Hello

ECS Arrival at Exit berichten door de expediteur met Scope

ECS Arrival at Exit berichten door de expediteur met Scope

Met versie 4.6 (januari 2013) van Scope is het mogelijk om zelf ‘Arrival at Exit’ berichten te verzenden. Op 15 januari heeft de Douane aan Riege Software International voor Scope 4.6 het officiële vrijgave advies afgegeven

Om deze AaE berichten te mogen verzenden dient de expediteur wel toestemming te vragen aan de Douane.

De AaE berichten worden gebruikt op de luchthaven Schiphol en stellen de expediteur in staat om goederen (waarvoor de export aangifte al gedaan is en die de EU gaan verlaten via de luchthaven Schiphol) bij de Douane aan te melden als zijnde aangekomen in de DGVS/C-Sum loods.

Met deze nieuwe AaE functionaliteit kan de Douane in de tweede linie loods al controleren voordat de consolidatie is opgebouwd.

De expediteur ontvangt een acceptatie bericht van de Douane.

De Douane kan binnen 30 minuten met een controle bericht reageren. Als er na 30 minuten geen controle bericht is ontvangen dan is de MRN automatisch vrij gegeven.

Als er wel een controle dient plaats te vinden dan zal de Douane binnen
90 minuten na ontvangst van het acceptatie bericht langs komen om die
specifieke MRN te controleren. Eventueel kan de expediteur dus al gaan
consolideren zonder die house.

Na controle volgt er een vrijgave bericht, na dit bericht kan een house veilig geconsolideerd worden.

Komt de Douane niet binnen die 90 minuten dan mag de zending worden weg gevoerd.

Zou de expediteur de AaE melding niet zelf doen dan wordt de Douane pas op de hoogte gesteld bij het doen van de uitschrijf uit DGVS of wanneer de ECSHUB notificatie (Cargonaut 755 bericht) wordt verzonden. Dit kan leiden tot de situatie dat de Douane één house van een master wil controleren in de loods van de afhandelaar. Dat kan uiteraard tot ongewenste vertraging leiden van de hele master.

Indien de expediteur de AaE niet zelf verstuurt dan zal Scope in het ECSHUB bericht aangeven dat de AaE nog verstuurd moet worden. In deze situatie zal Cargonaut het AaE verzenden.

De expediteur kan aan Cargonaut aangeven dat ze een kopie van het controle bericht (van de controle bij de afhandelaar) wil ontvangen. Tot op heden ging dat alleen naar de afhandelaar. Wanneer Scope het control bericht ontvangt dan zal het op de zending een ECS- Arrival at Exit procedure aanmaken voor het in het bericht genoemde MRN. De status van dat MRN staat dan op control. Op deze manier is de expediteur geïnformeerd dat de zending onderdeel is van controle van de Douane en mogelijk vertraging oploopt. Na goedkeuring van de douane volgt dan alsnog een vrijgave ECS op deze AaE procedure.

Neem voor meer informatie contact op met Henk Boorsma via e-mail of per telefoon (0343-452353).

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

back to top

© 2020 Riege Software International GmbH. All rights reserved.