van Mexico bevindt. Leidende technologiebedrijven hebben hun hoofdkantoor hier en Querétaro biedt eenvoudig toegang tot andere belangrijke industriële steden.

  De belangrijkste taak van Riege Software MX en zijn medewerkers is om de ontwikkeling en implementatie van Mexico-specifieke zaken en integraties binnen Scope te managen en in overeenstemming te houden met de snel ontwikkelende logistieke industrie in Mexico. In het dagelijkse leven biedt Riege Software MX alle diensten en ondersteuning die nodig zijn voor de Mexicaanse klanten, met een persoonlijke touch aan de digitale werkwereld.

  Riege Software wil zich echter - in overeenstemming met de bedrijfsfilosofie van "People First" – inzetten voor wereldwijde partnerships en samenwerking. Het bedrijf voelt zich verplicht om bij te dragen tot het overbruggen van de kloof tussen landen, continenten en mensen ten voordele van iedereen. Met haar oorsprong in Duitsland, een land dat jarenlang door een muur is verdeeld, ondersteunt Riege Software vele activiteiten en houdt zich bezig met tal van verenigingen om de vrijheid van handel en mensen zonder grenzen te handhaven en te versterken.

  Deze aanpak van gedachtegoed en actie zorgde ervoor dat Riege Software snel functies en interfaces heeft kunnen toevoegen aan de vraag van Mexicaanse klanten om aan de bindende en verplichte eisen van de Mexicaanse fiscale wetten te voldoen.

  Momenteel bevat ons Scope Mexico-platform een indrukwekkend aantal lokale kenmerken en functies: Mexicaanse Belastinglogica, waarmee klanten direct vanuit Scope kunnen factureren. De dagelijkse automatische download van wisselkoersen voor de Mexicaanse Peso uit de Banco de México. De integratie van het populaire Mexicaanse boekhoudsysteem CONTPAQi. Een functie om Mexicaanse belasting-ID's (RFC) te valideren. En last but not least, elektronische facturatie en ‘stempelen’ (CFDI) naar SAT rechtstreeks uit Scope.

  De eerste bruggen zijn gebouwd. Er is meer in ontwikkeling, als een constante beweging. Terwijl Mexicaanse klanten op Scope rekenen, rekent Riege Software op Mexico - voor een betere toekomst voor beide. Free trade first!

  ]]>
  Waar is de luchtvracht expediteur in 2022? https://www.riege.com/nl/news/waar-is-de-luchtvracht-expediteur-in-2022/ Fri, 10 Nov 2017 14:47:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/waar-is-de-luchtvracht-expediteur-in-2022/ 9 november was de Schiphol Community dag of beter gezegd de Cargonaut klantendag 2017. Waar in de afgelopen jaren Cargonaut klanten hun input konden geven, meteen na de presentaties via een app op hun telefoon, om zo mee te denken over de road ahead, was het 9 november een blik in de toekomst door de ogen van Cargonaut.

  In een setting a la ‘De wereld draait door’ werd in de Studio’s Aalsmeer een toneelstuk opgevoerd. Presentator Roy Scheerder vertolkte de rol van Matthijs van Nieuwkerk goed.

  Maar toen, de tafelgasten. Ze namen ons aan de hand van een ingestudeerd script mee naar het jaar 2022 en blikten terug op de afgelopen 5 jaar. Aan tafel een luchtvaartmaatschappij, een afhandelaar, een wegvervoerder en een verlader. Met zijn vieren hebben ze van 2017 tot 2022 grote stappen gemaakt en zijn ze over hun eigen schaduw gestapt. Door elkaar te vertrouwen en vooral door het delen van data zijn de processen en de workload verbeterd. De verlader weet dat zijn (zeer gevoelige verse producten) zendingen in goede handen zijn bij de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij is samen met de luchthaven enorm gegroeid. Na deze twee ketenpartijen schoven de wegvervoerder en de afhandelaar aan. Ook hier zijn in 2022 grote successen behaald door het vertrouwen van elkaar en het delen van data. De vervoerder weet wat hij kan verwachten en datzelfde geldt voor de afhandelaar.

  Prachtig, door vertrouwen en het delen van data weten deze 4 ketenpartijen elkaar te vinden. Een mooie successhow uit het jaar 2022! Helaas is, in mijn ogen, tv producent Cargonaut vergeten de regisseur aan tafel aan te schuiven bij de uitzending. Is het niet de expediteur die de vrachtzaken op Schiphol regisseert? Is het niet de expediteur die samen met haar agent aan de overkant de wensen of eisen van de verlader vertaalt in een passend product voor een zending? Daarbij schakelt zij o.a. transporteurs en luchtvaartmaatschappijen in. De afhandelaar speelt uiteraard ook een rol maar die is gekoppeld aan de luchtvaartmaatschappij, daarin heeft de expediteur (zeker bij import) weinig keuze.

  Daarom dus de expediteur als regisseur. De expediteur weet wat er bij haar klant opgehaald moet worden en geeft dat (1) door aan de transporteur. Er wordt (2) elektronisch geboekt bij de airline, het zou mooi zijn als dat kan in 2022. In 2017 kan dit nog niet op AMS. De expediteur kan zelf aanleveren bij de afhandelaar of regelt ook dit weer middels (3) een bericht aan de transporteur. De transporteur kan zich aanmelden (4) bij de afhandelaar. Tot zover niets nieuws onder de zon. Voor de stappen 1,2,3 en 4 kan de data gedeeld worden tussen de verschillende partijen en soms gebeurt dat anno 2017 al. De vraag is of je een partij nodig hebt die dat bericht ontvangt en opslaat voor het naar de volgende partij wordt doorgestuurd. Het kan namelijk ook vrij simpel en goedkoper op een rechtstreekse 1:1 manier. Onze klanten doen dat ook al met verschillende ketenpartijen.

  Delen van data, tja, de vraag is heb je hier een platform voor nodig dat in beheer is en tevens eigendom is van een commerciële partij. Ik ben er niet tegen, wellicht is het voor de Douane of luchthaven zeer efficiënt om deze data buiten hun eigen systemen te verzamelen om in te zien of te hergebruiken. Maar zou die data toch niet gewoon beheerd moeten worden door de luchthaven en/of Douane zelf? Waarom begint de luchthaven Schiphol niet haar eigen platform om op deze manier partijen te verbinden? Ik denk dat het Schiphol sterker maakt, het faciliteren van zoiets essentieels maakt ze sterker in de concurrentiestrijd met andere luchthavens. Als het de luchthaven is en niet langer een derde partij dan wordt het voor velen een stuk transparanter en zal samenwerken en vertrouwen ook gemakkelijker worden! De luchthaven heeft nog steeds aandelen Cargonaut. Schiphol, spring over je eigen schaduw heen en wordt weer 100% eigenaar. Begrijp me goed, Cargonaut doet goede dingen maar zit in mijn ogen op een plaats waar de luchthaven eigenlijk zelf zou moeten zitten om de touwtjes in eigen handen te hebben. Dan kunnen ze zelf aan de slag voor het verbinden, vertrouwen en delen met alle ketenpartners, inclusief de expediteur!

  Tot op de Schiphol Community dag 2022!

  ]]>
  Single window en proviandering https://www.riege.com/nl/news/single-window-en-proviandering/ Fri, 13 Oct 2017 12:30:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/single-window-en-proviandering/ De introductie van “single window” is het gevolg van nieuwe EU-wetgeving: Richtlijn 2010/65/EU. Hierin is vastgelegd dat partijen, betrokken bij het aankomen en vertrekken van schepen, gegevens aan elk mogelijke overheidsinstantie eenvoudig en eenmalig aan een “single window” kunnen aanbieden en dat het “single window” voor de verspreiding van de informatie naar de juiste instanties zorgt. Het gaat hier onder andere om gegevens van passagiers en bemanningsleden, gevaarlijke-goedereninformatie, Proviandering, ICS en ECS.

  De EU-wetgeving betreft eigenlijk alleen de aankomst van schepen, maar de Nederlandse Douane heeft besloten om vooruitlopend op de toekomst ook de luchtvaart hierin te betrekken. Een van de belangrijkste motivaties hiervoor is dat op deze manier de Douane geen twee verschillende systemen voor ECS en ICS hoeft te ondersteunen. Hieronder zullen we per berichtstroom de impact van “single window” voor Scope toelichten.

  ECS

  Binnen Scope zijn er de volgende modules voor het berichtenverkeer ECS:

  1. Melding Export Documenten Portbase (MED)

  Voor deze dienst van Portbase zijn geen veranderingen van toepassing. De MED-berichten die Scope reeds aanmaakt en verstuurt naar Portbase blijven onveranderd en Portbase zal het berichtenverkeer tussen Portbase en de Douane volledig aanpassen naar de eisen van het “single window”.

  2. ECSHUB Cargonaut

  Voor ECSHUB-berichten van Cargonaut zijn geen veranderingen van toepassing op het bestaande uitgaande bericht, deze blijven ongewijzigd. Wel zullen de controle- en vrijgavemeldingen, die Cargonaut nu aan de expediteurs doorstuurt, in de vorm van het 328- en 338-bericht van formaat veranderen. Deze formaatverandering is in Scope 9.6 verwerkt zodat de controle- en vrijgavemeldingen in Scope verwerkt blijven worden in de functie “ECS Arrival at Exit”.

  3. ECS Arrival at Exit

  Voor het rechtstreeks aan de Douane melden van een “Arrival at Exit” (van toepassing voor wie in het bezit is van douanetoestemming voor remote scanning of voor wie een aanzuivering voor wegtransport wil verzorgen) dient het berichtenverkeer te worden omgezet naar “single window”. Het betreft hier een omzetting van het berichtformaat en het communicatiekanaal. Deze omzetting zullen we afstemmen met de Douane en klanten die hiervan gebruik maken. De aansluiting van Scope op het communicatiekanaal “single window” is reeds gerealiseerd. In de schermen van Scope zijn geen veranderingen van toepassing.

  Nieuwe module Proviandering

  Tot nu toe werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het meldingsformulier voor Proviandering per e-mail aan de Douane te sturen, waarna toestemming en aanzuivering van de genoemde documenten volgden. Echter, per 29 december 2017 wordt deze mogelijkheid compleet afgesloten en kan de melding alleen nog elektronisch via EDI en het “single window” gedaan worden. In Scope wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwe module voor ondersteuning van Proviandering. Hiermee wordt het dus mogelijk om leveringen van scheepsonderdelen en bevoorrading via “single window” te gaan doen.

  Indien er interesse is voor Scope of voor de module Proviandering van Scope, horen we dat graag. Wilt u gebruik gaan of blijven maken van de mogelijkheden om scheepsonderdelen en bevoorrading direct aan schepen te leveren, dan dient u ook een registratie hiervoor bij de Nationale Helpdesk aan te vragen. Dit is mogelijk met het formulier op en het formulier kan als volgt worden ingevuld.

  Single window en proviandering

  Deze nieuwe module komt beschikbaar met Scope versie 9.6 die wij vanaf begin december 2017 uitrollen.

  Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail aan henk.boorsma@riege.com, wij helpen u graag verder

  ]]>
  Terugverdientijd: 0! https://www.riege.com/nl/news/terugverdientijd-0/ Mon, 18 Sep 2017 16:30:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/terugverdientijd-0/ Kostenbesparing is een cruciale factor voor expediteurs die zoeken naar een nieuw Transport Management System. Maar vaak moet er rekening gehouden worden met voorafgaande kosten zoals omvangrijke IT-investeringen. Scope, bekend als totaaloplossing voor lucht- en zeevracht én Douane, wordt uitsluitend aangeboden als SaaS (Software as a Service) en vereist daarmee geen enkele aanvullende IT-investeringen.

  Eigenlijk is het tegendeel waar. Naast het stroomlijnen van en daarmee besparen op de bedrijfsvoering, brengt Scope de IT-kosten terug tot de interne IT-activiteiten die niet met het aanmaken van zendingen te maken hebben. Helaas vereisen oplossingen van andere partijen vaak nodeloze investeringen. Zelfs het implementeren van een e-AWB in een bestaand systeem kan al tot buitengewoon hoge kosten leiden.

  Hoewel een periode van negen maanden heel redelijk klinkt voor een dergelijk bedrag, zijn er talloze kleine en kleinere expediteurs die zich een investering van die omvang niet zouden kunnen veroorloven.

  En dat hoeft ook niet. Ongeacht de grootte en het aantal gebruikers van het bedrijf, maakt de schaalbaarheid van Scope implementatie mogelijk van de kleinste tot de grootste expediteurs, met directe besparingen en een hogere winstgevendheid waarvan snellere verwerking maar een van de factoren is: Scope maakt het mogelijk om binnen 1 minuut een nieuwe zending te maken, inclusief het geautomatiseerd versturen van de e-AWB (FWB) bij de voltooiing van een luchtvrachtzending. Geen extra tools nodig, geen extra tijd verspild, geen weggegooid geld.

  Als gevolg daarvan staat Scope in de frontlinie van de meest efficiënte en toekomstbestendige logistieke software-oplossingen op de markt. En dat loont meteen: gebruikmakend van het toonaangevende Transport Management System met geïntegreerde e-AWB editor, kunnen expediteurs de fase van afschrijven op investeringen omzeilen en direct meer geld verdienen, gewoon door de juiste keuze te maken.

  Om je een voorstelling van Scope te kunnen maken, plan je hier een demo. Een beetje tijd, dat is de enige investering die het kost!

  ]]>
  Berkman automatiseert zeevracht boekingen in Scope https://www.riege.com/nl/news/berkman-automatiseert-zeevracht-boekingen-in-scope/ Tue, 22 Aug 2017 18:23:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/berkman-automatiseert-zeevracht-boekingen-in-scope/ Berkman Forwarding is opgericht in 1988 als onderdeel van de Berkman Groep. Als een internationale expediteur (NVOCC - Non Vessel Operating Common Carrier) met een geschiedenis die teruggaat tot 1903, concentreert het bedrijf zich op zeevracht zendingen van en naar China, Zuidoost-Azië en India. Deze handelstrajecten vertegenwoordigen 90% van hun transacties. Berkman - een wereldspeler die vele bestemmingen bedient en gebruik maakt van zijn wereldwijde netwerk - verzorgt de complete logistieke keten van vrachtafhandeling met inbegrip van douaneformaliteiten en aflevering van haven naar klant.

  Automatisering van activiteiten in Azië

  In eerste instantie zocht Berkman alleen naar een Order Management Systeem (OMS) om het boekingsproces te automatiseren door hun hoofdkantoor in Nederland te verbinden met de kantoren in China, Vietnam en India en hun agenten in andere Aziatische landen waaronder Indonesië, Taiwan, Zuid-Korea, Maleisië en Japan.

  Excel, niet excellent

  Tot voor kort werden alle operaties uitsluitend via e-mail en Excel-sheets gedaan en niet in hun voormalige TMS systeem ingevoerd totdat een boeking bij een vervoerder was gemaakt en aan boord verzonden. Het zoeken naar specifieke details van een zending was buitengewoon vervelend aangezien Berkman dagelijks door honderden e-mails moest gaan. Het nieuwe OMS biedt de mogelijkheid om de statussen van boekingen in te stellen, welke niet alleen door Berkman zelf gecontroleerd kunnen worden maar ook door hun partners én hun klanten. Deze laatste moesten in staat zijn om het gehele proces van een boeking te volgen: van het plaatsen van orders tot de levering aan hun magazijn in het land van bestemming – inclusief een melding zodra er een vertraging in het proces is ontstaan.

  Geen verandering nodig, maar uiteindelijk wel gewenst

  De eerste meeting met Riege Software vond plaats in 2014, toen Henk Boorsma en Nardo Bezemer van Riege Nederland Arie van der Perk van Berkman bezochten om een demo van Scope te geven. Destijds zag Berkman geen noodzaak om over te stappen op een ander operationeel systeem. Desondanks wist Scope te imponeren met zijn professionele uitstraling en overtuigende toekomstgerichte programmering, terwijl op dat moment een ingebouwd OMS nog niet aanwezig was. Berkman begreep echter dat Riege de wens had om een OMS te bouwen maar dat er nog gezocht werd naar een partner die deel zou nemen aan het ontwikkelproces.

  Henk Boorsma, Managing Partner van Riege Nederland kreeg het balletje aan het rollen: „Berkman zocht een Order Management Systeem dat kon interfacen met hun toenmalige forwarding systeem en pricing tools. We zagen dit niet als een uitvoerbare optie want OMS heeft zoveel gegevens en afhankelijkheden dat het vanuit Riege gezien alleen zinvol zou zijn om te ontwikkelen als onderdeel van Scope en niet als een losstaand systeem.”

  Ontmoeting met gevolgen

  Een tweede meeting werd begin januari 2015 afgesproken waaraan Johannes RIege, oprichter en directeur van Riege Software, ook deelnam. Arie van der Perk herinnert zich: “Toen we elkaar ontmoetten legden we het Riege-team uit wat we wilden. Johannes verliet kort de kamer, kwam terug en zei ‘Zo wil je dit…en dit en dit…’ terwijl hij uittekende hoe het systeem zou moeten zijn. En dat was precies wat we in gedachten hadden.”

  Vanaf dat moment was Berkman betrokken bij Scope, zette een strategisch plan op voor het implementeren van Scope binnen de Berkman organisatie en in maart 2016 werd de overstap van het oude operationele systeem naar Scope gemaakt – nog steeds zonder een OMS.

  Arie van der Perk was hoe dan ook meer dan tevreden: „Dit was een grote sprong vooruit omdat in Scope alles wat je nodig hebt voor de operationele afhandeling van een zending binnen bereik is vanuit één en hetzelfde venster. De overstap verliep heel vlot en binnen een paar weken waren we vertrouwd met het systeem.”

  Meer inzichten, zelfs van buitenaf

  Na ruim een jaar met Scope te hebben gewerkt was het nieuwe OMS, geïntegreerd binnen Scope Connect, klaar. Berkman is begonnen met het implementeren binnen de dagelijkse operationele boekingen op hun eerste pilotkantoor in China, waarbij alle deelnemers in de supply chain in staat gesteld worden om statussen in te zien en aan hun mijlpalen te voldoen. Daarnaast wordt extra informatie over het zendingstraject gegeven door Ocean Insight, dat naadloos in Scope is geïntegreerd. 

  Aanvullend worden tarieven die door Berkman zijn onderhandeld automatisch naar klanten gecommuniceerd, hetgeen de beslissingen op de boekingsprocessen versnelt.

  Arie van der Perk vat samen: „Tot nu toe hebben we een goede samenwerking met het Riege team gehad en zijn we blij met ons product. Natuurlijk zijn we continue op zoek naar verbetering en is er nog veel te ontwikkelen, maar Riege werkt eraan en dat maakt het tot een goed partnerschap”.

  ]]>
  A bit more here, a tad less there plus a good dose of chili https://www.riege.com/nl/news/a-bit-more-here-a-tad-less-there-plus-a-good-dose-of-chili/ Mon, 24 Jul 2017 20:01:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/a-bit-more-here-a-tad-less-there-plus-a-good-dose-of-chili/ Adding new functions, enhancing existing features while simultaneously replacing dated processes with easy alternatives makes Scope faster and more effective. The latest release brings comprehensive features for our Mexican customers. All freshly packed and ready to serve, Scope users can enjoy improved shipment processing and cross-frontier customs declarations.

  Forwarding

  General

  The filter for the shipment monitor has been improved. "Earliest / Actual Exception Time" is now available as a criterion.

  Transport Orders – Button instead of action links

  Instead of several action links, there is now one dedicated button which opens a selection list for the user to choose from. Additionally, the descriptions have been extended to explain each option more clearly.

  Simple Shipments – Entry of Simple Shipments 'Road'

  For Simple Shipments the entry for Road shipments has been enhanced. It is now possible to select a Buying Product in the shipment. Buying products need to be maintained in the corresponding partner data.

  Air Freight – Validation in the FWB Address

  Formerly only available in the AWB editor, the validation of the character entry (no more than 35 characters) is now available in the e-AWB (FWB) Address dialogue. If the address entered is too long, the user will be notified by a validation message.

  Sea Freight – Enhancement of Container Delivery Order

  There are now three different conveyance types available for a container delivery order. The user can choose between Road, Rail and Barge.

  Finance

  Sea Freight Tariff Import – Additional field available

  The new additional field “Conveyance Type” has been added to the import function. These values will be allowed: Air, Rail, Road, Barge and Express.

  Customs Germany

  Scope ATLAS

  To check adjustments, changes and improvements in Scope ATLAS please visit www.riege.com/de

  Features for Mexico

  Mexican Tax logic

  Customers in Mexico now have the possibility in export and import shipments to mark the loading type as 'taxable' via check-box. This is implemented to comply with Mexican tax rules and prevents creation of a voucher if the partner has no valid tax ID.

  Exchange rates

  There will be an automatic download from the Bank of Mexico of the Mexican Peso (MXN) exchange rate for the following currencies: USD, CAN, JPY, EUR, GBP.

  Outgoing invoices

  An XML generation for outgoing invoices has been integrated within Scope (legally required in Mexico since 2016). The XML is named 'CDFI'. Scope supports both the actual version 3.2 as well as the next version 3.3 (as of July 2017).

  Electronic seal for outgoing invoices

  In Mexico, outgoing invoices must be (electronically) sealed by the tax authorities. Riege Software is currently developing a dedicated interface. Scope can now transmit and seal Mexican CFDI files, both in 3.2 and 3.3 format, as well as generate a valid Mexican pdf invoice.

  For more detailed information and accompanying screenshots

  ]]>
  Aanval door hackers – Scope users houden het hoofd koel en gaan gewoon door https://www.riege.com/nl/news/aanval-door-hackers-scope-users-houden-het-hoofd-koel-en-gaan-gewoon-door/ Tue, 04 Jul 2017 16:00:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/aanval-door-hackers-scope-users-houden-het-hoofd-koel-en-gaan-gewoon-door/ Ze krijgen namen als Golden Eye, WannaCry of Petya: de sabotagevirussen (ook bekend als gijzelvirussen, malware en ransomware) die als een terugkerende nachtmerrie consumenten en bedrijven over de hele wereld angst aanjagen. Recent heeft een Petya-sabotagevirus in aangepaste vorm toegeslagen bij twee van onze klanten – maar niet bij ons. Uiteraard roept dit de vraag op: Hoe veilig is mijn data bij Riege?

  Ten eerste – en het belangrijkst: uw data is veilig. Laten we er iets dieper op ingaan.

  Deze virussen vallen uitsluitend Windows-systemen aan, vooral als die systemen niet recent zijn geüpdatet. Dit is omdat ze gebruik maken van een veiligheidslek waarvan Microsoft aangeeft dat deze inmiddels is gedicht, maar experts waarschuwen nog steeds voor mogelijke risico’s.

  De Scope-omgevingen worden daarentegen in het algemeen niet geraakt doordat ze op Linux draaien en niet op Windows. Ondanks dat worden de benodigde security patches van onze leverancier nauwgezet toegepast.

  Maar dat is nog niet alles. Scope is niet alleen ontworpen om data-invoer door onbevoegden te voorkomen, de omgevingen zijn ook op meerdere manieren beveiligd.

  Verkeer dat plaatsvindt binnen ons eigen netwerk is waar nodig versleuteld. Daarnaast wordt de toegang tot onze databaseservers zelfs voor geautoriseerde gebruikers alleen in READ-modus toegestaan; gegevens kunnen bekeken maar niet aangepast worden. Wijzigingen kunnen alleen door Scope zelf of door onze administrators worden uitgevoerd, in overeenstemming met het principe dat altijd twee personen goedkeuring moeten geven.

  In het meest onwaarschijnlijke geval, dat een tot nu toe onbekend virus zijn weg vindt tot onze systemen via een eveneens onbekende achterdeur, maken onze systemen continue back-ups waarmee een hindernis wordt opgeworpen die door geen enkel kwaadaardig sabotagevirus kan worden doordrongen. De back-up-gegevens kunnen bovendien alleen in een PULL-modus worden teruggehaald en de backups worden geleidelijk opgeslagen op externe media, wat er op neerkomt dat er absoluut geen kwaadaardige data-encryptie via een inbraak van buitenaf kan plaatsvinden.

  Tot besluit: wat kunnen onze klanten doen om zich tegen aanvallen op hun systemen te verdedigen?

  Allereerst moeten ze zeker stellen dat de meest recente, officiële release van Java is geïnstalleerd en dat hun besturingssysteem, met name Windows, is voorzien van de meest recente updates die door Microsoft zijn uitgegeven. Uiteraard moeten deze security patches ook op ieder intern beveiligingssysteem worden toegepast.

  Uiteindelijk is niets 100%. Maar we zitten er wel dichtbij en wanneer onze klanten hun deel doen komen we daar samen nog dichterbij. We noemen het “Bijna 100%”. Gewoon doorgaan.

  ]]>
  Hoe lang wilt u wachten? https://www.riege.com/nl/news/hoe-lang-wilt-u-wachten/ Tue, 27 Jun 2017 10:00:00 +0200 Benjamin Riege https://www.riege.com/nl/news/hoe-lang-wilt-u-wachten/ De media en IATA kondigen enthousiast aan dat het gebruik van de e-AWB eindelijk de 50% voorbij gaat. Eindelijk? Jawel, na 20 jaar ploeteren en nauwelijks activiteit. Behalve dat de e-AWB papierloos is en het bekende e-promotieverhaaltje, waar is de e-AWB eigenlijk goed voor als uw operatie er niet door versnelt, maar eerder vertraagt als gevolg ervan?

  Nieuwe oplossingen zijn op de markt verschenen, die suggereren de verbetering te zijn, maar enkel nieuwe problemen brengen. Extra tools, extra inspanning, extra wachttijd en al snel verandert het besparen van papier in tijdverspilling.

  Efficiëntie is een vereiste en heeft al een naam: Scope.

  Scope is een 100%-oplossing waarmee zendingen binnen een minuut aangemaakt kunnen worden. De e-AWB verschijnt zonder extra tools. Met bijkomende voordelen die indruk maken:

  • Scope weet of een luchtvaartmaatschappij of route 'e' is en zorgt voor de 'e' voor u! Blijf rustig, blijf e-zy.
  • Scope zal de zending automatisch aanpassen met door de luchtvaartmaatschappij verstrekte vertrek- en aankomsttijden. Weet meer, doe minder.

  Wat doet Scope nog meer? Het gebruikelijke - op een ongebruikelijk slimme manier. Afhandelen van zendingen: aanzienlijk sneller en effectiever door intuïtieve enkelvoudige ingave van data. Ingebouwde integratie met software van derden om onderbrekingen en afwijkingen in workflows te voorkomen. Zo versnelt Scope en garandeert niet alleen een hogere kwaliteit van uw werkzaamheden, maar vermijdt verspilling van tijd, geld - en brein. Ga voor versnellen in plaats van vertragen. Het is e-tijd. Voor 100%.

  ]]>
  Ontmoet ons in Mexico-Stad https://www.riege.com/nl/news/ontmoet-ons-in-mexico-stad/ Thu, 22 Jun 2017 14:00:00 +0200 Niels Schellingerhout https://www.riege.com/nl/news/ontmoet-ons-in-mexico-stad/ Bezoek Riege Software op Cargo Week Americas – Expo Carga, één van de belangrijkste en meest uitbundige evenementen voor freight forwarders in Latijns-Amerika van 27 t/m 29 juni 2017 in Centro Citibanamex in Mexico-Stad.

  Ontmoet Niels Schellingerhout, Head of Business Development Mexico, om meer te leren over de scopes van Scope, en de vele integraties welke een naadloze uitwisseling van data mogelijk maken met alle relevante partijen in de supply chain.

  Maak gebruik van deze mogelijkheid om te praten over jouw logistieke behoeften en je wens voor een geïntegreerde, toekomstbestendige softwareoplossing die jouw organisatie verder brengt door mensen voorop te stellen.

  ]]>
  Time and money https://www.riege.com/nl/news/time-and-money/ Tue, 20 Jun 2017 10:00:00 +0200 Chris Savage https://www.riege.com/nl/news/time-and-money/ Aiming to escalate its First Class Strategy, SENATOR INTERNATIONAL was in search of a solution which would accelerate customs procedure while simultaneously provide a maximum potential of integration.

  Focus was on a solution for customs declarations and bonded warehouse. After the implementation of new logistics software it emerged that the customs interface of this solution wasn't satisfactory.

  Input requirement was the integration of Scope to the existing logistics software, the goal was defined as significant savings in time, and therefore money, within AES procedures.

  In the course of impressive demonstrations, the Riege customs team presented the full scope of Scope, and delivered proof that Scope would fulfill all defined requirements, the acceleration of AES procedures in particular. As a result of long lasting cooperation between Riege and freight forwarders, Scope meets the demands of the forwarding industry more than other systems in the market, and provides the ability to seamlessly integrate with third party systems:

  • A new customs interface developed exclusively for Scope enables SENATOR INTERNATIONAL to embed all necessary customs procedures in their logistics system right from day 1
  • Herein, Scope uses one integrative data format which is able to map all supported customs procedures
  • This innovative All-in-One integration will be expanded step by step to all customs procedures that Scope serves and will serve in the future. Currently in Germany, the Netherlands, Switzerland and the US

  Operators at SENATOR INTERNATIONAL were convinced by the clearly arranged and easy to comprehend desktop which separates Scope from other systems at first sight, and which is designed to enhance the worklife of users.

  The presentation succeeded. The decision was taken accordingly. The committee in charge voted all in accord for Scope by Riege.

  This statement proves we are on the right path with Scope, and beyond this, it testifies that our teams not only understand our customers requirements but execute them immaculately. So rapidly, even old hands were staggered by the extent to which the original time frame was undercut.

  Since February 2017, SENATOR INTERNATIONAL generates up to 20,000 declarations from 300 work stations at 12 branches, saving several hours of time particularly on consol shipments at weekends.

  ]]>
  SENATOR INTERNATIONAL counts on Scope by Riege for customs clearance https://www.riege.com/nl/news/senator-international-counts-on-scope-by-riege-for-customs-clearance/ Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/senator-international-counts-on-scope-by-riege-for-customs-clearance/ Meerbusch, Germany – Aiming to escalate its “First Class Strategy” SENATOR INTERNATIONAL was in search of a solution which would accelerate processes. In practice, the goal was defined as significant savings in time, and therefore money, within AES procedures.

  Scope succeeded meeting all defined requirements. The decision at SENATOR INTERNATIONAL was taken accordingly. “The implementation of Scope for the ATLAS procedures proceeded without difficulty, the start was smooth. Our high expectations have been fulfilled,” says Berndt Lindenmayer, Managing Director at SENATOR INTERNATIONAL. Johannes Riege, Founder and Chairman of Riege Software paid his compliments: “Core of the implementation process was the seamless change over from the existing system to Scope. Scope is designed for procedures like this, and our teams are accordingly trained. The result tells the tale. I really wish to express my gratefulness to SENATOR INTERNATIONAL for the trust they placed in us.”

  Core of the solution is a new customs interface developed exclusively for Scope and designed to communicate perfectly with third party systems, and permitted connection to all required processes. Herein, Scope uses one integrative data format which is able to map all supported customs procedures. This innovative All-in-One integration will be expanded step by step to all customs procedures that Scope serves and will serve in the future. Currently in Germany, the Netherlands, Switzerland and the US.

  Concurrently, operators at SENATOR INTERNATIONAL were convinced by the clearly arranged and easy to comprehend desktop which separates Scope from other systems at first glance, while designed to enhance the worklife of users.

  Since February 2017, SENATOR INTERNATIONAL generates up to 20,000 declarations from 300 work stations at 12 branches, saving several hours of time particularly on consol shipments at weekends.

  About SENATOR INTERNATIONAL

  SENATOR INTERNATIONAL is primarily specialized in international freight, shipping and logistics. The company's main focus is on air and sea freight, as well as logistics, packaging and customs services. With all the advantages of a mid-sized enterprise, SENATOR INTERNATIONAL comprises of a network of own offices as well as long-term reliable partners at over 250 locations worldwide.

  Since its foundation in 1984 SENATOR INTERNATIONAL reports continuous growth, based on their philosophy of “First Class Global Logistics" as a standard for all thinking and doing, put into practice by the engagement and ambition of “First Class Global Experts”. Next to skills and expertise, there is an undisputed focus on respect for the environment and responsibility for sustainability both of which are part of the “First Class Strategy” of SENATOR INTERNATIONAL.

  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of smart software solutions and services for the cargo industry. Established 1985, the privately-owned company provides products and services to more than 300 customers worldwide. Headquartered in Germany, Riege maintains branches in Europe, Asia and the Americas.

  The company's brand is Scope, a smart, innovative Transport Management System for Air Freight, Sea Freight and Customs. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Riege presents new highlights at transport logistic 2017 https://www.riege.com/nl/news/riege-presents-new-highlights-at-transport-logistic-2017/ Tue, 09 May 2017 14:26:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-presents-new-highlights-at-transport-logistic-2017/ Meerbusch, Germany – At the transport logistic fair 2017 in Munich Riege stakes its claim as leading provider of innovative software and services for freight forwarders, handling agents and airlines.

  One and only. Riege unifies customs in a One-for-All Integration.

  While other providers acquire companies to meet the demands of their customers, Riege takes the innovative path and develops customs solutions inhouse. The Scope One-for-All integration unifies the customs procedures of all countries where Scope is operational or will become operational in the future. Currently, this applies to Germany, the Netherlands, Switzerland and the USA. But Scopes integration abilities do not end there, the Scope customs platform can additionally, seamlessly integrate with the TMS systems of third party providers.

  Contract work. Riege develops Order Management System.

  Commissioned by Berkman Forwarding based in the Netherlands, Riege was required to automate the booking procedures between the forwarder's headquarters in Rotterdam-Barendrecht and subsidiaries in China, Vietnam and India as well as agents in South-East Asia. Berkman is now able to process all operations seamlessly out of Scope.

  Evolution No.9. Riege announces go-live of Scope 9.2.

  A few days after transport logistic ends, the new Scope 9.2 release will go live. This is the 2nd major release in 2017, on schedule for Riege to meet its promise of 4 major releases per year. As always, users look forward to new functions and improvements designated to simplify procedures within their daily routine.

  Better data, lower cost. Riege strengthens Airline Messaging.

  Scope can communicate with all existing Cargo Community Systems. Consequently, Riege has evolved innovative ways for airline messaging to extend its business areas. The greatest advantage for prospective airline partners is significantly higher data quality accompanied by lower cost.

  America part two. Riege goes to Mexico.

  With a successfully established subsidiary in the USA, Riege is expanding in the Americas and has now entered the Mexican market. Only 2 months after opening an office in Santiago de Querétaro in the heart of Mexico, Riege announces the first customer, Welldex Logistics, the freight forwarding branch of the Mexican customs broker with 11 subsidiaries in Mexico and 2 in the USA.

  Party part two. Wednesday, May 10, 2017 from 6:00 pm.

  As a follow-up to the successful 30th anniversary party in 2015, Riege offers invitations to an after-work-party in 2017. A perfect opportunity to meet colleagues and network with cool drinks and delicious snacks.

  About Riege Software

  Riege Software International is a leading provider of smart software solutions and services for the cargo industry. Established 1985, the privately-owned company provides products and services to more than 300 customers worldwide. Headquartered in Germany, Riege maintains branches in Europe, Asia and North America.

  The company's brand is Scope, a smart, innovative Transport Management System for Air Freight, Ocean Freight, Customs and Handling. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Welldex Logistics declares Scope well-done https://www.riege.com/nl/news/welldex-logistics-declares-scope-well-done/ Tue, 09 May 2017 07:00:00 +0200 Niels Schellingerhout https://www.riege.com/nl/news/welldex-logistics-declares-scope-well-done/ A customs broker by origin with 11 offices in Mexico, 2 in the USA and more than 90 years in the market, Welldex Logistics has recently branched out into freight forwarding.

  In their own words, the Veracruz based freight forwarder chose Scope to take their business to the next level, taking special account of all the advantages presented by cloud based (SaaS) software, and the numerous integrations Riege is developing according to Mexican law and business requirements:

  • Mexican Tax logic is already implemented. Welldex Logistics is ready to invoice directly out of Scope.
  • The implementation of daily automatic download of exchange rates to Mexican Peso from the Banco de México is finished.
  • The integration of the popular Mexican accounting system CONTPAQi will be running with Scope 9.2 which ships in June 2017.
  • The development of a feature to validate Mexican tax IDs (RFC) is in progress.
  • Connection to Mexican SAT (Servicio de Administración Tributaria) to register AMS filings is under evaluation. 

  Starting with about 15 users, Welldex Logistics expects to expand its freight forwarding business rapidly.

  Providing first class services with a passionate team and some really smart tools, will drive Welldex to their goals. Supported by a no less passionate Riege team:

  With a spirit like this, all expectations shall come true. Bienvenido on the smart side.

  ]]>
  Welldex Logistics signs contract for Transport Management System made in Germany https://www.riege.com/nl/news/welldex-logistics-signs-contract-for-transport-management-system-made-in-germany/ Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/welldex-logistics-signs-contract-for-transport-management-system-made-in-germany/ Meerbusch, Germany – Just 2 months after opening their Mexico office, Riege Software wins Welldex Logistics who will use Scope, the smart Transport Management System.

  In their own words, the Veracruz based freight forwarder made the decision to go with Scope and propel their business to the next level, taking advantage of all the benefits of a cloud based (SaaS) software system and the numerous integrations Riege is developing according to Mexican law and business requirements:

  • Mexican Tax logic is already implemented. Welldex Logistics is ready to invoice directly out of Scope.
  • The implementation of daily automatic download of exchange rates to Mexican Peso from the Banco de México is finished.
  • The integration of the popular Mexican accounting system CONTPAQi will be running with Scope 9.2 which ships in June this year.
  • The development of a feature to validate Mexican tax IDs (RFC) is in progress.
  • Connection to Mexican SAT (Servicio de Administración Tributaria) to register AMS filings is under evaluation.

  A customs broker by origin with 11 offices in Mexico, 2 in the USA and more than 90 years in the market, Welldex Logistics has recently branched out into freight forwarding. Starting off with about 15 Scope users, Welldex Logistics expects to expand its freight forwarding business rapidly. “Compounding our local and global know-how with a smart software made in Germany will be a solid foundation to conquer the market,” says Enrique Hinojosa Herrera, Business Development Manager at Welldex Logistics.

  Providing first class services with a passionate team and a smart tool will drive Welldex Logistics to its goals. Supported by a no less passionate Riege team in Mexico. Niels Schellingerhout, Head of Business Development Mexico bei Riege Software faces the challenge: “A contract is only the beginning. Now it's time to get our hands dirty and provide a smooth and seamless implementation to enable operations as fast as Scope itself.”

  At Riege Mexiko, Mr. Schellingerhout provides personal contact for customers and prospects in Mexico, his colleague Javier De Velasco Oriol, provides the local support. Based in Santiago de Querétaro, in the heart of Mexico, they will assure all the quality services Riege Software stands for worldwide.

  About Welldex Logistics

  As a leading provider of logistics services, Welldex Logistics efficiently supports the international trade business with competitive prices. They deliver excellent, timely and reliable services, focusing on the total satisfaction of customers' needs.

  Deep-rooted in Mexico, it is the company's aim to continue to be recognized as a productive, respectable, honest, solid and safe entity that promotes economic and social development of both the community and country.

  About Riege Software

  Riege Software is a leading provider of smart software solutions and services for the cargo industry. Established 1985, the privately-owned company provides products and services to more than 300 customers worldwide. Headquartered in Germany, Riege maintains branches in Europe, Asia and the Americas.

  The company's brand is Scope, a smart, innovative Transport Management System for Air Freight, Sea Freight and Customs. Built with effortless, functional features, Scope accelerates all processes and procedures. Since man is the most important link in the entire supply chain, Scope combines form with function and is designed for current and future logistics professionals. Guaranteed to enhance their work-life.

  ]]>
  Customs procedures of the world, unite! https://www.riege.com/nl/news/customs-procedures-of-the-world-unite/ Mon, 08 May 2017 08:00:00 +0200 Dirk Heidenfelder https://www.riege.com/nl/news/customs-procedures-of-the-world-unite/ While other vendors gather crowds of companies to cobble together the tools demanded by customers, Riege takes the correct and innovative route, building these integrations directly into Scope.

  That's why over the last year, Scope Customs has opened its doors and arms to embrace 3rd party logistics applications, delivering unified customs integration. An efficiency revolution done the right way.

  The Scope One-for-All integration unifies all available customs procedures in all countries. Currently in Germany, the Netherlands, Switzerland and the US.This gives Scope users the opportunity to

  • deliver a full set of data to the receiving customs process
  • integrate one country after another
  • expand the customs services within each country

  All procedures are done without worries about data content and integrity. With this advanced integration, Scope users enjoy the benefits of

  • no retyping of existing data hence reduction of errors
  • improved workflow hence faster and more reliable response times
  • immediate information about exceptions (interrupting the flow of goods) hence enabling prompt action for customers.

  The new Scope Customs integration has passed its baptism of fire with a seamless go-live for a new customer, creating customs declarations directly from the forwarding module.

  Commercially, the integration offers fair pricing and little maintenance which leads to predictable, calculable costs, while the benefits of improved processes and expanded possibilities far outweigh these costs.

  So if you want to change things for the better don't go to the barricades. Carry out a laid-back and relaxed customs revolution.

  ]]>
  We staan er! https://www.riege.com/nl/news/transport-logistic-2017/ Thu, 06 Apr 2017 06:29:00 +0200 Benjamin Riege https://www.riege.com/nl/news/transport-logistic-2017/ Come and see us to get in touch and up to date. Explore the latest state of the art in logistics software. Enjoy our well-liked stand party on Wednesday from 5:00 pm.

  What else can you expect? Your personal Scope demo conducted by the Riege Sales & Support team, a precious little gift, and a relaxed talk to the Riege management – if you wish to. After all, there is no more to see, no way further to go. Between May, 9th to 12th. We're looking forward to welcoming you.

  ]]>
  The Flying Dutchman https://www.riege.com/nl/news/the-flying-dutchman/ Tue, 21 Mar 2017 11:13:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/the-flying-dutchman/ Recognized for storming sea operations, the true import of the legendary Flying Dutchman finally has been revealed. Berkman Forwarding speed up their operations with Scope by Riege.

  Initially, Berkman Forwarding was looking for an Order Management System (OMS) that could automate booking processes between their office in the Netherlands and their offices in China, Vietnam and India as well as their agents in other Asian countries like Indonesia, Taiwan, South Korea, Malaysia and Japan, to name a few.

  What they needed was a system in which both Berkman Forwarding and their partners could perform all daily operations. Until that point, these operations were done solely via Email and excel sheets and were not entered into a system up until a booking was actually placed with a Liner Agent and shipped on board.

  Riege was ready to deliver the OMS, but not without Scope owing to our own claim assuring the best performance possible – without compromise.

  After an impressive demo of the overall scopes of Scope and a precise demand analysis by Johannes Riege, Berkman Forwarding were convinced to purchase both the required OMS and Scope.

  The solution was designated to fulfill their demands completely — ocean bound but flying like an eagle. With flying colors they boarded Scope. All the other options seemed mostly ghostly.

  ]]>
  Size doesn’t matter – except for the software https://www.riege.com/nl/news/size-doesnt-matter-except-for-the-software/ Wed, 15 Mar 2017 10:46:00 +0100 Andreas Rohde https://www.riege.com/nl/news/size-doesnt-matter-except-for-the-software/ Kras-Logistics understand themselves as a logistics service provider and put this into practice daily. The industry standard guidelines for a quality management are widely exceeded by their own requirements. Profound expertise, ambitious engagement and regular staff training are the keys to their success.

  Each customer and every order is deemed of utmost importance. Whether shipments are large or small, they’re all treated the same way – reliably, efficiently and on time. That’s what has made Kras-Logistics big.

  So Kras-Logistics needed a new software system, an innovative smart solution that met the company’s demands for a long-term, future-proof transport management system, to handle their worldwide business but not costing the earth. The solution for these requirements was Scope by Riege.

  Scope is a cloud based application (SaaS) and this allows it to continuously advance, driven by improvements and enhancements added to a permanent set of vital features. This combination ensures unrestricted state-of-the art technology. 4 major and numerous minor updates per year guarantee that Scope is both programmed for the future and has a future.

  The Kras-Logistics team had explicit requirements and Scope hits all of these high-notes:

  • integrated notification processes (Pre-Alerts)
  • automated invoicing processes
  • simple clearing of customs declaration
  • integrated air cargo security checking
  • smooth communication with airlines (e-freight)

  A point that factors heavily in favor of Scope is its cloud based mobility. The work-day at Kras-Logistics never ends, the focus of their business activity is the shipment of aircraft parts. They are specialized in AOG (Aircraft On Ground) shipments and these are handled 24/7 by Kras-Logistics staff, meeting the highest level of uncompromising professionalism. Orders are taken at any time and anywhere, day or night which is where Scope’s mobility becomes crucial.

  14 users at Kras-Logistics branch Frankfurt work successfully with both Scope Air Freight and Scope Customs. Migration is in planning stage for the Russian and UK branch.

  As a sign of their growing success, Kras-Logistics will move into their own new offices in November 2017. This is a case where size does matter for Kras-Logistics.

  ]]>
  Evolution No. 9 https://www.riege.com/nl/news/evolution-no-9/ Tue, 14 Mar 2017 10:22:00 +0100 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/evolution-no-9/ One giant leap. Scope 9.0 provides numerous improvements and enhancements covering the scopes of freight forwarding, customs, finance and administration.

  Forwarding

  Safer shipment cancellation via pop-up.

  Cancelling a shipment now causes a pop-up. Cancellation reasons can be defined as category “Cancel order” via Maintenance > Reasons.

  Air Freight

  Import consolidated shipments via CSV Import.

  In the module Import-Master, it is now possible to import manifests via “Import CSV”. This reduces the manual effort to add individual HAWB shipment details to a minimum or it even eliminates entry completely.

  New design for AWB-Editor.

  The rating lines in particular are modeled more closely to the awb-formula. HS Codes can be edited in the text line again.

  Sea Freight

  Transmisson of Vermas Messages.

  The Vermas message (which contains the VGM-Information) can now be sent separately for master and single shipment/FCL single shipments. The connected portals are: INTTRA / GT-Nexus / Cargosmart.

  Capture multiple BHT and AES per commodity line.

  BHT orders can now be created with AES - AND - BHT customs details at the line level.

  Adaptation from the DUX registration according to the Zapp-Newsletter 35.

  According to the Zapp-Newsletter 35 the registration “DUX” changes on march 2017. Additionally two exceptions for registration “MIT” are removed on the 01.01.2017.

  Finance

  Activity Type per Cost Center.

  With Scope 9.0 a Cost Center can be assigned to an activity type. The Cost Center can be respective to the Shipment Type, the Customer, or for a rendered service, for example the customs clearance by another branch.

  Group internal accounting.

  Scope 8.6 introduced Intercompany-Billing. There are now 3 options: 1. Select the order for the opposite party myself. 2. Have the order selected by the opposite party. 3. Do not create the automatic accounts payable for the opposite party.

  Reduction of the Basis-Types in calculation.

  Basis-Types for the calculation from Airfreight (AF) and Seafreight (OF) orders are limited as followed: 1. AF Buying – only Chargeable weight. 2. OF Buying – container type, number of containers and W/M. 3. AF and OF Selling – same basis as per buying tariffs, additional “amount charge type (cost)”.

  Differentiation of tariffs FCL / LCL.

  Sea Tariffs can now be differentiated between FCL and LCL Buying/Selling.

  General

  Import customs clearance simplified with freight amounts on the General tab.

  Air and sea freight Import shipments are extended with new fields on the General tab: This simplifies the customs clearance of shipments.

  Enhancement of Shipment overview.

  The shipment overview has been extended with the following fields: ETD, ETA, ATD, ATA, Customer Partner (the party who according to the incoterm is flagged as the Customer), and “Is / Is not - Shipper, Consignee or Agent”.

  UN/Locode for transport order.

  Tariffs can now be defined for fixed routes on transport orders. Departure / Destination UN/Locodes of Pickup / Unloading are used for this. Each screen for transportation orders is extended with UN/Locode fields.

  ]]>
  Cope with the big boys https://www.riege.com/nl/news/cope-with-the-big-boys/ Tue, 14 Feb 2017 16:08:00 +0100 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/cope-with-the-big-boys/ There is a well-worn belief within the forwarding industry that smaller companies cannot possibly compete with the big boys of the business because they simply cannot afford the hugely overpriced Transport Management Systems deployed by global players. These systems claim to be integrated, efficient and comprehensive, thus justifying their enormous expense.

  Anyone pushing this myth has most certainly only one goal in mind – either to keep the competition down or to stop you from thinking big. But don’t believe it, there is a true and affordable solution that exists and is within reach. The name is Scope.

  Scope is the comprehensive TMS that delivers state-of-the-art features and functions so innovative they add up to a significantly smarter solution. And Scope – by the way – creates the e-AWB automatically with the completion of a shipment, without extra effort or cost.

  Sounds a bit as if it fell from nowhere out of the sky? Well yes, it may look like that but check-out the good things it brings:

  Cloud

  Unlike any other logistics software, Scope lives up to its slogan “Innovation in Logistics”.

  Scope is exclusively available as Software as a Service (SaaS) delivered through the safe, secure Riege cloud, an industry standard, presumably only to us since 2008 when the first Scope customer went live, and long before public awareness of the cloud permeated the market place.

  Next to simply making use of advanced technology, there are multitudinous advantages to Scope in the cloud. Bringing high-end technology to operations without burdening your wallet for incalculably large one time investments. There are reasonable monthly fees, Riege ensured resilience and on demand scalability, these make Scope even smarter. And because it is a cross-platform you can run Scope on macOS, Windows or Linux.

  Trivia on the brink: You can run Scope between and above the clouds, via WiFi on a plane 35,000 feet above ground, literally from anywhere else like the hotspot on your phone. Its connectivity is boundless and not even the sky is the limit.

  Competitiveness

  Since users only pay per use of services, even small and medium size forwarders can afford this comprehensive, big solution which inexplicably bears the price tag of a small one. We are pretty proud to say that in this regard, Scope makes a substantial contribution to the democratization of the forwarding industry.

  Even as a small forwarder you can get the same tools being used by much larger companies and compete on their turf. This pitches you into a realm where you generate your advantages via the business practices you develop around this tool. Your TMS becomes the driver of your business rather than a dead-weight.

  Benefits

  Innovation is an ongoing process within Scope. This means day-to-day refresh of all master data such as taxes, location codes, customs code lists and integrated data transfer from third party suppliers.

  Numerous integrations ensure seamless connectivity to your many partners and participants in the supply chain; the airlines, ocean carriers, customs authorities and compliance check databases.

  Fast and effective execution of shipments combined with direct connections to third party suppliers results in automatic cost savings and competitive advantage.

  Given its functional completeness, Scope is also remarkably low-maintenance. It comes with professional online support which can be effortlessly activated by the customer. Additional internal investment in IT is not required, users and management can concentrate 100% on core business and not “computer issues”.

  Ease

  Contrary to other vendors in the market, you do not need a large project-team or hordes of consultants to implement Scope. Our skilled and experienced team has successfully managed larger-scale projects smoothly with little interference in daily routines.

  To read the full story of constructive collaboration between Riege and a client leading to the flawless implementation of Scope see Streck Transport and C.H. Robinson case studies.

  ROI

  Last but not least is the question of ROI which is really eye-popping in comparison to increased spend where no TMS is deployed. ARC Advisory Group conducted a survey and found that even an average TMS reduced overall freight spend by about 5% to 10% while they assumed that without a TMS the spend would have increased from 5% to 10% or more, since this would require purely manual processes for planning and execution.

  Since Scope is not an average TMS but the likely smartest solution around, a ROI above 10% is to be expected combined with the assumed 10% spending increase without a TMS, adds up to an impressive 20% in total difference. Who wants to miss out on that?

  Deal

  To get Scope is as easy as Scope is itself. Simply contact sales@riege.com. You will get a great tool and a big deal.

  ]]>
  High-flyer https://www.riege.com/nl/news/high-flyer/ Fri, 10 Feb 2017 16:12:00 +0100 Mark Ketcham https://www.riege.com/nl/news/high-flyer/ As you know, Scope works from the cloud, but did you know Scope works flawlessly even above the clouds? This is the full story:

  A Scope user on his way from Europe to the USA connected his Laptop to the aircraft’s WiFi 35,000 feet above ground to check his Scope operations in-flight. He had to share bandwidth with a plane-load of passengers, and so he was dubious this was going to work since many of his fellow flyers were already on their devices and online.

  Maybe Scope would not even connect or if it did performance would be unstable, they were after all speeding along at over 500 m.p.h. To his great surprise and joy, it worked. Scope performed perfectly, no different to sitting in his office on the ground. He could check his operations and even execute tasks.

  “Scope not only gives wings to my operations”, he reported later on with a wink to us, “it’s a high-flyer in the truest sense of the word.”

  So what does this mean for you as a freight forwarder? Get Scope. If you haven’t got it yet, it’s high time.

  ]]>
  Lubricating Innovation https://www.riege.com/nl/news/lubricating-innovation/ Tue, 03 Jan 2017 09:20:00 +0100 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/lubricating-innovation/ As you know, Scope is smart and getting smarter by the day because it is a growing body of continuous improvements. Great new ideas are often presented by users themselves whose suggestions are frequently incorporated, making the application even more innovative and useful.

  That's exactly what happened, when the "Enhanced Notification" feature was introduced with the release of Scope 8.4.

  Not long after launch, Kasra Ferasat of American Export Lines approached us with some useful hints for improved functionality of this feature which he generally described as:

  “Great feature to help reduce emails!!!”

  His excitement is genuine since he has been an avid Scope user dating back to March 2014:

  “During the first demo, we were impressed by how simple and straight forward the user interface and processing of shipments was within Scope.”

  This excitement continues whenever he tries a new feature like the ability to assign a shipment from one operator to another, but he felt that when this action occurred the notification needed to be a little bit “louder”. He came up with a couple of ideas to lubricate the engine for even more better performance. Kasra's argument was convincing:

  “If there are any unread messages in the notifications bar, the notification button should be a bright color, even when you are not hovering over it. The sooner you notice, the faster you know – and accomplish your work.”

  Kasra simply created some improvement tickets, and we immediately executed one of them, and another followed shorty after. The others are still "on ice", but should see the light of day any time now.  With the latest release due in a few weeks, users will feel a definite step-up in speed powered in part by smart ideas from customers, differentiating Scope from any slower, unsmart solution.

  So all you potential providers of ideas, feel encouraged and motivated. Even a noob can add lube. We always are delighted to receive your insights and ideas. As you've just learned, a good idea can be transferred easily and speedily into Scope – faster than you get most pesky engines running.

  ]]>
  More than words https://www.riege.com/nl/news/more-than-words/ Fri, 23 Dec 2016 15:20:00 +0100 Benjamin Riege https://www.riege.com/nl/news/more-than-words/ Looking back on 2016, we see another year of drama and catastrophes. And we are not talking business and the economy. We talk about war and violence, hate and repression, doom and death, all of them exceeding our imagination, and unbelievably, this is happening in the 21st century.

  Yes, some of our businesses might have been affected in one way or another, but most of us are doing well and prosper in stark contrast to the many who suffer from losses – losses of livelihood or even worse, loss of physical well-being or even life.

  We keep asking ourselves, are we utterly helpless just because all this misfortune happens outside of our daily experience and beyond our borders? The answer is NO! Just because most of our legal entities are Ltd. doesn’t mean our options are entirely limited.

  You will not change the world, but if you take a look around the world you inhabit, your family and friends, your colleagues or even a stranger in the street, you’ll find lots of opportunity to change some things, little things, for the better.

  For love and peace, search your own hearts first. Make Xmas more than words. Make words come alive, bring the spirit to life – and share it with as many as possible.

  If you are looking to contribute on a broader scope, you can do it here; we do:

  www.christian-liebig-foundation.com

  ]]>
  Scope 8.6 – Whiz at numbers https://www.riege.com/nl/news/scope-8-6-whiz-at-numbers/ Tue, 20 Dec 2016 14:39:00 +0100 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-8-6-whiz-at-numbers/ Count on the best: Top Features in Scope 8.6 support and enable a multitude of calculations in Forwarding and Finance.

  Forwarding

  Net rate search now also available in Sea Freight.

  As in Scope Air Freight, the net rate search is now also provided in Scope Sea Freight. After entry of search criteria the results for net rates are displayed as well as the surcharges.

  Consolidation of bookings into shipments.

  One or more bookings can be added to a shipment or may be removed. Shipment data will be adjusted automatically.

  Finance

  Jobcosting definable through activity type.

  While recording the activity type you can determine which cost should be billed to any selected party.

  Variable cost center in title bar.

  The cost center is now displayed in the title bar. The standard cost center for the type of shipment is set by default, but can be replaced by any other.

  Notes now available in Scope Connect.

  If a shipment in Scope is tagged with the notation “Web”, it will be visible in Scope Connect by just clicking the shipment.

  Global summary of costs and earnings.

  In addition to the local records, costs and earnings can be viewed in the shipment overview on a global scale. Individual branches can be added or removed.

  ]]>
  Q: How many QAs do you execute for Scope? A: More than 20,000 per Release! https://www.riege.com/nl/news/q-how-many-qas-do-you-execute-for-scope-a-more-than-20-000-per-release/ Tue, 11 Oct 2016 16:08:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/q-how-many-qas-do-you-execute-for-scope-a-more-than-20-000-per-release/ One of our top priorities is such a big issue for us that we write it in capital letters: QA – Quality Assurance. With each enhancement and change in Scope we execute some 20,000 (or to be exact: 20,392) automated test runs and these increase with every new release. This is not some casual process, at Riege it’s a rule.

  But if that’s not enough; our specialized support staff for Air, Ocean, Handling and Customs conduct an impressive number of manually operated tests. Based on various and diverse scenarios, each new Scope release is tested with physical data entry to ensure smooth sequence of operations. (QC – Quality Control). At the same time, this procedure checks the execution of required or intended changes and enhancements within Scope.

  And that’s still not everything. Before a new version goes live, it is installed on each customer’s individual test system, so the customer may check it for themselves that operation is faultless. This step safeguards against unexpected and undesired problems occurring during daily operations.

  Yet long before any of these activities get underway, a set of mandatory steps need to occur. For each and every change or enhancement a ticket will be opened and will not be closed until the entire QA / QC procedure is completed. The full details of the testing process will be logged in this ticket. This preserves a history of all test results for all Scope releases.

  The bottom line is that, all innovations will be recorded in the changelog and documented in the official Scope manual. New top features are comprehensively described with in-depth explanations. Video tutorials demonstrate their practical usage. Training and workshops can be be conducted on request to ensure complete understanding of these innovations and their implications for administration.

  Our insistence on these intensive Quality Assurance and Quality Control programs, combines to deliver an exceptional product that differentiates Scope from other systems and makes it even smarter.

  Scope QA + QC at a glance:

  • Over 20,000 automated test runs during each assembly phase
  • Manualy executed release checks in step with actual practice
  • Creation and adjustment of documentation and changelogs
  • Detailed explanations and creation of video tutorials for top features
  • Provision of training and workshops

  Interested in QA at our HQ in Düsseldorf? Apply now.

  ]]>
  Scope 8.4 – Freedom of choice https://www.riege.com/nl/news/scope-8-4-freedom-of-choice/ Thu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-8-4-freedom-of-choice/ The Top Features of Scope 8.4 allow to set important parameters such as filters and choices by the user himself. Synchronistically, automated alternatives to manual import functions have been added or optimized.

  General

  • Note function with shipment transfer to other user

  Forwarding

  • User administration of airline products
  • AWB print improvement

  Finance

  • Import of ZIP-zones for ZIP-Schemas
  • Improvement of shipment overview
  • New appliance “OB & Credit Limit Import”
  ]]>
  SaaP – Software as a Partnership https://www.riege.com/nl/news/saap-software-as-a-partnership/ Wed, 31 Aug 2016 15:18:00 +0200 Rita Schmidt https://www.riege.com/nl/news/saap-software-as-a-partnership/ Determining which new Transport Management System to buy is a long, arduous process of establishing criteria, comparing systems, evaluating their performance, identifying compatibility with individual demands, flexibility of adjustments and overall features.

  But one fundamental criteria is regularly omitted when it should be a paramount feature – customer support. Customer support should be far more than simply the usual after-sales service by the software provider. Customer support is an essential component to fully leverage the potential offered by an advanced, innovative system that is designed to drive progress and move the customer forward. Utilizing, indeed capitalizing, on the possibilities of a new system is the impetus for change in the first place. The desire for greater efficiency while simultaneously increasing services and options for existing customers and enticing new prospects.

  Roll-out of new software is accompanied by intensive staff training, following this there is a period of acclimatization and development of improved routines to streamline day-to-day operations. But this is only the beginning. The implementation of new software must be regarded as an investment not just a change. The goal is to achieve growth and increase profitability, a race to get return on investment in the shortest period of time and ensure a company’s successful future. First rate support is crucial to reaching these goals.

  Support is not a feature in itself, and should not be considered a simplistic process of bug-fixes and troubleshooting. Software support is not like servicing a vehicle where a quick trip to the garage for some replacement parts and a little lube make all the difference. Support, as we understand it, is an ongoing process of presence, contact and interaction with the customer, enriched by depth of forwarding expertise which makes support a real key feature. Any vendor not offering this kind of service clearly has a shallow, trouble-prone solution.

  10 examples of the quality support provided for Scope

  1. Following initial training, online video training is provided to clarify and answer specific questions regarding individual usage.
  2. A test system is installed to enable new users to become familiar with Scope prior to access to live operations. The system is also available for demonstration of new features as well as problem solving.

  3. With 4 major and several minor updates Scope delivers up to 12 releases per year. A resilient QA (Quality Assurance) is conducted for each new release.

  4. Configuration support for complex subjects like tariff maintenance or customization of individual documents accelerates progress and eases usage.

  5. Since Scope is continuously improved and enhanced, users are regularly informed about new features and changes by release notes and top feature videos.

  6. Support tickets are treated in the shortest amount of time possible. Regularly confirmed by customers.

  7. Support staff are forwarding experts and not technicians. They speak the language our customers speak and understand. They perceive themselves to be connectors between users and developers rather than company representatives.

  8. Substantial expertise and long experience is constantly updated with further education, for example aviation safety. This assures competence in current forwarding issues.
  9. Customer calls are a regular component of customer care, not only for on-site resolution of problems but to deepen customer insights of more efficient Scope usage.

  10. Long-standing, loyal staff guarantee continuity in collaboration. A customer has always direct access to their established contact person, skipping receptionists or call centers.

  Final conclusion before final decision

  Support as a product key feature that turns a business relationship into a real partnership. This is why depth of support and quality of support should be considered from the very beginning, prior to software acquisition. Making a decision without thorough analysis of the quality of support is the first step in the wrong direction. It can take months for poor support to fully manifest itself and result in years trapped in an unpleasant solution, risking financial loss and business stagnation. When the time comes to make up your mind, think of software as a long-term partnership.

  ]]>
  Scope 8.2 – The new acceleration formula https://www.riege.com/nl/news/scope-8-2-the-new-acceleration-formula/ Tue, 23 Aug 2016 14:53:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-8-2-the-new-acceleration-formula/ The Top Features of Scope 8.2 comply with rules, shorten processes, improve evaluations. Thus they deliver reliably faster more desired results.

  Forwarding

  • VGM registration according to new SOLAS rule
  • Specific selection from OAG-Flightschedule
  • Templates for RFS-Flights
  • SITA improvements

  Finance

  • New base in tariffs
  • Extension for partner turnover report
  • Exchange Rate updates
  • Manual entry of evaluation basis

  NL Customs

  • AGS Partner positioning and defaulting
  • New PD fields on Customs Partner
  ]]>
  Scope verzekert veiligheid op zee https://www.riege.com/nl/news/scope-verzekert-veiligheid-op-zee/ Tue, 14 Jun 2016 00:13:00 +0200 Rita Schmidt https://www.riege.com/nl/news/scope-verzekert-veiligheid-op-zee/ Op 1 juli 2016 zal de nieuwe SOLAS regel voor Verified Gross Massa (VGM) van containers in werking treden. Hoewel er een drie maanden gedoog periode is, zal Scope op tijd ‘VGM klaar’ zijn met de 8.2 release. Veilige verwerking van orders en de veiligheid aan boord van schepen op zee gaan boven alles.

  Ingeven van alle benodigde gegevens is mogelijk in de container editor. Standaard wordt het brutogewicht (container tara gewicht plus geladen gewicht) berekend als de VGM. Datum van wegen is gelijk aan de datum van ingave. De gebruiker van Scope wordt aangewezen als de verantwoordelijke persoon. De VGM gegevens kunnen nog worden aangepast wanneer ze niet juist zijn.

  Als alles correct is, zal de VGM informatie via Dakosy worden doorgegeven binnen de B/L, of via INTTRA, GT-Nexus en CargoSmart binnen de B/L instructies. De VGM gegevens worden ook afgedrukt op de B/L instructie of de B/L zelf voor die rederijen die niet via een interface te bereiken zijn.

  Zo zorgt Scope voor een veilig proces en veiligheid op zee.

  ]]>
  Keep cool! https://www.riege.com/nl/news/keep-cool/ Fri, 10 Jun 2016 08:00:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/keep-cool/ Scope is smart and getting smarter every day because it is a continuously growing body of improvements. Great new ideas are frequently presented by users themselves, but as good as an idea may be, often it cannot be implemented immediately. Consequently, some of those volunteer inventors feel we have cold shouldered them. Nothing could be further from the truth! Good ideas do not get lost, even if they are not immediately implemented in Scope. We just put them on ice for some very good reasons you may like to know about:

  • Our continuous work on Scope makes great demands on our human resources. We extend and improve Scope in diurnal rhythm. The effort involved regularly turns out to be larger than generally assumed. Visible results tend to be just the tip of the iceberg. The actual labor involved is seldom measured in either hours or days but more often in weeks.
  • We have to prioritize: Continuous further development of Scope demands necessary bug-fixes and user-specific extensions like interfaces, and the huge share of working hours which these demand cannot be underestimated. Then there are paid for orders which take absolute priority as our customers do not expect us to keep them waiting.
  • We are above all, uncompromisingly true to our quality standards. Nothing will be knocked off in a hurry or as an after-thought. That wouldn’t be a good idea at all.

  For these and other reasons we have to put some really good ideas on ice. But think of this as keeping them fresh, not trashed but waiting for their day in the sun. All good ideas are collected and chilled. Periodically they are checked and rated. Finally, an internal project team decides which idea will be implemented at what time. This may take a while, but one fine day they will appear, and then not only those who provided good ideas but all users of Scope will benefit and agree: “It was worth waiting for.” Until then, just keep cool.

  So all you potential providers of ideas, do not lose heart. On the contrary! We always are delighted to receive their insights and ideas. Once in awhile a good idea can be transferred easily and speedily into Scope and when we get this opportunity, good ideas are implemented faster than ice melting in the sun.

  ]]>
  Simple is outrageously hard https://www.riege.com/nl/news/simple-is-outrageously-hard/ Mon, 09 May 2016 10:58:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/simple-is-outrageously-hard/ It is said that it’s the simple things which make life comfortable. While at first sight this proposition sounds like the priggish rediscovery of a luxurious habit of modern modesty – cabbage instead of caviar, at least for the crowd – you may easily detect an element of truth in it: Whoever makes it his business to find a simple solution to a problem instead of creating a complex puzzle of hopefully corresponding partial solutions has a hard row to plow. Although pleading and searching for simple solutions doesn’t necessarily make one’s life easy. On the contrary. Simple is outrageously hard, it frequently costs a lot of blood, sweat and tears – and needs an incredible amount of persistence.

  Looking at our business, an appropriate example of how to solve fundamental problems the simple way instead of making use of complex structures, is the invention of the wheel (and before that the hammer and chisel). The wheel has made human life more agreeable and easier by simplifying the movement of goods from A to B. But it was a long and winding road to get there since a variety of conventional and established but simultaneously laborious and lavish procedures already existed and needed to be overcome. And more than a few people earnestly tried to improve these old-fashioned techniques rather than looking for superior and simpler solutions.

  “If I had asked people what they wanted, they would have said faster
 horses.”
  Henry Ford

  The point is to improve and facilitate the future, and to discard things which have become outdated and do not have any future at all. Complexity can be nothing more than the sum of numerous components which in practice have proven to be either redundant or – even worse – counterproductive.

  I could have done that myself

  The ingenious part to a simple solution is – in retrospect – always so obvious and close. “I could have done that myself!” True! But I didn’t. Unfortunately, this point of view reveals another fatal drawback: The determination to downgrade the value of the solution itself as well as its creator’s achievement.

  In many cases, it is still the case that only visible complexity of a solution represents perceived added value and therefor justifies a higher price. If it’s simple and looks simple it simply cannot cost anything at all, or at least not a lot, regardless how efficient it may be.

  In fact the opposite is true: It is the plain, almost invisible simplicity of a solution which is worth not only the highest level of appreciation but also the money. Sometimes it’s even priceless, because the journey to simplicity may be incredibly long. Reduction takes time.

  “ I didn’t have time to write a short letter, so I wrote a long one instead. ”
  – depending on source: Voltaire, Johann Wolfgang von Goethe, Mark Twain, Karl Marx, Blaise Pascal

  A software developer who dedicates himself to the principle of reduction, in other words simplicity, may finally present nothing but a single button and no one can tell that it is the result of hours, days, sometimes weeks of hard work, endless ideas, hope and desperation. But it is exactly this simple single button which represents the best, highly outrageous and therefore most valuable solution.

  Reduction makes solutions and their usage easier, clearer, at the same time automatically more user-friendly and – after all – faster and more efficient. In a word: perfect. What more can you expect?

  ]]>
  Go innovate!? https://www.riege.com/nl/news/go-innovate/ Tue, 03 May 2016 12:00:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/go-innovate/ Expect the unexpected

  Everyone has expectations of progress, but innovations always startle us. We all want to innovate because innovation is the rock-star of progress, but innovation is truly rare and we generally find it comes from a rarefied few, the Henry Fords and the Steve Jobs.

  This rarity is because Innovating is not about bridging awareness gaps or filling in missing links. Innovations are always surprising and occur unexpectedly. That’s why they’re innovations, not improvements.

  We crave innovations, but there is no clear conception or guidance as to what these could or should be. They appear suddenly amongst us as the obvious cure for a variety of specific ills. The absence of innovation builds a pressure and a yearning for something or someone to fix what ails us.

  “But how important is innovation? I think the customer really needs to be more honest with their 3PLs on the need for innovations, while 3PLs need to clarify where their expertise lie.” 
  — Barry Blake, SCM vice-president of research

  Of course, you may proclaim your honesty and pledge expertise, but who defines the meaning of these things or what they stand for in practice? How do you differentiate from others if you don’t know the difference yourself?

  Compounding the conundrum is the fact that those who need innovation the most are themselves not innovators. There are numerous examples in our industry of spectacular and expensive failures, grandiose projects dead on arrival because their creators failed to recognize their own limitations. You cannot force innovation just because someone or something is squeezing you. Innovation arrives through insight, inspiration, intuition – and interestingly, denial.

  “Innovation is saying no to a thousand things.”
  — Steve Jobs

  Innovation sells, but who’s buying?

  “I think there is an endemic problem from the buyers’ side. They want something beyond just shifting boxes, but they end up grinding down their suppliers on price – the buyers are not paying for what they want, which they say is innovation.”
  – Kevin O’Marah, SCM World chief content officer (Source: article)

  Clearly, customers do not pay for innovation and innovation is not an end in itself. Customers pay for the added value delivered by innovation. The core business, powered by innovation, becomes the generator of these added values. Faster processing, eFreight execution, ultimate transparency and unlimited door-to-door monitoring are examples of added values beyond just shifting boxes. The cost associated with the fulfillment of performance expectations may not be recoverable directly. But ultimately it pays for itself through increased efficiency, lower costs and customer loyalty.

  Innovation comes from innovators

  “Forwarders have got to be more innovative – you can’t just roll along any more, you have to be proactive. You have to invest more in IT and communications as a selling tool – it doesn’t matter how nice you are or how good you are, you need to be cutting edge.”
  – Anonymous Forwarder (Source:  article)

  The first steps in solving the problem is the identification of basic needs. IT and communications are keystones in this process since they are at the heart of building closer collaboration.

  Closer collaboration automatically results in integrated connectivity, more efficiency, less failure, higher profitability. Hand in hand with customer and user satisfaction. All Assembled to achieve a USP and a stronger position in the market. That’s what innovation in logistics is all about, not an imaginary new feature or a new virtual service nobody wants or needs and consequently wouldn’t pay for.

  A forwarder is designated to forward, not to innovate. Innovators are designated to innovate. Don’t go on an innovation trip for innovation’s sake. You’ll waste time on issues beyond your core competences. Go buy innovation! It’s there, and it will deliver.

  ]]>
  C.H. Robinson versnelt Douane processen in Nederland en Duitsland met Scope https://www.riege.com/nl/news/c-h-robinson-versnelt-douane-processen-in-nederland-en-duitsland-met-scope/ Mon, 02 May 2016 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/c-h-robinson-versnelt-douane-processen-in-nederland-en-duitsland-met-scope/ MEERBUSCH, Germany — 2 mei 2016 — C.H. Robinson ging op zoek naar een slimme en degelijke software oplossing voor haar Douane aangiften met als doel de Europese activiteiten te optimaliseren; m.n. door het vereenvoudigen en versnellen van de processen in Nederland en Duitsland. De keuze voor Scope van Riege Software was het resultaat van een nauwgezette selectie. In dit proces werd vastgesteld dat Scope de meest overtuigende en passende oplossing biedt voor het snel groeiende bedrijf dat behoefte heeft aan een tijdbesparend en uiterst efficiënt software product “en dat is wat we hebben met Scope van Riege”, aldus Bob van Leeuwen, Customs Manager C.H. Robinson Europe.

  In september 2015 werd besloten om Scope te implementeren in zowel Amsterdam als Rotterdam. Na de uiteindelijke implementatie, met een aantal extra aanpassingen, waren de gebruikers in staat om zeer efficiënt te werken met een aanzienlijke tijdsbesparing. Letterlijk zei Bob na de eerste dag “Ik wil jullie bedanken voor de soepele overgang naar de Scope Douane module. Pratend met de gebruikers heb ik geen negatieve feedback. De meest voorkomende reactie is de vriendelijke lay-out en uitstekende snelheid. Perfect job done.”

  Na deze vlotte start besloot C.H. Robinson om de lancering in Duitsland naar 1 februari 2016 te vervroegen. Zowel de Riege als de C.H. Robinson projectteams begeleidden de migratie van alle relevante data en planden trainingen voor de werknemers in. Met ingang van februari 2016 handelen meer dan 125 C.H. Robinson medewerkers in Nederland en in Duitsland hun Douane processen af met Scope. In Nederland gebruiken circa 30 gebruikers in 2 branches Scope AGS-import, Scope AGS-export, Scope NCTS en Scope NL PD. In Duitsland gebruiken bijna 100 gebruikers in 5 branches de Scope ATLAS Einfuhr, Scope ATLAS AES en Scope ATLAS NCTS modules. Drie weken na de succesvolle startdatum werd ook de Duitse haven verbinding in Bremen toegevoegd.

  Besparingen zijn de regel - en met Scopeis dat goed gelukt. C.H. Robinson heeft nu één slimme softwareoplossing voor Nederland en Duitsland en het hoge rendement van Scope draagt aanzienlijk bij aan de groeiende bedrijfsvoering zowel in termen van geld- als tijdsbesparing.

  De focus voor de nabije toekomst is C.H. Robinson’s luchtvracht Douaneafhandeling in Duitsland, en in het bijzonder de grote Chicago consolidaties met tot 10-12 LDP en UDP. Er is een duidelijke noodzaak dat de Douane-processen voor deze grote zendingen soepeler afgehandeld worden voor deze activiteiten. Het team van experts dat is samengesteld voor dit project schatten in dat een werkbesparing van een paar uur per consolidatie realistisch is - alleen voor de Chicago operaties. De eerste bijeenkomsten zijn gehouden met Tim Bräuder, Gateway Manager Frankfurt en Peter Wachsmuth, Export Manager van C.H. Robinson Worldwide. Een testfase is gepland. We zijn klaar voor take-off.

  Over C.H. Robinson

  C.H. Robionson, opgericht in 1905, is één van ‘s werelds grootste 3PL leveranciers, met ruim 13.000 medewerkers en in 2015 een omzet van $ 13,5 miljard. Het bedrijf biedt vrachtvervoer en logistiek, het outsourcen van oplossingen, het outsourcen van productie en informatiediensten aan 110.000 klanten via een netwerk van kantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië. C.H. Robinson heeft contractuele relaties met 68.000 transport providers wereldwijd, waaronder wegvracht vervoerders, spoorwegen, luchtvracht vervoerders en rederijen.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is een toonaangevende leverancier van slimme software oplossingen voor vracht en logistiek. Het in 1985 opgerichte familiebedrijf levert producten en diensten aan meer dan 300 klanten wereldwijd. Riege heeft meer dan 80 werknemers op haar hoofdkantoor in Duitsland en branche kantoren in Europa, Azië en Noord Amerika.

  ]]>
  Scope 8.0 – Overhaul of architecture https://www.riege.com/nl/news/scope-8-0-overhaul-of-architecture/ Thu, 21 Apr 2016 00:00:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-8-0-overhaul-of-architecture/ The major changes in Scope 8.0 are initially invisible to the user, but are a noticeable improvement. An overhaul of Scope’s basic software architecture drives it faster forward. New useful features add some extra thrust.

  Forwarding

  • CPA now available for Seafreight Export
  • Ready to define terms manually

  Finance

  • Import of Accounts Payable via data files
  • New Report “Partner turnover”
  • Tariff Calculation according to Validity Period
  ]]>
  C.H. Robinson speeds up customs clearing in The Netherlands and Germany https://www.riege.com/nl/news/c-h-robinson-speeds-up-customs-clearing-in-the-netherlands-and-germany/ Fri, 01 Apr 2016 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/c-h-robinson-speeds-up-customs-clearing-in-the-netherlands-and-germany/ C.H. Robionson, opgericht in 1905, is één van ‘s werelds grootste 3PL leveranciers, met ruim 13.000 medewerkers en in 2015 een omzet van $ 13,5 miljard. Het bedrijf biedt vrachtvervoer en logistiek, het outsourcen van oplossingen, het outsourcen van productie en informatiediensten aan 110.000 klanten via een netwerk van kantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië. C.H. Robinson heeft contractuele relaties met 68.000 transport providers wereldwijd, waaronder wegvracht vervoerders, spoorwegen, luchtvracht vervoerders en rederijen.

  Need for speed

  C.H. Robinson ging op zoek naar een slimme en degelijke software oplossing voor haar Douane aangiften met als doel de Europese activiteiten te optimaliseren; m.n. door het vereenvoudigen en versnellen van de processen in Nederland en Duitsland. De keuze voor Scope van Riege Software was het resultaat van een nauwgezette selectie. In dit proces werd vastgesteld dat Scope de meest overtuigende en passende oplossing biedt voor het snel groeiende bedrijf dat behoefte heeft aan een tijdsbesparend en uiterst efficiënt software product. „En dat is wat we hebben met Scope van Riege”, aldus Bob van Leeuwen, Customs Manager C.H. Robinson Europe.

  Smooth is a duty

  In september 2015 besloten Bob en business analist Anurag Garg om Scope te implementeren in zowel Amsterdam als Rotterdam. Na de implementatie, met een aantal extra aanpassingen, waren de gebruikers in staat om zeer efficiënt te werken met een aanzienlijke tijdsbesparing.

  All that counts

  Na deze vlotte start besloten Bob en Anurag om de lancering in Duitsland naar 1 februari 2016 te vervroegen. Zowel de Riege als de C.H. Robinson projectteams begeleidden de migratie van alle relevante data en planden trainingen voor de werknemers in. Met ingang van februari 2016 handelen meer dan 125 C.H. Robinson medewerkers in Nederland en Duitsland hun Douane processen af met Scope. In Nederland gebruiken circa 30 gebruikers in 2 branches Scope AGS-import, Scope AGS-export, Scope NCTS en Scope NL PD. In Duitsland gebruiken bijna 100 gebruikers in 5 branches de Scope ATLAS Einfuhr, Scope ATLAS AES en Scope ATLAS NCTS modules. Drie weken na de succesvolle startdatum werd ook de Duitse haven verbinding in Bremen toegevoegd.

  Business without borders

  Besparingen zijn de regel - en met Scope is dat goed gelukt. C.H. Robinson heeft nu één slimme softwareoplossing voor Nederland en Duitsland en het hoge rendement van Scope draagt aanzienlijk bij aan de groeiende bedrijfsvoering zowel in termen van geld- als tijdsbesparing. „C.H. Robinson is een perfect georganiseerd bedrijf. Het was ons een waar genoegen om samen te werken met het projectteam van CHR en we zijn zeer tevreden dat C.H. Robinson Riege klant is in zowel Nederland als Duitsland”, zegt Johannes Riege, directeur van Riege Software International, die er alle vertrouwen in heeft dat de twee bedrijven zullen blijven samenwerken in de toekomst.

  Ready for take-off

  De focus voor de nabije toekomst is C.H. Robinson’s luchtvracht Douaneafhandeling in Duitsland, en in het bijzonder de grote Chicago consolidaties met tot 10-12 LDP en UDP. Er is een duidelijke noodzaak dat de Douane-processen voor deze grote zendingen soepeler afgehandeld worden voor deze activiteiten. Het team van experts dat is samengesteld voor dit project schatten in dat een werkbesparing van een paar uur per consolidatie realistisch is - alleen voor de Chicago operaties. De eerste bijeenkomsten zijn gehouden met Tim Bräuder, Gateway Manager Frankfurt en Peter Wachsmuth, Export Manager van C.H. Robinson Worldwide. Een testfase is gepland. We zijn klaar voor take-off.

  ]]>
  Eerste AGS uitvoer aangifte van Nederland https://www.riege.com/nl/news/eerste-ags-uitvoer-aangifte-van-nederland/ Mon, 21 Mar 2016 14:23:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/eerste-ags-uitvoer-aangifte-van-nederland/ Op 21 maart 2016 heeft Fast Forward Freight (FFF) als allereerste Nederlandse aangever de eerste live AGS3 uitvoeraangifte van Nederland ingelegd. De aangifte werd door de Douane geaccepteerd.

  FFF en Riege zijn beide door de Douane benaderd om in fase 1 van de implementatiefase de eerste AGS3 uitvoeraangiftes te zenden zodat de Douane de berichtenflow en de aangiftes goed kan volgen en controleren.

  ]]>
  Scope 7.6 – More Options, Less Effort https://www.riege.com/nl/news/scope-7-6-more-options-less-effort/ Thu, 03 Mar 2016 14:46:00 +0100 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-7-6-more-options-less-effort/ Faster access to relevant data, alternative choices and regular information updates will increase efficiency of order fulfillment and push customer loyalty.

  General

  • Evaluate and select agents

  Forwarding

  • Format change in RA / KC registration number
  • Capture contract number to draw K-rate
  • Faster access to AWB information
  • Choose between central and local sailing schedule

  Finance

  • Edit and send rate sheets
  • Import of Sea Freight tariffs FCL / LCL instead of single data entry
  ]]>
  Wie niet met de tijd meegaat, zal door de tijd heen verdwijnen https://www.riege.com/nl/news/wie-niet-met-de-tijd-meegaat-zal-door-de-tijd-heen-verdwijnen/ Thu, 31 Dec 2015 17:38:00 +0100 Riege https://www.riege.com/nl/news/wie-niet-met-de-tijd-meegaat-zal-door-de-tijd-heen-verdwijnen/ Scope is geen statische, starre software, maar een steeds groeiende verzameling van verbeteringen - dit geldt ook voor de Scope desktop. Vergeleken met de eerste versie is de nieuwste versie nu nog aangenamer om naar te kijken.

  Door de bewuste slimme reductie van het aantal kleuren en heldere elementen is er minder (computer) rekencapaciteit nodig (dus sneller) en tegelijkertijd leveren we een verbluffend moderne uitstraling - terwijl de functionaliteit blijft. Is dat niet handig? En net zo makkelijk - zoals alles wat je doet met Scope. Veel plezier ermee.

  Wij wensen je een gelukkig en succesvol Nieuwjaar.

  ]]>
  A Word About Flights https://www.riege.com/nl/news/a-word-about-flights/ Thu, 24 Dec 2015 12:32:00 +0100 Riege https://www.riege.com/nl/news/a-word-about-flights/ Whatever you think or hold, whatever your consent or concern – in the verge of christmas, just pause for a moment, take a minute and reflect about one fact: What we call our Christian Western culture would not have emerged to what we value and retain today without a flight.

  ]]>
  Cargo Unlimited - Scope for entrepreneurs by entrepreneurs https://www.riege.com/nl/news/cargo-unlimited-scope-for-entrepreneurs-by-entrepreneurs/ Mon, 23 Nov 2015 12:53:00 +0100 Carsten Strong https://www.riege.com/nl/news/cargo-unlimited-scope-for-entrepreneurs-by-entrepreneurs/ Cargo Unlimited uit Nieuw Vennep is helemaal los met de freight forwarding software ‘Scope by Riege Software International’. Edwin Hazendonk lonkte al eerder naar Scope en nu hij zelf entrepreneur is, was de keuze niet moeilijk. Binnen een week na de eerste demo aan Cargo Unlimited zijn Edwin en zijn collega’s al live. De eerste zendingen zitten in Scope, de facturatie is gedaan en middels de interface met Exact Online al doorgeboekt in de financiële administratie.

  Edwin, Robin en collega’s, succes met de nieuwe onderneming!

  Over Cargo Unlimited:

  Cargo Unlimited, expediteur ontstaan uit een Nederlands/Chinese joint venture, met motto : Strong Together! Door de keuze van Scope en inzet van team Riege heeft Cargo Unlimited een vliegende start te weten te realiseren.

  ]]>
  Kamer van Koophandel - digitaal aanvragen exportdocumenten https://www.riege.com/nl/news/kamer-van-koophandel-digitaal-aanvragen-exportdocumenten/ Tue, 10 Nov 2015 13:10:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/kamer-van-koophandel-digitaal-aanvragen-exportdocumenten/ De documenten die via de webapplicatie bij de KvK (DAE) aangevraagd kunnen worden zijn Certificaten van Oorsprong (CvO), EUR.1, EUR-MED, A.TR, Legalisaties en Certificaties. De documenten kunnen na goedkeuring zelf afgedrukt worden.

  Voor digitaal aangevraagde documenten zijn de legeskosten van de KvK lager dan via de post aangevraagde documenten.

  Certificaat van Oorsprong (CvO) - Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van  product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

  EUR.1 - Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan u of uw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

  EUR-MED - Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR.1 en is alleen geldig wanneer u handelt met landen waar de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Een EUR-MED gebruikt u in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland binnen deze landengroep.

  A.TR - Een ATR-certificaat is een Douanedocument die u kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een Douane-akkoord gesloten, waardoor u de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen. Dit legt u vast in een ATR-certifcaat.

  Legalisatie - Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch in het land waarmee u zaken doet. De Kamer van Koophandel legaliseert handtekeningen op allerlei soorten documenten, zoals contracten en handelsfacturen. Zo weet uw buitenlandse klant ook zeker dat het document geldig is.

  Certificatie - Wanneer u exporteert, moet u in sommige gevallen documenten certificeren. Dat kan een voorwaarde zijn van het land waar u mee handelt, maar kan ook een eis zijn van uw klant of bank (in verband met het betalingsverkeer).

  ]]>
  Scope 8 wil Java 8! https://www.riege.com/nl/news/scope-8-wil-java-8/ Fri, 06 Nov 2015 14:29:00 +0100 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/scope-8-wil-java-8/ In april 2016 zal Riege Software Scope 8.0 lanceren met daarin tal van fundamentele verbeteringen. Een klein beetje extra inspanning is nodig van onze klanten om Scope nog na de update te kunnen draaien. Installeert u – bij voorkeur op korte termijn – de laatste versie van Java 8 op al uw Scope client-systemen.

  Dat kan nu al omdat de huidige Scope versie nu al kan werken op Java 8.

  Waarom Java 8?

  In april van dit jaar stopte Oracle met de gratis ondersteuning voor Java 7. Dit betekent dat gratis beveiligingsupdates niet langer beschikbaar zijn. Daarom is Java 8 de enige versie van Java die ons in staat stelt om een goede en veilige werking van Scope te garanderen.

  Let op: Java 8 biedt geen ondersteuning voor Windows XP

  Klanten die nog steeds met Windows XP werken raden we aan tenminste Windows 7 te installeren. Ook omdat eventueel kritieke bug-fixes of correcties van gebreken niet uitgevoerd kunnen worden met Windows XP. Hier vindt u meer informatie over XP en Java.

  ]]>
  De enige demonstratie waaraan u deel moet nemen https://www.riege.com/nl/news/de-enige-demonstratie-waaraan-u-deel-moet-nemen/ Mon, 02 Nov 2015 17:25:00 +0100 Tobias Riege https://www.riege.com/nl/news/de-enige-demonstratie-waaraan-u-deel-moet-nemen/ Maak gebruik van uw recht om een blik op de meest recente Scope versie te krijgen. Online of inhouse. Het is heel eenvoudig: u kunt zelf een online live demo plannen. Geen verkoop praatjes. Geen druk. Gewoon een individuele Scope demonstratie voor u met uitleg. Of onze Scope experts komen graag bij u langs en laten u persoonlijk kennis maken met Scope. We beantwoorden meteen al uw vragen.

  Dus een demo, hoe en waar u het wilt, behalve op straat - we tonen u Scope en laten zien hoe het in uw organisatie past op basis van uw wensen en eisen. Of het gaat om luchtvracht, zeevracht, Douane of alledrie. Plan nu uw persoonlijke demo, u bent er één muisklik van verwijderd.

  Schedule a live demo

  ]]>
  Happy! Van Scope tot verjaardag https://www.riege.com/nl/news/happy-van-scope-tot-verjaardag/ Fri, 30 Oct 2015 17:41:00 +0100 Tobias Riege https://www.riege.com/nl/news/happy-van-scope-tot-verjaardag/ Wat begon in 1965 met een 10 kilo luchtvracht zending groeide uit tot een toonaangevende forwarder met een omzet van 400M USD en meer dan 800 medewerkers in vestigingen in Europa, Amerika, Azië en Australië.

  In 1993, gedreven door de aanhoudende groei, besloot EMO-TRANS over te gaan op Procars, een zeer innovatief TMS ontwikkeld door Riege Software International. Procars voldeed aan de eisen van hun klanten en verzekerde EMO-TRANS’s internationale toekomst. In 2013 was EMO-TRANS klaar voor de volgende stap en besloot te migreren van Procars naar haar slimme en zeer geavanceerde opvolger Scope.

  De uitdagingen waren groot en veel: 5 bedrijven met 13 vestigingen moesten migreren binnen een vast en kort tijdsbestek. De ontwikkeling van een speciaal programma voor de consolidatie-afdeling - een van de grootste in het hele bedrijf - was complex. Het kostte meer dan één poging om een oplossing te leveren die geschikt was voor EMO-TRANS’ eisen en verwachtingen.

  Het eindresultaat is om trots op te zijn; dat geldt ook voor andere projecten, zoals het dagelijkse importeren van tarieven, een nieuwe module voor offertes, uitbreiding van de CRM-module en interfaces met diverse partners.

  De grondige analyse in combinatie met de constructieve samenwerking met het EMO-TRANS’ project management zorgden voor de voltooiing van de migratie op schema. Onder leiding van Randolph Reichel hebben de EMO professionals Sandra Stuetz (luchtvracht en Douane), Maria Carcanella (IT) en Thorsten Peters (zeevracht) efficient hun bijdragen geleverd en verdienen zij alle lof voor de succesvolle afronding van het project.

  En zo is de eerste vestiging live gegaan in de zomer van 2014, de laatste in het voorjaar van 2015. Hoewel sommige punten nog moeten worden verduidelijkt en afgerond, is iedereen die dagelijks bij EMO-TRANS met Scope werkt, van projectmanagement tot operators, zeer tevreden. Net op tijd om met het bedrijf de 50ste verjaardag te vieren.

  Wat kunnen we anders zeggen dan “Heel erg bedankt iedereen voor de substantiële steun en - nogmaals, gefeliciteerd, EMO-TRANS!”

  ]]>
  Fregat Logistics B.V. spreidt haar vleugels https://www.riege.com/nl/news/fregat-logistics-b-v-spreidt-haar-vleugels/ Mon, 26 Oct 2015 13:20:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/fregat-logistics-b-v-spreidt-haar-vleugels/ Ervaren rotten in het vak zijn ze, Ronald Blom en Edwin Martini. Al jaren werken ze op en rond Schiphol. De tijd is rijp om samen verder te gaan onder de naam Fregat Logistics B.V., ondersteund door Scope voor de afhandeling van hun zendingen. Met interfaces naar o.a. Exact Online, Cargo Office en Cargonaut, hun eigen kennis en ervaring ligt de wereld voor hun open.

  Over Fregat: Fregat Logistics is een zelfstandige en onafhankelijke dienstverlener op het gebied van luchtvracht, zeevracht, opslag en wegvervoer. Met hun wereldwijde netwerk van verschillende leveranciers en agenten kunnen zij de markt snel en efficiënt bedienen. Zij garanderen persoonlijke betrokkenheid met oog voor detail waarbij kwaliteit voorop staat.

  ]]>
  Ralo Shipping BV https://www.riege.com/nl/news/ralo-shipping-bv/ Mon, 19 Oct 2015 13:23:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ralo-shipping-bv/ Rajesh Lochan, RALO dus. Zo simpel is het. Rajesh is al jaren bekend met en op de Amsterdamse luchthaven.

  Simpel was ook de keuze voor het te gebruiken software pakket. Het beste wilde Rajesh en volgens hem heeft hij het beste nu in gebruik. Een eenvoudige en efficiënte afhandeling van de zendingen, Douane aangiften en alle bijbehorende berichten die op en rond Schiphol spelen. Gekoppeld aan Exact Online, de complete online administratie software.

  Easy going Rajesh!

  Over RALO Shipping: Vervoer van A naar B en een service van A tot Z. Dit is wat de klant verwacht wanneer ze de goederen laten vervoeren.

  ]]>
  Hollandia Forwarding BV https://www.riege.com/nl/news/hollandia-forwarding-bv/ Mon, 05 Oct 2015 13:34:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/hollandia-forwarding-bv/ Brechtje, Bram en Jeroen van Hollandia hoefden niet lang na te denken over de software keuze voor het nieuwe bedrijf Hollandia Forwarding.

  De luchtvracht import, export en Douane afhandeling doen ze met Scope. ‘Welke andere software?’ aldus Bram.

  Met de koppeling naar Exact Online lopen de omzet en kosten naadloos de boekhouding in en concentreren de drie zich op het helpen van hun klanten.

  ]]>
  Scope 7.4 – Hands on, hands off https://www.riege.com/nl/news/scope-7-4-hands-on-hands-off/ Thu, 01 Oct 2015 13:55:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-7-4-hands-on-hands-off/ Improvements and options for individual alignments by users themselves.

  General

  • Optimized document tab for a better overview

  Forwarding

  • Super-House-Shipment now available for import shipments
  • OAG flight schedule with own regions
  • Manually record exceptions in Track & Trace

  Finance

  • Shipment statistics with costs and income forecast
  • Separate printing of document copies
  • Rate information – overview and manual adjustment
  ]]>
  Cargo Regency BV https://www.riege.com/nl/news/cargo-regency-bv/ Mon, 28 Sep 2015 14:36:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/cargo-regency-bv/ Aangezien het bijhouden van zendingen en facturatie in Excel uit de hand dreigde te lopen, is Dinu Sellathurai van Cargo Regency overgestapt op de software van Riege Software International.

  Het gaat goed, Cargo Regency zit nu al op 2 gebruikers en still going strong.

  Dinu en Ferry, succes en een mooie toekomst als vrachtregenten!

  ]]>
  Gewogen en te licht bevonden https://www.riege.com/nl/news/gewogen-en-te-licht-bevonden/ Thu, 24 Sep 2015 14:44:00 +0200 Tobias Riege https://www.riege.com/nl/news/gewogen-en-te-licht-bevonden/ e-freight is een never-ending-proces. Het belast de cargo industrie al enige tijd, zonder significante beweging tot nu toe. Geen wonder dat kleinere expediteurs, die zich geen complexe software oplossing kunnen veroorloven, nog steeds op de ouderwetse manier Airwaybills (AWBS) maken; of ze gebruiken de gratis platforms die door luchtvaartmaatschappijen worden aangeboden. “Het is gratis!” klinkt erg aantrekkelijk, maar de verborgen kosten worden zelden opgemerkt.

  En deze verborgen kosten zijn aanzienlijk - met inbegrip van verspilde tijd en gebrekkige efficiëntie veroorzaakt door verstoorde workflows en het switchen tussen verschillende systemen. Verspilde tijd staat gelijk aan verspild geld. Hoeveel schermen moet de gebruiker doorlopen voor elk van de verschillende luchtvaartmaatschappijen waar hij mee werkt? Hoeveel van dezelfde gegevens moeten steeds opnieuw worden ingegeven? Iedereen die dubbele invoer doet in één of meerdere systemen moet eens de kosten van deze onnodige inspanningen uitrekenen. Het uitzoeken van de werkelijke kosten van een “gratis” oplossing zal  waarschijnlijk eerder schokkend dan verrassend zijn.

  Er zijn ook de “eenvoudige low-tech” platforms, aangeprezen om de problemen van de partijen op te lossen. Niet “verfijnd” maar goedkoop. Nu kun je je afvragen wat is goedkoop? Ongeacht de prijs, is een één-taaks oplossing überhaupt iets waard? Wat is de toegevoegde waarde voor de kleine en middelgrote expediteur, die waarschijnlijk zal staren naar minder schermen maar er wel voor moet betalen.

  Een goedkope oplossing klinkt niet alleen goedkoop, maar roept de vraag op hoe goedkoop is goedkoop? Goedkope aanbiedingen eindigen vaak in dure resultaten wanneer er extra kosten bijkomen, hetzij onverwachte kosten of toch opgenomen in het aanbod zelf. Wat zal de uiteindelijke prijs zijn voor een eAWB? 50 cent, één Euro? Misschien twee? Neem zestig zendingen per maand en je zal gemakkelijk uitkomen op meer dan honderd Euro. Is dit veel of weinig, goedkoop of niet? Vanuit het oogpunt van een kleine expediteur kan dit een aanzienlijk bedrag zijn - gewoon voor een paar dozijn airwaybills met behulp van een kleine en ondermaatse oplossing is niet duurzaam. Waarom ondermaats?

  Een één-taaks oplossing zal altijd ondermaats zijn. En ook onbeduidend. Het vertegenwoordigt lappendeken denken in plaats van intelligente integratie van lappen. Daarentegen kan een complexe grote oplossing verrassend klein lijken in de prijs: De prijs voor een Scope Luchtvracht installatie met twee gebruikers is iets meer dan driehonderd euro - inclusief hosting, RA/KC dienst, compliance controleren en het genereren van eAWB’s plus de status messaging van de luchtvaartmaatschappijen, allemaal zonder extra werk of dubbele ingaven.

  Voor een redelijke en betaalbare prijs biedt Scope niet alleen alle noodzakelijke AWBs, maar een zeer geavanceerde volledig geïntegreerde innovatieve software-applicatie ontworpen door één van de meest gewaardeerde ontwikkelaar- en service provider in de markt. Geen “light-version”, maar een hoogwaardige oplossing gemaakt in Duitsland. Een one-window SaaS-oplossing; de doorlopende updates garanderen permanente state-of-the-art functies en talloze verbeteringen - zonder extra kosten! Dat is echt toegevoegde waarde, die ook kan worden berekend in echt geld, wat neerkomt op meer dan alleen geld verliezen.

  Conclusie: Een echt stand-alone AWB platform zal altijd te licht bevonden worden, ongeacht hoe weinig het gebruik ervan zal kosten. Een “light-version” is geen oplossing. Als je het één na beste nastreeft zal je het één na beste krijgen. Bij Riege kunt u het beste krijgen - Scope. Ongeacht hoe groot of klein een expediteur is, Scope zal nooit te groot zijn, zal altijd geweldig zijn, ook in de prijs. Vraag het maar aan een aantal van onze - tevreden - kleine en middelgrote klanten. Hier staan er een paar.

  ]]>
  Transglobistics BV https://www.riege.com/nl/news/transglobistics-bv/ Mon, 21 Sep 2015 15:52:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/transglobistics-bv/ Wegvracht, zeevracht, luchtvracht, het maakt Erik en zijn collega’s niet uit. Als expediteur behandel je immers iedere zending. ‘The red line in logistcs’ dat is Transglobistics volgens eigen zeggen van deze mannen.

  Scope is voor hen de rode draad op kantoor, de zendingen, elektronische aangiften, ECS meldingen en airwaybill berichten via Cargonaut, Douane aangiften via OTP, verkoopnota’s, kosten reserveringen, inkoopnota’s, alles wordt vastgelegd in het systeem dat gekoppeld is aan Exact Online voor het voeren van de boekhouding.

  Transglobistics, welcome aboard!

  ]]>
  HAVENS Graanhandel https://www.riege.com/nl/news/havens-graanhandel/ Mon, 14 Sep 2015 16:38:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/havens-graanhandel/ HAVENS Graanhandel is een no-nonsense diervoederbedrijf (sinds 1845), gevestigd in Maashees en Venlo. Hoofdaktiviteit is de produktie van bulkvoeders voor grote varkens- en kippen- en rundveeboeren in Zuid-Nederland. Wereldwijd is HAVENS vooral bekend van haar paardenvoeders (www.horsefeed.nl) die worden geëxporteerd naar 55 landen. HAVENS staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Al jarenlang.

  Export, kwaliteit en betrouwbaarheid; Scope van Riege past daar prima bij. Met Scope handelt HAVENS nu de Douane uitvoer aangiften en ECS meldingen via Portbase zelf af.

  ]]>
  AGS3 Status Update https://www.riege.com/nl/news/ags3-status-update/ Mon, 14 Sep 2015 16:18:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ags3-status-update/ Met dit schrijven geven we een status update met betrekking tot AGS3. Na de eerdere implementatie van AGS2, waarmee Sagitta-Invoer is vervangen, is de Douane nu druk bezig met AGS3. In de wandelgangen wordt veelal gedacht dat AGS3 alleen de vervanger is van Sagitta uitvoer. AGS3 is echter de fase volgend op AGS2 en bevat:

  • Aanpassingen op AGS-Invoer
  • De eerste versie van AGS-Uitvoer

  De introductie van AGS3 heeft daarom invloed op het invoer-proces, maar maakt ook de introductie van het nieuwe uitvoer proces mogelijk.

  Scope en AGS

  Wanneer AGS-Uitvoer live gaat krijgen de Scope gebruikers zowel de invoer als de uitvoer aangiften in één scherm. Dat is de nieuwe AGS omgeving in Scope. Voor het zover is gaan de Scope gebruikers door twee fasen;

  AGS3 - Invoer

  De Douane heeft AGS3-Invoer gepland in het weekend van 28 / 29 november. Scope is met versie 7.4 (september 2015) klaar voor deze switch. Wij zijn in afwachting van het officiële test slot om de laatste stappen te testen met de Douane. De voor de gebruiker meest zichtbare verandering is de introductie van het nieuwe veld “Aangever” in de aangifte. Hoe dit veld ingevuld moet worden zullen we in november communiceren. De wijzigingen zijn pas zichtbaar als het relevant is. Tot de overgang ziet de gebruiker de oude bekende schermen.

  AGS3 - Uitvoer

  Voor het uitrollen van AGS3-Uitvoer zal de Douane dezelfde methode als bij introductie van AGS2-Invoer toepassen, dat wil zeggen: groepsgewijs de aangevers overzetten. Wanneer en over welke periode deze uitrol zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Zeker is dat het niet voor januari 2016 zal beginnen.

  Ook AGS3-Uitvoer zit in Scope 7.4. Dat is dus klaar. We zijn in afwachting van de mogelijkheid voor een test slot om de test scenario’s samen met de Douane te doorlopen.

  De belangrijkste verschillen van AGS3-Uitvoer ten opzichte van Sagitta-Uitvoer zijn:

  • Het doen van aangiftes in de verschillende situaties, Te laden, Geladen of Vereenvoudigd verdwijnt. Het is wel mogelijk om een onvolledige aangifte te doen, welke na daadwerkelijke belading voltooid kan worden.
  • De registratie plicht van locaties gekoppeld aan de vergunning komt te vervallen.
  • AGS-Uitvoer zal, net als bij AGS-Invoer, strictere controles uitvoeren met betrekking tot statistieknummers, bescheiden en aanvullende hoeveelheden.
  • AGS-Uitvoer blijft een “Confirmation of exit” ontvangen bij een correcte ECS verwerking van de aangifte. Mocht er echter geen “Confirmation of exit” volgen, dan wordt bij AGS door middel van een aanvullend bericht “ALT” de mogelijkheid geboden om direct op de aangifte zelf alternatieve bewijslast te leveren om toch een “Confirmation of exit” te verkrijgen.
  • Hoe en wanneer we AGS3 aan de gebruikers gaan uitleggen laten we weten wanneer er meer duidelijkheid is over de ingangsdatum bij de Douane.

  Bij Riege Software International is alles onder controle. Laat AGS3 maar komen, je bent in goede handen!

  Fijne dag! Nardo, Martin, Henk en Aranea

  ]]>
  Scope 7.2 – Determining Improvements https://www.riege.com/nl/news/scope-7-2-determining-improvements/ Tue, 28 Jul 2015 17:14:00 +0200 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-7-2-determining-improvements/ Scope is and will be a continuously growing summary of improvements. The new version 7.2 enables users to yet easier search, assign, skip, (de-)activate, change.

  Finance

  • FCL / LCL Activity Types
  • Skip booking lines with zero-amounts from the invoice
  • Search field for specified container types in tariffs
  • Net rate information: Search option for more than one departure/ destination
  • Public / Private Layouts
  • Combined address field for sales person allocations

  Forwarding

  • Default warehouse per branch
  • Deactivate the automatic creation of DTT orders
  • Extension of the “Screening Order”
  • Change Branch invoice

  Customs Netherlands

  • GPA Support
  ]]>
  Lacunae of Logistics https://www.riege.com/nl/news/lacunae-of-logistics/ Wed, 03 Jun 2015 18:08:00 +0200 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/lacunae-of-logistics/ Based in Düsseldorf, Germany, the Institut für Zeitgenossenschaft (Institute for Contemporaneity) is an independent, scientific and artistic institution selflessly committed to the detection and evaluation of socially relevant phenomena beyond commonly established social sciences. Thus, the institute’s latest research project is dedicated to The 100 Most important Things.

  What is important? And why? Which things are designated to enable life as we do experience it day by day? Which things in life are important, anyway?

  Since The 100 Most Important Things have been journalised, they were presented to the public in many different ways: in book-form, as subject of academic lectures and at several exhibitions at renowned institutions of art and culture. But what good does it bring if the most important things are not moved globally? And after all, what if this isn’t done on time and also in an economic as well as ecologically efficient way?

  The concept

  In close cooperation with Riege Software International, the IFZ will ship The 100 Most Important Things – 100 exhibits, framed, packed and wrapped separately, stored in the fractional lacunae of containers and shipped around the world.

  The project

  The 100 Most Important Things shall be recognised as the first worldwide travelling logistics exhibition. Though in step one, the exhibits will not be presented to a wider audience. The special effect of this undertaking will be the documentation of this event in terms of films and photographs taken during the entire supply chain. Our target is to make the invisible world of logistics visible to the rest of the world – thus enabling “access” to goods, freight, devices and things in order to provide a new understanding of logistics while creating a hype by inventive context and spectacular public activities.

  Cooperation partners: any motivated, engaged company and institution involved in logistic processes.

  ]]>
  Lacunae of Logistics https://www.riege.com/nl/news/lacunae-of-logistics-ifz/ Tue, 05 May 2015 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/lacunae-of-logistics-ifz/ MEERBUSCH, Germany — May 5, 2015 — Based in Düsseldorf, Germany, the Institut für Zeitgenossenschaft (institut for coevalship) – IFZ – is an independent, scientific and artistic institution selflessly committed to the detection and evaluation of socially relevant phenomena beyond commonly established social sciences. Thus, the institute’s latest research project is dedicated to The 100 Most important Things. What is important? And why? Which things are designated to enable life as we do experience it day by day? Which things in life are important, anyway? Above all: Are those things one stores at home really that important?

  By publishing the book of The 100 Most Important Things, the IFZ has created a serious scientific skit, presenting 100 photographs with 100 additional analytic copies of the last of the material sooths – surprising, convincing und easily to be understood even by laymen.

  As an institution not only interested in things but to a great extent also in all the handling processes involved, the Institut für Zeitgenossenschaft has decided to explore the distances the most important things have to globally cover before they reach their final destination.

  Therefore, the institut is highly interested in the lacunae of logistics, the few empty spaces – namely those six inches of unrealised shipping space inside a container.

  In close cooperation with Riege Software International, the IFZ will ship The 100 Most important Things – 100 exhibits, framed, packed and wrapped separately, stored in the fractional lacunae of containers and shipped around the world. Employing the empty spaces as unconventional, invisible exhibition rooms, the institut wants to indicate the logic of logistics – including the enterprises and individuals involved in each and every logistics process.

  The 100 Most important Things shall be recognised as the first worldwide travelling logistics exhibition. Though in step one, the exhibits will not be presented to a wider audience. The special effect of this undertaking will be the documentation of this event in terms of films and photographs taken during the entire supply chain. Our target is to make the invisible world of logistics visible to the rest of the world – thus enabling “access” to goods, freight, devices and things in order to provide a new understanding of logistics while creating a hype by inventive context and spectacular public activities.

  ]]>
  Get Your Rates Straightforward https://www.riege.com/nl/news/get-your-rates-straightforward/ Thu, 30 Apr 2015 13:45:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/get-your-rates-straightforward/ In de nieuwste versie van Scope bundelen Riege Software International en Cargoguide hun krachten. Cargo Office Air, het air freight rate management systeem van Cargoguide, wordt op grote schaal ingezet door Riege klanten. Om Scope gebruikers eenvoudig het juiste tarief te laten selecteren heeft Riege Software een directe koppeling met Cargo Office Air gerealiseerd. Vanuit de air export zending kunnen de Scope gebruikers nu de Cargo Office Tarieven raadplegen en selecteren. Het geselecteerde tarief wordt als post-it (sticky note) gekopieerd in de zending. Dat is nog eens ‘air freight straightforward’.

  Bezoek ons op de  transport logistic van 5-8 mei in Munchen. Cargoguide: B1.400B, Riege: B2.313/414.

  ]]>
  30 Years Of Human At The Heart Of The Mind https://www.riege.com/nl/news/30-years-of-human-at-the-heart-of-the-mind-1/ Thu, 02 Apr 2015 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/30-years-of-human-at-the-heart-of-the-mind-1/ Meerbusch, Germany – Albert Einstein delivered the insight “Time is, what is indicated by your watch”. 30 years may be a large span of time for the thinker but just a wink for the doer. This incite was insight delivered by Johannes Riege, founder and CEO of Riege Software International, for however speedily he delivered over the last 30 years, he felt it was never fast enough. “A feeling our customers sometimes shared with us”, he adds with an impish smile.

  Punching out the formative code of the world’s earliest of freight software, Johannes succeeded in convincing his first customers to adopt his system in 1985. This outstanding TMS called Procars grew mightily and within 20 years served over 15.000 users worldwide. Thus, time spun away – relatively speaking. And yet, he always remained true to himself: first man, then machine. That’s why Riege never worked saying “All’s well that ends well” but stayed true to his motto “Good from the outset and good for all assures the future”. Well, the future is here – and it arrived fast enough.

  In the mid 90’s, Christian Riege, future head of development, joined the company and began development of a future-oriented, future-proof successor to Procars, supported by 80 highly ambitious staff.

  It was in the year 2006, when Scope – claiming the unique proposition “Innovation in Logistics” – at last reached marketability and in short order became acknowledged as a leading and outstanding software solution for the cargo industry. A success, Christian shares with his two brothers, Tobias and Benjamin, who joined the company almost simultaneously. While Tobias became COO, Benjamin took over the marketing department, both working hand in hand to further the product and brand as well as the company itself. Qualitative foundations had been laid.

  The outstanding scope of Scope is not simply serving the industry’s standards for managing logistic processes but to optimize them by automation, communication and integration of all necessary processes. With four paramount goals in mind: to unburden the daily work of users, to simplify collaboration, to drive e-freight, to increase profitability.

  30 years of Riege Software International. 30 years of Innovative Thinking. With human at the heart of the mind. More than one good reason to celebrate and focus on the imminent future. And, as we have learned, future will arrive fast enough.

  About Riege Software International

  Riege Software International is a leading provider of smart software solutions for the cargo industry. Established 1985, the family-owned company provides products and services to more than 300 customers worldwide. Riege employs over 80 staff at headquarters in Germany and branches in Europe, Asia and North America.

  ]]>
  Zet de competitie buitenspel https://www.riege.com/nl/news/zet-de-competitie-buitenspel/ Fri, 20 Mar 2015 15:25:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/zet-de-competitie-buitenspel/ Wederom heeft Riege Software een grote stap voorwaarts gemaakt in het opschalen van de samenwerking tussen expediteurs, hun klanten en agenten door het delen van gegevens en de zichtbaarheid van luchtvracht, zeevracht en wegvracht zendingen online - in real time. Met de Scope Connect module zullen de klanten van expediteurs niet langer alleen hun zendingen track en tracen, maar ze zelfs beheren met de legio opties:

  Boeking

  Met de volledig herontwikkelde module kunnen web-gebruikers boekingen direct invoeren, of het nu gaat om lucht-, zee- of wegvracht. Eenmalige zendingen kunnen worden geboekt in 4 eenvoudige en duidelijke stappen. Terugkerende boekingen kunnen gemakkelijk worden gegenereerd door het gebruik van templates. Direct na het ingeven is de nieuwe boeking zichtbaar in Scope voor verdere verwerking door de expediteur.

  Document center

  PDF-documenten gegenereerd uit Scope zoals airwaybill, bill of lading instructies en boekingsbevestiging zijn real-time toegankelijk voor web-gebruikers.

  Statusinformatie

  Gedetailleerde statusinformatie van elke zending kan ook worden opgevraagd door web-gebruikers. Alle voorkomende statussen worden weergegeven - pickup gedaan, fwb ingediend, zending vertrokken, container geboekt, container aan boord geladen, schip vertrokken, zending aangekomen, proof of delivery. Roept u maar, de klant krijgt het te zien.

  Overzicht en monitoring

  Web-gebruikers kunnen de status van hun boekingen en zendingen online volgen en rapporten direct vanuit Scope Connect exporteren naar Excel. Het resultaat is een compleet overzicht van al hun boekingen en zendingen.

  Samenwerking

  Als derde partijen, naast de verladers of ontvangers, zijn gedefinieerd, dan kunnen zij ook in staat worden gesteld om aanvullende informatie in te voeren van de zendingen. Wegvervoerders kunnen pick-up data en tijd of pod-gegevens registreren. Overzeese agenten kunnen aankomsten of Douane aangifte status updates registreren - waaronder pdf uploads van Douanedocumenten van de zendingen.

  Coördinatie

  Om ongewenste verwarring of toegang te voorkomen, worden alle details van wat een web-gebruiker mag doen en zien gedefinieerd door de expediteur in Scope. Zo is Scope Connect zowel gebruikersvriendelijk als controleerbaar.

  Wat kunnen we nog meer zeggen? Tijd om Scope in huis te halen - met real-time Web Tracking & Boeking zetten de expediteurs de competitie buitenspel.

  ]]>
  C2K is the future – and Riege is far ahead https://www.riege.com/nl/news/c2k-is-the-future-and-riege-is-far-ahead/ Mon, 16 Mar 2015 16:03:00 +0100 Martin Skopp https://www.riege.com/nl/news/c2k-is-the-future-and-riege-is-far-ahead/ As of February 5th, the test suite for the revised phase 1- specifications was delivered to all IT providers within C2K group while the deadline was officially fixed to March 17th. Riege succeeded to accomplish this test – including implementation – in close cooperation with DB Schenker three weeks prior to deadline. The specifications are valid from April 1st, and incorporate fundamental changes as well as setting a new technological milestone for the members of Cargo 2000.

  With this implementation, the internal quality of reports of airlines and forwarders within C2K group plus the accuracy of C2K Key Performance Indicators will improve significantly and also represent another important step towards e-freight. This successful jumping the gun results from intense development work of Cargo 2000 Technical Working Group as well as the trustful collaboration between all participating partners. Consequently, we feel obliged to express our gratitude to all parties involved and would like to assure our furthermore commitment and dedication to the cargo industry by keeping to our promise: To ensure continuous quality along the supply chain as the key aspect of our affords to enable economic growth and success.

  ]]>
  Scope 7.0 – faster in, smarter out https://www.riege.com/nl/news/scope-7-0-faster-in-smarter-out/ Wed, 04 Mar 2015 16:18:00 +0100 Sascha Plath https://www.riege.com/nl/news/scope-7-0-faster-in-smarter-out/ The year started off well. And it’s getting even better – with the awesome improvements within Scope 7.0, designated to further simplify and facilitate everyday work.

  Scope 7.0 Top Features

  General

  • Login Settings

  Finance

  • AEB ASSIST4 eInvoice Format
  • Administration of automated e-mail messages
  • Cargo Office Integration
  • Contact person for outgoing invoices

  Forwarding

  • Air Freight Import: new transfer order „Terminal pickup“
  • Export shipment entries: Short-cut für „Exceptions from regular export procedures“
  • CargoSmart – B/L Instructions, Bookings and events
  ]]>
  Don’t Stop Making Sense https://www.riege.com/nl/news/dont-stop-making-sense/ Thu, 05 Feb 2015 16:36:00 +0100 Christian Riege https://www.riege.com/nl/news/dont-stop-making-sense/ If you’d been asked to name the 100 most important things or rather 100 senseless things what would you start with? Right, there are so many more useless than needful things and you would easily be able to list more than 100 of them.

  Counting aside, the existence of things you don’t need is true for most facets in life and – sadly enough – to an exceeding extent for enterprise software. We talk about features or rather an overload of aggregations of them. They conquer applications like viruses on computers, infesting them like a severe disease: Featuritis. Unfortunately, there is no antidote or cure, it either hits you or you resist. Some do, as Horace Dediu reports, and you may be surprised who:

  We were witnesses to apps which appeared to be designed for users[!] They were not designed for committees that prepare checklists of requirements. We must applaud IBM for having the courage to resist the featuritis which plagues enterprise software design. This resistance requires saying No to those who specify and are thus authorized to purchase software and hardware. IBM has had to essentially say no to those who buy and yes to those who are paid to use. The quality of the experience is evident at first sight. The number of user actions, the number of screens to wade through have been ruthlessly culled. These are concepts and ideas which now permeate app design best practices. Yet they are practices which still elude the spec-driven enterprise software wastelands.

  This describes in essence the philosophy upon which Scope is built. When we started the development of Scope in 2006, one of my biggest fears was encountering the dreaded “Second-system effect”. We had a perfectly good working system with ProCars, and it was a very tough decision to question assumptions that had manifested themselves over thirty years.

  Yet, we started Scope from a blank slate. We designed Scope first and foremost with its potential users in mind. With resistance to featuritis from the very beginning. Features that were important for just “enterprise sized” customers were dropped — screens were made fix instead of being configurable. Component behavior was standardized across the application. Master data management (e.g. countries, ports, currencies) was removed from the realm of the user into a central responsibility on our side.

  We are now in year nine of Scope. Numerous features and functionality have been added since the humble – but nevertheless ardent – beginnings in 2006. But for every feature or improvement request that we receive we still keep asking ourselves: “Is this really necessary?“. “Does it help the user?”. “Is there a better way to do it?”. We continue to say “No” or “Maybe” to a lot of issues. Saying “No” is hard and sometimes leads to controversy. But the rule is – and always will be – it has to make sense. Make doing the easy things easy and the hard things possible. Otherwise it’s not a feature but a plague.

  Nevertheless, as a reliable, cooperative partner to our customers we always have an open mind on suggested improvements – Scope literally lives from additional input of users and, after all, is a continuously growing summary of improvements. Therefore we will continue to invest in all necessary resources to deliver real Innovation in Logistics. Not to fulfill the check-marks on an enterprise’s list of features. For it is our pronounced intention to please current as well as future users and contribute to their work-life becoming a bit brighter. Thus we’ll never stop doing things that make sense.

  References

  ]]>
  Innovation in Logistics – Q4 rocked! https://www.riege.com/nl/news/innovation-in-logistics-q4-rocked/ Thu, 15 Jan 2015 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/innovation-in-logistics-q4-rocked/ MEERBUSCH, Germany — 15 januari 2015 — Uiterst succesvolle eindejaarsafsluiting voor Riege Software International. Met acht nieuwe klanten op Scope zijn de doelstellingen voor Q4 2014 bereikt door het leveren van wat de industrie het meest nodig heeft: Innovatie in de logistiek om winstgevende groei in de toekomst te verzekeren.

  De nieuwe klanten zijn belangrijke spelers in de VS, Nederland, Mexico en Duitsland. Het gaat om American Export Lines (met de US AES module), Cargo Modules LLC, Lift Freight Services, Moving Forward International, Pfister Logistik, United Logistics Services, Westar en Zufall.

  Definitieve beslissingen zijn voornamelijk gebaseerd op één van de meest overtuigende facetten binnen Scope - de eenmalige ingave van gegevens voor het afhandelen van zendingen van de initiële offerte tot en met de facturatie- inclusief papierloze communicatie, uitwisseling van data en e-invoicing. In Scope is e-freight standaard geïmplementeerd. Belangrijk is dat klanten hierdoor aanzienlijk tijd kunnen besparen en hun operationele kosten verlagen; twee essentiële aspecten in een sterk concurrerende markt.

  Voor Riege Software International vormt het succes van Q4 de ideale basis voor een nog succesvoller 2015. “Innovatie in de logistiek” - met Scope, laat de toekomst maar komen.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is een toonaangevende leverancier van slimme software oplossingen voor vracht en logistiek. Het in 1985 opgerichte familiebedrijf, levert producten en diensten aan meer dan 300 klanten wereldwijd. Riege heeft meer dan 80 werknemers op haar hoofdkantoor in Duitsland en branche kantoren in Europa, Azië en Noord Amerika.

  ]]>
  The Power of Love https://www.riege.com/nl/news/the-power-of-love/ Mon, 15 Dec 2014 12:24:00 +0100 Johannes Riege https://www.riege.com/nl/news/the-power-of-love/ At the end of the year, let’s not talk about business. Neither future nor past. Let’s talk about what keeps us alive and well to do the things we’re living for – world peace.

  But after all, there is no peace without love.

  Almost unexpectedly, there is a business aspect in this. We’re all connected by the love for logistics. Whether love or hate, peace or war, gladness or madness, it affects our common undertakings not just at Christmas but every day of the year.

  Therefore, let’s all stick together and contribute our share to keep this world in peaceful motion. With the power of love.

  Listen to the song at thepoweroflove.nl, donate and download.For the love of peace.

  Or enjoy video right here:

  ]]>
  Riege XXL bij CXMLTF https://www.riege.com/nl/news/riege-xxl-bij-cxmltf/ Fri, 28 Nov 2014 13:15:00 +0100 Andreas Rohde https://www.riege.com/nl/news/riege-xxl-bij-cxmltf/ De dagen van Cargo-IMP lijken te zijn geteld. De end-of-life datum staat nog in de sterren geschreven, maar IATA zoekt gretig naar een op XML gebaseerde oplossing. Die zal een makkelijkere, veiligere en papierloze uitwisseling van gegevens tussen IATA, Cargo 2000, e-freight en eigenlijk alle spelers op de markt mogelijk maken.

  We begrijpen onze rol; we zullen beslissingen van de task force omzetten in uitstekende en uitgebreide software-oplossingen. Daarom moeten we actief deelnemen om invloed te hebben op regelgeving en beslissingen. Vanaf januari 2015 is Riege Software International erkend als IATA strategic partner in de CXMLTF, de IATA Task Force die de uitvoering van Cargo-XML voorwaarts zal duwen.

  Voor ons is deze betrokkenheid meer dan alleen een kwestie van plicht. We zullen niet alleen deelnemen, maar we zullen de belangen van onze klanten en de hele vrachtindustrie vertegenwoordigen. We laten van ons horen door middel van onze kennis en mogelijkheden; onze expertise in Cargo-IMP is omvangrijk, net als onze XML deskundigheid. Voor Riege is XML een al lang bestaande fundamentele standaard.

  Derhalve hoeven Scope gebruikers zichzelf niet voor te bereiden op toekomstige aanpassingen; vanaf het begin worden ze optimaal voorbereid / op de hoogte gehouden. De Scope modules zijn voorzien van XML-gebaseerde interfaces om te zorgen voor geoptimaliseerde messaging en ze dragen bij aan ons al lang bestaande doel: “vermindering van het papierverbruik”. Deze wapenfeiten en onze geavanceerde kennis kwalificeert ons om te lobbyen binnen CXMLTF: Riege XXL voor Cargo-XML.

  ]]>
  Prestaties op grote hoogte https://www.riege.com/nl/news/prestaties-op-grote-hoogte/ Thu, 27 Nov 2014 13:47:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/prestaties-op-grote-hoogte/ Het in Rhoon gevestigde Van Donge & De Roo (VDR), sinds 1977 één van de Rotterdamse toonaangevende havenbedrijven in expeditie en transport, biedt wereldwijd logistieke diensten aan. Het wereldwijde netwerk van agenten, in combinatie met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van zee, lucht, weg, spoor, binnenvaart biedt alle oplossingen in wereldwijd transport.

  VDR vindt Scope luchtvrachtmodule de beste oplossing voor het afhandelen van haar luchtvrachtzendingen die past bij haar eigen strenge normen. Om te voldoen aan de “ready for carriage” procedures op de luchthaven worden de luchtvrachtzendingen, export aangiften, ECS procedures en e-awb afgehandeld met Scope.

  We zijn blij aan boord te zijn om VDR te ondersteunen bij haar prestaties op grote hoogte.

  ]]>
  One-Stop-Oplossing voor een One-Stop-Wereld https://www.riege.com/nl/news/one-stop-oplossing-voor-een-one-stop-wereld/ Tue, 04 Nov 2014 14:28:00 +0100 Mark Ketcham https://www.riege.com/nl/news/one-stop-oplossing-voor-een-one-stop-wereld/ United Logistics Services (ULS) is een Nederlands-Mexicaanse expediteur met kantoren wereldwijd. Met een one-stop-wereldwijd logistiek concept was ULS op zoek naar innovatieve software die hen helpt hun complexe diensten tegen lagere kosten te realiseren.

  Met Scope handelt ULS een brede range van geïntegreerde diensten zoals goederen inspecties, land-, lucht- en zeevracht zendingen (zowel LCL als FCL) af. De diensten van ULS, op maat afgestemd, worden tegen competitieve tarieven afgerekend.

  Sjef Minke, directeur ULS Mexico, “ULS is zeer verheugd om zo’n complete tool te gebruiken en aan te bieden aan haar klanten. We kunnen het aanpassen naar onze behoeften en het helpt ons om onze complexe supply chain op een effectieve manier te managen. Het bespaart tijd door de efficiency.”

  Het klinkt als een zeer overtuigend “Àndale! Mas efficiente, mas económico.” in onze oren. Dit is mogelijk gemaakt door een slimme smart one-stop-solution voor een one-stop-world. “¡Sigue así!”

  Over ULS

  • Opgericht in 2006 
  • Hoofdkantoor in Juriquilla, Queretaro Mexico
  • Vestigingen: Mexico (5), Ecuador (1), Azie(8), Europa (4)
  • Medewerkers: 20+ in Mexico
  • Lid van de World Cargo Alliance, ISO 9001:2008 gecertificeerd
  ]]>
  What the “e” is going on? https://www.riege.com/nl/news/what-the-e-is-going-on/ Mon, 27 Oct 2014 14:48:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/what-the-e-is-going-on/ We zijn niet alleen ondernemend voor onze klanten maar ook breder in de hele vrachtindustrie. Riege Software International is actief lid van verschillende associaties en samenwerkingsverbanden in de forwarding wereld. We laten ook van ons horen in leidende media.

  Henk Boorsma, Managing Director van Riege Software International Benelux, legt de situatie omtrent e-freight of liever e-awb in Nederland uit in zijn column in Cargohub Magazine.

  ]]>
  ACN bon in pdf https://www.riege.com/nl/news/acn-bon-in-pdf/ Tue, 02 Sep 2014 15:11:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/acn-bon-in-pdf/ In de luchtvracht export module van Scope kan nu ook de ACN goods receipt, het export aanleverbewijs, als pdf bestand gegenereerd worden. Hierdoor is de air export documentatie in Scope zelf nog completer geworden.

  Riege Software International is lid van de ACN (Air Cargo Netherlands). We hebben overleg gehad met de ACN en Cargonaut over het genereren van de pdf file. De pdf file vervangt de papieren ACN bon nog niet (omdat het origineel doorslagen heeft). Binnenkort zal de ACN bon verdwijnen als onderdeel van het papierloos aanleverproces op Schiphol Amsterdam airport.

  ]]>
  Airwaybill set in pdf https://www.riege.com/nl/news/airwaybill-set-in-pdf/ Tue, 26 Aug 2014 15:43:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/airwaybill-set-in-pdf/ Airwaybill set in pdf

  Wanneer de set dubbelzijdig en in kleur wordt afgedrukt op een laserprinter is de set echt compleet. Iedere pagina in de juiste kleur printen en, indien van toepassing, de condities op de achterzijde.

  ]]>
  TP Industrial Yarns doet zelf Douane aangiften met Scope https://www.riege.com/nl/news/tp-industrial-yarns-doet-zelf-douane-aangiften-met-scope/ Thu, 21 Aug 2014 17:11:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/tp-industrial-yarns-doet-zelf-douane-aangiften-met-scope/ Vanuit het hoofdkantoor in Bleiswijk handelt TP Industrial Yarns in industriële garens. De garens worden wereldwijd ingekocht en verkocht. Na het verkrijgen van de AEO certificering is TP voor het zelf afhandelen van import en NCTS aangiften overgestapt op de Douane software van Riege Software International. Met de Scope modules kan TP nu zelf NCTS en AGS2 aangiften behandelen.

  ]]>
  Streck Transport implementeert Scope expeditie software van Riege https://www.riege.com/nl/news/streck-transport-implementeert-scope-expeditie-software-van-riege/ Tue, 22 Jul 2014 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/streck-transport-implementeert-scope-expeditie-software-van-riege/ MEERBUSCH, Duitsland — 22 juli 2014 — Expediteur en logistiek dienstverlener Streck Transport heeft Scope, het logistieke softwarepakket van Riege Software International, in alle 11 lucht- en zeevracht kantoren in Duitsland en Zwitserland in gebruik genomen. Streck Transport gebruikte al vele jaren Procars, de voorganger van Scope. Het gehele overgangstraject duurde circa 3 jaar en is met de implementatie van de software in de Zwitserse locaties Zürich en Möhlin in het voorjaar van 2014 afgerond.

  Streck gebruikt voornamelijk de luchtvracht en zeevracht modules van Scope en Scope ATLAS voor het vervullen van de Douaneformaliteiten. De productiviteit en efficiëntie van de 120 gebruikers is aanzienlijk toegenomen. Dit komt onder meer door een aantal intelligente functies zoals een koppeling met standaard software van Microsoft Office. Zo kan bijvoorbeeld direct e-mail worden verzonden vanuit Scope. De software ondersteunt de gebruiker ook bij de invoer door middel van contextuele informatie. Bovendien zijn alle informatie, documenten, transacties en zelfs foto’s die gerelateerd zijn aan een zending onmiddellijk zichtbaar voor de gebruiker. Scope vergemakkelijkt de communicatie binnen het Streck netwerk; alle informatie is voor de gebruikers beschikbaar in een centrale database en binnen de gedefinieerde toegangsniveaus.

  Riege heeft ook een aantal individuele wensen van Streck Transport geprogrammeerd en geïmplementeerd in Scope. Zo zijn de werkprocessen vergemakkelijkt door de forwarding software en zijn de relatie gegevens voor de gebruiker beter gevisualiseerd. Verschillende interfaces, zoals naar ERP-systemen of boekhoud- en facturatiesystemen van klanten en partners, zijn ook door Riege geleverd om met die partijen een soepele gegevensoverdracht mogelijk te maken.

  Dankzij Scope werken de medewerkers van Streck Transport nu veel efficiënter en veiliger als het gaat om de nieuwe luchtvracht beveiligingsmaatregelen uit 2013. Door een koppeling met de RAKC database en de geïntegreerde en automatische checks door Scope wordt de veiligheid van de zending gemonitord. Known consignors (bekende afzenders), vaste vervoerders, regulated agents (erkende luchtvrachtagenten) en eventuele screening van de zending bepalen automatisch de security status van de zending.

  Božo Čičak, CEO bij Streck Transport Group, trekt een zeer positieve conclusie van de overgang naar de nieuwe software: “Met de nieuwe functionaliteiten hebben we onze interne werkprocessen geoptimaliseerd. Op grond van de verbeterde datakwaliteit en automatisering (bijvoorbeeld de luchtvracht beveiligingsmaatregelen) hebben we een efficiëntere orderverwerking. Met de verhoogde transparantie en betere connectiviteit van het systeem leveren we betere kwaliteit aan onze klanten. De snelle uitrol van de software op alle 11 locaties spreekt voor de kwaliteit van de software en de samenwerking in het gezamenlijke projectteam.”

  Tobias Riege, CEO van Riege Software International, wijst op de inbreng van Streck Transport in de ontwikkeling van software: “Van de IT en luchtvracht experts van Streck Transport hebben we in een aantal workshops waardevolle input gekregen voor verbeteringen in Scope. Met name op het gebied van het verder automatiseren van werkprocessen. De expertise van deze praktijkmensen is opgenomen in de software en daarmee is Scope weer een stapje verder.”

  Sinds 2013 gebruikt Streck ook de planningsmodule voor wegtransport van Scope. In de loop van 2014 zal Streck ook overgaan op het nieuwe track en trace systeem van Scope. Met dit systeem ontvangen alle partners (klanten, leveranciers, agenten) van Streck via een intuïtieve web interface hun zending informatie en status.

  Over Streck Transport

  Streck Transport is opgericht door Karl Streck in 1964 in Lörrach. Momenteel heeft Streck 19 kantoren in Duitsland en Zwitserland, 1200 werknemers en een jaarlijkse omzet van 220 miljoen euro. Streck is éém van de oprichters van het logistieke netwerk System Alliance en System Alliance Europe en lid van de International Air Transport Association (IATA).

  Over Riege Software International

  Riege Software International is een toonaangevende leverancier van smart software oplossingen voor luchtvracht, zeevracht, wegvracht en Douane. Het al ruim 25 jaar bestaande familiebedrijf, gevestigd in Duitsland, heeft meer dan 80 werknemers en branchekantoren in Europa, Azië en Noord Amerika. Riege levert producten en diensten aan meer dan 300 klanten waaronder Dachser, DB Schenker, Fast Forward Freight, General Transport, Jet-Speed, Kerry Logistics, Logwin, Pan Asia Logistics, SDV Geis, TNT Express, UTi en Zufall.

  ]]>
  Soepele overgang naar AGS Import voor ACS Logistics dankzij ‘Scope’ en ECC Online https://www.riege.com/nl/news/soepele-overgang-naar-ags-import-voor-acs-logistics-dankzij-scope-en-ecc-online/ Mon, 23 Jun 2014 19:00:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/soepele-overgang-naar-ags-import-voor-acs-logistics-dankzij-scope-en-ecc-online/ Logistiek dienstverlener ACS Logistics, onderdeel van de TMA GROUP, verwerkt nu al meer dan een maand invoeraangiftes in AGS Import via de Scope software. Op wat onwennigheden na gaat dat goed.

  “Er is toch wel het één en ander gewijzigd in AGS Import”, zegt André Molendijk van ACS Logistics. “Zo wordt er in AGS Import niet meer gecontroleerd of een bedrijf al dan niet verlegging heeft en is het bericht SAGOGA, overzicht gedane aangiftes, niet meer beschikbaar. En niet te vergeten het nieuwe gebruikerstarief, DTV. De goederen hebben nu vaak een andere bescheidcode dan voorheen”.

  Tegelijk met AGS import, is ACS Logistics overgestapt op het softwareprogramma ‘Scope’. De reden dat zij wisselden van softwareleverancier kwam vanuit ontevredenheid. “De oude leverancier schoot tekort en dat kunnen wij ons niet permitteren met een grote hoeveelheid én verscheidenheid aan douaneaangiftes per maand”, zegt André.

  “Werken met Scope wende snel”, zegt Edwin Raaphorst van ACS Logistics. Scope werkt op basis van een partner- en artikelbestand. “In het begin vergde het tijd om gegevens in te voeren, maar nu alles er in staat, werpt het zijn vruchten af”. Van aangiftes die vaker voorkomen worden templates gemaakt, zodat bij nieuwe aangiftes de meeste gegevens al in de aangifte staan. Ook biedt ECC Online een helpdesk, waar zowel technische als functionele vragen gesteld kunnen worden. “We hadden een ingewikkelde accijnzen aangifte in AGS import, welke niet direct goed viel bij de Douane. In samenwerking met de support afdeling kwamen we er toch uit”, aldus Edwin Raaphorst.

  Toen André Molendijk en Edwin Raaphorst de tip ‘ECC Online’ doorgespeeld kregen vanuit hun netwerk, besloten zij eerst referenties na te gaan om te zien hoe ‘Scope’ in de praktijk werkt. “Beide referenten waren positief over Scope. Bij 1 bedrijf heb ik zelfs een halve dag gezeten en zij waren zo enthousiast over Scope, dat ik dat ook werd”, zegt Edwin Raaphorst.

  “We kwamen van de hel in de hemel”, zegt André Molendijk. Het verwerken van douane aangiftes verloopt vele malen soepeler dan voorheen. Op de vraag of ACS Logistics, nu het aangifteproces sneller verloopt, tijd over heeft, schieten André en Edwin bijna in de lach. “We behandelen per jaar meer dan 40.000 trucks/containers. Dan is er eigenlijk altijd tijd tekort. Maar een snellere verwerking van alle douane aangiftes maakt het werk wel een stuk aangenamer”.

  ]]>
  Al 6 Douane aangevers live met ECC Online https://www.riege.com/nl/news/al-6-douane-aangevers-live-met-ecc-online/ Tue, 03 Jun 2014 19:05:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/al-6-douane-aangevers-live-met-ecc-online/ Sinds begin 2014 levert European Customs Consult (ECC) niet alleen kennis maar ook een software oplossing voor het maken van Douane aangiften.

  De software en bijbehorende diensten worden door ECC in de markt gezet onder de naam ECC online. Uniek aan het ECC Online concept zijn de uitgebreide mogelijkheden voor support. Naast technische vragen kunnen aangevers ook functionele vragen stellen. Wanneer een declarant een vraag heeft over douanezaken kan hij deze vraag neerleggen bij de supportafdeling. Dit kunnen eenvoudige vragen zijn, maar ook ingewikkelde vraagstukken waarbij de nodige expertise op douane gebied komt kijken.

  De mogelijkheden voor support gaan zo ver, dat ECC Online het aangifteproces voor aangevers uit kan voeren, zodat de afhandeling van uw douanezaken gewaarborgd blijft wanneer uw eigen declaranten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

  De combinatie van een uitgebreid softwarepakket, douaneconsultancy en het detacheren van declaranten maakt het voor organisaties mogelijk het douane management compleet uit te besteden.

  Over European Customs Consult

  European Customs Consult (ECC) is een onafhankelijk detacheringsbureau, dat gespecialiseerd is in het detacheren van douane declaranten en consultants.

  ECC beschikt over ervaren personeel, dat op korte termijn inzetbaar is op diverse klantlocaties. Werknemers zijn voor een korte periode beschikbaar om extra ondersteuning te bieden bij ziekte of vakantie van eigen personeel of om piekperiodes in organisaties op te vangen. Werknemers worden voor een langere periode gedetacheerd om voltijd functies te vervullen.

  Naast detachering adviseert European Customs Consult bij ingewikkelde douanevraagstukken.

  Over Riege Software International BV

  Riege Software International BV is een relatieve nieuwkomer op de Nederlandse markt van software voor de logistieke sector. Dit neemt niet weg dat er een schat aan ervaring aanwezig is binnen het bedrijf dat onderdeel is van Riege Duitsland. Het moederbedrijf bestaat 35 jaar en beschikt met 80 medewerkers over veel kennis, ervaring en steeds verdergaande technieken. De Nederlandse medewerkers komen uit de forwarding en zijn al meer dan 25 jaar werkzaam in de IT voor expeditie en Douane en kennen zo de kneepjes van het vak. Met deze kennis zijn de Douane modules van Scope speciaal voor Nederland ontwikkeld.

  ]]>
  ROC van Amsterdam past Scope toe in haar opleidingen https://www.riege.com/nl/news/roc-van-amsterdam-past-scope-toe-in-haar-opleidingen/ Mon, 26 May 2014 19:08:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/roc-van-amsterdam-past-scope-toe-in-haar-opleidingen/ Het ROC van Amsterdam gaat in het schooljaar 2014/2015 opleidingen ondersteunen met Scope.

  Het betreft studenten aan de MBO opleiding Mobiliteit & Logistiek studerend voor commercieel medewerker binnendienst (niveau 3) en luchtvaartlogisticus (niveau 4).

  Zij gaan in het nieuwe schooljaar airwaybills, instructies, Douane documenten, etc. opmaken met Scope. Zo worden ze goed voorbereid op hun stages kort daarop op en rond Schiphol.

  Leuk dat het ROC zo enthousiast reageert en Scope adopteert in het opleidingsprogramma.

  ]]>
  Riege op de 16e WCA-FIRST jaarlijkse conferentie 2014 in Hong Kong https://www.riege.com/nl/news/riege-op-de-16e-wca-first-jaarlijkse-conferentie-2014-in-hong-kong/ Thu, 01 May 2014 18:33:00 +0200 Mark Ketcham https://www.riege.com/nl/news/riege-op-de-16e-wca-first-jaarlijkse-conferentie-2014-in-hong-kong/ Riege Software International neemt voor de tweede keer deel aan de 16e WCA-FIRST jaarlijkse conferentie van 11-14 mei 2014 in Hong Kong.

  Leden van de WCA vormen samen ‘s werelds meest krachtige groep van onafhankelijke expediteurs met 5.438 kantoren in meer dan 759 steden en havens wereldwijd en creëren samen meer logistieke kracht dan alle andere netwerken gecombineerd.

  We tonen de laatste ontwikkelingen van Scope, ons multi-modaal transport management systeem dat ook integreert in het WIN-platform, een gemeenschappelijk platform voor de logistieke sector, specifiek ontworpen om de elektronische communicatie van gegevens en documentatie te vergemakkelijken.

  De integratie met WIN levert aanzienlijke verbeteringen op in efficiëntie en kostenbesparingen voor expediteurs en agenten en biedt een perfect platform voor e-commerce en papierloze overdracht van documenten. Het maakt niet uit welke software de partner gebruikt; door de integratie met WIN zorgt Scope voor een naadloze aansluiting en gegevensuitwisseling.

  Johannes Riege, oprichter en CEO van Riege Software International:

  We zijn allemaal erg enthousiast om Scope, ons innovatieve transport management systeem, te kunnen demonstreren aan de attendees. In de loop der jaren heb ik veel expediteurs ontmoet die op zoek zijn naar manieren om tijd te besparen, om efficiëntie te winnen en om continu te verbeteren bij wat ze al doen. Na 30 jaar betrokkenheid bij de industrie geloof ik dat Scope unieke eigenschappen heeft die kunnen helpen om hen naar het volgende niveau te brengen.

  Kom en bezoek ons op onze stand B2 - we verheugen ons erop u te mogen verwelkomen!

  ]]>
  Aircargo.nl nieuwe Scope klant https://www.riege.com/nl/news/aircargo-nl-nieuwe-scope-klant/ Mon, 14 Apr 2014 15:34:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/aircargo-nl-nieuwe-scope-klant/ Aircargo.nl, gevestigd in Amsterdam en Aalsmeer, gebruikt nu de luchtvracht en Douane modules van Riege voor het afhandelen van hun zendingen. Opgemaakte Douane documenten worden door Scope op de ftp server van Aircargo.nl gezet. Klanten van Aircargo.nl kunnen zo via de Aircargo.nl portal hun Douane documenten bekijken en downloaden. Aircargo.nl is voor de boekhouding overgegaan op de software van Exact Online. Scope interfaced financiële gegevens in de Exact Online interface.

  Over Aircargo.nl

  Als internationaal expeditie en logistiek bedrijf zijn wij in staat om onze klanten een brede waaier van AOG, Offshore, Shipspares, bederfelijke waar en algemene vracht, d.m.v. diverse vervoersdiensten, aan te bieden. Met kantoren in Aalsmeer en Amsterdam, is Aircargo.nl in staat om u te helpen op elke mogelijke manier of het nu gaat om spoed of algemene vracht. Aircargo.nl biedt u een wereldwijde service en verzorgt alle aspecten van het logistieke proces.

  ]]>
  TNT Express Benelux over op Scope voor hun Special Services https://www.riege.com/nl/news/tnt-express-benelux-over-op-scope-voor-hun-special-services/ Wed, 02 Apr 2014 15:53:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/tnt-express-benelux-over-op-scope-voor-hun-special-services/ TNT Express Benelux is overgestapt op Scope van Riege Software International. Na een paar weken handelden de TNT medewerkers zendingen al sneller af dan met hun vorige systeem. In de luchtvracht module van Scope worden known consignors eenvoudig gecheckt, wordt de security status van de zending nauwkeurig bijgehouden, daarbij rekening houdend met secure shippers, erkende agenten, erkende vervoerders en de screening van de zendingen. Ook de geïntegreerde Denied party lists worden vanuit Scope gebruikt om adressen te controleren in meer dan 30 U.S. en internationale lists.

  Het maken van export aangiftes, verzenden van elektronische airwaybill berichten en de ECS afhandeling zijn nu geïntegreerd in één oplossing.

  Over TNT Express

  TNT Special Services biedt internationale oplossingen als aanvulling op het TNT Express-netwerk waarbij de uitdagingen in leveringscondities, snelheid, producteigenschappen en de wensen van de klant centraal staan.

  ]]>
  Meet Riege at the 8th World Cargo Symposium in Los Angeles https://www.riege.com/nl/news/meet-riege-at-the-8th-world-cargo-symposium-in-los-angeles/ Fri, 07 Mar 2014 14:18:00 +0100 Mark Ketcham https://www.riege.com/nl/news/meet-riege-at-the-8th-world-cargo-symposium-in-los-angeles/ Riege Software International is participating in the 8th World Cargo Symposium in Los Angeles, California on March 11th with 1000+ of other cargo decision-makers and experts across the entire air cargo supply chain. The three day conference will provide a great opportunity to hear from industry experts, and most importantly network with our customers and partners to ensure Riege continues to keep its finger on the pulse of the industry. Johannes Riege, CEO and founder of Riege Software International will be attending with Mark Ketcham, Vice President of the America’s based in Southern California.

  The World Cargo Symposium compromises a full day plenary on 11 March, two-day tracks and a Closing Plenary on 13 March. The symposium will also host the Cargo Executive Summit (CES) that unites leaders from across the Supply Chain Worldwide to discuss and stimulate initiatives that will drive significant industry benefits.

  We are very excited to attend this conference which will bring updates on current industry initiatives and challenges, and we look forward to sharing the latest developments in Scope, our innovative multi-modal transport management system. Over the years we continue to meet and discuss the challenges of managing complex supply chain processes. Riege Software highly value these gatherings which are essential to our goals of bringing improvements and new efficiencies to the Cargo industry.

  We hope to see you there!

  ]]>
  Eerste AGS 2 invoeraangifte aangifte door 2 Achieve met Scope van Riege https://www.riege.com/nl/news/eerste-ags-2-invoeraangifte-aangifte-door-2-achieve-met-scope-van-riege/ Thu, 06 Mar 2014 14:39:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/eerste-ags-2-invoeraangifte-aangifte-door-2-achieve-met-scope-van-riege/ De eerste klant van Riege heeft AGS 2 aangiften uit Scope verzonden. 4 Maart beet 2 Achieve het spits af.

  Na een korte uitleg door Riege aan 2 Achieve en de Douane werd de eerste aangifte met 4 posten verzonden en succesvol afgehandeld. Het verzamelen van gegevens, zoals entrepot nummers en statistieknummers vanuit de Douane Tarief Voorziening (DTV), lijken de grootste uitdaging te zijn.

  Op verzoek van de Douane zijn twee klanten van Riege Software International naar voren gehaald in het AGS 2 implementatie traject.

  Over twee weken is Rutges Cargo BV de volgende Scope klant die over zal gaan van Sagitta invoer naar AGS 2.

  ]]>
  American Export Lines (AEL) koppelt met Riege’s Scope https://www.riege.com/nl/news/american-export-lines-ael-koppelt-met-rieges-scope/ Tue, 04 Mar 2014 16:24:00 +0100 Mark Ketcham https://www.riege.com/nl/news/american-export-lines-ael-koppelt-met-rieges-scope/ Onlangs uitgebreid op de Amerikaanse markt heeft Scope, Riege’s transport management systeem, een mooie match met American Export Lines (AEL). Vooral de WIN-interface, “Efficiëntie, productiviteit en het vermogen zich aan te passen aan veranderende klant en agent eisen vereist een combinatie van goede technologie, mensen en processen. WIN heeft zich bewezen als een oplossing voor het verbeteren van de operationele efficiëntie tussen agenten. Het feit dat Scope integreert met WIN is zeker een voordeel bij AEL”, aldus Kasra Ferasat, Marketing Director bij AEL. “Tijdens de eerste demo waren we onder de indruk van hoe eenvoudig en ongecompliceerd de user interface en de verwerking van zendingen in Scope is.”

  AEL is het meest enthousiast over de efficiëntie die de software brengt, met inbegrip van de zoekopties, beveiligingsopties, real time overzicht van de activiteiten en de gebruikers toegang van Scope, “Met een vooruitstrevende innovatieve benadering van de software.” AEL en Riege kijken uit naar een lange samenwerking, “De mensen die ik heb ontmoet zijn zeer professioneel, geduldig, open-minded, ervaren en prettig om mee te werken. Bovendien, het feit dat het merendeel van hun team een expediteurs/ logistieke achtergrond heeft is een belangrijk pluspunt. Het is software “gebouwd door expediteurs, voor expediteurs!” aldus de heer Ferasat.

  Johannes Riege, oprichter van Riege: “Onze klantenservice, met scherpe tarieven en een eersteklas service, is onze eerste prioriteit. Wij geloven in onze klanten als partners; hun succes is ons succes. Continue aandacht voor hen is slechts onderdeel van ons dagelijkse werk. We zijn trots op de loyaliteit van onze medewerkers van wie de meesten al meer dan 15 jaar bij ons werken”.

  ]]>
  QCS Nederlands switched naar Scope https://www.riege.com/nl/news/qcs-nederlands-switched-naar-scope/ Tue, 18 Feb 2014 16:35:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/qcs-nederlands-switched-naar-scope/ QCS-Quick Cargo Service, gevestigd op de luchthaven Schiphol en in de Rotterdamse haven, gebruikt de lucht- en zeevracht modules van Riege voor het afhandelen van hun zendingen.

  Met de geïntegreerde Douane module worden ook de Douane aangiftes nu opgemaakt met Scope. De interface met Exact Globe Next zorgt voor een naadloze koppeling met de boekhouding.

  QCS-Quick Cargo Service, opgericht in 2004 op Schiphol en 2008 in Rotterdam is een toonaangevende Europese logistieke dienstverlener (LSP) en biedt een breed spectrum aan diensten waaronder een compleet assortiment van internationale expeditie activiteiten.
  Door de juiste combinatie van infrastructuur te bieden, een fijnmazig wereldwijd netwerk van agenten, service en know-how genereert QCS-Quick Cargo Service een toegevoegde waarde aan de producten van nationale en internationale accounts.
  QCS-Quick Cargo Service, uw specialist in coördinatie en optimalisatie van logistieke diensten.
  ]]>
  Known Consignor en Regulated Agent EU database integratie in Scope https://www.riege.com/nl/news/known-consignor-en-regulated-agent-eu-database-integratie-in-scope/ Mon, 17 Feb 2014 14:13:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/known-consignor-en-regulated-agent-eu-database-integratie-in-scope/ Riege Software International heeft in de laatste versie van haar freight forwarding software Scope een koppeling gelegd met de RA/KC database van de EU. Het was al mogelijk om de RA en KC gegevens bij te houden in Scope, nieuw is dus de online validatie.

  Nieuwe erkende agenten of bekende afzenders kunnen tijdens het aanmaken in Scope direct worden opgezocht in de RA/KC database. Het RA of KC nummer en de einddatum van de registratie worden dan overgenomen in Scope.

  Op een door de gebruiker in te stellen interval kunnen alle in Scope bekende RA’s en KC’s automatisch gevalideerd worden (bijvoorbeeld iedere werkdag om 02:00). Zijn er wijzigingen dan worden de gebruikers geïnformeerd.

  Scope logt in met de door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) verstrekte login gegevens (specifiek per gebruiker of groep gebruikers). Zo is dus ook voor de KMAR zichtbaar hoe vaak een gebruiker de RA/KC database heeft geraadpleegd.

  Geïntegreerde controle van in de Europese Gemeenschap gevestigde erkende agenten en bekende afzenders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

  ]]>
  TLT Silver Tiger Logistics kiest voor Scope in AMS, ATL en FRA https://www.riege.com/nl/news/tlt-silver-tiger-logistics-kiest-voor-scope-in-ams-atl-en-fra/ Tue, 11 Feb 2014 16:48:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/tlt-silver-tiger-logistics-kiest-voor-scope-in-ams-atl-en-fra/ Met haar hoofdkantoor in Frankfurt en branche kantoren in Nederland en de Verenigde Staten is TLT Silver Tiger Logistics live gegaan met Scope. Na een zeer snelle implementatie van een paar weken zijn de gebruikers up & running met de zee- en luchtvracht modules van Scope. De administratie wordt gevoerd met verschillende boekhoudsystemen. In de VS gebruikt TLT de integratie met Quickbooks.

  Over TLT Silver Tiger Logistics:

  TLT Silver Tiger Logistics are the innovative global logistics solutions provider that adapts to ALL customer needs, providing best satisfaction, quality and cost-savings. Headquartered in Frankfurt (GER) and with stations in Amsterdam (NED) and Atlanta (USA) combined with representation in China and India, they are a specialized division of the TLT Group. The TLT Group takes over manufacturing and logistics processes for the industry (e.g. automotive) and supports them with engineering, consulting, interim management as well as customized products and services.

  ]]>
  Rapid Logistics BV Amsterdam en Rotterdam nieuwe Riege klant https://www.riege.com/nl/news/rapid-logistics-bv-amsterdam-en-rotterdam-nieuwe-riege-klant/ Tue, 04 Feb 2014 16:51:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/rapid-logistics-bv-amsterdam-en-rotterdam-nieuwe-riege-klant/ Rapid Logistics BV is per 1 januari 2014 overgegaan op Scope. Met de forwarding modules van Scope zijn de medewerkers in Amsterdam en Rotterdam nu aan het werk. Naast de intuïtieve gebruikers interface waren het met name de kwaliteit van de door Scope geproduceerde documenten en het gemak van communiceren vanaf de zending de eigenschappen die Rapid al snel overtuigden van de te behalen tijdswinst met Scope.

  Over Rapid Logistics BV:

  Met bijna een kwart eeuw ervaring in lucht-, zee- en wegtransport is Rapid Logistics voor alles in. Wat de bestemming ook is, hoe uitzonderlijk de vracht, wij nemen elke opdracht aan. Klantgericht, flexibel en creatief vinden we voor elke logistieke uitdaging een efficiënte oplossing. En als die er niet is, dan bedenken we er zelf wel een. We bezorgen elke zending. Overal, op tijd en tegen het beste tarief.
  ]]>
  Akomar – tevreden gebruiker van Scope Zeevracht https://www.riege.com/nl/news/akomar-tevreden-gebruiker-van-scope-zeevracht/ Sat, 01 Feb 2014 22:24:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/akomar-tevreden-gebruiker-van-scope-zeevracht/ Akomar Shipping BV is een middelgrote onderneming die in de afgelopen 25 jaar een stempel heeft gezet op de Rotterdamse shipping en forwarding business. Het bedrijf werd in 1988 opgericht door Arjan Kruis en laat jaar op jaar een stabiele groei zien. Vanuit het hoofdkantoor in Ridderkerk en het aparte luchtvrachtkantoor op Zestienhoven (Rotterdam The Hague Airport) bedient Akomar haar klanten wereldwijd. Alle geledingen binnen het bedrijf werken sinds 1 januari 2013 tot volle tevredenheid met Scope’s zeevrachtmodule van Riege. Het vorige pakket waarmee men werkte voldeed niet meer aan de eisen van Akomar.

  ‚The sea is the limit’

  Akomar is een van de grootste spelers in de Ro/Ro business. Trucks, personenauto’s, bussen; Akomar verscheept ze deskundig en snel met de juiste documenten naar alle delen van de wereld. Ook voor LCL/groupage cargo is de klant bij Akomar aan het juiste adres. Het bedrijf is met een wekelijkse service gespecialiseerd in het nabije- en middenoosten maar andere gebieden zijn uiteraard ook mogelijk. „We zeggen wel eens ‘the sea is the limit’ maar ook andere modaliteiten hebben bij ons geen grenzen” aldus Arjan Kruis. Ook op documentniveau zijn er geen spreekwoordelijke grenzen: de zeevrachtmodule van Scope sluit naadloos aan op Portbase, het informatie-uitwisselingsysteem op logistiek gebied tussen havengerelateerde bedrijven en overheden waar Akomar eveneens gebruik van maakt.

  Nieuw pakket, vertrouwd team

  „Henk, Martin en Nardo ken ik al vanaf 1997” zegt Arjan daarmee doelend op het team van Riege Nederland. „Hun deskundigheid en servicegerichtheid heb ik al heel wat jaren mogen ervaren dus toen zij startten met Scope stond de deur hier zonder twijfel voor hen open”. Het pakket waar Akomar voorheen mee werkte voldeed in eerste instantie prima aan de eisen. Helaas werd de backoffice van het pakket naar India verhuisd wat de communicatie niet bevorderde. Bovendien bleek dat het pakket niet meer met gelijke pas meegroeide met de ontwikkeling van Akomar. Toen Arjan besloot dat het tijd werd voor verandering kwam hij opnieuw in contact met Henk Boorsma die op dat moment druk bezig was met het in de markt zetten van Scope.

  „Het was meteen weer vertrouwd” vertelt Arjan die zich tegelijkertijd realiseerde dat het overstappen naar een nieuw systeem ook weerstand kon oproepen bij de medewerkers. „Gelukkig kon men meteen de voordelen van Scope ervaren dus de enkele twijfeling verdween al snel als sneeuw voor de zon. Waar voorheen een order handmatig werd bevestigd via een simpel e-mailbericht, wordt nu automatisch vanuit Scope een professioneel en accuraat document gegenereerd. De tijdsbesparing is dan ook een belangrijk pluspunt van het systeem. We ontvangen complimenten van onze klanten die er zeer over te spreken zijn”, aldus een trotse Arjan. Werken met Scope betekende voor Akomar ook afscheid nemen van een ruimteverslindende, energievretende server. Scope is een programma dat, zoals dat heet, ‚in de cloud’ werkt.

  Goede service en beloftes nakomen

  De economische crisis is gelukkig nagenoeg aan Akomar voorbijgegaan. Het bedrijf ziet niets in groei als een doel op zich. „Wij vinden het leveren van een goede service en het nakomen van onze beloftes aan onze klanten erg belangrijk. Daardoor zijn en blijven onze klanten ons trouw. En wanneer zij groeien, dan groeien wij met hen mee” zegt Arjan.

  Scope waarborgt identiteit

  Wat Akomar erg belangrijk vindt, is het hebben van een eigen identiteit die ook binnen de systemen wordt doorgevoerd. „Ik wil geen standaardformulieren die andere expediteurs ook gebruiken. Akomar heeft een eigen gezicht en dat gezicht willen wij op al onze uitingen laten zien. Klanten moeten onze signatuur meteen herkennen. Het team van Riege heeft de nodige tijd gestoken in het doorvoeren van onze identiteit in het systeem. Wij zijn er trots op dat ze daarin geslaagd zijn en dat Akomar zich – mede dankzij Riege – ook op dat vlak onderscheidt van de rest”, besluit Arjan zijn pleidooi.

  ]]>
  Albatros Forwarding & Logistics BV aan de slag met Scope https://www.riege.com/nl/news/albatros-forwarding-logistics-bv-aan-de-slag-met-scope/ Tue, 28 Jan 2014 16:54:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/albatros-forwarding-logistics-bv-aan-de-slag-met-scope/ Albatros Forwarding & Logistics BV gebruikt sinds enige maanden de forwarding software van Riege voor het afhandelen van haar lucht-, zee- en wegvracht zendingen. Middels de koppeling met Exact Online worden de financiële transacties van Scope doorgezet naar de boekhouding.

  Over Albatros Forwarding & Logistics BV:

  Luchtvracht, zeevracht, wegvracht, pakketdiensten, sea-air of opslag. Albatros ontzorgt u op het gebied van logistiek.
  ]]>
  Vertraging AGS 2 implementatie https://www.riege.com/nl/news/vertraging-ags-2-implementatie/ Mon, 27 Jan 2014 16:58:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/vertraging-ags-2-implementatie/ De tot op heden gehanteerde einddatum van 30 april 2014 heeft de Douane losgelaten.

  In de nieuwsbrief van januari geeft de Douane verdere uitleg. Op verzoek van de Douane gaan twee Scope klanten in februari meedraaien in de prefase van het implementatietraject.

  Bij nieuws melden we ons!

  ]]>
  Laatste ontwikkelingen AGS 2 en DTV https://www.riege.com/nl/news/laatste-ontwikkelingen-ags-2-en-dtv/ Wed, 20 Nov 2013 17:03:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/laatste-ontwikkelingen-ags-2-en-dtv/ In de afgelopen maand heeft Riege met Scope succesvol de test met AGS 2 uitgevoerd.

  Alle tests uit het test scenario zijn doorlopen en we zijn geen noemenswaardige problemen tegengekomen.

  Helaas verloopt de invoering van AGS 2 niet vlekkeloos. De prefase is verlengd, zie hiervoor het bericht van de Belastingdienst/Douane zelf.

  Onze eerste klanten stonden voor de overgang van Sagitta invoer naar AGS 2 ingepland vanaf november 2013. Op verzoek van de Douane is dit uitgesteld en zullen de eersten nu overgaan in februari 2014.

  DTV = Douane Tarief Voorziening AGS = Aangiftesysteem

  ]]>
  Riege naar de beurs? https://www.riege.com/nl/news/riege-naar-de-beurs/ Mon, 28 Oct 2013 17:08:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/riege-naar-de-beurs/ Deze week vindt weer de ICT en Logistiek beurs plaats in de Jaarbeurs. Vorig jaar hebben we op de beurs gestaan met helaas te weinig resultaat voor ons. Om die reden hebben we besloten om dit jaar niet deel te nemen. We besteden liever tijd en budget aan 1:1 communicatie met onze doelgroepen; de echte lucht- en zeevracht expediteurs die eventueel ook de Douane zelf doen en eventueel een klein 3PL warehouse hebben.

  Op de beurs staat wel Kewill die heel recent Four Soft heeft overgenomen. De afgelopen weken is me vaak gevraagd wat ik (als voormalig mede-oprichter van Westlake/CargoMate en daardoor ook ex 4S werknemer) daarvan vind. Mijn antwoord is helder “Prima, Kewill en 4S waren al groot en zijn nu nog groter, precies wat de investeerders uit de US willen bereiken. Of dat ook het beste is voor de klanten, dat zal blijken.”

  Gateway Software uit Capelle a/d IJssel zou ook op de beurs staan, maar is begin oktober failliet verklaard. Van de curator begreep ik dat de herstart van Gateway niet rondgekomen is.

  Wilt u weten op wat voor manier we samen kunnen werken? Met een geweldig product en bijbehorende service staan we voor u klaar. Gedreven door passie voor het product en de markt hebben we sinds maart 2011 het respectabele aantal van 25 klanten geworven.

  Mogen we een keer langskomen om verder kennis te maken?

  Mooie dag! Henk Boorsma

  ]]>
  Luchtvracht beveiligingsmaatregelen vastgelegd in Scope https://www.riege.com/nl/news/luchtvracht-beveiligingsmaatregelen-vastgelegd-in-scope/ Mon, 21 Oct 2013 17:11:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/luchtvracht-beveiligingsmaatregelen-vastgelegd-in-scope/ In de nieuwe versie van expeditie software pakket Scope neemt Riege Software International de security voor luchtvracht export zeer serieus. Met een security snapshot laat Scope de security status van de zending zien. Rekening houdend met alle bewegingen en betrokken partijen tussen verlader en afhandelaar, wordt de security status van de zending bepaald.

  Is de zending niet secure dan kan de gebruiker een luchtvracht beveiligingsmaatregel toevoegen. Op deze maatregel kan de gebruiker aangeven wie wanneer welke controle komt doen (bijvoorbeeld FRD (Free Running explosive detection Dogs) of XRY (X-ray equipment) of EDS (Explosion Detection System)). Ook het resultaat van de controle wordt vastgelegd. Daarmee wordt de zending wel secure en wordt de status van de (Master) Airwaybill automatisch aangepast.

  Zoals in een eerder blog beschreven, worden de bekende afzenders en erkende agenten middels een directe link met de RA/KC database van de EU al zeer eenvoudig en nauwkeurig bijgehouden en bijgewerkt in Scope.

  ]]>
  Riege Software International BV in CargoHub Magazine 2 https://www.riege.com/nl/news/riege-software-international-bv-in-cargohub-magazine-2/ Wed, 09 Oct 2013 17:17:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/riege-software-international-bv-in-cargohub-magazine-2/ In nummer 2 van CargoHub Magazine staat een leuk artikel over Riege Software International BV.

  • Een link naar het Nederlandstalige artikel (PDF) staat hier.
  • Er is ook een Engelse versie beschikbaar, die is hier te downloaden.

  Het hele magazine is te vinden op www.cargomagazine.nl

  ]]>
  Rutges Cargo Logistics & Warehousing over op Scope Douane https://www.riege.com/nl/news/rutges-cargo-logistics-warehousing-over-op-scope-douane/ Mon, 09 Sep 2013 17:31:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/rutges-cargo-logistics-warehousing-over-op-scope-douane/ Rutges Cargo Logistics & Warehousing, gevestigd op luchthaven Schiphol, gebruikt de Douane Modules van Riege voor het maken van invoer (DSI), uitvoer (DSU) en transit (NCTS) aangiften. Zendingen worden in de eigen douaneloods geregistreerd middels de C-Sum module van Scope. Als deelnemer aan het Documentloos Goederen Volg Systeem (DGVS) in de vrije zone op Schiphol hoeft Rutges de verplaatsingen in de vrije zone niet met NCTS aangiften aan- en af te melden. Rutges heeft een eigen Transport Management Systeem. Dit TMS is via XML berichten gekoppeld aan Scope.

  “Rutges Cargo Logistics & Warehousing levert gespecialiseerde, op maat gemaakte transportdiensten en logistieke services aan de air cargo, cold chain, high-value en overige sectoren. Recent is zeevrachtvervoer toegevoegd aan het dienstenportfolio. De transportorganisatie is gevestigd te Schiphol en Frankfurt. Het distributienetwerk beslaat ruim 30 landen in Europa. De dienstverlening voldoet aan internationaal geaccepteerde standaarden als TAPA TSR-1, ISO 9001:2008, AEO-F en Regulated Agent. Als Europees leider op het gebied van veilig wegvervoer staat transportveiligheid centraal binnen de bedrijfsvoering. Met de TAPA TSR-1 certificatie biedt de organisatie maximale veiligheid op de weg. Momenteel zijn naast Rutges Cargo Logistics & Warehousing slechts een paar andere transporteurs in Europa TAPA-TSR gecertificeerd. Rutges Cargo Logistics & Warehousing biedt haar klanten kwaliteit, veiligheid en service op maat.”
  ]]>
  Summiere aangifte bij uitgang (Exit Summary Declaration) https://www.riege.com/nl/news/summiere-aangifte-bij-uitgang-exit-summary-declaration/ Tue, 03 Sep 2013 17:35:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/summiere-aangifte-bij-uitgang-exit-summary-declaration/ Met Scope versie 5.4 die beschikbaar is in september is het mogelijk om zelf een summiere aangifte (NLEC14) bij uitgang ten behoeve van ECS te doen. Met deze aangifte kan de Scope gebruiker een export zending op T-document aanzuiveren met extra zekerheidsgegevens. Nadat de aangifte is geaccepteerd door de Douane kan het zijn dat er een controle melding komt, met deze melding geeft de Douane aan dat de zending geselecteerd is voor controle.

  E.e.a. werkt hetzelfde als bij de ECS Arrival at Exit (AaE) melding. Op Schiphol wordt de Exit Summary Declaration (EXS) voor veel expediteurs door Cargonaut gedaan indien van de oorspronkelijke NCTS aangifte het MRN in het 755 bericht wordt vermeld en de FHL wordt verstuurd voor de HAWB informatie.

  Meer over de summier aangifte bij uitgang is hier te lezen op de website van de Douane.

  ]]>
  Fast Forward Freight in drie landen actief met Scope https://www.riege.com/nl/news/fast-forward-freight-in-drie-landen-actief-met-scope/ Sun, 01 Sep 2013 21:36:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/fast-forward-freight-in-drie-landen-actief-met-scope/ Fast Forward Freight, opgericht in 1995, is een niche speler binnen de internationale expeditie. Met haar hoofdvestiging in Nederland en meerdere kantoren wereldwijd, is FFF een internationale expediteur met mondiale kennis en ervaring. Op 1 januari 2011 is FFF Duitsland overgestapt op Scope. Een jaar later volgden de Belgische vestigingen en de kantoren in Amsterdam en Rotterdam volgden in het tweede kwartaal van 2012. Riege is de juiste partner die met Scope en haar functionaliteiten de toenemende groei van FFF kan ondersteunen.

  Klantgeoriënteerde logistieke dienstverlener

  Fast Forward Freight streeft ernaar om Europa’s meest klantgeoriënteerde logistieke dienstverlener te zijn door het aanbieden van de hoogste service. Alle medewerkers zijn dan ook zeer gemotiveerd om de klanten zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. „Teamwork, innovatiekracht en klantfocus zijn onze sleutelwoorden”, benadrukt Van Breugel. Geografisch gezien is FFF gespecialiseerd in zee- en luchtvrachtzendingen naar Afrika. Hoewel FFF alle commodities kan vervoeren ligt de nadruk op zendingen voor de copier-, voedingsmiddelen- en offshore industrie. „We verzorgen een zending van A tot Z, inclusief alle benodigde documenten en daarmee nemen we de zorg van onze klanten helemaal uit handen”, aldus Van Breugel.

  „Omdat wij een niche speler zijn met een unieke werkwijze, kunnen wij niet uit de voeten met een verouderd softwarepakket waarvan er legio op de markt zijn”, zegt Robert van Breugel, lid van het managementteam van Fast Forward Freight. “Wij zochten naar een pakket dat alle functionaliteiten in zich heeft. Dat vonden wij in Scope, het product dat Riege aanbiedt. En voor onze divisie AOG (Aircraft on ground) is zelfs een speciale module ontwikkeld.”

  Voorheen werkte FFF met een pakket van een andere aanbieder. Helaas moest men constateren dat de ontwikkeling van het pakket stilstond. „En we hadden juist een partner nodig die met ons mee kon denken, die in de pas kon lopen met onze toenemende groei”, aldus Van Breugel.

  Onderscheidend vermogen

  Riege biedt met Scope een systeem aan dat uitstekend voldoet aan de meest uiteenlopende wensen van de klant. Wanneer een klant een specifieke functionaliteit zoekt waarin het systeem nog niet voorziet, gaat het team van Riege aan de slag om dat voor de klant te ontwikkelen. In de keten wordt steeds meer digitaal gewerkt hetgeen softwaretechnisch wel mogelijk moet zijn. „Andere softwarebedrijven willen wel maar kunnen niet behoorlijk vernieuwen. Met Scope heeft Riege een relatief jong product in handen en is dat wel mogelijk. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van de rest”, zegt Van Breugel.

  De koppeling van Scope met het boekhoudprogramma Exact is een goede zet. Openstaande saldi uit Exact zijn via Scope helemaal te beheren op klantniveau en vanuit het systeem kunnen automatisch aanmaningen verstuurd worden. Er is ook een goede koppeling tussen de drie landen waarin FFF is gevestigd. „Als een klant in het ene land een debiteur is, weten ze dat in de twee andere landen ook. Je kan je voorstellen dat dat met ruim 130 Scope gebruikers in meerdere landen een grote pré is”, zegt Van Breugel.

  Klant is partner

  Er is intensief overleg tussen Riege en Fast Forward Freight: een keer per twee weken zitten beide teams samen aan tafel om alle lopende zaken en vragen door te nemen. Ook wordt het hoofdkantoor op Schiphol vier keer per jaar bezocht door de directie van Riege Duitsland. Riege vindt het persoonlijke contact met haar klanten erg belangrijk. De softwareleverancier houdt graag de vinger aan de pols om proactief in te kunnen spelen op de wensen van de klant, die zij als partner beschouwt.

  Van Breugel onderschrijft de uitstekende samenwerking: „Scope is intuïtief en het is een logisch geheel. Aan de achterkant is het goed te beheren en te beheersen. De basis is opgezet in nauwe samenwerking met Henk Boorsma, Martin Bos en Nardo Bezemer. Belangrijk voor de samenwerking is dat de mensen van Riege de business kennen. Ze komen zelf uit de expeditie, spreken de taal van de expediteur en ze snappen hoe logistieke processen lopen.”

  Innovatieve geest.

  Onlangs heeft FFF een X-ray scan aangeschaft. De scan wordt niet alleen ingezet voor de veiligheidsdeclaratie, het screenen van zendingen op gevaarlijke en/of verboden stoffen, maar juist ook voor de Douane overeenstemmingcontroles. De Douane kan real-time meekijken op basis van het inslagnummer van de zending. Controle en screening zijn daarmee verlegd van de 1e naar de 2e linie.

  Door de aanschaf van de machine, ontstond bij FFF meteen de vraag om beelden van de scan automatisch toe te voegen aan het dossier. Van Breugel: „De mannen van Riege Nederland zijn meteen aan de slag gegaan met onze vraag. Binnenkort kunnen wij dan ook met één druk op de knop de scans aan Scope koppelen.”

  Riege is momenteel bezig met de ontwikkeling van een geavanceerde Track & Trace module binnen Scope. Dit is van grote toegevoegde waarde omdat hiermee iedere bij een zending betrokken partij voor zijn specifieke deel kan inloggen. „En ook daaruit blijkt weer de innovatieve geest van Riege die door ons zo wordt gewaardeerd”, zegt Van Breugel tot besluit.

  ]]>
  DGVS mismatch analyse https://www.riege.com/nl/news/dgvs-mismatch-analyse/ Mon, 19 Aug 2013 17:40:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/dgvs-mismatch-analyse/ In de DGVS (Documentloos Goederen Volg Systeem) module van Scope is een analyse toegevoegd waarmee de voorraad in Scope wordt vergeleken met de voorraad in het DGVS portal van de Douane. Hiermee worden de controles die een gebruiker moet doen om de beruchte mismatches op te sporen en op te lossen sterk vereenvoudigd.

  Remko Ronday, van OHL International BV:

  “Deze analyse tool scheelt ons veel uitzoekwerk. Doordat Scope onze DGVS voorraad in het DGVS portal vergelijkt worden de verschillen meteen duidelijk. Het corrigeren van de verschillen is daarna eenvoudig.”
  ]]>
  OAG Vlucht schema in Scope https://www.riege.com/nl/news/oag-vlucht-schema-in-scope/ Mon, 12 Aug 2013 17:47:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/oag-vlucht-schema-in-scope/ In de nieuwste versie van Scope is een realtime koppeling gemaakt met de vluchtgegevens van OAG. Zo is het voor de gebruiker eenvoudig om de gewenste vlucht te selecteren waarna het systeem de ETD en ETA overneemt.

  De koppeling van de flight schedules zat al in Procars maar is dus nu ook beschikbaar voor de Scope gebruikers.

  ]]>
  AGS 2 introductie film Douane https://www.riege.com/nl/news/ags-2-introductie-film-douane/ Tue, 30 Jul 2013 17:51:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ags-2-introductie-film-douane/ De douane vervangt stapsgewijs de systemen waarmee elektronisch aangifte moet worden gedaan. Op 6 oktober komt het nieuwe systeem voor het doen van invoeraangiften, AGS 2, beschikbaar.

  Tegelijkertijd introduceert de douane een nieuw systeem, DTV (Douane Tarief Voorziening) waarin, per tariefcode, alle geldende maatregelen zijn opgenomen. DTV is de vervanging van het nu door aangevers geraadpleegde Gebruikstarief.

  Met DTV kunt u alle goederencodes, met goederenomschrijvingen, terugvinden. Per goederencode vindt u alle verplichtingen en uiteraard ook alle verschuldigde heffingen. U kunt DTV benaderen via internet en ook ‘system-to-system’ koppelen is mogelijk. Voor de douane is DTV de basis voor de behandeling van aangiften. Scope maakt middels een webservice de system-to-system koppeling met DTV.

  ]]>
  LINE b.v. gebruikt de Douane modules van Scope https://www.riege.com/nl/news/line-b-v-gebruikt-de-douane-modules-van-scope/ Thu, 18 Jul 2013 17:55:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/line-b-v-gebruikt-de-douane-modules-van-scope/ Vanuit hun kantoor op de bloemenveiling in Aalsmeer maakt LINE b.v. gebruik van de software van Riege Software International. LINE importeert en exporteert bloemen. Middels de Douane modules van Scope werkt LINE met Sagitta invoer (later dit jaar AGS2), Sagitta uitvoer (in 2014 vervangen door AGS3), NCTS vertrek- en aankomstberichten en de C-sum administratie.

  Waar LINE vroeger veel aangiftes aan een Douane agent uitbesteedde, doet deze verlader ze nu zelf.

  ]]>
  AGS 2 update, planning en voorlichting https://www.riege.com/nl/news/ags-2-update-planning-en-voorlichting-1/ Tue, 16 Jul 2013 18:10:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ags-2-update-planning-en-voorlichting-1/ Wij hebben in overleg met de Douane de overgang voor onze klanten van Sagitta invoer naar AGS 2 ingepland. De laatste aanpassingen in Scope worden geprogrammeerd. We liggen mooi op schema met de ontwikkeling van deze module.

  In Mei 2013 heeft de Douane samen met de EVO en de FENEX in Rotterdam en op Schiphol een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Aangevers en softwareleveranciers werden voorgelicht over de invoering van AGS 2 (de vervanger voor Sagitta invoer).

  Op deze site van de belastingdienst staan twee presentaties. Het betreft de presentatie van de Douane voor het bedrijfsleven en de Voorlichting AGS invoer van EVO, FENEX en Douane.

  ]]>
  Akomar en Scope zeevracht https://www.riege.com/nl/news/akomar-en-scope-zeevracht/ Mon, 08 Jul 2013 18:18:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/akomar-en-scope-zeevracht/ Akomar Shipping BV in Ridderkerk is enige maanden geleden overgestapt op de zeevracht import en export modules van Scope. Naast het opmaken van documenten als House BL’s en Bill of Lading instructions gebruikt Akomar Scope ook voor het maken van de Sagitta uitvoer aangiften via het Overheids Transactie Poort (OTP) en gebruiken ze de koppeling met Portbase. Speciaal voor Akomar hebben we een koppeling gemaakt met het door hen gebruikte financiële pakket van AFAS Software voor het doorzetten van de verkoop, inkoop en memoriaal boekingen.

  “Akomar is expediteur en NVOCC-er. Akomar is ISO 9001-2008 en AEO gecertificeerd en lid van FENEX, FIATA, IATA en een wereldwijde netwerk organisatie. Wij werken voor grote, medium en kleinere bedrijven uit verscheidene branches. Een variëteit aan klanten verzekert continuïteit. Onder onze klanten bevinden zich verladers, expediteurs en internationale agenten. Ons trademark is “The sea is the limit” maar we kennen ook geen grenzen als het gaat om vracht door de lucht, over de weg of over het spoor.”

  Arjan, Jaap en collega’s: “Welkom in de zeevracht wereld van Scope!”

  ]]>
  BTW wijzigingen Kroatië per 1 juli 2013 https://www.riege.com/nl/news/btw-wijzigingen-kroatië-per-1-juli-2013/ Mon, 01 Jul 2013 18:22:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/btw-wijzigingen-kroatië-per-1-juli-2013/ Per 1 juli 2013 treedt Kroatië toe tot de EU. BTW op diensten verricht aan Kroatische ondernemers wordt nu verlegd naar de afnemer. Uiteraard dient het BTW nummer van de klant geregistreerd te zijn in het systeem.

  Als het BTW nummer is ingegeven in Scope (en gecheckt middels de directe koppeling van Scope met de VIES database van de EU) dan zal de BTW afhandeling in Scope correct verlopen.

  Zie ook dit artikel van de FENEDEX of deze link van de EVO.

  ]]>
  Riege implementeert WIN platform in Scope https://www.riege.com/nl/news/riege-implementeert-win-platform-in-scope/ Thu, 21 Mar 2013 12:45:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-implementeert-win-platform-in-scope/ MEERBUSCH, Germany — 21 maart 2013 — Riege Software International heeft met succes de integratie van het WIN-platform (Worldwide Information Network) geïmplementeerd in Scope - Riege’s vlaggenschip product voor lucht- en zeevracht expeditie en douane-toepassingen. WIN is een gemeenschappelijk platform voor de logistieke sector, speciaal ontworpen om elektronische uitwisseling van gegevens en documentatie te vergemakkelijken.

  De integratie met WIN zal significante verbeteringen in efficiëntie en kostenbesparingen voor expediteurs en agenten opleveren en het biedt een perfect platform voor e-commerce en papierloze overdracht van documenten. Het maakt niet uit welke software de partner gebruikt, de integratie van WIN zorgt in Scope voor een naadloze verbinding en uitwisseling van gegevens.

  “Riege heeft nu de meest uitgebreide interface met WIN en we zullen goed samenwerken om deze te benutten”, zegt John DeBenedette, Managing Director van WIN.

  Fast Forward Freight, één van ‘s werelds grootste onafhankelijke expediteurs met hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in België, Duitsland en Nigeria, is pilot klant voor de implementatie van het WIN-platform in Scope.

  “We zijn lange termijn partners van Riege en we waarderen hun innovatieve houding”, zegt Robert van Breugel, financieel directeur van Fast Forward Freight. “Daarom zijn we blij om pilot te zijn voor de WIN interface geïntegreerd in Scope. Het valt perfect samen met onze ambitie om e-freight volledig te integreren, met als doel doorlooptijden te verminderen en het verbeteren van de betrouwbaarheid en planning. Uiteindelijk moet het project kosten verlagen in de transportketen. Vandaag zien we al veelbelovende resultaten.”

  Johannes Riege, CEO en oprichter van Riege, is ervan overtuigd dat Scope en WIN expediteurs zal voorzien van mogelijkheden waar zelfs sommige multinationals moeite mee hebben. Daarom is hij erg blij om samen te werken met WIN en Fast Forward Freight. “Ik ben enthousiast over het potentieel van deze samenwerking en de uitstekende resultaten die reeds te zien zijn in het pilotproject met WIN en Fast Forward Freight. Voor onze producten en diensten is het erg belangrijk om nauw samen te werken met de marktleiders”, zegt hij.

  De nieuwe functie is beschikbaar in Scope 5.0, die door Riege werd geïntroduceerd kort voor de jaarlijkse WCA Family week-conferentie in Bangkok, waar Riege voor het eerst als exposant deelnam.

  Over Worldwide Information Network

  WIN biedt ‘s werelds enige, cloud-gebaseerde, volledig geïntegreerde e-connectivity platform voor wereldwijd onafhankelijke expediteurs. WIN is speciaal ontwikkeld om SME expediteurs door de gehele supply chain te verbinden. WIN is volledig getest en wordt momenteel door expeditiebedrijven over de hele wereld geïmplementeerd.

  Omdat er geen software of hardware nodig is kan WIN snel worden geïntegreerd met derden of in-house IT- of vracht management systemen met de hulp van het toegewijde team van WIN customer service experts.

  Het hoofdkantoor van WIN is gevestigd in Bangkok, Thailand en beschikt over customer service kantoren in Azië, Europa, Afrika en Noord-Amerika.

  Voor meer informatie zie: www.winwebconnect.com

  Over Fast Forward Freight

  Fast Forward Freight biedt expeditie, warehousing en supply chain-oplossingen aan meer dan 5000 klanten wereldwijd. Opgericht in 1995 is het tegenwoordig één van de grootste particuliere, onafhankelijke expediteurs in Europa. De “Fast24x7” Aviation en Special projects afdeling wordt beschouwd als één van de marktleiders in time-critical distributie.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is een toonaangevende leverancier van slimme software oplossingen voor vracht en logistiek. Het al meer dan 25 jaar bestaande familiebedrijf, gevestigd in Duitsland, heeft meer dan 80 werknemers en branchekantoren in Europa, Azië, Noord Amerika en Australië. Riege levert producten en diensten aan meer dan 300 klanten waaronder Dachser, DB Schenker, Fast Forward Freight, General Transport, Jet-Speed, Kerry Logistics, Logwin, Pan Asia Logistics, SDV Geis, UTi en Zufall.

  ]]>
  Easy Shipping (Rotterdam) kiest voor Scope https://www.riege.com/nl/news/easy-shipping-rotterdam-kiest-voor-scope/ Wed, 20 Mar 2013 14:00:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/easy-shipping-rotterdam-kiest-voor-scope/ Easy Shipping in Rotterdam heeft gekozen voor Scope. Vanuit hun prachtige pand in het
  centrum van Rotterdam worden vanaf nu de zendingen afgehandeld met de
  zeevracht modules van onze software. Met de ‘Exact Online’ interface
  worden alle verkoop en inkoop facturen eenvoudig doorgezet naar de
  financiële administratie in Exact Online.

  ]]>
  SMART Logistics BV schakelt over Scope https://www.riege.com/nl/news/smart-logistics-bv-schakelt-over-scope/ Fri, 15 Feb 2013 14:04:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/smart-logistics-bv-schakelt-over-scope/ SMART Logistics in Hoofddorp is per 1 januari j.l. overgegaan op Scope. Met de lucht- en zeevracht modules geïntegreerd met de Douane modules van Riege Software International handelen de SMART medewerkers nu de zendingen van hun klanten af. Tegelijk met de overgang naar Scope heeft SMART ook haar administratie overgezet naar Exact Online. Scope stuurt memoriaal, verkoop- en inkoopboekingen middels een interface naar de administratie in Exact Online.

  Raymond van der Veld, CFO van SMART Logistics:

  SMART Logistic’s nieuwe software Scope van Riege Software International is volledig operationeel. Om onze service uit te breiden en mee te gaan met moderne ontwikkelingen als e-freight en elektronisch factureren hebben we besloten te veranderen van software. SMART is er van overtuigd dat dit helpt om onze klanten nog beter te bedienen met nog meer service en te voorzien van duidelijke informatie.
  ]]>
  OHL International BV gebruikt Scope voor Douane aangiften https://www.riege.com/nl/news/ohl-international-bv-gebruikt-scope-voor-douane-aangiften/ Tue, 05 Feb 2013 14:14:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ohl-international-bv-gebruikt-scope-voor-douane-aangiften/ OHL, één van de grootste 3PL’s wereldwijd, is met haar vestiging op Schiphol recent overgegaan op de Scope Douane software van Riege Software International. Met Scope handelen Gerrit, Lex, Remco en Sven nu hun invoer-, uitvoer- en NCTS aangiftes af. Met de gekoppelde DGVS/C-Sum module van Scope wordt ook de Douane loods administratie van OHL bijgehouden.

  Remko Ronday, manager OHL zegt:

  OHL International BV heeft als één van de eerste bedrijven het nieuwe Schiphol Logistics Park betrokken. In dit mooie nieuwe pand met de moderne software van Riege kan OHL haar klanten een hoogstaande service bieden.
  ]]>
  Nieuwe invoeringsdatum AGS2 bekend https://www.riege.com/nl/news/nieuwe-invoeringsdatum-ags2-bekend/ Fri, 01 Feb 2013 14:18:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/nieuwe-invoeringsdatum-ags2-bekend/ De Douane heeft op 6 oktober 2013 de invoering van AGS2 gepland. De invoering is in twee fases gepland, in de eerste fase gaan er in de eerste maand circa 50 geselecteerde aangevers over op AGS 2. Alle overige aangevers gaan in 2 maanden na fase 1 over.

  Met Scope zijn we klaar om te testen met de Douane. De Douane verwacht dat ons test slot zal zijn in mei of juni. Alle softwareleveranciers zijn in afwachting van de test scripts van de Douane die doorlopen moeten worden voor de certificeringen.

  Meer informatie over het AGS 2 en de invoering staat op deze pagina van de Douane.

  ]]>
  ECS Arrival at Exit berichten door de expediteur met Scope https://www.riege.com/nl/news/ecs-arrival-at-exit-berichten-door-de-expediteur-met-scope/ Mon, 28 Jan 2013 14:24:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/ecs-arrival-at-exit-berichten-door-de-expediteur-met-scope/ Met versie 4.6 (januari 2013) van Scope is het mogelijk om zelf ‘Arrival at Exit’ berichten te verzenden. Op 15 januari heeft de Douane aan Riege Software International voor Scope 4.6 het officiële vrijgave advies afgegeven

  Om deze AaE berichten te mogen verzenden dient de expediteur wel toestemming te vragen aan de Douane.

  De AaE berichten worden gebruikt op de luchthaven Schiphol en stellen de expediteur in staat om goederen (waarvoor de export aangifte al gedaan is en die de EU gaan verlaten via de luchthaven Schiphol) bij de Douane aan te melden als zijnde aangekomen in de DGVS/C-Sum loods.

  Met deze nieuwe AaE functionaliteit kan de Douane in de tweede linie loods al controleren voordat de consolidatie is opgebouwd.

  De expediteur ontvangt een acceptatie bericht van de Douane.

  De Douane kan binnen 30 minuten met een controle bericht reageren. Als er na 30 minuten geen controle bericht is ontvangen dan is de MRN automatisch vrij gegeven.

  Als er wel een controle dient plaats te vinden dan zal de Douane binnen
  90 minuten na ontvangst van het acceptatie bericht langs komen om die
  specifieke MRN te controleren. Eventueel kan de expediteur dus al gaan
  consolideren zonder die house.

  Na controle volgt er een vrijgave bericht, na dit bericht kan een house veilig geconsolideerd worden.

  Komt de Douane niet binnen die 90 minuten dan mag de zending worden weg gevoerd.

  Zou de expediteur de AaE melding niet zelf doen dan wordt de Douane pas op de hoogte gesteld bij het doen van de uitschrijf uit DGVS of wanneer de ECSHUB notificatie (Cargonaut 755 bericht) wordt verzonden. Dit kan leiden tot de situatie dat de Douane één house van een master wil controleren in de loods van de afhandelaar. Dat kan uiteraard tot ongewenste vertraging leiden van de hele master.

  Indien de expediteur de AaE niet zelf verstuurt dan zal Scope in het ECSHUB bericht aangeven dat de AaE nog verstuurd moet worden. In deze situatie zal Cargonaut het AaE verzenden.

  De expediteur kan aan Cargonaut aangeven dat ze een kopie van het controle bericht (van de controle bij de afhandelaar) wil ontvangen. Tot op heden ging dat alleen naar de afhandelaar. Wanneer Scope het control bericht ontvangt dan zal het op de zending een ECS- Arrival at Exit procedure aanmaken voor het in het bericht genoemde MRN. De status van dat MRN staat dan op control. Op deze manier is de expediteur geïnformeerd dat de zending onderdeel is van controle van de Douane en mogelijk vertraging oploopt. Na goedkeuring van de douane volgt dan alsnog een vrijgave ECS op deze AaE procedure.

  Neem voor meer informatie contact op met Henk Boorsma via e-mail of per telefoon (0343-452353).

  ]]>
  Scope bij Cargo Holland https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-cargo-holland/ Thu, 10 Jan 2013 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-cargo-holland/ Marc, begin 2012 heb jij jouw eigen bedrijf, Cargo Holland, opgericht. Wat is jouw portfolio en hoe onderscheid je je van de concurrentie?

  Cargo Holland biedt luchtvracht, zeevracht en wegtransport oplossingen. We hebben een grote verscheidenheid aan klanten met uiteenlopende goederen-soorten. Iedere klant geven we persoonlijke aandacht, we bieden ze maatwerk oplossingen en onze service eindigt niet na levering van de zending. Snelheid en service zijn belangrijk voor onze klanten. Met ons state-of-the-art IT-systeem zijn we in staat aan deze behoeften te voldoen.

  Hoe is het eerste half jaar verlopen en wat zijn jouw toekomstverwachtingen?

  Cargo Holland loopt heel goed. Ondanks de economische en financiële crisis in Europa presteren we volgens ons business plan. Hoewel het nu een moeilijke tijd is met marges die onder druk staan denken we dat we blijven groeien in de nabije toekomst.

  Vanaf de start heb je besloten om Scope van Riege Software International te gebruiken voor de luchtvracht zendingen en douane (Sagitta) afhandeling – waarom?

  Ik ken de mensen achter Riege Nederland al jarenlang. Zij introduceerden Scope bij ons – een gebruiksvriendelijk, eenvoudig-in-gebruik en duidelijk Transport Management Systeem (TMS). Scope voldoet grotendeels aan onze eisen om onze klanten te bedienen. Met Scope hebben we op ieder moment alle relevante informatie per zending bij de hand. Het systeem biedt transparantie aan alle activiteiten. En we waarderen de eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding van het product.

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van Scope voor jullie business?

  Tijdens de demo van Riege Nederland vonden we Scope een gebruiksvriendelijk en eenvoudig-in-gebruik systeem. Na een half jaar weten we dat Scope heeft bijgedragen aan het verbeteren van onze efficiency en productiviteit. Eigenlijk kunnen we door Scope meer documenten per persoon per dag behandelen. We profiteren van de intelligentie en volledigheid van het systeem.

  Zijn jullie van plan om in de toekomst andere Scope modules te gebruiken?

  Het is mogelijk dat we de zeevracht module gaan gebruiken. Cargo Holland wil in een later stadium warehousing en logistics ontwikkelen. Hopelijk kan Riege ons op dat gebied ook ondersteunen.

  ]]>
  Foto’s van de ACN newyearsparty 2013 https://www.riege.com/nl/news/fotos-van-de-acn-newyearsparty-2013/ Mon, 07 Jan 2013 14:42:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/fotos-van-de-acn-newyearsparty-2013/ De foto’s van het ACN management met keynote speaker Tony Charaf Chief Cargo Officer van Delta Airlines en van de aansluitende ACN Nieuwjaarsparty 2013 staan online.

  De fotograaf is gesponsord door Riege Software International.

  ]]>
  DB Schenker kiest voor Riege Software https://www.riege.com/nl/news/db-schenker-kiest-voor-riege-software/ Tue, 01 Jan 2013 21:26:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/db-schenker-kiest-voor-riege-software/ Na uitgebreide tests van verschillende softwaresystemen in juni 2012 heeft DB Schenker Logistics voor één softwaresysteem gekozen om de douaneformaliteiten in Duitsland af te handelen. Scope van Riege Software is de software-oplossing voor het afwikkelen van de Douane formaliteiten in alle kantoren in Duitsland.

  Uniforme oplossing

  Voorheen werkte Schenker Deutschland AG met meerdere oplossingen voor het afhandelen van de Douane formaliteiten. Een van deze oplossingen was Procars, de voorganger van Scope, dat al een aantal jaren in gebruik was bij DB Schenker. Een nieuw, intern IT-project, TANGO, heeft als doel om alle losse oplossingen te vervangen door een nieuwe, consistente, high-performance oplossing. Het bedrijf heeft een aantal software-systemen van verschillende aanbieders geëvalueerd en in de praktijk getest.

  Vanaf 2009 gebruikt Schenker Scope al voor het inklaren van zeevrachtzendingen. De uitgebreide real-world tests van Scope overtuigden Schenkers IT-experts en rond de 125 operationele zeevracht specialisten dat Scope aan hun strenge eisen voldoet en aanzienlijke voordelen biedt.

  ATLAS 8.4 forceert deadline

  De Douane module van Scope is gecertificeerd door de Duitse Douane en zal worden uitgerold naar alle Schenker Deutschland AG lucht- / zeevracht afdelingen. Het systeem zal in de toekomst worden gebruikt voor alle lucht-en zeevracht Douaneprocessen , alsmede de Douane-entrepots. Dit omvat bijvoorbeeld het NCTS-systeem voor het goederenvervoer binnen de EU, AV/UV Actieve Veredeling en conversie van goederen, het creëren van MAWBs (master airwaybills), en de SumA (Summier Aangifte) afdeling die sterk geautomatiseerd is bij DB Schenker.

  De overgang voor de lucht-en zeevracht branches kent een vaste deadline van 1 februari 2013, wanneer de Duitse Douane de nieuwe ATLAS versie 8.4 lanceert. De afdelingen van Schenker Deutschland AG zijn al overgestapt op Scope omdat de vorige software, Procars, niet langer compatible is.

  Train the Trainer

  Om ervoor te zorgen dat Scope optimaal wordt geïntegreerd bij Schenker Deutschland AG’s IT-omgeving en processen hebben de software specialisten van Riege een aantal wijzigingen en interfaces toegevoegd. Zij verzorgen ook de roll-out op de afdelingen en opleiding van circa 1.250 eindgebruikers. Om het nieuwe intuïtieve systeem bij het personeel te introduceren heeft Riege uitgebreid training materiaal gemaakt en in-house trainers bij DB Schenker getraind. Deze in-house experts zullen gedurende de overgangsfase hulp bieden aan hun collega’s.

  Rollout in andere landen

  Carsten Meyer-Mumm, projectleider TANGO Regio Centraal Europa Air & Ocean bij Schenker Deutschland AG, legt uit waarom het bedrijf voor Riege heeft gekozen: „Allereerst hebben we zeer goede ervaringen met Riege’s oplossingen in het verleden, maar ook zeker met hun klantenservice. Onze behoeften zijn altijd met hoge prioriteit behandeld en oplossingen zijn met hetzelfde gevoel van belang ontwikkeld. Aan de andere kant is Scope ook een eenvoudige en intelligente tool die ons overtuigt van zijn functionaliteit en duurzaamheid.”

  Schenker Deutschland AG heeft meer dan 100 vestigingen in Duitsland op het gebied van wegtransport, lucht/zeevracht, logistiek, en beurs/speciaal vervoer en biedt werk aan zo’n 15.200 medewerkers.

  Uitbreiding naar andere Europese landen, zoals Zwitserland en Nederland, waar Scope ook al door de Douane gecertificeerd is, wordt momenteel overwogen.

  ]]>
  Scope bij General Transport https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-general-transport/ Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-general-transport/ Meneer Speiser, welke diensten biedt General Transport haar klanten aan?

  Met 60 medewerkers opereren we binnen alle vormen van transport – lucht, zee en weg – en versturen we pakketten variërend van één kg, stukgoederen, gedeelde en volle lading en bulk zendingen. We verzorgen ook de douaneformaliteiten voor onze klanten. We zijn met name sterk in lucht- en zeevracht op routes van en naar Azië en de Verenigde Staten.

  In het Europees wegtransport, naast het netwerk van vaste ritten, bieden we onze klanten speciale diensten aan van en naar Engeland met 7 eigen vrachtwagens en een koelwagen. In Zwitserland werken we vanuit 4 locaties: Basel, Basel Airport, Zurich Airport en Genève. Hier benutten we Scope volledig. Het systeem geeft ons volledige controle over alle processen en leveringen op alle locaties.

  We specialiseren ons ook in de logistiek voor grote industriële projecten; we ondersteunen de Zwitserse (machines en installaties) industriële sector met de logistiek van grote projecten, die zich soms uitstrekken over meerdere jaren.

  Welke taken neemt u op zich?

  We verzorgen de volledige logistieke planning en management van projecten, organiseren transport en verpakking van afzonderlijke componenten, soms opgehaald in Zwitserland, soms in andere landen. Daarna leveren we de goederen af op het verzamelpunt waar ze verder verwerkt worden.

  Deze veeleisende taken vragen veel ervaring, kennis en gespecialiseerde medewerkers. We bevinden ons op dit gebied in de top van specialisten in Zwitserland.

  Waar liggen uw concurrentievoordelen? / Welke concurrentievoordelen biedt u?

  General Transport is een middelgrote forwarder in Zwitserland. Opgericht in 1948, in 2011 onderdeel geworden van de Geis Group, een jaar waarin we 100 miljoen Zwitserse Franken (72 miljoen euro) aan inkomsten genereerden. Onze klanten waarderen onze individuele / persoonlijke service, onze expertise en vooral ons netwerk, met name op onze belangrijkste bestemmingen zowel in West en Centraal Afrika als in het Midden Oosten.

  Wanneer bent u met Scope begonnen en hoe gebruikt u het?

  Op onze luchtvracht locaties Zurich en Basel en op ons hoofdkantoor in Basel zijn we op Scope overgestapt tussen januari en juli 2012. Na het testen van diverse systemen vonden we Scope het meest overtuigend op het gebied van innovatie en aanpassingsvermogen aan toekomstige eisen. We maken op alle gebieden uitsluitend gebruik van één transport management systeem inclusief de Douane aangiften.

  Hoe werkt het eigenlijk?

  Scope beschikt over speciale toepassingen gecertificeerd door de Zwitserse Douane. Bovendien hebben alle medewerkers toegang tot complete dossiers, inclusief zakelijke data, kopieën, facturen en vrachtdocumenten. Leveranciers en klanten zijn eveneens aan Scope gekoppeld. Een voorbeeld, de CASS inkoopfactuur wordt automatisch ingelezen in Scope, kosten-reserveringen worden automatisch tegengeboekt zonder verdere invoer van de gebruiker.

  Waarom heeft u besloten om een cloud oplossing te gebruiken?

  Dat is waar. We gebruiken Scope als software-as-a-service. Het systeeem wordt gehost en onderhouden in Riege’s belangrijkste computercentrum in Frankfurt. Het staat garant voor een hoge mate van gegevensbeveiliging tegen lage kosten, waardoor we onze uitgaven aan onderhoud (kunnen) verminderen en minder hardware nodig hebben.

  Wat zijn voor u de voordelen om Scope te gebruiken?

  De gebruikersvriendelijke, intelligente user interface heeft de workload voor onze 50 gebruikers drastisch verlaagd. De processen zijn efficiënter en reduceren de kosten. De volledige transparantie van ieder proces stelt ons in staat om meteen onze orders te evalueren. Dit heeft gezorgd voor een culturele verandering en een enorme vooruitgang om concurrerender in de markt te zijn.

  Bent u goed uitgerust voor de toekomst met Scope?

  We zijn zeker in een betere positie om de toekomst tegemoet te treden, omdat Scope ons helpt met ons netwerk met de Geis Group en met onze global partners. Het heeft er ook voor gezorgd dat we tracking & tracing over de hele linie kunnen introduceren en gegevens kunnen uitwisselen. We kunnen nieuwe marktsegmenten betreden, bijvoorbeeld bulkleveringen, en het systeem zorgt voor een makkelijke en ongecompliceerde verwerking.

  Bijgestaan door de bekwame service en locale know-how van het Riege kantoor in Zwitserland hebben we nu een krachtige partner aan onze zijde.

  ]]>
  Douane stelt implementatie AGS 2 uit tot na de zomer van 2013 https://www.riege.com/nl/news/douane-stelt-implementatie-ags-2-uit-tot-na-de-zomer-van-2013/ Thu, 13 Dec 2012 14:48:00 +0100 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/douane-stelt-implementatie-ags-2-uit-tot-na-de-zomer-van-2013/ De invoering van AGS fase 2 (vervanging van Sagitta invoer) is door de douane uitgesteld tot na de zomer van 2013. Eigenlijk stond deze week de acceptatie test met de douane op de agenda. Met de beschikbare specificaties is de AGS2 module in Scope al zover af als mogelijk.

  In oktober besloot de douane om de eerste datum van half februari 2013 tot nader order uit te stellen.

  Riege Software International zet de verdere ontwikkeling in de wacht tot een nieuwe testdatum bekend is. We houden u op de hoogte.

  ]]>
  Scope goedgekeurd door Plantenziektenkundige Dienst https://www.riege.com/nl/news/scope-goedgekeurd-door-plantenziektenkundige-dienst/ Fri, 12 Oct 2012 14:54:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/scope-goedgekeurd-door-plantenziektenkundige-dienst/ De PD module van Scope is geaccrediteerd door de Plantenziektenkundige Dienst. Hiermee is de laatste douane gerelateerde module van Scope gereed.

  Met Scope kunt u geïntegreerd met de lucht- en zeevracht module uw VWA aangiftes, PD aangiftes, DGVS berichten, Sagitta invoer aangiftes, Sagitta uitvoer aangiftes en NCTS TA en TG aangiftes afhandelen.

  Fijn weekend!

  ]]>
  NBK AIR & OCEAN live met Scope in Rotterdam en Schiphol https://www.riege.com/nl/news/nbk-air-ocean-live-met-scope-in-rotterdam-en-schiphol/ Mon, 08 Oct 2012 15:06:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/nbk-air-ocean-live-met-scope-in-rotterdam-en-schiphol/ Per 1 oktober is NBK AIR & OCEAN live gegaan met Scope. Vanuit het kantoor in Rotterdam en het nieuwe kantoor op Schiphol werkt NBK met de zee-, luchtvracht en Douane modules van Scope.

  NBK AIR & OCEAN is na een afwezigheid van 12 jaar weer terug op de Luchthaven Schiphol. Weet u het nog; Nederlandsch Bevrachtings Kantoor.

  Inver, Rob, Ron en collega’s welkom in de wereld van Scope!

  ]]>
  Vandaag gaat ALTREX AIR & OCEAN op Schiphol over op Scope https://www.riege.com/nl/news/vandaag-gaat-altrex-air-ocean-op-schiphol-over-op-scope/ Mon, 01 Oct 2012 15:09:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/vandaag-gaat-altrex-air-ocean-op-schiphol-over-op-scope/ Naast de luchtvracht im- en export modules werkt ALTREX AIR & OCEAN ook met de NCTS en de Sagitta im-, export modules van Scope. Voor het financiële gedeelte interfaced Scope naar de Exact Online administratie van Altrex.

  ALTREX AIR & OCEAN is een van de weinig overgebleven zelfstandig en onafhankelijk logistiek dienstverleners die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van luchtvracht en zeevracht. Alle diensten worden op een zeer adequate, snelle en professionele wijze uitgevoerd tegen uitermate concurrerende tarieven.

  André en collega’s welkom in de wereld van Scope!

  ]]>
  Foto’s van het Schiphol Air Cargo Golf Toernooi 2012 https://www.riege.com/nl/news/fotos-van-het-schiphol-air-cargo-golf-toernooi-2012/ Mon, 24 Sep 2012 15:12:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/fotos-van-het-schiphol-air-cargo-golf-toernooi-2012/ De foto’s van het SACGT 2012 staan online. Ze zijn te bekijken via Henk's Album Archive.

  ]]>
  Riege Software International sponsort SACGT 2012 https://www.riege.com/nl/news/riege-software-international-sponsort-sacgt-2012/ Wed, 12 Sep 2012 15:16:00 +0200 Henk Boorsma https://www.riege.com/nl/news/riege-software-international-sponsort-sacgt-2012/ Op 20 september is Riege Software International één van de sponsoren van het Schiphol Air Cargo Golf Toernooi (SACGT). Net als in eerdere jaren verzorgt Riege de deelnemer registratie via de website.

  ]]>
  Riege vereenvoudigt cloud-computing met nieuw WebSocket-protocol https://www.riege.com/nl/news/riege-vereenvoudigt-cloud-computing-met-nieuw-websocket-protocol/ Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-vereenvoudigt-cloud-computing-met-nieuw-websocket-protocol/ Leersum, 7 mei 2012 — Met de nieuwste versie 4.0 van Scope®, heeft Riege Software International cloud-computing voor zijn klanten opnieuw vereenvoudigd. Het nieuw ontwikkelde transport management systeem voor lucht- en zeevrachtexpeditie en douanetoepassingen ondersteunt nu het WebSocket-protocol. Het op HTTP (Hypertext Transfer Protocol) gebaseerde netwerkprotocol werd in december 2011 geïntroduceerd als open standaard voor een permanente tweerichtingenlink tussen webapplicaties, zoals Scope en WebSocket of applicatieservers. De Scope-oplossing van Riege Software Internationals is de eerste van een nieuwe generatie applicaties die deze nieuwe standaard gebruiken. Het WebSocket-protocol wordt beschouwd als de toekomstige standaard voor client-server communicatie.

  Het transportbeheersysteem maakte vroeger gebruik van een wettelijk beschermd protocol voor communicatie tussen client en server, maar Riege heeft dit vervangen door het WebSocket-protocol, dat de communicatie via één standaard TCP-poort mogelijk maakt in plaats van de meerdere poorten die tot nog toe nodig waren.

  Johannes Riege, Managing Director van Riege Software International, beschouwt deze ontwikkeling als een belangrijke mijlpaal voor Scope, waarvoor nu veel taalversies en landspecifieke modules en functies beschikbaar zijn. “De toekomst behoort tot de software in de cloud. Steeds meer klanten profiteren van de voordelen, zoals minder onderhoud en lagere kosten, alsook een grotere veiligheid. Met 4.0 Scope en het vervallen van VPN-verbindingen zijn de zaken nu aanzienlijk vereenvoudigd.”

  Voor het vorige protocol moest eerst een netwerkverbinding met één van de drie datacentra van Riege Software International worden opgebouwd. Dat betekende een extra handeling voor de gebruiker die nu wegvalt. Er is bovendien geen aanvullende software of hardware vereist, waardoor de interne IT-werkbelasting aanzienlijk daalt.

  Met Scope versie 4.0 kunnen klanten de software-as-a-service (SaaS) oplossing direct via een gecodeerde internetverbinding gebruiken. Het nieuwe WebSocket-protocol maakt een permanente verbinding tussen client en server mogelijk. Daarnaast hoeven door klanten geïnstalleerde firewalls niet apart te worden geconfigureerd om toegang te krijgen tot andere SSL-enabled websites, zoals internetbankieren.

  Tot de gebruikers van Scope als SaaS-oplossing behoort expediteur Pan Asia Logistics. Het bedrijf introduceerde Scope “vanuit de cloud” in alle 40 vestigingen. In april 2012 volgde de overgang van het nieuwe hoofdkantoor van Pan Asia Logistics in Singapore. De software die door Pan Asia Logistics wordt gebruikt, wordt centraal beheerd in het nieuwe Riege datacentrum in Hongkong.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is gevestigd in het Duitse Meerbusch, vlakbij Düsseldorf en is een van de toonaangevende leveranciers van uitgebreide software-oplossingen voor lucht- en zeevrachtexpeditie en douanetoepassingen. Met zo’n 80 medewerkers, meer dan 300 klanten en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië, vormt het familiebedrijf al 25 jaar een vertrouwde partner van expediteurs, vervoerders en productiebedrijven. De lijst van trouwe gebruikers van de Riege software-oplossingen omvat Dachser, DB Schenker, Jet-Speed, Kerry Logistics, Logwin, Pan Asia Logistics, SDV Geis, UTi en Zufall.

  ]]>
  alpha trans en Riege: een succesvolle samenwerking! https://www.riege.com/nl/news/alpha-trans-en-riege-een-succesvolle-samenwerking/ Tue, 01 May 2012 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/alpha-trans-en-riege-een-succesvolle-samenwerking/ Lucht- en zeevrachtspecialist alpha trans uit München en Riege Software werken sinds vele jaren nauw samen. alpha trans maakt sinds 1995 gebruik van Procars, de voorloper van het transportmanagementsysteem Scope. Suggesties die tijdens de pilotfase werden gedaan, zijn opgenomen in de nieuwe software. De inzet van Scope heeft geleid tot aanzienlijke besparingen en speelde een belangrijke rol bij de certificering van alpha trans als een AEO-F (Authorized Economic Operator-certificaat F).

  Focus op textiel

  Al meer dan 30 jaar is alpha trans een belangrijke speler in de luchtvracht, zeevracht en logistieke industrie. De expediteur, met het hoofdkantoor op de luchthaven van München en met nog vier vestigingen in Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf en Hamburg, is een dochteronderneming van de Barth + Co Group, een van de marktleiders in Europa op het gebied van textiel- en lifestyle-logistiek. alpha trans is gespecialiseerd in lucht- en zeetransport van afgewerkte textiel, accessoires, luxe goederen, grondstoffen en componenten uit ‘het verre oosten’. Partner Barth + Co zorgt voor het transport over land, opslag, warehousing en value-added services, terwijl alpha trans prominente klanten uit de textiel- en lifestyleindustrie bedient. Naast logistieke diensten voor kleding en mode- en lifestyle-artikelen voorziet alpha trans in de verzending van huishoudelijke artikelen, ICT-componenten voor de werktuigbouw, medische producten voor de gezondheidszorg en producten voor de entertainmentindustrie.

  Scope meest overtuigende oplossing

  Voor het verzenden en organiseren van orders maakt alpha trans sinds 1995 gebruik van Rieges Procars. Door de jaren heen echter ontstond er een complex IT-landschap met bedrijfsgegevens op verschillende interne en externe platforms. Voor alpha trans betekende dit een steeds complexer systeemonderhoud en daardoor steeds hogere kosten. Na een aanbesteding in november 2007 koos het bedrijf voor Scope, het nieuwe Riege transportmanagementsysteem. Er werd een pilot gestart met als doel bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te moderniseren.

  Betere prestaties, lagere kosten

  Het resultaat is een high-performance systeem dat aan alle eisen voldoet: snelheid, transparantie en een sterk vereenvoudigde bediening. Inmiddels wordt Scope gebruikt door 65 users voor ex- en importtransacties (lucht- en zeevracht) en voor inklaringen (AES, EZA, NCTS en Suma). Scope wordt ook gebruikt op het hoofdkantoor van het moederbedrijf, Barth, in Hallbergmoos bij München, en op de kantoren in Dormagen, Reutlingen en Neurenberg. De nieuwe oplossing is niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper. Alleen al op hardware bespaart alpha trans 25.000 euro per jaar. Dit is mogelijk doordat Scope vanuit de Riege computercentra wordt aangeboden als ‘clous-oplossing’.

  Het resultaat is een high-performance systeem dat aan alle eisen voldoet: snelheid, transparantie en een sterk vereenvoudigde bediening. Inmiddels wordt Scope gebruikt door 65 users voor ex- en importtransacties (lucht- en zeevracht) en voor inklaringen (AES, EZA, NCTS en Suma). Scope wordt ook gebruikt op het hoofdkantoor van het moederbedrijf, Barth, in Hallbergmoos bij München, en op de kantoren in Dormagen, Reutlingen en Neurenberg. De nieuwe oplossing is niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper. Alleen al op hardware bespaart alpha trans 25.000 euro per jaar. Dit is mogelijk doordat Scope vanuit de Riege computercentra wordt aangeboden als ‘cloud-oplossing’.

  Software draagt bij aan AEO-F-certificering

  In februari 2012 ontving alpha trans het AEO-F-certificaat van het centrale douanekantoor in München. Na een periode van intensief testen en controleren op betrouwbaarheid, betaalcapaciteit, naleving van geldende wetten en internationale veiligheidsnormen op het hoofdkantoor en in de regionale kantoren, mag alpha trans zich nu een geautoriseerde marktdeelnemer noemen. De expediteur wordt daarmee erkend als een bijzonder betrouwbare partner in het internationaal transportmanagementsegment. Scope is een belangrijk instrument gebleken bij de certificering. alpha trans stelt dat de gegevensbeveiliging en de web-app-based security checks hierbij een beslissende rol hebben gespeeld.

  Friedemann Eichenseher, CEO van alpha trans, is overtuigd van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van Scope: „Samen met Riege hebben wij een stap in de toekomst gezet. Hierdoor is de investering in de nieuwe software zeker de moeite waard geweest.”

  ]]>
  Scope bij 2 Achieve https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-2-achieve/ Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/scope-bij-2-achieve/ 2 Achieve is een jonge onderneming met speciale services voor de forwarding-industrie. Wat is jullie strategie?

  Odaccar Blokker en ik richtten het bedrijf op in 2010. We beschikken allebei over jarenlange ervaring en een sterk, internationaal netwerk in luchtvrachtexpeditie en logistiek. Wij zijn echte specialisten in alles wat niet standaard is. Wanneer zendingen speciale kennis, handling, apparatuur, snelheid, documentatie of verpakkingen vereisen, is 2 Achieve de perfecte keuze. We bedienen een markt voor luchtvrachtcharters, zeer urgente zendingen, on-board-koeriersdiensten, express-services en andere logistieke oplossingen. Onze specialiteit vormt het ‘regelen’ van ingewikkelde logistieke kwesties, vooral met tijd als cruciale factor.

  2 Achieve opereert uitsluitend als een neutrale agent! Wij zijn een jong, dynamisch, enthousiast en professioneel team van ervaren en gekwalificeerde logistieke experts. Onze inzet, snelheid en betrouwbaarheid worden sterk gewaardeerd door onze klanten. We groeien gestaag en breiden onze dienstverlening steeds verder uit.

  Wanneer besloot 2 Achieve te kiezen voor Scope?

  Meteen vanaf het begin kozen we voor Scope. 2 Achieve hecht sterk aan innovatie, korte lijnen en betrouwbare contacten. Het transportmanagementsysteem is als de hartslag van ons bedrijf. Die moet voortdurend gemonitord worden. De kenmerken van Scope, evenals die van het Riege-team, gaven voor ons de doorslag. Riege beseft wat een forwarder nodig heeft en slaagde erin enkele voor ons belangrijke wijzigingen door te voeren. Zo werden er BTW-regels geïmplementeerd en speciale documenten voor spoedluchtvracht. Eind oktober 2010 waren we met Scope al volledig operationeel voor luchtimport en export, en in 2011 voegden we Sagitta Export toe.

  Wat zijn voor 2 Achieve de sterke punten van Scope?

  Het systeem is vooral ontwikkeld vanuit het oogpunt van de gebruiker met een zeer praktische operationele en administratieve setup. Het is eenvoudig in het gebruik, geeft een perfect overzicht en beschikt over ‘slimme’ filters. Scope werkt zeer efficiënt. Zo kun je tussen toepassingen schakelen zonder ingevoerde gegevens te verliezen, en is er één projectbestand waarin alle relevante informatie te vinden is, zoals gerelateerde e-mails en zelfs foto’s ter documentering. De kosten van luchtvrachtexportzendingen worden automatisch meegenomen in de factuur. Het systeem is gekoppeld aan onze (financiële) administratie en aan de Nederlandse douane. Met slechts een druk op de knop kunnen we voor al onze klanten aangepaste AWB’s genereren.

  Zijn jullie, als eerste Scope-gebruiker in Nederland, tevreden over de service?

  Absoluut! We zijn zeer tevreden over de ondersteuning die we kregen als start-up-bedrijf. Je voelt de passie van de mensen achter Scope. Dat geldt voor zowel de Nederlandse vestiging als het team in Düsseldorf. Riege begrijpt je behoeften als onderneming en reageert adequaat.

  Wat is de toegevoegde waarde van 2 Achieve voor de forwarding-industrie?

  2 Achieve is in staat toegevoegde waarde op alle niveaus te leveren aan de forwarding-industrie. We zijn ervan overtuigd dat deze toegevoegde waarde alleen werkt als je je positioneert als een neutrale partner/agent. Met onze ruime ervaring, zelfs in de meest afgelegen gebieden van de wereld, en ons mondiale netwerk van partners en agenten, zetten we ons maximaal in voor onze klanten. In feite zijn we een trouble shooter op afstand, zou je kunnen zeggen. Veel Nederlandse expediteurs hebben al ervaren dat zij voor hun zeer urgente en bijzondere zendingen kunnen vertrouwen op 2 Achieve.

  Het zijn snelheid en betrouwbaarheid die 2 Achieve onderscheiden van de concurrentie. Pro-activiteit en tijdige communicatie vormen kernwaarden in de dagelijkse praktijk. Altijd onmiddellijk de klant informeren wanneer zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst. Onze passie aan verwachtingen te voldoen – ‘to achieve’ – en te overtreffen zit in onze genen. 2 Achieve is de partner in logistiek!

  Wat zijn jullie volgende projecten bij 2 Achieve?

  In september 2011 hebben we 2 Achieve Customs Solutions B.V. opgericht, als ‘dedicated service agent’, gespecialiseerd in alle douane gerelateerde activiteiten. Daarnaast profiteren onze Nederlandse klanten van onze couriersdienst met eigen voertuigen, opgezet in augustus 2011. 2 Achieve Customs Solutions en 2 Achieve Couriers vormen de belangrijkste projecten voor 2012, met een sterke focus op ontwikkeling en versteviging van de marktpositie.

  ]]>
  Riege opent data center in Hong Kong https://www.riege.com/nl/news/riege-opent-data-center-in-hong-kong/ Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/riege-opent-data-center-in-hong-kong/ Meerbusch, 20 december, 2011 — Met de opening van een nieuw datacenter in Hong Kong in november 2011 biedt Riege Software International, een toonaangevende leverancier van software-oplossingen voor lucht-en zeevrachtexpeditie en douane-toepassingen, een snelle en veilige cloudoplossing voor klanten binnen de Aziatische regio.

  Het nieuwe hostingcentrum, gelegen in het Kwai Chung district in Hong Kong, vormt een uitbreiding van de bestaande IT-infrastructuur in Frankfurt en in Meerbusch, waar het hoofdkantoor is gevestigd. Pan Asia Logistics is als lang bestaande klant één van de eerste gebruikers van het nieuwe centrum. Deze logistieke dienstverlener, met haar hoofdkantoor in Singapore, maakt gebruik van Rieges transportmanagementsysteem Scope, dat wordt aangeboden op basis van het SaaS-concept (Software-as-a-Service). Het nieuwe datacenter in Hong Kong voldoet aan de hoogste internationale normen op het gebied van bouw en beveiliging van gegevens, is ISO-gecertificeerd en functioneert geheel in overeenstemming met de ecologische standaards, zoals gedefinieerd door de Japanse telecomaanbieders NTT Com-Azië en Green Management. Dit stelt Riege in staat haar Aziatische klanten dezelfde dienstverlening te bieden als haar Europese klanten. Inclusief hosting van het nieuwe transportmanagementsysteem Scope en het waarborgen van de beschikbaarheid van alle diensten op basis van 24x7, 365 dagen per jaar.

  Tot voor kort werden klanten in het Verre Oosten gehost vanuit Europese rekencentra. Volgens directeur Johannes Riege was dit echter onvoldoende op de lange termijn. In Azië, bedient Riege zo’n 30 cliënten met vele vestigingen. Hier geldt een toenemende vraag naar de diensten zoals Riege die biedt. “Vanuit onze eigen kantoren in Hong Kong realiseren we een sterke groei in Azië sinds 1994. Het nieuwe datacenter was dan ook een logische stap, mede gelet op de zware verantwoordelijkheid die het aanbieden van transportmanagementoplossingen met zich meebrengt”, aldus Riege.

  Tekenend voor de achtergrond van deze ontwikkeling was het gebrek aan beschikbare breedbandcapaciteit tussen Europa en Azië. Hierdoor konden snelheid en beschikbaarheid van informatie onvoldoende worden gewaarborgd. Rieges IT-afdeling in Meerbusch, die ook de Europese activiteiten en IT-infrastructuur controleert, is verantwoordelijk voor het nieuwe datacenter. Het team van het bijkantoor in Hong Kong fungeert als eerste contactpersoon voor regionale klanten.

  In de laatste tien jaar ontwikkelde Pan Asia Logistics zich tot een van de toonaangevende logistieke bedrijven in Oost-Azië. Het bedrijf heeft ongeveer 40 vestigingen, voornamelijk in Azië. In 2011 werd Rieges transportmanagementsysteem Scope uitgerold naar alle Pan Asia kantoren. Volgens de planning zal het nieuwe hoofdkantoor in Singapore ‘live gaan’ in het voorjaar van 2012. Pan Asia Logistics maakt gebruik van Scope als een SaaS-oplossing, waarbij hosting plaatsvindt vanuit het Riege datacenter. Dit resulteert in een besparing op hardware-, onderhouds- en personeelskosten, terwijl de veiligheid en de kwaliteit rond de dienstverlening van Pan Asia Logistics toenemen.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is gevestigd in het Duitse Meerbusch, vlakbij Düsseldorf en is een van de toonaangevende leveranciers van uitgebreide software-oplossingen voor lucht- en zeevrachtexpeditie en douanetoepassingen. Met zo’n 80 medewerkers, meer dan 300 klanten en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië, vormt het familiebedrijf al 25 jaar een vertrouwde partner van expediteurs, vervoerders en productiebedrijven. De lijst van trouwe gebruikers van de Riege software-oplossingen omvat Dachser, DB Schenker, Jet-Speed, Kerry Logistics, Logwin, Pan Asia Logistics, SDV Geis, UTi en Zufall.

  ]]>
  IATA e-freight maximaliseert gegevenskwaliteit https://www.riege.com/nl/news/iata-e-freight-maximaliseert-gegevenskwaliteit/ Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/iata-e-freight-maximaliseert-gegevenskwaliteit/ Het e-freight initiatief van IATA (International Air Transport Association) wil vanaf 2015 een papierloze luchtvrachtafhandeling voor alle relevante routes. Een van de grootste uitdagingen hierbij vormt de elektronische verzending van begeleidende gegevens en formulieren tussen alle instituten en serviceproviders die deel uit maken van de totale transportketen. ‘Scope’, het transportmanagementsysteem van Riege Software International, is specifiek voor deze taak ontworpen. Dat het systeem prima werkt wordt bevestigd door de introductie van e-freight tussen het in Düsseldorf gevestigde Globaltrans en participerende luchtvaartmaatschappijen.

  Meerbusch, 18. oktober, 2011 — Volgens IATA nemen momenteel 384 luchthavens, 33 luchtvaartmaatschappijen en 1.658 expediteurs in 44 landen deel aan het e-freight-initiatief. Doelstelling van het project, opgestart in 2007, is de substantiële hoeveelheid begeleidende papieren luchtvrachtdocumenten te vervangen door elektronische gegevensuitwisseling. Ongeacht de grootte van een zending, zijn nu tot 20 verschillende begeleidende documenten noodzakelijk. De verplichting om van vrijwel elk document meerdere kopieën te maken, resulteert soms letterlijk in kilo’s extra gewicht. Volgens IATA kan met elektronische gegevensuitwisseling het equivalent van maar liefst 80 B747 freighters jaarlijks worden bespaard.

  “Het onderwerp e-freight heeft een zeer hoge prioriteit”, zegt Kay Uwe Gretsch, directeur van het in Düsseldorf gevestigde Globaltrans GmbH. In september 2011 kreeg de luchtvrachtdivisie van het bedrijf groen licht van Lufthansa Cargo en Air Canada. De twee luchtvaartmaatschappijen controleerden elk de kwaliteit van de gegevens en processen van de expediteurs, alvorens ze te aanvaarden in het systeem van papierloze afhandeling. De performance van het transport management systeem speelde een grote rol in het toelatingsproces, aldus Frank Bramer, consolidatiemanager bij Globaltrans. “Scope is een zeer innovatief, gebruiksvriendelijk systeem dat de werkdruk op onze medewerkers sterk reduceert en tegelijkertijd gegevens van uitstekende kwaliteit levert. De software voldoet aan alle eisen voor e-freight en vereenvoudigt het handlingproces in hoge mate.”

  Lufthansa Cargo, die het IATA e-freight-initiatief tot een strategische doelstelling heeft verklaard, was ook zeer tevreden met de resultaten van de testfase. “De kwaliteit van de met Scope gegenereerde gegevens die Globaltrans aanleverde was uitstekend. Dit stelde ons in staat vlot over te schakelen naar papierloze shipping”, stelt J. Florian Pfaff, Vice President Area Management Duitsland. Lufthansa Cargo biedt sinds 2010 papierloos luchtvrachtvervoer aan binnen Duitsland en ook wereldwijd op alle locaties waar e-freight beschikbaar is. Experts van de luchtvaartmaatschappij hebben ook het systeem zelf, waarmee de gegevens worden gegenereerd, zorgvuldig gecontroleerd. “Mijn medewerkers waren zeer onder de indruk van Scope. Het Riege-systeem is erg gebruiksvriendelijk en voorziet in goed doordachte functionaliteit”, erkent Pfaff.

  Globaltrans profiteert van de vele voordelen die papierloze verwerking van documenten met zich meebrengt. Zo wordt het milieu minder belast, zijn er tijd- en kostenbesparingen en nemen kwaliteit en betrouwbaarheid van het transport toe. Johannes Riege, managing director van Riege Software International, is blij met de positieve feedback van expediteurs en luchtvaartmaatschappijen. “We zijn zeer tevreden met de resultaten van Globaltrans. Onze gezamenlijke knowhow, opgebouwd gedurende vele jaren, is gekanaliseerd in de ontwikkeling van Scope. Dit heeft geleid tot echte innovaties die gebruikers ondersteunen in hun dagelijks werk.”

  Deze goede start vormt voor Kay Uwe Gretsch aanleiding nog voortvarender te werk te gaan. “Mijn oorspronkelijke doelstelling was de helft van onze luchtvrachtzendingen papierloos te verwerken tegen het einde van het jaar. Maar helaas is het grootste deel van de luchtvaartmaatschappijen daar nog niet klaar voor”, benadrukt de Globaltrans-directeur.

  Over Lufthansa Cargo

  Met een transportvolume van ongeveer 1,8 miljoen ton vracht en post en 8,9 miljard verkochte vracht-ton-kilometers in 2010, behoort Lufthansa Cargo tot ‘s werelds grootste luchtvrachtvervoerders. Wereldwijd telt het bedrijf momenteel ongeveer 4.500 mensen. Lufthansa Cargo richt zich op de airport-to-airport-business. De cargo-carrier bedient ongeveer 300 bestemmingen in meer dan 100 landen in een dicht netwerk. Naast de exploitatie van eigen vrachtvliegtuigen wordt gebruik gemaakt van de buikruimte in de passagiersvliegtuigen van Lufthansa en Austrian Airlines, alsook van de beschikbare capaciteit binnen een uitgebreid ‘road feeder’ netwerk. Het grootste deel van de cargo-business loopt via de luchthaven van Frankfurt. Lufthansa Cargo is een 100% dochteronderneming van Deutsche Lufthansa AG.

  Over Globaltrans

  Opgericht in Frankfurt am Main in 2004, concentreerde de logistieke dienstverlener Globaltrans GmbH zich vanaf het begin op een breed scala aan kwalitatief hoogstaande diensten. Binnen enkele jaren groeide het bedrijf uit tot één van de toonaangevende, middelgrote logistieke dienstverleners met vestigingen in Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart en München. Daarnaast maakt Globaltrans gebruik van Exclusieve Partner Agencies binnen alle belangrijke handelscentra, verspreid over de hele wereld.

  Over Riege Software International

  Riege Software International is gevestigd in Meerbusch, Duitsland, en biedt multifunctionele en geïntegreerde software-oplossingen voor lucht- en zeevrachtactiviteiten, grondafhandeling en douanediensten. Als familiebedrijf en vertrouwde partner van expediteurs, transporteurs en productiebedrijven, verschaft Riege werk aan ongeveer 80 gekwalificeerde medewerkers. Bogend op relevante industriële expertise en IT-kennis, ontwikkelt, implementeert en ondersteunt het bedrijf zowel standaard als klant-specifieke IT-oplossingen met veel toegevoegde waarde. Riege Software International bedient meer dan 300 klanten wereldwijd vanuit kantoren in Europa, Azië, Noord-Amerika en Australië. De lijst van klanten die al sinds geruime tijd gebruikmaken van Riege software-oplossingen omvat Astracon, Dachser, DB Schenker, DSV, Jet-Speed, Kerry Logistics, Logwin, SDV Geis, UTi en Zufall.

  ]]>
  Scope biedt hoge datakwaliteit en reduceert werkdruk Globaltrans medewerker https://www.riege.com/nl/news/scope-biedt-hoge-datakwaliteit-en-reduceert-werkdruk-globaltrans-medewerker/ Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 +0200 Bennobo https://www.riege.com/nl/news/scope-biedt-hoge-datakwaliteit-en-reduceert-werkdruk-globaltrans-medewerker/ De Duitse expediteur Globaltrans richt zich op uitbreiding van de business met hoogwaardige dienstverlening en proactieve klantgerichtheid. De in Düsseldorf gevestigde middelgrote onderneming vertrouwt daarbij op ondersteuning door Scope, de efficiënte en multifunctionele software van Riege, die gebruikers in staat stelt snelle marktbesluiten te nemen en werknemers ontlast. Globaltrans’ doelstelling is door te dringen tot de top twintig lucht- en zeevrachtafhandelaren binnen de komende vijf tot zes jaar.

  Betrouwbaarheid en service

  Globaltrans, opgericht in 2004, telt momenteel 45 medewerkers, verdeeld over zes locaties in Duitsland. De omzet in 2011 zal waarschijnlijk de €20 miljoen overstijgen, aldus managing director Kay-Uwe Gretsch. Ongeveer 60% van deze omzet is luchtvracht gerelateerd, de overige 40% is zeevracht. In Duitsland zijn de middelgrote bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 60% van het totale logistieke volume. Voor deze bedrijven gelden betrouwbaarheid, consistentie en dienstverlening op maat als hoogste prioriteit, benadrukt Gretsch. „Natuurlijk vormen de transportkosten een belangrijk element, maar dat is maar een enkel aspect”, stelt de ondernemer.

  Voor haar internationale business werkt de expediteur nauw samen met geselecteerde exclusieve partners, vooral in de belangrijkste markten, China en de VS. Naast China ziet Globaltrans de Oost-Aziatische landen Japan, Zuid-Korea en Taiwan als hoofdmarkt. De belangrijkste industrieën die Globaltrans bedient vormen de textiel- en kledingbranche, de automotive-sector en olie en gas. Daarbij komen als ‘specials’ nog de onderdelen voor de vliegtuig- en scheepsbouw.

  Kwaliteitssprong

  De nauwe samenwerking met Riege Software International heeft geleid tot een kwaliteitssprong voor het bedrijf. Zo heeft Globaltrans met Scope een transportmanagementsysteem geïntroduceerd, geheel nieuw ontwikkeld door Riege, dat inmiddels wereldwijd wordt aangeboden. Het systeem bewerkstelligt een snellere gegevensstroom, waardoor werknemers worden ontlast. „De werkdruk voor onze mensen is significant afgenomen, waardoor we ons veel meer kunnen concentreren op de dienstverlening aan onze bestaande klanten en op nieuwe business”, zegt manager Josef Dietz, die hiermee de belangrijkste toegevoegde waarde van de software benadrukt. Scope is een gebruikersvriendelijk systeem dat mede door de speciale eisen van zijn bedrijf steeds verder verfijnd en verbeterd is.

  Succesvolle participatie in IATA e-freight

  Scope ondersteunt ook deelname aan het e-freight-initiatief van IATA. De luchtvaartorganisatie wil papierloos luchtvrachttransport verplichtstellen vanaf 2015. „Dit topic heeft voor ons een zeer hoge prioriteit”, zegt Kay-Uwe Gretsch. In september 2011 kreeg de luchtvrachtdivisie van zijn bedrijf het groene licht van Lufthansa Cargo en Air Canada. Beide vliegmaatschappijen controleren de kwaliteit van de gegevens en processen alvorens deze toe te laten tot het papierloze systeem.

  Frank Bramer, consolidatiemanager bij Globaltrans, prijst de performance van het managementsysteem: „Scope is een zeer innovatief, gebruikersvriendelijk systeem dat zorgt voor een forse vermindering van de werkdruk, en tegelijkertijd uitstekende gegevenskwaliteit levert. Alle benodigdheden voor e-freight zitten in de software en maken het handling-proces erg eenvoudig.”

  Aanbeveling moet deuren openen

  Lufthansa Cargo, dat het IATA e-freight initiatief tot een strategische doelstelling heeft verklaard, was zeer tevreden met de resultaten uit de testfase. „De gegevenskwaliteit die Globaltrans ons leverde met Scope, was uitstekend. Dit stelde ons in staat vlot over te schakelen naar echte papierloze shipping”, stelt J. Florian Pfaff, vice president Area Management Duitsland.

  Het is deze positieve ervaring met Scope, die maakt dat het Düsseldorfse Globaltrans haar businesspartners aanbeveelt Scope te testen en in gebruik te nemen. „In dit verband zien we onszelf als deuropener voor de Riege software”, bevestigd Gretsch.

  ]]>