Hello, looks like you’re from USA. Switch to your site.

AGS 2 update, planning en voorlichting

Wij hebben in overleg met de Douane de overgang voor onze klanten van Sagitta invoer naar AGS 2 ingepland. De laatste aanpassingen in Scope worden geprogrammeerd. We liggen mooi op schema met de ontwikkeling van deze module.

In Mei 2013 heeft de Douane samen met de EVO en de FENEX in Rotterdam en op Schiphol een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Aangevers en softwareleveranciers werden voorgelicht over de invoering van AGS 2 (de vervanger voor Sagitta invoer).

Op deze site van de belastingdienst staan twee presentaties. Het betreft de presentatie van de Douane voor het bedrijfsleven en de Voorlichting AGS invoer van EVO, FENEX en Douane.

Seeing is believing.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

back to top

© 2018 Riege Software International GmbH. All rights reserved.