Scope CLIENT PD/VWA

Description

Vooraanmeldingen Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kunnen via Scope afgehandeld worden. Voordat een zending in Nederland is gearriveerd kunnen de benodigde gegevens bij de controlerende instanties aangegeven worden. Zo is van tevoren bekend of en hoe de zending gecontroleerd zal worden.