AGS3 Invoer - status update

Wijzigingen AGS invoer per 13 maart 2016

In de wandelgangen wordt veelal gedacht dat AGS3 alleen de vervanger is van Sagitta Uitvoer. AGS3 is echter de fase volgend op AGS2 en bevat:

  • Aanpassingen op AGS-Invoer
  • De eerste versie van AGS-Uitvoer

De introductie van AGS3 heeft daarom invloed op het invoerproces, maar maakt ook de introductie van het nieuwe uitvoerproces mogelijk.

Douane webinar

In dit webinar van november jl. geeft de Douane meer uitleg over deze wijzigingen. Van minuut 4 tot minuut 7 worden de wijzigingen voor AGS Import besproken. We adviseren om dit webinar te bekijken voor meer achtergrondinformatie omtrent de wijzigingen.

AGS3 - Invoer

Per 13 maart 2016 is de nieuwe versie van AGS voor importaangiftes actief; de belangrijkste gevolgen voor de aangiftes staan hieronder beschreven.

In deze nieuwe release moet de aangever expliciet worden opgegeven en in welke hoedanigheid de aangifte wordt gedaan: geen vertegenwoordiging, directe vertegenwoordiging of indirecte vertegenwoordiging. Ook moet duidelijk zijn wie de betaler is van de zekerheidsstelling. In de meeste gevallen is dit de aangever. Wanneer hiervan afgeweken wordt, dan moet ook de betaler en/of zekerheidssteller opgegeven worden.

Declarant/Agent/Importer (Aangever/Agent/Importeur)

AGS3 Invoer - status update

Nieuwe Rol Declarant

In AGS2 heeft de Douane de rol Importeur in de aangifte geïntroduceerd. In AGS3 is een verdere uitbreiding op de rollen gedaan waarbij er nu gesproken wordt over Declarant en Agent. In de aangifte in Scope zijn Declarant en Agent niet aanpasbaar. Scope bepaalt een juiste vulling van de rollen op basis van de Consignee en de daaraan toegewezen vertegenwoordigingsstatus.

Informatie uit onderstaand schema staat in de Douane Nieuwsbrief en is aangevuld met hoe Scope automatisch vult en valideert.

AGS3 Invoer - status update

Validatie Goederenlocatie

Met AGS3 komt er een controle op het formaat van de goederenlocaties die ingezonden worden.

AGS3 Invoer - status update

Het formaat moet zijn “Postcode huisnummer en eventuele aanvulling”. Echter voor het huisnummer geldt dat deze 5 tekens lang moet zijn en aangevuld moet worden met spaties indien er een aanvulling wordt ingevuld.
Hieronder vindt u een overzicht van juiste en onjuiste formaten.
Scope zal zowel in de partner rol “NL Douane Goederenlocatie” als in de AGS-aangifte het formaat van dit veld controleren en op basis hiervan waarschuwen.

AGS3 Invoer - status update

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail of per telefoon (0343-452353)!

 
 
 

Share