Hello

  Nederland

Buzzwoorden

Wegbereiders voor de toekomst of onrustzaaiers in de sector?

Er waart een spook door de logistieke sector. Het spook vraagt of u de transformatie naar de digitale toekomst van de logistiek wel de baas zult worden. Over die toekomst lijkt een heleboel onzekerheid te bestaan. Onzekerheid is altijd een vruchtbare voedingsbodem geweest voor zelfverklaarde verlossers, en is dat nog steeds. De boodschap van deze zelfverklaarde verlossers is vaak simpel en aanlokkelijk: hun verhaal zit vol met de nieuwste buzzwoorden, die kennelijk de oplossing zijn voor al onze problemen. Buzzwoorden als blockchain, artificiële intelligentie (AI) en machine leren, om er maar een paar te noemen.

Laat er geen misverstand over bestaan: als makers van Scope - Innovatie in Logistiek, hebben we altijd voorop gelopen en opengestaan voor technologische vooruitgang. Elke opkomende en nieuwe technologie wordt door ons nauwgezet gevolgd en beoordeeld om te kunnen bepalen of het om een hype gaat of echt een trend wordt. We weten ook dat een hype zo weer over kan zijn, terwijl trends vaak vorm krijgen in nieuwe standaarden voor de industrie. Dat laatste gebeurt sporadisch en wordt misschien wel werkelijkheid voor blockchain, AI en machine leren. Al heeft onlangs een gerenommeerde wereldspeler op IT-gebied deze onderwerpen weer stilletjes onder het tapijt geveegd.

Logistiek en blockchain

Voor de duidelijkheid: in het kort komt de blockchain-technologie erop neer dat de uitwisseling van gegevens tussen deelnemers die elkaar niet kennen wordt gecodeerd. Dit is slechts van toepassing op een klein percentage van de belanghebbenden in de logistieke sector waar veel zakelijke relaties, zo niet alle, langdurig van aard zijn en gebaseerd zijn op ervaring, wederzijds respect en vertrouwen. Blockchain is gebaseerd op wantrouwen. In de nabije toekomst zullen we zien hoe blockchain succesvol kan worden geïmplementeerd in digitale logistieke systemen en of dit niet leidt tot meer wantrouwen in plaats van betere processen.

Logistiek en machine leren

Vanaf het begin, nu al lang geleden, worden AI en machine leren geassocieerd met de wereldkampioen schaken die wordt verslagen door een schaakcomputer. Na jaren van onderzoek, vooruitgang en geavanceerde ontwikkelingen heeft deze tweeling een plek veroverd in de high-tech industrie en in de wetenschap. Maar het heet nog steeds machine leren, met de nadruk op leren. Wie levert de algoritmes? Wie stelt de norm? Wie bepaalt de doelstellingen? Mensen. AI en machine leren zijn in de eerste plaats ontworpen als hulpmiddel voor het sneller en betrouwbaarder afwerken van dagelijks terugkerende taken, met zo min mogelijk fouten. Maar het is een feit dat AI nog verre van perfect is. Een röntgenapparaat in de operatiekamer weet niet meer van het menselijk lichaam en van afwijkende inconsistenties dan elke goede menselijke arts.

Technische ontwikkeling en mensen

En dan is er nog een ander aspect dat niet moet worden vergeten en dat betrekking heeft op de mensen die in deze sector werkzaam zijn: levert het technisch haalbare hen verlichting of ontslag op? Zullen mensen hiervan profiteren of worden ze het slachtoffer van deze ontwikkelingen, doordat ze overbodig worden en hun toekomst hen wordt afgenomen?

Als we het hebben over buzzwoorden als blockchain, AI en machine leren, maken we ons niet zozeer zorgen over wat de technologie daarachter kan doen. Daar is geen discussie over. De vraag is wat deze technologieën kunnen doen voor de logistieke sector en de talloze mensen die deze sector levend houden. Of als we de vraag omdraaien: hebben deze technologieën niet al op de een of andere manier een ingang gevonden? Bijvoorbeeld in Scope, ten voordele van zowel de sector als de werknemers.

Assistentie in vrachtvervoer en douane-aangiften

Laten we eens kijken naar wat Scope al doet om de mensen die ermee werken te helpen. De module Forwarding bevat een ingebouwde functie voor het automatisch aanvullen tijdens de gegevensinvoer. Ingevoerde gegevens worden gevalideerd aan de hand van databases. Het systeem maakt automatisch facturen aan. De module Douane-aangiften berekent automatisch de gevolgen voor de borgstelling. Het systeem geeft waarschuwingen over verlopen deadlines. Een slimme functie voor nieuwe berichten verwijst altijd naar het laatste geldige bericht.

Dit zijn duidelijke voorbeelden van hoe AI en machine leren in Scope hun plek vinden. Dit proces is voorlopig nog niet afgerond, maar we blijven trouw aan ons streven naar „Digitale logistiek met hart voor mensen”. En dat is meer dan een buzzwoord. We zijn niet actief bezig om de menselijke factor uit de logistieke sector te bannen.

Om een lang verhaal kort te maken: buzzwoorden zijn geen oplossing voor het probleem dat bekend staat als de digitale toekomst. Het gaat erom welke technologieën aan die woorden invulling kunnen geven en hoe die op een menselijke manier kunnen worden ingezet voor de logistieke sector om de dagelijkse gang van zaken en het welzijn van mensen te verbeteren. Per slot van rekening zijn de technologieën achter de buzzwoorden niet meer dan instrumenten die we kunnen gebruiken. Ze zijn niet het antwoord op de vraag of we al dan niet de toekomst de baas zullen worden.

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

Cookie Settings

Notification on the use of cookies

We use cookies on our website. Some of them are necessary, while others help us to improve our online offer and to operate economically. We would like to give you the choice of which cookies you allow. You may either reject or accept the cookies that are not necessary by clicking on the checkboxes. You can revoke your consent at any time via the settings in the footer of our website.

Notification on processing your data collected on this website in the U.S.

By clicking on "Accept all", you also consent pursuant to Art. 49 (1) p. 1 lit.a GDPR that your data will be processed in the USA. The USA is assessed by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection according to EU standards. In particular, there is a risk that your data may be processed by US authorities, for control and for monitoring purposes, possibly also without any legal remedy. If you only select the "Required cookies" button, the transmission described above will not take place. For more information about the use of cookies on our website and the processing of your data, please see our privacy policy.

Required cookies allow you to move around a website and use its features to the fullest extent. Without these cookies, functionalities such as actions performed or text input cannot be obtained during a visit.

Functional cookies are used to enable requested functions such as playing videos. These cookies collect anonymised information, they are therefore not able to track movements on other websites.

Performance cookies collect information about how a website is used, such as which pages have been accessed most frequently. These cookies do not store information that allows users to be identified.

Cookies for marketing purposes are used to target relevant advertisements that are adapted to the interests of the user. They are also used to limit the frequency of appearance of an ad and to measure the effectiveness of advertising campaigns.